Vievio vardo paminėjimui 500 metų. Jurgis Milančius

Vievio vardo paminėjimui 500 metų. Jurgis Milančius

Būsimasis vaistininkas, lite­ratas, aktyvus kovotojas dėl li­tuvybės gimė Vilnijos krašte 1869 m. balandžio 18 d. Navinykuose. Baigė Suvalkų gimnazijos penkias klases. Įstojo į Seinų kunigų seminariją, bet nejausdamas pašaukimo, toliau mokslus tęsė Varšuvos universitete. 1902 m. baigęs farmacijos mokslus, atvyko į Lietuvą. Padirbėjęs keliose Lietuvos vaistinėse, 1903 metais apsigyveno Vievyje. Netrukus čia atidarė vaistinę, tačiau provizoriaus darbas joje Jurgį Milančių tenkino tik iš dalies.
Susipratęs lietuvis negalėjo ramiai žiūrėti į lenkintojus, ragino lietuvius nepamiršti gimtosios kalbos ir ginti savo teises. Lenkai jo nekentė, niekino, tyčiojosi sakydami, kad jis „priperės daug litvomanų“. 1905 m. iš Vilniaus į Vievį perkeltas lietuvis kunigas, lankydamas parapijos žmones, platino lietuviškus raštus. Tai labai nepatiko Vievio klebonui Verpuchovskiui, kuris gruodžio 8 d. Švč. Panelės Marijos Nekalto Prasidėjimo atlaidų metu per pamokslą pradėjo plūsti šį lietuvį kunigą, lygindamas su vagimi ir vilku avies kailyje. Vaistininkas J. Milančius, girdėdamas šiuos įžeidžiančius žodžius, nebeištvėrė ir nutraukė jį sušukdamas garsiai lenkiškai: „Meluoji prieš Viešpatį Dievą“. Įsiutę lenkintojai jį taip sumušė, kad jis ilgai gulėjo be sąmonės. Prie jo nebuvo prileistas gydytojas. Vis dėlto J. Milančius pasveiko, nors sumušimo žymės liko visam gyvenimui. Senieji Vievio gyventojai ir šiandien mena tokį Milančių – iškilų darbais, pomėgiais, charakteriu ir lietuviškumu.
Varšuvos universitetas, aukštieji farmacijos mokslai pranašavo J. Milančiui sotų, kilnų ir prabangų gyvenimą Lietuvos sostinėje ar kitame kultūriniame mieste. Tačiau prabangus gyvenimas, didelė alga J. Milančiaus nesuviliojo. Jis apsigyveno mažame provincijos miestelyje, ėmėsi nei pelningos, nei saugios tautinės veiklos – gaivinti lietuvių kalbą nutautėjusiame krašte. Atgaivino artimus ryšius su savo dėde (iš motinos pusės) Jonu Basanavičiumi ir kitais to meto lietuvybės šaukliais.
„Trakai, Vievis – lenkiškos parapijos, kuriose lietuvių kalba visai išmirusi. Lietuvių kalba persekiojama bajorų ir kunigų, išėjusių iš tų pačių bajorų. Lietuviai gėdijasi savo kalbos, nes joje pilna lenkų, gūdų kalbų priemaišų“ (Varpas.- 1901, Nr. 8, p. 89-90).

This slideshow requires JavaScript.

