Viską lemia pinigai: nuo biudžeto papildymo iki sveikatos įstaigų reformų

Viską lemia pinigai: nuo biudžeto papildymo iki sveikatos įstaigų reformų

Julija Kirkilienė

Kiekvieną mėnesį savivaldy­bės taryba renkasi į posėdžius, kuriuose sprendžia svarbius gyventojams klausimus. Lapkričio­ 24 d. posėdis vėl vyko nuotoliniu būdu, o posėdžio dalyviai ir posėdį stebintys gyventojai dar kartą įsitikino, kaip interneto ryšys gali nuvilti pačiu svarbiausiu momentu. Ir nors šį kartą vėl užstrigęs buvo savivaldybės administracijos internetas, bet nuo­tolinis posėdis įvyko, o tarybos nariai savo rinkėjams vėl pasiuntė svarbių naujienų. Apie tas naujienas mes informuojame ir ­popieriuje, ir internetu – kad nė vienas skaitytojas be in­­for­macijos neliktų.

Kaip paimti milijoną?
Tarybos posėdis nesibaigė tada, kai jis baigėsi. Nuo 18 val. dauguma tarybos narių ir savivaldybės administracijos darbuotojų vėl rinkosi į virtualų susitikimą. Prie jų dar prisijungė aktyvūs savivaldybės gyventojai, norėję išklausyti Sveikatos priežiūros paslaugų tinklo pertvarkos Elektrėnuose klausimą. In­formacija apie sveikatos įstaigų reformos viziją tarybos posėdyje pasidalino dvi Sveikatos apsaugos ministerijos specialistės. Savivaldybės Sveikatos apsaugos ministerijai iki gruodžio 10 dienos turi pateikti ­viziją, kaip planuoja reformą. Jeigu tos vizijos savivaldybė nepateiktų, ministras Arūnas Dulkys gąsdina, kad „tie, kurie padarys tą vėliau, vėliau ateis ir investicijos arba visai neateis“. O tų investicijų Europos Sąjunga Lietuvai žada net 800 milijonų, iš kurių ir Elektrėnams kažkas nubyrėtų. Bet mainais į pinigus Elektrėnams tektų aukoti ligoninę, jeigu nesugebėtų ministerijos įtikinti kitaip. Nors ministerija deklaruoja, kad planuojama sveikatos įstaigos pertvarka yra Nacionalinės pažangos planas, vakariniame susirinkime savivaldybės gydytojai tuo klausimu buvo skeptiški. Kiek kartų per 30 Nepriklausomybės metų reformos bebuvo vykdomos, medicinos paslaugos Lietuvoje nėra to­kios, kokių norėtų tiek medikai, tiek jų pacientai. Bet šiuo metu Lietuvai svarbu įsisavinti skiriamus ­milijo­nus ir iš pertvarkos išpešti naudos.

Ką mainys į pinigus?
Pagal ministerijos siūlomą re­formos planą, mažose savivaldybėse liktų viena sveikatos priežiūros įstaiga, pavadinta Sveikatos centru, kur ­planuojama sustiprinti šei­mos gydytojų komandą, darniai dirbsiančią su gydytojais specialistais. Ligonių gydymas orientuo­jamas į gydymą namuose, o Elektrėnų li­goninės patalpose terapinių lovų liktų 25, dienos chirurgijai būtų ­skirtos 6 lovos, Reanimacijos ir Vaikų ligų skyriaus neliktų ir t.t. Dėl tokių reformų, kaip sakė ligoninės direktoriaus pavaduotojas Dmitrij Burkoj, naktį ar šventinėmis ­dienomis žmogui įsipjovus į pirštą ar jį susilaužius, chirurgo ieškoti tektų Vilniuje, o ten važiuoti – savo transportu. Vakarinio posėdžio dalyviai pasiskirstė į dvi grupes: vieni sakė, kad ministerijai iki ­gruodžio 10 dienos reikia skubėti teikti savo pasiūlymus ir pasiimti pinigų, o kiti sakė, kad pinigų ministerija vis tiek numes tik tiek, kiek liks nuo jų planų, todėl savivaldybė turėtų teikti pasiūlymus, kad Elektrėnuose išliktų nors Chirurgijos ir Reanimacijos skyriai. Abromiškių reabilita­cijos ligoninę vėl planuojama ati­duoti ministerijai.
Kaip turėtų atrodyti sveikatos­ apsaugos sistema Elektrėnuose, pa­siūlymus teikti gali kiekvienas gyventojas savivaldybės administracijai. Geriausiai el.p. administracija@elektrenai.lt. O jeigu kas turite pasiūlymų, bet negalite parašyti savivaldybei, galite paskambinti į redakciją. Mes pasiūlymus perduosime pertvarkos rengėjams.

Patrupino pinigų
Kiekvieno mėnesio posėdyje tarybos nariai turi progos susipažinti su valstybės patrupinamais eurais įvairioms dotacijoms ir pritarti­ Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjai Jekaterinai Goličenko, kad ji tuos trupinius paskirsto teisingai. Šį kartą Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savivaldybės biudžetą vėl papildė specialiomis tikslinėmis dotacijomis. Papildomo finansavimo sulaukė sveikatos priežiūros ir socialinės sferos įstaigos. Biudžetas papildytas buvo ir surenkant daugiau mokesčių. Taryba leido naujajai įmonei – Elektrėnų autobusų parkui – skolintis pinigų naujiems ­auto­busams įsigyti. Iš sutaupytų Euro­pos Sąjungos finansuojamų projektų kitose savivaldybėse Elek­trėnai planuoja gauti lėšų „Vaikų pasaulio“ projekto pratęsimui. Ne­numatytų lėšų savivaldybė planuo­ja gauti ir iš naujo infrastruktūros plėtros mokesčio surinkimo. Nuo šių metų įsigaliojo naujas Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas, pagal kurį ne­kilnojamojo turto vys­tytojai, prieš pateikdami prašymą gauti statybos leidimą, turi sumokėti įmokas už infrastruktūros plėtrą miestų teritorijoje.
Nors mokesčiai renkami gerai, bet pinigų visiems planuo­tiems projektams vis tiek neužtenka. Dėl išaugusių kainų atidėti dar 13-os požeminių konteinerių įrengimo ir apšvietimo modernizavimo projektai.

Tvarkaraščiai, adresai ir paklausimai
Elektrėnų autobusų parkas nau­jai įsigytus autobusus turėtų panaudoti taip, kad išsilaikytų ir dar pelno liktų. Bet kaip tai padaryti, kad į Vievį nuvažiuoti, kol vyks viaduko remontas, ir laiko, ir kuro reikia daugiau. Autobusų parkas yra savivaldybės įmonė, todėl taryba nustatė ir maršrutus, ir laiką, kur ir kada autobusams reikia kursuoti. Deja, į tvarkaraščius nebuvo įtrauktas naujas maršrutas Vievis–Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius sakė, kad administracija darė apklausą ir nustatė, kad tokiam reisui poreikio nėra. Apie tai, kad į Abromiškes užsuktų autobusas, kursuojantis Elektrė­­nai–Vievis, diskutuota nebuvo. Tiesa, direktorius pažymėjo, jei žmonėms, turintiems socialinių poreikių (ne­įgaliems) reikėtų Abromiškių li­goninės paslaugų, jiems būtų galima suteikti specialų pavėžėjimą.
Kai kurie savivaldybės gyventojai vieną rytą pabus patalpose, registruotose nauju adresu. Taryba pritarė Elektrėnuose ir Geibonyse Pusiasalio gatves pakeisti į Įlankos gatves, o Baltamiškio kaime gatves pavadinti Gackų, Užupio, Gervių, Šaltinio ir Bražuolės vardais. ­Lapiakalnio kaime dvi gatvės pavadintos Vėjo gatve ir Žvejų akligatviu.
Posėdis buvo baigtas informacija ir paklausimais. Tarybos narė Viktorija Juknevičienė siūlė atnaujinant savivaldybės elektroninę ­svetainę sukurti seniūnijų internetines svetaines, nes seniūnijų informacija teikiama bendruose savivaldybės informaciniuose dokumentuose, kas apsunkina paieškos galimybes gyventojams. Audrius Jurgelevičius taip pat perskaitė pareiškimą, kuriuo Socialdemokratų partijos frakcija siūlo stabdyti paruoštą miesto ribų keitimo planą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69