Vieno daugiabučio gyventojų bėda: iš savivaldybės butus nuomojosi 20 metų, kol valdžia nusprendė per pigiai nuomojanti

Vieno daugiabučio gyventojų bėda: iš savivaldybės butus nuomojosi 20 metų, kol valdžia nusprendė per pigiai nuomojanti

Julija Kirkilienė

Elektrėnų Šarkinės g. 15 namo gyventojai pateko į situaciją, tarsi liaudies folklore: lenk galvą prieš carą. Šį kartą skriaudžiami pasijuto mažas pajamas gaunantys, bet socialiai remtiniems nepriklausantys žmonės. Jiems prieš 20 metų sa­vivaldybė už prieinamą kainą iš­nuomojo butus, dabar tą nuomą pakėlė iki komercinės nuomos kainos, o nenorintiems brangios nuo­mos mokėti, siūlo butus nusipirkti – taip pat už komercinę kainą ir įnešant iš karto visą sumą. Nuo­mos tvarka pakeista buvo pernai rugpjūčio 26 d. tarybos posėdyje. Už sprendimo projektą balsavo visi ta­rybos nariai, tarp jų ir dabartinė Seimo narė Silva Lengvinienė. Susilai­kė tik Vaidas Ratkevičius. Sprendimas įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Informacijos negavo, bet gavo grasinančius laiškus
Į redakciją kreipėsi Šarkinės g. 15 namo keletas gyventojų, prašydami tarpininkauti tarp sa­vivaldybės ir gyventojų dėl iškilusio nesusikalbėjimo. Kaip redakcijai pasakojo gyventojai, butus Šarkinės g. 15 name gavo žmonės, kurie po nepriklausomybės paskelbimo nebegavo jiems skirtų butų, nors eilėje buvo pirmieji. Minimas namas buvo likęs nebaigtas statyti, todėl naujai įsteigtos Elektrėnų savivaldybės taryba nutarė namo statybą užbaigti savivaldybės lėšomis ir butus išdalinti tiems, kas dėl valdžios perversmo butų nebesuspėjo gauti.
Gyventojai sako, kad pasirašė sutartį butus nuomoti 99 metus. Jie butus įsirengė savo lėšomis ir gyveno beveik 20 metų, mokėdami už komunalines paslaugas ir iki 30 eurų siekiantį nuomos mokestį. Po rugpjūčio 26 d. tarybos posėdyje priimto sprendimo padidėjusį mokestį žmonės pastebėjo tik spalio mėnesį gavę sąskaitą. Gyventojams nuomos mokestis buvo pakeltas 4 kartus – iki 150 eurų už 3 kambarių butą, panašios Elektrėnuose yra ir komercinės nuomos kainos. Apie pakeltą nuo­mos mokestį atskirai pranešta nebuvo – informaciją žmonės sužinojo, paskaitę laikraštyje. Gyventojai komunalinius mokesčius moka iki mėnesio paskutinės dienos, tai ir tą padidintą mokestį pirmą kartą sumokėjo kaip įpratę. Tada žmonės nustebinti buvo antrą kartą: kiekvieno buto šeimininkas gavo laiškus su grasinimais, kad jie nuomos mokesčio nemokėjo iki einamojo mėnesio 20 dienos ir už tai jiems buvo pagrasinta teismais. Žmonės, išsigandę ne tik didelių kainų, bet ir grasinimų, suskubo kreiptis į savivaldybę, kur esą buvo nuraminti, kad jų į teismus niekas neperduos, o už laišką atsiprašė. Nuomos reikalais besirūpinantis savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Stasys Ščiukaitis gyventojams, negalintiems ar nenorintiems už nuomą susimokėti, paaiškino priimtą sprendimą: butus išsipirkti galima taip pat rinkos kaina, pinigus įnešant iš karto. Savivaldybės pasamdyti nepriklausomi turto vertintojai 2 kambarių butą Šarkinės gatvėje, įrengtą gyventojo lėšomis, įvertino 35 tūkst. eurų.

Socialiniam būstui reikalavimų neatitinka
Žmonės tuose butuose gyvena dažniausiai gaunantys mažas pajamas ir toks netikėtas nuomos kainos pakeitimas jiems sudaro sunkumų. Gyventojai sako gal mėgintų savo butus įsigyti komercinėmis kainomis, bet pinigų jie neturi, o bankas paskolų mažas pajamas gaunantiems žmonėms neduoda. Redakcijai gyventojai sakė, kad jie sutiktų savivaldybei mokėti išperkamąją nuomą ir per laiką tuos butus įsigytų, bet esą savivaldybė žmonėms tokios lengvatos neduoda. Prie rugpjūčio 26 dieną patvirtinto sprendimo pridėtas aiškinamasis raštas, kuriame rašoma, kad nuomininkai, nenorintys mokėti pagal jų metodiką apskaičiuotos nuo­mos mokesčio, turi keletą galimybių rinktis: nusipirkti savivaldybės būstą Paramos būstui įsigyti ar išsinuo­moti įstatyme nurodytomis sąlygomis (t.y. įnešant visą sumą), nutraukti nuo­mos sutartį savo iniciatyva ir nuo­motis būstą rinkoje arba įsigyti kitą būstą, nuomotis būstą rinkoje (nenori mokėti savivaldybei, mokėk, kam nori) ir naudotis būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, jei šeimos, gyvenančios savivaldybės bute, pajamos atitinka Paramos būstui reikalavimus. T.y. buto nuomininko prašymu ir savivaldybės tarybos sprendimu, butas gali būti įrašytas į Socialinio būsto fondą ir išnuomotas kaip socialinis būstas. Deja, šiame name gyvenantys nuomininkai gauna mažas pajamas, bet socialiniam būstui gauti taikomų reikalavimų neatitinka. Kuo žmonėms gali padėti savivaldybė, klausėme savivaldybės administracijos direktoriaus Gedi­mino Ratkevičiaus.
Jis paaiškino, kad žmonių nepatogumai, susidarę dėl nuomos mokesčio dydžio pakėlimo, yra visiškai suprantami, tačiau jie atsirado ne dėl savivaldybės valios, o dėl Vyriausybės nustatytos tvarkos pakeitimo, kurio savivaldybė negalinti keisti. Pasirodo, būsto nuomą Vyriausybė reglamentavo maždaug tuo metu, kai Šarkinės g. 15 namo gyventojams butai buvo išdalinti – 2001 metais, tvarka pakeista 2019 metais, o tą tvarką įgyvendinti savivaldybė suskubo tik 2020 metais. Atsakyme direktorius rašo: „Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimą reglamentuoja Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu pa­tvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika). Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu buvo pakeistas Metodikoje nustatytas sa­vivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimas, įtvirtinant nuostatą, kad nustatydama rinkos pataisos koeficientą R savivaldybės taryba užtikrina, kad savivaldybės būsto nuo­mos mokesčio dydis būtų lygus toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra nuomojamas savivaldybės būstas, rinkoje nuomojamo būsto nuo­mos mokesčio kainai (Nutarimas įsigaliojo 2019-09-01)“.

Geriau vėliau negu niekad
Nors administracijos direktorius sako, kad dėl nuomos kainų pakėlimo savivaldybė nekalta, bet po Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo dėl būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimo savivaldybės taryba būsto nuomos mokesčius pakeitė tik po metų. Tokį nutarimą G. Ratkevičius aiškino, kad „… iki nurodyto nutarimo nuostatų įsigaliojimo, savivaldybės tarybos nustatomas rinkos pataisos koeficientas R, galėjo svyruoti nuo 1,2 iki 3,5, užtikrinant, kad savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčio dydis nebūtų didesnis už toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra nuomojamas savivaldybės būstas, mak­simalią rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio kainą… Aiškinant nurodytą Vyriausybės nutarimo nuostatą atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki 2019-08-31 savivaldybės turėjo užtikrinti, kad savivaldybės būsto ­nuomos mokesčio dydis nebūtų didesnis už toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra nuomojamas savivaldybės būstas, maksimalią rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio kainą“.
Žodžiu, pagal išaiškintą Metodiką, nuomos kainą savivaldybės taryba Šarkinės g. 15 namo gyventojams be perspėjimo ir paaiškinimo pakėlė 4 kartus.
G. Ratkevičius teisinasi, kad pagal Metodikos 10 punktą, savivaldybės taryba, vadovaudamasi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Metodika, priėmė sprendimą dėl socialinio būsto ir kito savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo ir keitimo. „Socialinio būsto ir kito savivaldybės būsto nuomos mokestis gali būti perskaičiuojamas kartą per metus, skaičiuojant nuo socialinio būsto ar kito savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo. Nuomininkai, nesutinkantys mokėti perskaičiuoto savivaldybės būsto nuo­mos mokesčio, turi teisę būstą įgyti nuosavybėn tik Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nustatyta tvarka“, – sakė administracijos direktorius.

Galima išeitis: lenkti galvas prieš visagalius
G. Ratkevičius apie galimas lengvatas mažas pajamas gaunantiems žmonėms kalba taupiai ir tik cituo­damas įstatymus: 2020 m. rugpjūčio 26 d. tarybos sprendime „Dėl rinkos pataisos koeficiento patvirtinimo ir jo taikymo Elektrėnų savivaldybės būsto nuomos mokesčiui apskaičiuo­ti“ numatyta lengvata mažas pajamas turinčios šeimoms (šio sprendimo 2 punkte nurodytais atvejais Elektrėnų savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokestis apskaičiuojamas taikant rinkos pataisos koeficientą R= 2: jeigu Elektrėnų savivaldybės būsto nuo­mininkas neturi nuosavybės tei­se kito būsto, yra deklaravęs gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybės būste ir gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų dydžių daugiau kaip 50 proc. Nuomininkai turi turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti turtą bei pajamas ir pateikti su prašymais savivaldybės administracijai. Taigi, Šarkinės g. 15 namo gyventojai, dėl mažų pajamų negalintys mokėti padidinto mokesčio ir neturintys pinigų butui, kuriame gyvena beveik 20 metų, nusipirkti, turėtų dar kartą lenkti galvas administracijoje, rinkti dokumentus ir kaip nors įrodyti, kad jiems parama tikrai yra reikalinga, tada maldauti savivaldybės tarybos leidimo gyventi savo namuose, kuriuose jie gyveno nuo savivaldybės įkūrimo. O gal kuris nors tarybos narys inicijuos kokį nau­ją sprendimo projektą, kad Šarkinės g. 15 name gyvenantys žmonės išimties tvarka galėtų butus išsipirkti išskirtinėmis sąlygomis – pavyzdžiui, mokant išperkamąją nuomą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69