Kukli Vievio vaistinė, kuri čia tarpais veikė iki 1940 metų, buvo kartu ir gyvenamasis būstas, ir darbo vieta. Vaistinė tapo ir knygnešių susitikimų vieta, ir draudžiamos spaudos slaptaviete. Iš trobos į trobą platindamas lietuvišką spaudą J. Milančius siekė, kad lietuvių kalba būtų grąžinta į bažnyčias, nes lietuviškos mokyklos buvo uždraustos, o pa­plitusios buvo tik „vargo mokyklos,“ prie motinų ratelių.
Naujas J. Milančiaus gyvenimo etapas prasidėjo 1906 m., kai jis pradėjo bendradarbiauti „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos ūkininke“, „Viltyje“. Per spaudą kreipėsi į jaunus farmacininkus, žadindamas jų tautinius jausmus. „Lietuvos ūkininke“ 1909 m. sausio 14 d. jis kvietė jaunus farmacininkus neieškoti darbo svetur, o įsidarbinti miestelių vaistinėse, pvz., Vievyje. Čia jis žadėjo pats padėti įsikurti ir primokėti jiems algos.
J. Milančiaus kūrybiniame palikime randame du jo slapyvardžius – Dzūko Trakiečio ir Jurgio Dzūkelio. Jais autorius pasirašė savo kūrinėlius. Jo kūryba – poezija ir tautosaka, vertimai ir istoriniai apmąstymai. Yra žinomi jo vertimai: V. Sirokomlės poezijos vertimai, A. Mickevičiaus „Neris“ ir L. Kondratavičiaus „Karžygiai kernaviškiai“. 1926 m. Dzūkas Trakietis išleido „Pilėnų didžiavyrį Margirį“. Čia autorius piktinasi Margirio vardu – lietuviai negalėjo jam duoti tokį nelietuvišką vardą. Pasirodo ir paties Dzūkelio parašytų posmų.
Pirmojo pasaulinio karo metais Vievyje sudegė jo vaistinė-namas. Klajūno likimas iškiliam lietuvninkui pasibaigė vos Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Jis vėl Vievyje ir energingai pasineria į gyvenimą – įsteigia pirmąją lietuvišką mokyklą Vievyje ir tampa pirmuoju jos vadovu – vedėju.
Iš rašytinių šaltinių žinome, kad dirbdamas mokykloje J. Milančius pasistatė naują namą ir vėl atidarė vaistinę, kuri buvo ne mažiau reikalinga kaip mokykla. Geras provizorius, o toks buvo Jurgis Milan­čius, atstodavo gydytoją. Jis pirmasis atskubėdavo į pagalbą aplinkinių kaimų žmonėms. Tačiau ir čia amžininkai pažymi jo tautišką prigimtį – lietuviškai kalbančius mieliau aptarnaudavo. Beturčius žmones provizorius gydydavo ir jiems vaistus duodavo veltui. A. Grigonis prisimena, kaip jį vaistininkas vaikystėje be atlygio išgelbėjęs nuo apakimo. Tuo dvasiniu ritmu vaistininkas gyveno statydamas namą, europietišku pavyzdžiu įrengdamas kiemą, jo viduryje pastatydamas aukuro pavidalo akmeninį statinį. Keistas, nūdienos žmogui, J. Milančiaus gyvenimo tarp­snis, susijęs su plento Kaunas–Vilnius per Vievį tiesimu, kai jis vienas iškasė pusės kilometro ilgio gilų griovį vien tik tam, kad šalia plento geležinkelio stoties kryptimi neliktų pelkės. Per susidariusį pylimą nutiesė patogų taką, apsodino jį medžiais. Dirbo vienas rytais iki darbo. Ir šaltiniuoto upelio, įtekančio į Nerį, neužmiršo. Jį apkabino tilteliu, o kad jaukiau jam čiurlenti būtų, lietuviškos trispalvės spalvomis išdažė.
Ne visi minėto „keistuolio“ darbai išvardyti, kiti liko vien vieviškių prisiminimuose. Jurgis Milančius apdovanotas Šaulių Žvaigžde ir Vyčio Kryžiumi (be kardų). Šiuos apdovanojimus jis itin vertino. Paskutinis jo prašymas buvo palaidoti jį su šaulio kepure. Nepaisant to laiko draudimų (1956), jo valia buvo įvykdyta.
J. Milančius mirė 1956 m. gegužės 9 d., sulaukęs 87 metų amžiaus, palaidotas Vievio kapinėse. Jo nuopelnai Vieviui ir mūsų tautinei savimonei neabejotini.
1990 m. vasario 16 d. Vievyje ant J. Milančiaus namo sienos (Vilniaus g. 28) pritvirtinta meniškai iš medžio išdrožta memorialinė lenta – knygnešiui, lietuvybės veikėjui Jurgiui Milančiui ir rašytojai Lazdynų Pelėdai.

Pagal Eugenijaus Petrausko
surinktą medžiągą paruošė
Irena Senulienė,
Elektrėnų SVB Vievio m. filialo vedėja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69