Viskas ką 2024-aisiais turite žinoti apie atostogas

Viskas ką 2024-aisiais turite žinoti apie atostogas

Žinoti jums priklausančias atostogų dienas yra labai svarbu. Jums priklausančių atostogų dienų skaičiaus žinojimas užtikrina, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai laikytųsi teisės aktų reikalavimų, skatinant sąžiningas ir saugias darbo sąlygas. Apskritai, teisės aktų laikymasis skatina sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir prisideda prie teisingesnės ir tvaresnės darbo kultūros.

Kasmetinės atostogos

Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų (jei dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų (jei dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnį, prie kasmetinių atostogų gali būti pridedamos papildomos kasmetinių atostogų dienos arba suteikiamos prailgintos atostogos. Pavyzdžiui, darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius) ir pan. Taip pat prie kasmetinių atostogų pridedamos papildomos dienos už nepertraukiamą darbo stažą toje pačioje darbovietėje. Jūsų personalo skyrius arba vadovas gali suteikti informacijos kiek atostogų priklauso jums. Be to, daugelis įmonių naudoja skaitmenines platformas, kurioje galite peržiūrėti jums priklausančias atostogų dienas.

Nėštumo ir gimdymo atostogos

Darbuotojams suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos. Darbuotojams suteikiamos septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo. Tačiau komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų darbuotojams suteikiamos septyniasdešimt kalendorinių dienų atostogos po gimdymo.

Tėvystės atostogos

Darbuotojas norėdamas išeiti tėvystės atostogų, turi pateikti prašymą su vaiko gimimo liudijimo kopija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 straipsniu, darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų trukmės tėvystės atostogos, kurios gali būti skaidomos į ne daugiau kaip dvi dalis. Tėvystės atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieneri metai.

Atostogos vaikui prižiūrėti

Panašiai, kaip ir tėvystės atostogų atveju, darbuotojas turi pateikti prašymą dėl atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogos gali būti nepertraukiamos arba padalintos dalimis.

Atostogos mokymuisi

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 135 straipsniu, darbuotojas, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui; įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai; laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose, diplominiam darbui gintis – trisdešimt kalendorinių dienų, baigiamiesiems egzaminams – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui. Darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki penkių darbo dienų per metus mokymosi atostogos.

Nemokamos atostogos

Nemokamos atostogos suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 137 straipsnį, pavyzdžiui, darbuotojas, auginantis vaiką iki keturiolikos metų, gali gauti iki keturiolikos dienų nemokamų atostogų.

Pabaigai

Norint veiksmingai valdyti jums priklausančias atostogų dienas, labai svarbu suprasti savo darbo sutartį arba įmonės politiką. Taip pat svarbu žinoti teisės aktus, susijusius su atostogomis suteikiamomis darbuotojams. Atviras bendravimas su savo vadovu ir personalo skyriumi užtikrina aiškumą dėl jūsų atostogų dienų ir padeda išvengti konfliktų dėl tvarkaraščio.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų