VYKDOMAS PROJEKTAS „VIEVIO MIESTO RIBŲ SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“

VYKDOMAS PROJEKTAS „VIEVIO MIESTO RIBŲ SPECIALIOJO PLANO PARENGIMAS“

2010 m. sausio 26 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Vievio miesto ribų specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Elektrėnų savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius Elektrėnų savivaldybės poreikius.
Uždavinys – patikslinti Vievio miesto ribas parengiant Vievio miesto ribų specialųjį planą.
Veikla – Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėtinos rodiklių, t. y. bus parengtas Vievio miesto ribų specialusis planas.
Tikslinės grupės: Vievio miesto ir visos Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Objektas — Vievio miesto ribos.
Kadangi savivaldybė šiuo metu nepajėgi savo lėšomis parengti Elektrėnų savivaldybės strateginiame plane iki 2013 m.  numatytus specialiuosius ir detaliuosius planus, todėl tikslinga ir būtina į šį projektą investuoti ES fondų lėšas. Specialusis planas bus skirtas kaip neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentas Elektrėnų savivaldybės teritorijai planuoti, o tai padės tobulinti viešojo administravimo struktūrą.
Vievio miesto ribų specialusis planas reikalingas tam, kad būtų užtikrinta tvari miesto plėtra. Vykstant žemės nuosavybės atstatymo procesui įvyko natūralus Vievio miesto ribų pasikeitimo procesas, kuris nėra teisiškai reglamentuotas. Todėl kyla problemų dėl skirtingo kaimo ir miesto teritorijų statuso.
Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t. y. bus parengtas Vievio miesto ribų specialusis planas (1 vnt.).
Rengiant specialųjį Vievio miesto ribų planą bus vadovaujamasi 1995 m. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis.
Rengiant planą bus bus įgyvendintos šios stadijos: esamos būklės analizės stadija;koncepcijos nustatymo stadija; sprendimų konkretizavimo stadija; sprendimų svarstymo ir derinimo stadija.
Projektas neprieštarauja lyčių lygybės ir nediskriminavimo principui.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų