Vievio simbolis – klebonas Alfonsas Kelmelis

Vievio simbolis – klebonas Alfonsas Kelmelis
Dažnai dalyvauju Vievio šv. Onos bažnyčioje vykstančiose pamaldose. Prieš ryto mišias klebonas A. Kelmelis vaikams, kurie šiais metais priims Pirmąją Komuniją, dėsto tikėjimo tiesas.

Suprantu, kad ir man, pagyvenusiam žmogui, kartais neužtenka tų anksčiau įgytų žinių apie religiją, tikėjimo tiesas. Per tą pusvalandį, skirtą vaikams, daugelis ir suaugusiųjų, besiklausančių kun. A. Kelmelio švento rašto aiškinimo, praturtėja žiniomis ar prisimena tai, ko kažkada mus mokė artimieji.
Šio sekmadienio pamokslo tema buvo apie gavėnios pasninką. Kunigas sakė, kad žmonės pasninkauja įvairiai. Vieni badauja, norėdami kažkam pasirodyti, kiti – dėl sveikatos, treti – nežinodami, kodėl tai daro, dar kiti – kad taip visi daro. Klebonas įtaigiai aiškino, kad nebūtina tą pasninko dieną kažko nevalgyti. Jis moko vaikus, kad geriausias būdas Dievui pagarbinti – padėti už save silpnesniam, susilaikyti nuo kokio beprasmiško pirkinio, pavyzdžiui, saldumynų, kurie ne tik brangiai kainuoja, bet yra ir žalingi sveikatai. Geriau taip taupyti pinigėlius ir kam nors paaukoti, pavyzdžiui, Haičio šalies vaikams, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Kunigas sako, kad padarytas geras darbas, pasiaukojimas yra vienas iš pasninko dalių.
Esu maloniai nustebinta, kad klebonas A. Kelmelis per kiekvieno sekmadienio pusvalandį, skirtą vaikų ruošimui Pirmajai Komunijai, parodo tiek daug žinių, patirties ir žmogiškumo, kad ne dažnas tėvas tiek sugeba duoti dvasinio peno savo vaikams. Tikiu, kad kun. A. Kelmelio paruošti vaikai ilgai prisimins tas pamokas, o suaugę tai perduos savo vaikams.
O aš, gerbiamas klebone A. Kelmeli, labai norėčiau, kad Tamsta padėtumėte Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui paruošti mano vaikaitį, kuriam dabar dar tik treti metukai. Linkiu Jums sveikatos, neblėstančios energijos, ištvermės, mokant jaunimą doros ir tyrumo.
Pagarbiai

Janina Bradauskienė
Vievio parapijos gyventoja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų