VIEVIO BAŽNYČIOJE VYKSTA 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

VIEVIO BAŽNYČIOJE VYKSTA 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

ŠIUO METU VIEVIO BAŽNYČIOJE VYKSTA 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

02.11 d., 08.00 val. – 02.12 d., 08.00 val.


Eucharistinė adoracija – tai TIKĖJIMO ŠVENTĖ parapijoje, kuri padrąsintų kiekvieną ateiti į asmeninį pabuvimą Viešpaties artumoje ir tylos maldoje išsakyti visus savo rūpesčius, sunkumus, ligas ir bėdas, kad gyvasis Jėzus, savo gydančia malone, prisiliestų prie mūsų žaizdų ir suteiktų mumsnaujų dvasinių bei fizinių jėgų. Ateikime pas Viešpatį padėkoti už džiaugsmą ir sėkmę, už globą ir palaimą asmeniškame gyvenime. Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, kurie ieškome gyvenimo prasmės ir vilties, ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą ar artimo žmogaus atstūmimą, Viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo viltimi, ramybe ir meile.


Jėzaus buvimas Eucharistijoje leidžia mums regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir suprasti, kad Dievas yra visada su mumis bei padeda atpažinti Jį visose savo gyvenimo situacijose.
Kristaus gyvas buvimas Eucharistinėje duonoje kviečia tikinčiuosius įsiklausyti į Dievo Žodį Šventajame Rašte, kuris prabyla kiekvienam asmeniškai adoracijos tyloje ir kviečia atpažinti gyvąjį Dievą kiekviename žmoguje ir gyvenimo įvykiuose bei visame mus supančiame pasaulyje. Todėl 24 val. Eucharistija parapijoje yra ypatinga Eucharistinio Jėzaus garbinimo ir dėkojimo šventė, kurioje visa parapijos bendruomenė yra sujungta giliu TIKĖJIMU ir pasitikėjimu Viešpaties buvimu mūsų gyvenime.Ypatingai prašome pagal galimybes atvykti šiandien į naktinę adoraciją!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų