Vilija Blinkevičiūtė: „Europos Parlamentas: daugiau lėšų vaikams ir jaunimui“

Vilija Blinkevičiūtė:  „Europos Parlamentas: daugiau  lėšų vaikams ir jaunimui“

Rimantas KATKEVIČIUS

Su Europos Parlamento nare, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke, socialdemo­krate Vilija BLINKEVIČIŪTE kalbamės apie Europos Sąjungos aktualijas. O pokalbį pradedame apie Didžiosios Britanijos pasi­traukimą iš ES.

Gerbiama Vilija, ar pavyks apginti ES piliečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, teises po „Brexit“ – po to, kai Didžioji Britanija pasitrauks iš ES?

Vilija Blinkevičiūtė: „Ir pensijos, ir atlyginimai, ir piniginė parama ar vaiko pinigai turi būti tokie, kad neleistų skursti“
Vilija Blinkevičiūtė: „Ir pensijos, ir atlyginimai, ir piniginė parama ar vaiko pinigai turi būti tokie, kad neleistų skursti“

Suprantu, kad atsakymas į šį klausimą svarbus dešimtims, o gal ir šimtams tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių. Gyvenančių ir čia, Lietuvoje, ir ten, Didžiojoje Britanijoje.
Europos Parlamentas dėl „Brexit“ pareiškė labai aiškiai: svarbiausia – Europos piliečiai. Paraginome apsaugoti 3 milijonų ES piliečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, ir milijono britų, gyvenančių ES šalyse, teises.
Preliminarus susitarimas dėl išstojimo sutarties pasiektas. Numatoma, jog ES ir JK piliečiai, taip pat jų šeimų nariai, gali toliau gyventi, dirbti ar studijuoti naudodamiesi tokiomis pat teisėmis, kaip tos šalies, kurioje jie yra, piliečiai. Tai taikytina visiems piliečiams, atvykusiems iki 2021 metų. Jie išlaikys teisę į sveikatos priežiūrą, pensijas ir kitas socialinės apsaugos išmokas.

Sukanka metai, kai ES nusprendė pradėti įgyvendin­ti ambicingą iniciatyvą – So­cialinių teisių ramstį. Ar šis projektas vis dar aktualus?
Neabejotinai. Socialinis saugumas, kurio neturėtų pažeisti jokios ekonominės ir finansų krizės, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas, kokybiškas darbas ir tvirtos garantijos darbe – tai tik dalis žmonių lūkesčių, kurių, deja, vis dar nesugebama tinkamai patenkinti. Todėl socialinės Europos stiprinimas turi būti pirmaeiliu tikslu. Esu tikra, kad tai svarbu ir Lietuvos žmonėms.

Kas per šiuos metus padaryta įgyvendinant Europos so­cialinių teisių ramstį?
Džiugu, kad šį kartą siekis suteikti žmonėms naujų ir veiksmingesnių socialinių teisių neliko vien popieriuje. Europos Parlamente jau svarstome trijų ES teisės aktų projektus, pradėta įgyvendinti nemažai kitų priemonių.
Direktyvos projekte dėl geresnio darbo ir šeimos derinimo įteisinamos apmokamos tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos, kurios­ skatina tėvus dalyvauti prižiūrint vaiką, taip pat ne mažiau 5 dienų prižiūrinčiųjų asmenų apmokamos atostogos. Tėvams numatomi susitarimai dėl lanksčių darbo sąlygų. Pateikti siūlymai, kaip gerinti ikimo­kyklinio vaikų ugdymo ir priežiūros sąlygas.
Naujos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų tikslas – gerinti darbuotojų darbo sąlygas. Tai ypač aktualu žmonėms, kurie dirba pagal netipines darbo sutartis arba savarankiškai. Tokių ES priskaičiuojama net 40 proc. Parengtos ir rekomendacijos stiprinti šių darbuotojų socialinę apsaugą.
Pritarėme reglamentui dėl Europos darbo inspekcijos, kuri turi padėti užtikrinti darbo teises 17 mln. ES piliečių dirbančių kitose šalyse, įsteigimo. Ši institucija aktuali ir svetur dirbantiems Lietuvos piliečiams.
Pradėtas įgyvendinti veiksmų planas, kaip sumažinti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus, kuris išlieka apie 16 proc. ir dėl ko moterys ES gauna beveik 40 proc. mažesnes pensijas.

Kokias socialines iniciatyvas teikia Europos Parlamento socialdemokratai?
Išskirčiau tris iniciatyvas.
Mes siūlome ES lygmeniu įteisinti minimalias pajamas, kurios garantuotų žmonėms apsaugą nuo skurdo ir socialinės atskirties. Ir pensijos, ir atlyginimai, ir piniginė parama ar vaiko pinigai turi būti tokie, kad neleistų skursti.
Kita mūsų iniciatyva, prie ku­rios esu daug prisidėjusi asmeniškai – Vaikų garantija gauti tinkamą mitybą, gyvenimo sąlygas, nemokamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros bei ugdymo paslaugas.
Taip pat esame pateikę savo iniciatyvas dėl naujo daugiamečio ES biudžeto. Reikalaujame nemažinti lėšų sanglaudos ir žemės ūkio sričiai bei numatyti būtinas lėšas socialinėms programoms įgyvendinti.

Socialinėms ES programo­ms bus skirta daugiau lėšų?
Europos Komisijos pateiktame 2021-2027 m. ES biudžeto projekte buvo siūloma mažiau. Tačiau praeitą savaitę Strasbūro plenarinėje sesijoje balsavome už didesnes investicijas į socialinę sritį.
Siūlome dvigubai daugiau lėšų skirti kovai su jaunimo nedarbu, trigubai – programai „Erasmus+“, kuri suteikia jaunimui galimybes mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti užsienyje. Būtina didinti finansavimą ir Europos socialiniam fondui, kuris ypač svarbus kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi. O Vaikų garantijos iniciatyvai prašome skirti beveik 6 mlrd. eurų. Tikiuosi, kad mūsų siūlymai bus priimti. Esame pasirengę tolimesnei kovai už socialinę Europą.

 

 

 

 

 

 

 

Užs. 1757

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69