Vieviškiams kalėdų stebuklas nešviečia

Vieviškiams kalėdų stebuklas nešviečia

Julija Kirkilienė

Oi ilgai laukė vieviškiai naujojo Kultūros centro, bet sulaukė. Sulaukė, bet naudos neturi – stovi pastatas naujas, bet Vievio kultūros centras su gausybe renginių vis dar blaškosi po sve­timas sales. Redakcija bando padėti savo skaitytojams išsiaiškinti, kas kaltas, kad objektu vis dar negalima naudotis.

Problema – biurokratija?

Vievio kultūros centras pastatytas, bet neveikia

Objekto užsakovas yra savi­valdybė, o rangovas, statęs pastatą, – UAB „HSC Baltic“. Praėjusiame numeryje administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius komentavo, kad objekto rangovas negali priduoti dėl netvarkingų dokumentų: „Susitvarkius su fiziniais trūkumais, pradėtas objekto perdavimas per informacinę sistemą (IS „Infostatyba“), o čia rangovas susidūrė su dokumentų trūkumais. 2021 m. gegužės 7 d. rangovo pateiktas prašymas dėl objekto užbaigimo akto išdavimo IS „Infostatybai“ Statybos inspekcijos buvo atmestas, kadangi rangovas kartu su prašymu gauti statybos užbaigimo dokumentą nepateikė statinio techninio energetinio paso. Pakartotinai 2021 m. rugsėjo 8 d. rangovo­ su energetiniu pasu pateiktas IS „Infostatybai“ prašymas buvo Statybos­ inspekcijos atmestas dėl rangovo ­nepateikto objekto garantinio draudimo. 2021 m. spalio 26 d. rangovo prašymas IS „Infostatybai“ dėl užbaigimo akto išdavimo vėl atmestas. Prašymai taip pat buvo atmesti 2021 m. lapkričio 18 d., 2021 m. lapkričio 24 d. ir 2021 m. gruodžio 3 d. “.

Rangovas nesutinka
Po straipsnio išėjimo, į redakciją kreipėsi UAB „HSC Baltic“ atstovai, priekaištaudami, kad išklausėme tik vieną pusę. Kaltę prisiimame, todėl paprašėme rangovo pateikti savo komentarą. Bendrovė informavo, kad objekto pridavimu Valstybinei komisijai įpareigotas rūpintis pats užsakovas arba jo įgaliotas statinio statybos techninės priežiūros vadovas, taip pat pasidalino tai įrodančiomis Sutarties sąlygomis. Rangovas sakė dedantis maksimalias pastangas, kad šią situaciją išspręstų kaip įmanoma skubiau, taikiai, geranoriškai bendradarbiauja pateikdamas visą rei­kalingą dokumentaciją ir artimiausiu metu mano, kad bus užbaigtos visos privalomos procedūros.

Ir užsakovas nesutinka
Užsakovas, t.y. savivaldybės at­stovas, administracijos direktorius G. Ratkevičius, nesutinka su rangovo ­išsakytais faktais, todėl juos tikslina:
„Darbų perdavimo priėmimo aktas pasirašytas 2020 m. liepos 1 d., kartu buvo nustatyti ir defektai. 2021 m. sausio 18 d. rangovui išsiųstas pranešimas dėl daugybės trūkumų objekte su raginimu juos pašalinti ir tęsti statybos užbaigimo procedūras. Savivaldybės administracija ne kartą ragino rangovą pašalinti trūkumus, įspėjo jį dėl atsakomybės. Rangovas prašė suteikti tam daugiau laiko ir susilaikyti nuo griežtų priemonių. Tik pašalinus trūkumus, Elektrėnų savivaldybės administracija patvir­tino, kad esminių pretenzijų dėl objekto nėra. Toliau turėjo sekti statybų pridavimo etapas. Jis atliekamas pateikiant reikiamus dokumentus statybas užbaigimo aktui gauti. Tik rangovas gali tai padaryti, nes tik pas rangovą yra (turi būti) tam reikalingi dokumentai, nes jie yra rangovo gaunami rangovo atliekamų statybos darbų eigoje (Statybos darbų žurnalai, kontrolinės geodezinės nuotraukos, varžų matavimo protokolai, aplinkos tyrimo protokolai, statinio energetinis pasas, draudimo polisai ir kt. dok.). 2021 m. gegužės 7 d. rangovas pateikė pirmą prašymą į IS „Infostatyba“ dėl objekto užbaigimo akto išdavimo. Šis prašymas statybos inspekcijos buvo atmestas dėl dokumentacijos trūkumų. Rangovas ne kartą kartojo prašymų pateikimą, tačiau Statybos inspekcija vis atmeta prašymus dėl dokumentacijos trūkumų. Dėl rangovo nesėkmingų bandymų atlikti statybos užbaigimo procedūras, savivaldybės administracija siekia perimti iš rangovo dokumentaciją. Rangovas 2021-12-03 perdavė dalį dokumentacijos, tačiau ji yra su trūkumais, kurie neleidžia baigti procedūros. 2021-12-06 savivaldybės administracija pareikalavo iš rangovo 11 dokumentų, tačiau jų negauna (gali tekti kreiptis į teismą dėl dokumentų išsireikalavimo). Savivaldybės administracija vertina rangovo pastangas baigti procedūras, tačiau ir atkreipia dėmesį į tai, kad jos nepakankamos. Tikimės, kad greitu metu pavyks tai pabaigti“.

Tikėjimas ir viltis
Kaip matome iš susirašinėjimų, kalėdinio stebuklo vieviškiai šiais metais dar nesulauks. Greitas metas tiek rangovui, tiek užsakovui, nėra greitas metas vieviškiams. Vievyje dirba visas žiedas kultūrinių renginių specialistų, renginių gausa ir kokybe stebinantys ne tik savivaldybę, bet ir visos Lietuvos kultūros bendruomenę, bet savo namų jie vis neturi. Net operos „Traviata“, kurią statė Vievio kultūros centras su žinomais operos solistais, repeticijos ir pasirodymai vyko sporto salėse.
2022 metais Vievis paskelbtas Mažąja kultūros sostine, Vievio miestas švenčia 500 metų vardo paminėjimo sukaktį, tad belieka tikėti, kad Kultūros centro pastato greitas pridavimas neužtruks ilgiau nei metus. Kalėdos juk ne tik ste­buklų, bet tikėjimo ir vilties metas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69