Vilijos Dobrovolskienės kūrybos vakaras: Dievulio į pakaušį pabučiuota

Vilijos Dobrovolskienės kūrybos vakaras: Dievulio į pakaušį pabučiuota

Julija Kirkilienė

Vasaros pradžia – tai ne tik laikas, kai švenčiama Vaikų gynimo diena, bet ir laikas, kai gimsta žmonės. Vilija Dobrovolskienė į pasaulį atėjo birželio 1 dieną ir čia šiek tiek užtruko. Per tą laiką nuo gimimo Vilija išleido didelį glėbį literatūrinių, metodinių, vaikiškų kūrinių, pasižymėjo sporte ir savo žiniomis bei patirtimi per 40 metų dalinosi ir dalinasi su savivaldybės įvairių kartų mokiniais. Vilija yra pedagogė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Gražią Gyvenimo sukaktį birželio 1 d. V. Dobrovolskienė, apsupta kolegų, bendraminčių, draugų ir kūrybos brolių bei sesių, paminėjo Elektrėnų bibliotekoje.
Renginį kūrėja pavadino „Tu pakviesk mano vasarą“. Renginio dalyviai, gausiai atsiliepę į kūrėjos kvietimą bibliotekoje sudalyvauti jos kūrybos vakare, vasarą kvietė gražiausiais žodžiais ir ansamblio „Pylimėlis“ dainomis.
Renginį vedė Vilijos kraštietė,ir kūrybos sesė, buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kuri apie vakarą atsiliepė „Puikus laikas bendrystėje, nesumeluotos emocijos ir atmintin gulančios Vilijos eilės. Kas gali būti geriau ir prasmingiau už daugia­briaunius poezijos posmus? …Kai vasaros sutiktuves gamta be gailesčio talžo liūtimis, žaibais… o ir pasaulis stovi prie egzistencinių nuprotėjimo ribų… Kurkime, skaitykime ir da­linkimės!“.
Dalintis vakare tikrai buvo kuo. Pirmiausia, susirinkusieji sužinojo Vilijos gyvenimo detales nuo pradžios iki dabarties. Tai ji, būdama penkerių, parašė, pirmąsias eiles: „Aš poetė, aš mergaitė, aš Vilytė Telišauskaitė“. Vėliau, jau būdama moksleivė, laikraštyje surado savo mokytojos eilėraščius ir nutarė, kad ir ji bus tokia, kaip jos auklėtoja.
Pirmųjų eilėraščių Vilija, sako, nesureikšminusi. Jos mokykloje bu­vo visur: mokėsi meno mokykloje ir grojo akordeonu, rašė eilėraščius, gerai žaidė rankinį ir gerai mokėsi. Atėjus laikui apsispręsti, ar jai pasirinkti menus ar sportą, Vilija pasirinko literatūrą ir… sportą. Įstojusi į Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, kuriame mokėsi ir dėstytojavo visas Lietuvos literatūros elitas, Vilija neapleido ir rankinio sporto. Ji buvo pakviesta į universiteto rankinio rinktinę, su kuria apkeliavo, kaip pati sakė, pusę pasaulio. Ir studijuodama, ir sportuo­dama, Vilija niekada nepamiršusi kūrybos, nes kaip sako aktorė Eglė Gabrėnaitė, kūrėjas yra tas, kam Dievulis į pakaušį pabučiuoja.
Renginyje apie pedagoginį darbą Vilija nekalbėjo, nors iš Vievio ir „Versmės“ gimnazijų išleido ne vieną laidą, dirbo direktoriaus pavaduotoja. Renginyje kalba sukosi apie kūrybą, leidybą ir visuomeninę veiklą. 2017 metais sudarytame bibliografinių dar­bų sąraše V. Dobrovolskienės darbai užima 13 puslapių. Tai ir almanachų redagavimas, ir recenzijos, metodinė literatūra, ir, žinoma, p­a­čios Vilijos išleistos poezijos bei vaikams skirtos knygos. Apie visuomeninę veiklą V. Dobrovolskienė kalba, kaip apie norą save išbandyti. Vilija skaito paskaitas Airijoje, dalyvauja savanoriavimo veikloje, dvi kadencijas buvo išrinkta į savivaldybės tarybą. Kaip rašo savo eilėse „Ir vilioja, ir šaukia dar toliai, kuriuose aš save palikau…“.
Renginyje dalyvavę Nepri­klau­somų rašytojų sąjungos nariai apie patį renginį laikraštyje „Gintaro gim­tinė“ taip parašė:
Poezijos ir muzikos vakaras Elektrėnuose

Poezija pynėsi su ansamblio „Pylimėlis“ dainomis. Sėdi V. Dobrovolskienė ir A. Pabedinskienė

Birželio pirmoji – ne tik vasaros pradžia, ne tik Tarptautinė vaikų gynimo diena. Tai graži proga susiburti poezijos ir muzikos gerbėjams jaukioje Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Kai taip stipriai pylė vasariškas lietus, buvo nemažai nerimo – ar suvažiuos, ar sueis renginio svečiai. Bet visas nerimas greit išsisklaidė kaip rūkas – prigužėjo pilnutėlė bibliotekos renginių salė.
Šventę pristatydama bibliotekos kultūrinių renginių vedėja Vaiva Šumskaitė pasidžiaugė, kad tiek daug žiūrovų susirinko į jubiliejinį LNRS Garbės narės, literatų klubo „Strėva“ pirmininkės, KMMA „Kūrėjų menė“ narės Vilijos Dobrovolskienės poezijos vakarą. Renginį vedė Algimanta Pabedinskienė, romansus dainavo kapela „Pylimėlis“.
„Gimiau pirmąją vasaros dieną, tad esu Vasaros Dukraitė. Gimiau trijų upių – Imsrės, Mituvos, Nemuno – santakoje, tad esu Vandens Dukraitė. Gimiau mieste, kur yra nuostabus Bišpilis – piliakalnis, nuo kurio ridenantis akyse sukasi dangus, saulė, pieva, žemė… Dabar mano dienos bėga ant marių kranto. Čia užaugo dukros, čia atskridę anūkai džiaugiasi Lietuva. Čia nuostabūs saulėtekiai, saulėlydžiai, pilnatys. Ir visa tai, kas buvo ir yra, ateina į mano eiles – romantines, lyriškas, kupinas tikėjimo gyvenimu, meile, žmogumi. Nusišypsokim kartu!“- šiais poetės Vilijos Dobrovolskienės žodžiais, kuriuos perskaitė Algimanta, ir prasidėjo iškili šventė. Poezijos vakare skambėjo pačios Vilijos ir jos kūrybos draugų skaitomos eilės iš įvairių Vilijos kūrybos laikotarpių. Susirinkusieji klausėsi Vilijos Girdauskienės, Vilijos Vilkelienės, Reginos Palevičienės-Karilės, Stefanijos Murauskienės, Ri­tos Mockeliūnienės, Alvyros Sven­tickienės, Aušros Jovarauskienės, Vir­ginijos Ruškienės, Jūratės Jan­kauskienės, Gintaro Karlausko, Arvydo Vyšniausko skaitomų eilių.
Buvo ir daug gražių sveikinimų gražios sukakties ir poezijos vakaro proga. LNRS pirmininkė Dalia Buragienė sąjungos vardu sveikino Viliją, o pirmininkės pavaduotojas dr. Vytautas Šiaudytis perskaitė Seimo nario Aurelijaus Verygos pa­dėkos raštą ir perdavė dovanas. Viliją sveikino Kultūros, meno ir moks­lo asociacijos „Kūrėjų menė“ pre­zidentė prof. Jūratė Jankauskienė ir asociacijos pirmininkė Virginija Ruškienė. Seimo nario Kęstučio Vilkausko sveikinimus ir dovanas perdavė visuomeninis Seimo na­rio patarėjas Rimantas Baravykas. Gražia renginio staigmena tapo Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio, vicemero Raimondo Ivaškevičiaus, administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus ir pavaduo­tojos Ingos Kartenienės sveikinimas – garbūs svečiai iš anksto nepasiruošę skaitė Vilijos knygos „Karaliau mano…“, išleistos 2014 m., eiles.
Renginio vedėja Algimanta Pa­bedinskienė, priminusi, kad Vilija yra išleidusi 30 knygų, kad jos kūrybą spausdino 35 almanachai, pakvietė Viliją papasakoti apie savo kūrybą, darbą, visuomeninę veiklą. Vilija trumpai papasakojo apie organizuotus seminarus Lietuvoje ir užsienyje, apie tarptautines konferencijas, dviejų kadencijų darbą savivaldybės taryboje, 20 metų veiklą LNRS, pirmuosius žingsnius KMMA „Kūrėjų menė“, ilgametį savanoriavimą asociacijoje „Ištiesk gerumo ranką“.
Šiltas ir jaukus poetės Vilijos Dobrovolskienės jubiliejinis kūrybos vakaras ilgam išliks atmintyje ir plunksnos broliams bei sesėms iš visos Lietuvos, ir Elektrėnų literatų klubo nariams, ir Vilijos draugams, ir visiems elektrėniečiams, Vilijos kūrybos gerbėjams. Daugybė gėlių, dovanų, nuoširdžiausių linkėjimų… Ir pažadas susitikti dar ne kartą poezijos renginiuose… Tad lauksime naujų Vilijos Dobrovolskienės kūrybos vakarų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69