Vievyje skambės Miko Petrausko „Birutė“

Vievyje skambės Miko Petrausko „Birutė“

Šiemet Lietuva mini Miko Petrausko – žymaus Lietuvos kom­pozitoriaus, vargonininko, dainininko, dirigento, pedagogo, kul­tūros veikėjo – 150-ąsias gimimo metines. Vienas svarbiausių ir muzikinę istorinę vertę turinčių M. Petrausko kūrinių – opera „Birutė“ – pirmoji lietuviška opera, pasaulį išvydusi 1906 m. lapkričio 6 d. Vilniaus miesto salėje (dabartinėje Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje). Mikas Petrauskas operą, kurios libreto autorius – Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, statė kartu su draugija „Vilniaus kanklės“. Birutės vaidmenį atliko Marija Pia­seckaitė-Šlapelienė, Birutės brolio partiją dainavo kompozitoriaus brolis Kipras Petrauskas. Operos turinio pagrindas – garsioji istorinė legenda apie kunigaikščio Kęstučio ir vaidilutės Birutės meilę.

Choro repeticija. Prie instrumento prof. Dainius Puišys

Vievio kultūros centras, mi­nėdamas M. Petrausko jubiliejinę gimimo sukaktį, įgyvendina ambicingą projektą „Miko Petrausko „Birutė“ mano scenoje“ – stato šią M. Petrausko operą. Projekto, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, veiklos vyksta jau keletą mėnesių. Projekto dalyviai – Vievio kultūros centro choras, dramos kolektyvas, gimnazijos moksleiviai, senjorai, kiti Vievio bendruomenės nariai, savo iniciatyvomis prisidedantys prie įvairių veiklų. Pagrindinė Vievio kultūros centro partnerė – Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) ir Dainavimo katedros studentai (prof. Astos Krikščiūnaitės, prof. Sigutės Stonytės, Liudo Norvaišo klasės), absolventai rengia pagrindinius operos vaidmenis. Kiti projekto partneriai – Vilniaus kolegija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Trakų istorijos muziejus, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija.

Projekto dalyvę Danielę konsultuoja ViKo dėstytoja Rasa Laurinavičienė

Projekto programoje – edukacinės veiklos kūrybinėse dirbtuvėse projekto dalyviams bei profesionalių menininkų susitikimai su bendruo­mene ir koncertai vieviečiams ir miesto svečiams. Projekto dalyviai vyko į Vilniaus kolegijos Mados dizaino katedrą, kur, bendraudami su studentais ir pedagogais, susipažino su kostiumų kūrimo technika, patys bandė modeliuoti. Vievio bendruo­menę kvietėme į Vilniaus kolegijos lektorės Jolitos Raupelienės paskaitą „Kūrybiškumas ir scenos kostiumas“, o kūrybinių dirbtuvių metu lektorė mokė atskirų scenos kostiumo kūrino detalių technikos. Operos režisierių Nerijų Petroką ir projekto vadovę konsultuoja Mados dizaino katedros vedėja Gražina Skripkienė.
Choreografijos grupė lankėsi Nacionalinėje M.K. Čiurlionio me­nų mokykloje, kur stebėjo įvairių žanrų šokių užsiėmimus, bendravo su moksleiviais ir pedagogais. Projekto dalyvius mielai priėmė ir konsultavo direktoriaus pavaduotojas baleto ugdymui Eligijus Butkus.
Lapkričio pradžioje Vievio bend­ruomenę kvietėme į susitikimą-koncertą su LMTA muzikologijos katedros docente dr. Laima Budzinauskiene bei dainavimo katedros studentais. Išsamios ir itin patraukliai pateiktos paskaitos „Kupinas veržlumo ir darbštumo“ metu iš arčiau pažinome Miką Petrauską ir kaip asmenybę, ir kaip kūrėją. M. Petrausko, jo amžininkų kūriniai skambėjo studentų Liepos Ribokaitės (doc. dr. Saulės Šėrytės klasė), Roko Volungevičiaus, Lino Drąsučio (lekt. Aušros Liutkutės klasė) atlikime.
Dar vienas susitikimas-koncertas įvyko šį trečiadienį. Renginio „Mikas Petrauskas: liaudies daina ir „Birutė“ metu turėjome galimybę bendrauti su Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dainavimo mokytoja eksperte ir Kauno valstybinio muzikinio teatro soliste Gitana Pečkyte-Vilkeliene bei konservatorijos moksleiviais-vokalistais, pristačiusiais M. Petrausko kūrybą ir pirmąją lietuvišką operą per kompozitoriaus santykį su liaudies daina.
Be abejo, didžiausias darbo krūvis tenka projekto dalyviams vokalistams – solo partijų atlikėjams ir choristams. Vievio kultūros cent­ro kamerinis choras „Con moto“ bei kitų chorų nariai ruošia operos masines scenas; su choristais dirba režisierius LMTA ir VDU Muzikos akademijos docentas Nerijus Petrokas, LMTA profesorius Dainius Puišys, koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras.
Kol kas intensyviai vyksta užsiėmimai įvairiose operos pastatymui būtinose srityse, o gruo­džio pradžioje laukia operos Miko Petrausko „Birutė“ premjera Vievio kultūros centro scenoje ir Trakų pilies menėje.

Audronė Stepankevičiūtė,
projekto „Miko Petrausko „Birutė“ mano scenoje vadovė
Autorės nuotraukos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų