Šviečia dieną, šviečia naktį

Penkiasdešimt metų žmogui – pati branda, atrodo, jau iš gyvenimo viskas paimta, įgyta patirtis, gali gyventi savo malonumui.

O miestui – penkiasdešimt – labai mažai, išaugintos tik trys kartos, todėl plėstis ir modernėti ribų nėra, juolab, kad mūsų Elektrėnai šviečiantis ir šildantis miestas.
Man Elektrėnai tai – miestas, kurį pirmąjį savo gyvenime pažinau. Man buvo penkeri, kai tėvelis pasikinkė arkliuką, mama į krepšį įsidėjo kaimiškų lauktuvių, sėdome į vežimaitį ir išvykome į Elektrėnus aplankyti savo kaimynų Damutės ir Vlado Staveckų, kurie jau keleri metai gyveno ir dirbo Elektrėnuose. Vladas Staveckas dirbo elektrinėje, o Domicėlė Staveckienė – ilgametė Elektrėnų ligoninės darbuotoja. Prisimenu jos sektas pasakas, namuose turėjo daug knygų. Staveckų namuose pažinau knygų ir pasakų pasaulį.
Tuo metu iš mūsų krašto daug žmonių išvyko į naujo miesto ir elektrinės statybas. Iš Būriškių kaimo dar išvažiavo seserys Stasė,Verutė ir Regina Kerdokaitės, prisimenu jų dainuojamas skambias  dainas ir gegužinių giesmes. J. Kerdokaitė – Naudžiūnienė su vyru Bronium turėtų įdomių prisiminimų apie miesto kūrimą, nes Bronius – ilgametis statybų meistras, Vladas Kerdokas dirbo ir gyveno Elektrėnuose.
Jonas ir Janina Ramanauskai buvo iš Beižionių kaimo: Jonas statė ne tik Elektrėnų elektrinę, bet ir Kruonio hidroelektrinę, Janina pasakojo, kad Beižionių kolūkyje dirbo melžėja, buvo sunku tais laikais kaime, mieste dirbti ir gyventi buvo lengviau.
Taip pat Beižionių kaimą paliko dar vienas Jonas Ramanauskas, Alberta  Ašmenaitė – Steponavičienė, Marytė Kerdokaitė, Jadvyga Kaškelevičiūtė – Patalavičienė. Jie jau garbaus amžiaus, bet nenuilstantys visuomenininkai, kultūrinių renginių organizatoriai ir dalyviai.
Aleksas  Černiauskas, Onutė Brazinskaitė paliko Gailaičių kaimą.
Visi mūsų kraštiečiai savo darbu prisidėjo prie Elektrėnų miesto kūrimo. Kaupiant kraštotyrinę medžiagą Beižionių bibliotekoje labai vertingi būtų prisiminimai visų, kurie statė Elektrėnus.
Balandžio 30 d. 13 val. laukiame visų, kurie statė,  savo darbais ir kūryba dabar gražina ir puoselėja šviečiantį dieną ir naktį, mūsų miestą. Kviečiame pasisvečiuoti  savo tėviškėje, Beižionių kultūros klube, prie arbatos puodelio ir mūsų jaunajai kartai palikti gražių prisiminimų.

O. Žilionienė
Beižionių bibliotekos
vedėja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų