Vievio seniūnijoje ieškoma vietos jaunimui ir fiksuojami sunkūs nusikaltimai

Vievio seniūnijoje ieškoma vietos jaunimui ir fiksuojami sunkūs nusikaltimai

Julija Kirkilienė

Antroje pagal dydį seniūnijoje – Vievyje – kovo 3 dieną vykusiame gyventojų ir savivaldybės vadovų susitikime seniūno Zenono Pukėno ataskaita užsitęsė kone valandą. Didelė seniūnija, daug ir kalbų. Tik ataskaitoje seniūnas nė žodeliu neužsiminė, kad mieste iki šiol nėra surasta erdvių jaunimui. Tokias erdves turi kone kiekviena maža seniūnija, o Vievis neturi nieko. Net naujuosiuo­se Vievio kultūros rūmuose, kurių vis dar nepriima Statybos komisija, tokių erdvių nenumatyta. Bet gyvenimas Vievio seniūnijoje vyksta ir, kaip visada, ten daug būna problemų, kurias žmonės išsako susirinkimuo­se. Prieš susirinkimą, pamiršus visas problemas, tylos minute buvo pagerbti praėjusiais metais Amžinybėn išėję vieviškiai ir žuvusieji Ukrainos kare.

Ne tik apie nusikaltimus

Ilgą seniūno ataskaitą susirinkusiems teko kantriai išklausyti

Seniūnijos gyventojų susitikimas su vadovais vyko naujuose kultūros rūmuose. Nelegaliai. Ugniagesiai, pasirodo, negali pasirašyti po statinio priėmimo-perdavimo aktu dėl dviejų priežasčių: kėdės vis dar nesujungtos į eiles, o pastato kaimynas už tvoros pasistatė medinį pastatą, ties kuriuo dabar reikia pastatyti ugniai atsparią tvorelę. Apie tai gyventojus informavo administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius. O policijos pareigūnai informavo apie Vievyje pernai įvykdytas nusikalstamas veikas. Elektrėnų PK Veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis informavo, kad 2021 m. Vievio seniūnijoje užregistruotos buvo 78 nusikalstamos veikos, iš kurių net 32 dėl smurto artimoje aplinkoje. Užregistruotas vienas nužudymo atvejis. Neblaivūs už vairo buvo sulaikyti 10 vairuotojų, iš kurių girčiausiam nustatyta net 4 promilės. Seniūnijoje įvykdytos net 9 vagystės, užregistruoti 4 sukčiavimo atvejai, 3 kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių taisyklių pažeidimai.
Veiklos skyriaus vyriausioji tyrė­ja Erika Venskutonienė vieviškius mokė saugiai elgtis keliuose ir internete, ragino žmones jungtis į saugios­ kaimynystės grupes ir paaiškino, kaip tai padaryti. Pareigūnams antrino administracijos direktorius, informuodamas, kad Vievyje dar planuoja statyti vaizdo stebėjimo kamerų.

Svarbiausia, kantrybė
Seniūnas savo ataskaitą pristatė be medijų pagalbos, tad ilga ataskaita gerokai žmonėms nusibodo. Bet kas turėjo kantrybės išklausyti, tas sužinojo, kad Vievio seniūnija užima net 15200 ha, iš kurių ūkininkai deklaruoja per 5 100 ha. Čia gyvena 7570 žmonių, iš jų 129 ūkininkai atnaujino žemės ūkio valdas. Pernai seniūnijoje mirė 141 gyventojas, o gimė perpus mažiau – 70. Maisto davinius seniūnijoje gauna 404 žmonės. Seniūnijoje gyvena 53 šeimos, priklausančios socialinės rizikos šeimoms, kuriose auga 97 vaikai.
2021 metų Vievio seniūnijos biudžetas siekė net 381 500 eurų. Kur jie buvo išleisti, seniūnas nedetalizavo – paminėjo tik programas. Bet dalį tų pinigų tikrai išleido 4 ha kapinių priežiūrai: Panerių k. kapinėse sutvarkyti išlūžę medžiai, buvo tvarkomi savanorių ir tremtinių kapai, pagal gyventojų prašymus buvo vykstama į vietą išsiaiškinti įvairias situacijas, atlikta Vievio m. katalikų kapinių kasmetinė apžiūra. Katalikų kapinėse sutvarkyta 11 apleistų kapaviečių.
Visa seniūnijos teritorija­ yra su­skirstyta į 9 seniūnaitijas, t. y. Lazdėnų, Panerių, Pakalniškių, Vie­vininkų, Pylimų, Pilypiškių bei Vievio miesto I, II ir III seniūnaitijas. Ar tose seniūnaitijose yra seniūnaičiai, seniūnas nepasakė. Seniūnijoje įre­gistruota 19 bendruomeninių orga­nizacijų, gausu nevyriausybinių or­ganizacijų, iš kurių aktyviai dirba Vievio neįgaliųjų draugija, Vievio parapijos „Caritas“, Lietuvos samariečių bendrija, Nevyriausybinių organizacijų asociacija, pramogų ir sporto klubas „Vievio žiedas“, sporto klubas „Vieviečiai“ ir kitos.
Seniūnijoje veikia net 3 Elektrė­nų savivaldybės viešosios bibliotekos filialai, kuriuose vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas, išliko Lietuvos pašto Vievio skyrius, Vievio kultūros centras laimėjo Mažosios kultūros sostinės statusą. Mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų Vievio seniūnijoje net 7. Miestas turi gydymo įstaigą – Vievio sveikatos priežiūros centrą, kuris jungia polikliniką, ligoninę ir greitosios medicinos pagalbos centrą. Seniūnijoje veikia dveji maldos namai – Vievio Šv. Onos bažnyčia ir Dievo Motinos ėmimo į dangų stačiatikių cerkvė ir du muziejai – Kelių ir Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centras.

Geri darbai
Seniūnijai reikia rūpintis bendrojo naudojimo teritorijomis, keliais, kiemų, šaligatvių, įvažiavimų ir kitų įrengimų priežiūra, eksploatavimu, remontu. Miesto gyventojai informuo­ti ir įpareigoti susitvarkyti apleistus plotus. Vievyje pavasarį jau sužydės seniūnijos pastangomis pasodintos japoniškos vyšnaitės – sakuros.
Pernai, sakė seniūnas, įrengtas gatvių apšvietimas Pylimų k. Pakalnės g., Vievio m. ir Kauno skg., nuolat tvarkoma ir valoma ežero pakrantė. Paplūdimyje įrengti nauji gultai ir pavėsinės, treniruokliai ir šunadėžės.
Seniūnija bendradarbiavo, organizavo susitikimus su įvairiomis institucijomis, galinčiomis padėti spręsti gyventojų problemas, rūpinosi gyventojų saugumu bei skatino gyventojus laikytis priimtų visuotinių nuostatų. Seniūnija organizavo, rėmė ir vykdė techninį pasiruošimą vyks­tantiems šventiniams renginiams: Laisvės gynėjų dienos minėjimui, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimui, pasieniečio Jurgio Kybarto žūties minėjimui, Vievio miesto Oninių, miesto rudens šventėms, Kalėdinės eglutės įžiebimui. Organizuotas krepšinio turnyras „3 prieš 3“ Seniūno taurei laimėti. Vyk­dant Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo“, buvo peržiūrėtos, pakoreguotos visų Vievio seniūnijos gyvenamųjų teritorijų ribos ir teikti pasiūlymai Architektūros ir krašto­tvarkos skyriui. Vievyje, kaip ir kitose seniūnijose, sparčiai dalinamos kalio jodido tabletės.

Ne viskas padaryta
Kaip besistengė seniūnija dirbti, bet spręstinų problemų vis tiek liko. Reikėtų tęsti gatvių apšvietimo tinklų įrengimą/rekonstrukciją miesto gatvėse ir seniūnijos kaimuose, tęsti seniūnijos kaimo kapinių tvorų remonto ir šulinių įrengimo darbus, įrengti nesaugiose pėsčiųjų perėjose kryptinius apšvietimus, įrengti greitį mažinančias priemones, sankryžose įrengti nuovažas neįgaliesiems, rekonstruoti senus šaligatvius, o gatvėse, kur jų nėra, įrengti naujus, tęsti gyvenviečių, kaimų, gatvių pavadinimų ženklų įrengimo darbus, vykdyti daugiabučių namų įva­žiavimų į kiemus asfalto dangos įrengimo darbus, praplėsti arba naujai įrengti daugiabučių namų kiemuo­se automobilių stovėjimo aikšteles ir pan. Vievio seniūnijoje mažai dviračių takų pritaikytų saugiam eismui, todėl būtų tikslinga juos įrengti. Tikslinga būtų sujungti Vievio ir Elektrėnų gyvenvietes per Abromiškių kaimą įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus.

Prašymai, priekaištai ir pagalba

Ilgą seniūno ataskaitą susirinkusiems teko kantriai išklausyti

Nors į susitikimą gyventojų atėjo mažiau, nei ateidavo iki pandemijos, bet atėjusieji buvo aktyvūs ir išsakė daug problemų, tikėdami sulaukti ge­rų pažadų. Tiesa, kaip būdavo anks­čiau, seniūnui kritikos garsiai niekas neišsakė, bet savivaldybės vadovams turėjo ir prašymų, ir priekaištų.
Daugiausiai priekaištų gyventojai turėjo dėl ilgai remontuojamos Trakų gatvės. Pasak kalbėjusiųjų, jei artimiausiu metu ir būtų priduotas Kultūros namų pastatas, bet iškilmingo atidarymo padaryti nebūtų galima dėl neprivažiuojamo kelio. O kad Trakų gatvėje gyvenantys žmonės priversti laužyti automobilius – niekam nerūpi. Dėl blogų kelių žmonės išsakė ir daugiau priekaištų. Žmonės mokino vadovus, kaip tuos kelius remontuoti, ir net siūlė pagalbą. Susirinkusieji taip pat domėjosi, kada ir kaip bus sutvarkyti apleisti pastatai miesto centre, kodėl nuo­mojamos patalpos buvusioje Vievio ambulatorijoje, domėjosi, ar bus statomas naujas darželis, kada bus tvarkoma Stoties gatvė Vievyje ir Sodų gatvė Pilypiškėse. Žmonėms rūpėjo pėsčiųjų takai ežero pakrantėmis ir ten pūpsantis surūdijęs Elektrėnų komunaliniam ūkiui priklausantis vamzdis, senosios pirties likimas ir kita miesto tvarka.
Daug priekaištų vadovai išklau­sė dėl nepriduodamo Kultūros na­mų pastato, sulaukė kritikos ir dėl ne­sirūpinimo jaunimu. Jaunimo problemas išsakiusi Margarita Skvarčienė kritikavo savivaldybės vadovus, kad šiems jaunimas visai nerūpi, kad jiems susirinkimo vieta gali būti nebent ­turgus. Savivaldybės vadovams, besiteisinantiems, kaip ir kodėl jie negalintys surasti erdvės jaunimui, į pagalbą netikėtai atėjo aktyvi bendruome­nės narė Audronė Davidavičienė. Ji pasiūlė jaunimui atiduoti tą gražiai suremontuotą geltonąjį namelį Semeliškių g. 36 (šalia pradinės mokyklos). A. Davidavičienė paaiškino, kad bendruomenės renkasi dienomis ir ne kiekvieną dieną, o jaunimas renkasi tik vakarais. Tai gal ta problema vietoje ir buvo išspręsta…

Pažadėsi, patiešysi
Susirinkimas užtruko net tris valandas, todėl savivaldybės specialistams pritrūko laiko pristatyti, kokie yra numatyti teritorijų ir investicijų planai, bet svarbiausius ateities planus gyventojai išgirdo. Kaip sakoma, pažadėsi – patiešysi, neįvykdysi – nesugriešysi. Tiems planams įvykdyti sutrukdyti gali nenumatytos sąlygos. Neduok Dieve, karas. Apie tai užuo­minomis kalbėjo ir seniūnas, ir ad­ministracijos direktorius.
Savivaldybės atstovai informavo apie lopšelio-darželio „Eglutė“, Vievio seniūnijos ir Vievio ambulatorijos pastatų modernizavimo planus.
Trakų gatvę suremontuo­ti pažadėjo tik iki rudens. Kelio Abromiškės–Lapiakalnis–Vievis remontui Elektrėnų savivaldybė jau esanti parengusi techninį projektą ir gavusi statybą leidžiantį dokumentą, bet nesutaria su Kelių direkcija dėl kelio remonto finansavimo. Gyventojai taip pat sužinojo, kad ambulatorijos pastate nuomojamos tik tos patalpos, kurių atsisakė vaistinė, o buvusioje automobilistų stovykloje Miškų urėdija statys administracinį pastatą. Vieviškiai siūlė savivaldybei su būsimaisiais vieviškiais pakalbėti apie galimybę investuoti į Vievio infrastruktūrą, bet vadovai buvo skeptiški – Urėdija valstybės įmonė. Apie tai, kiek ši įmonė metų pabaigoje savo vadovams išrašo premijų, kalbėta nebuvo. Niekas susitikime nekalbėjo ir apie statomus bendruomeninius namus neįgaliems žmonėms. Gal jau nebeaktualu?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69