VVG veiklos iššūkiai ir ateities planai

VVG veiklos iššūkiai ir ateities planai

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė jungia Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančias ir kaimo gyventojams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, verslo įmones, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra.

Vietos veiklos grupė kartu su bendruomenėmis aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Elektrėnų savivaldybėje, telkia vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, teikia pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo bei kitais prasmingais darbai prisideda prie Lietuvos kūrimo ir ruošiasi prasmingai pasitikti Lietuvos 100 metų jubiliejų.

 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (Elektrėnų VVG) –asociacija, jungianti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas, verslo sektorių, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra.

Balandžio 11 d. per Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą pirmininkė Lina Bernatavičienė pristatė VVG veiklą 2016 metais, su dalyvavusiais bendruomenių nariais, verslo ir valdžios atstovais aptarė VVG veiklos iššūkius ir ateities planus.

Kaimui – milijonas eurų

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015–2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategijai (VPS) įgyvendinti skirta maksimali 1, 6 mln. eurų paramos suma. Už beveik 1, 4 mln. įvairios nevyriausybinės organizacijos, verslininkai, savivaldybės institucijos iki 2023 m. galės teikti paraiškas verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti, nevyriausybinių organizacijų verslo kūrimui ir plėtrai, viešosios infrastruktūros pritaikymui gyventojų poreikiams, bendruomeniškumo ugdymui, socialinių paslaugų kūrimui ir plėtrai, kaimo gyventojų švietimui, jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimui. Elektrėnų VVG jau įgyvendino 2009–2014 m. vietos plėtros strategiją pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. Pirmieji kvietimai buvo paskelbti 2010 metais, iki 2014 m. įgyvendinta 50 įvairių viešosios infrastruktūros projektų Elektrėnų savivaldybėje (15 kaimų, Semeliškėse ir Vievio mieste). Elektrėnų VVG 2009-2014 m. vietos plėtros strategijos metu vadovavo pirmininkė Danutė Aleksiūnienė.

Tam, kad būtų skelbiami kvietimai paraiškoms teikti pagal 2014–2020 m. programos „Leader“ priemonei taikomus bei galiojančius teisės aktus, su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) reikia suderinti projektų finansavimo sąlygų aprašus ir kitus dokumentus.

Iššūkiai

Visoms šalyje veikiančioms vietos veiklos grupėms 2016–2017 metai – sudėtingas laikotarpis, 2016 m. patvirtintos vietos plėtros strategijos ir skirtas finansavimas vietos projektams įgyvendinti, tačiau kvietimus teikti paraiškas yra paskelbusios tik kelios vietos veiklos grupės.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, kuriomis turi vadovautis pareiškėjai, rengdami paraiškas, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d., tačiau jos buvo tobulinamos jau kelis kartus. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos dalyvauja VVG tinklo, Vilniaus regiono VVG susirinkimuose, kur vietos veiklos grupių atstovai dalinasi patirtimi ir aptaria įvairias VPS įgyvendinimo problemas. Vadovaujantis kitų VVG patirtimi ir išvadomis po susitikimų su Žemės ūkio ministerijos, NMA atstovais, Elektrėnų VVG administracija, kaip ir daugelis šalies VVG, svarsto neskubėti skelbti kvietimus paraiškoms, kol kyla neaiškumų dėl pareiškėjų tinkamumo, projektų vertinimo. Apie tai buvo kalbėta ir tartasi su VVG nariais visuotiniame susirinkime. Šiuo metu yra parengti keturi projektų finansavimo sąlygų aprašai: du – pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ – derinami NMA, dar du – pagal priemonę „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ – parengti, bet nepateikti derinimui, nes nepatvirtinta naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika. Balandžio 11 d. buvo aptarti šių priemonių vertinimo kriterijai, pagal kuriuos bus vertinamos paraiškos.

Planai

VVG pirmininkė L. Bernatavičienė susirinkime aptarė ir Lietuvos Respublikos šimtmečio minėjimą, VVG siūlo visoms bendruomenėms kartu paminėti šią datą. Susirinkime bendruomenių atstovai siūlė sodinti vaismedžių parką, kurti kaimo bendruomenių salą mieste. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė laukia daugiau pasiūlymų ir idėjų iš bendruomenių, kaip kartu galėtų paminėti Lietuvos valstybės 100-ąjį gimtadienį.

Elektrėnų VVG kartu su Kaišiadorių ir Širvintų vietos veiklos grupėmis 2013 m. įgyvendino projektą „Vandens turizmo populiarinimas Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse“, kurio metu Pastrėvyje buvo įrengta poilsio vieta, įsigyta žoliapjovė teritorijai prižiūrėti. Tad gegužės mėnesį Elektrėnų VVG nariai nusprendė surengti pavasarinę tvarkymosi talką ir pabūti kartu gamtoje, idėjai pritarė Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas ir Pastrėvio bendruomenės pirmininkė Viktorija Juknevičienė. Informacija apie susitikimą bus skelbiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt, „Facebook“ paskyroje „Elektrenu VVG“.

Raminta Česnauskaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69