Žemės ūkio ministerija kviečia skolintis pigiau

Žemės ūkio ministerija kviečia skolintis pigiau

Žemės ūkio ministerija­ kviečia žemės ūkio veiklos subjektus aktyviai naudotis Palūkanų kompensavimo prie­monių, kurias administruo­ja­ savivaldybės, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB Že­mės ūkio paskolų garantijų ­fon­das, teikiamais privalumais.
Kompensuojant dalį palū­kanų, siekiama sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams pasinaudoti kredito įstaigų teikiamais kreditais bei lizingo paslaugomis. Iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojama dalis palūkanų, sumokėtų tiek už kreditus ir lizingo paslaugas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantija, tiek ir be garantijos.

Ūkio subjektai kviečiami skolintis palankesnėmis sąlygomis – kompensuojama dalis palūkanų. Nuotrauka iš „Santarvės“ redakcijos archyvo
Ūkio subjektai kviečiami skolintis palankesnėmis sąlygomis – kompensuojama dalis palūkanų. Nuotrauka iš „Santarvės“ redakcijos archyvo

Šiuo metu pagal žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintas taisykles kompensuojama 80 proc. palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo pa­slaugas bei už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti paimtus kreditus. Dėl palūkanų kompensacijos gali kreiptis kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys pirmine gamyba ir kita veikla, ir pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.
Imantiems investicinius kreditus ir (ar) besinaudojantiems lizingo paslaugomis palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį, paėmusiems kreditus (įskaitant kredito linijas) trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 2 metų laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos.
Pareiškėjas ir įsigyjamas turtas taip pat turi atitikti kitas paramos teikimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas.
Kai kreditas ir (ar) lizingo paslaugos suteiktos be Bendrovės garantijos, fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti dalies palūkanų kompensaciją, paraišką ir kitus dokumentus (kredito ir (ar) lizingo sutartį, pažymas apie sumokėtas palūkanas ir kt.) turėtų pateikti savivaldybei. Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai turtui įsigyti planuojama imti investicinį kreditą ar naudotis lizingo paslaugomis, paraiška savivaldybei turi būti pateikta prieš sumokant už perkamą turtą ar jo dalį. Dėl dalies palūkanų, sumokėtų už kreditus trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, kompensavimo kreipiamasi tik patyrus išlaidas.
Kai kreditas ir (ar) lizingo paslaugos suteiktos su Bendrovės garantija, norintieji gauti palūkanų kompensacijas kredito įstaigai kartu su paraiška garantijai gauti pateikia ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų ūkio subjektui teikti nereikia visą palūkanų kompensavimo laikotarpį.
Taip pat dalis palūkanų gali bū­ti kompensuojama nusprendusiesiems įsigyti ūkį žemės ūkio veiklai vykdyti. Tokiu atveju perkamo turto pirminei gamybai vykdyti vertė turi sudaryti ne mažiau kaip 70 proc. viso parduodamo pardavėjo turto žemės ūkio veiklai vykdyti vertės. Tinkamas įsigyti turtas yra žemės ūkio paskirties žemė, žemės ūkio technika, pastatai ir statiniai ir kt. Kompensuojama 60 proc. (jauniesiems ūkininkams 80 proc.) sumokėtų palūkanų už 5 metų laikotarpį.
Paramos gali kreiptis subjektai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (VED), yra ne didesnis kaip 50 000 Eur, taip pat žemės ūkio valdos neturintys asmenys. Šiuo atveju taip pat yra kompensuojama 80 proc. įsigyjamo turto nepriklausomo vertintojo vertinimo išlaidų. Paramą administruoja Bendrovė (kai kreditas su garantija) ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (kai kreditas be garantijos).
Pagal visas paminėtas pa­lūkanų kompensavimo priemones paraiškos dėl palūkanų kompensavimo gali būti teikiamos ištisus metus.

Užs. nr. 1809

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69