Teismas atmetė tarybos nario A. Adomaičio skundą kaip nepagrįstą

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – teismas) 2013 m. kovo 15 d. paskelbė sprendimą administracinėje byloje pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos nario A. Adomaičio skundą atsakovei Elektrėnų savivaldybės tarybai, tretiesiems asmenims Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje ir Danguolei Kliucevičienei dėl sprendimų panaikinimo, kuriuo pareiškėjo A. Adomaičio skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Pareiškėjas A. Adomaitis kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimą „Dėl pakaitinio valstybės tarnautojo skyrimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigomis“ Nr. TS-261, kaip neteisėtą nuo pat jo priėmimo momento, bei Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013-02-13 sprendimą „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimo Nr. TS-261 pripažinimo netekusiu galios“. Pareiškėjas motyvavo, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-08-22 sprendimas Nr. TS-261 „Dėl pakaitinio valstybės tarnautojo skyrimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigoms“ neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 18 str. 7 ir 10 dalių nuostatų bei 2008 m. gruodžio 30 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-238 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo 6 p., nustatytų specialiųjų reikalavimų valstybės tarnautojui, einančiam Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas, todėl Tarybos sprendimas yra neteisėtas nuo jo priėmimo momento ir naikintinas.
Savivaldybės veiklos teisėtumo priežiūrą vykdo Vyriausybės atstovas, tarybos nariams, tame tarpe ir pareiškėjui A. Adomaičiui, tokia teisė nesuteikta.
Nors pareiškėjas A. Adomaitis bandė teismą įtikinti, kad jis tikėjosi būti išrinktas pakaitiniu tarnautoju į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas J. Zavecko nedarbingumo laikotarpiu ir todėl turi suinteresuotumą byloje, tačiau teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais konstatavo, kad pareiškėjas A. Adomaitis neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl atsakovės Elektrėnų savivaldybės tarybos priimtų sprendimų panaikinimo, kadangi šie sprendimai, kaip individualūs teisės aktai, jam nesukelia jokių teisinių pasekmių.

Savivaldybės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų