Verslui kurti ir plėtoti kaime – daugiau galimybių

Verslui kurti ir plėtoti kaime – daugiau galimybių
Žemės ūkio ministerija kaimo gyventojus skatina imtis ne tik tradicinio žemės ūkio, bet ir su juo nesusijusios naujos veiklos. Dabar tam – itin palankus laikas.

Padidinta maksimali paramos suma
Parama verslui kaime kurti teikiama ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (KPP) priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Pagal šią priemonę remiamas su žemės ūkiu nesusijęs verslas ir tradiciniai amatai.
Paramos galima prašyti labai mažai įmonei steigti, jau veikiančios įmonės veiklai plėsti, taip pat – kaimo gyventojo individualiai veiklai plėsti nesteigiant įmonės.
Parama pagal šią priemonę tapo dar patrauklesnė, patvirtintus naują įgyvendinimo taisyklių redakciją, kurioje  pareiškėjams numatyta daug palankių naujovių, praplėstas remiamų veiklos sričių sąrašas.
Kaip sakė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos priemonių koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Šukytė, nuo šiol padidinta didžiausia paramos suma vienam projektui pagal supaprastintą įgyvendinimo tvarką nuo 150 tūkst. Lt iki 260 tūkst. Lt.  Minėtą paramą galima gauti veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtrai kaimo vietovėje.
Paramos intensyvumas – 65 proc. Tradicinių amatų puoselėjimui skirtiems projektams įgyvendinti, kai pareiškėjui yra suteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas, būtinos tiesiogiai su tradicinių amatų puoselėjimu susijusios išlaidos gali būti finansuojamos iki 75 proc.
Kaimo gyventojai, nesteigiantys  įmonės, o verslą plėtojantys pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar verslo liudijimą, visais atvejais paramos galės kreiptis vadovaudamiesi vien tik supaprastintąja priemonių įgyvendinimo tvarka, o jų įgyvendinamam projektui didžiausia prašoma paramos suma neturėtų viršyti  207 168 Lt.
Naujovė – tik iki metų pabaigos
Pasak Ž.Šukytės, didžiausia paramos suma „didžiajam“ projektui, kai prašoma daugiau kaip 260 tūkst. Lt paramos (mažesnė negu 260 tūkst. Lt parama teikiama pagal supaprastintą tvarką), padidinta  nuo
690 560 Lt  iki 1,7 mln. Lt. Parama teikiama labai mažos įmonės steigimui ar plėtrai.
Didžiausia paramos suma – 1,7 mln. Lt galios tik iki šių metų pabaigos. Vėliau bus taikoma ankščiau galiojusi didžiausios paramos sumos vertė – iki 690 560 Lt.
Kaimo gyventojams ši tvarka netaikoma. Jie gali kreiptis paramos tik pagal supaprastintąją tvarką – iki 207 168 Lt.
Paramos intensyvumas toks pats – 65 proc., o išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su tradicinių amatų puoselėjimo veikla, turint tautinio paveldo produkto gamybos sertifikatą – 75 proc.
Pareiškėjui – mažiau reikalavimų
Vyr.specialistė Ž.Šukytė pabrėžė, kad minėtos priemonės įgyvendinimo taisyklių naujoje redakcijoje paramos siekiančiam pareiškėjui numatyta mažiau apribojimų.
Panaikinamas pareiškėjui taikomas reikalavimas įrodyti, kad paramos lėšos yra būtinos projektui įgyvendinti ir kad projektas be jam įgyvendinti skirtų paramos lėšų negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės.
Taip pat kreipiantis paramos pagal priemonę “Parama verslo kūrimui ir plėtrai”  nebetaikomas reikalavimas, kad pareiškėjas būtinai turi būti registravęs žemės ūkio valdą.
Įrodant kompetenciją projekte numatytos vykdyti veiklos srityje, vietoje atitinkamo išsilavinimo nuo dabar pareiškėjas galės pateikti informaciją, jog jam už nuopelnus projekte numatytos vykdyti veiklos srityje suteiktas meno kūrėjo statusas.
Nuo šiol  keičiamas kaimo gyventojo apibrėžimas. Kaimo gyventoju laikomas fizinis asmuo, nuolatinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje deklaruojantis ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo (anksčiau buvo reikalaujama, kad kaimo gyventojas kaime gyvenamąją vietą būtų deklaravęs ne trumpiau kaip dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo ir turėtų įregistravęs žemės ūkio valdą kaimo vietovėje).
Sertifikatas – su paskutiniuoju mokėjimo prašymu
Įsigaliojus įgyvendinimo taisyklių naujai redakcijai  naujai sertifikuotų tradicinių amatų puoselėjimo veiklą pradedantis pareiškėjas tautinio paveldo produkto sertifikatą galės pateikti su paskutiniuoju mokėjimo prašymu. Paramos paraiškoje jis privalės nurodyti, kokį tautinio paveldo produktą rengiasi gaminti, o pasirašydamas pareiškėjo deklaraciją – įsipareigoti, jog tautinio paveldo produkto sertifikatą  pateiks vėliausiai su paskutiniuoju mokėjimo prašymu. Iki paskutiniojo mokėjimo prašymo pateikimo, pareiškėjui išmokėta paramos lėšų dalis negali sudaryti daugiau kaip 65 proc. paramos lėšų.
Pretendentams į paramą žinotina, kad tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos anksčiausiai prieš dvejis metus iki paramos paraiškos teikimo.
Taip pat reikalaujama, kad paramos besikreipianti labai maža įmonė išliktų savarankiška įmone penkerius/septynerius metus, t. y. nebūtų priskirta įmonei partnerei ar susijusiai įmonei ir kad ją kontroliuojantis fizinis asmuo projekto kontrolės laikotarpiu nekontroliuotų kito (-ų) juridinio (-ių) asmens (-ų).
Paramos galima kreiptis ir tuo atveju, jei žemė projekto įgyvendinimo vietoje ar pastatai, remontuojami kapitalinio remonto būdu, priklauso pareiškėjui kartu su bendraturčiais. Tačiau tuo atveju būtina pateikti bendraturčių sutikimą.
Iš viso priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“  2007-2013 metais numatyta išdalinti daugiau kaip 337 mln. Lt paramos.
Paraiškos pagal minėtą priemonę priimamos iki šių metų pabaigos. Daugiau informacijos galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69