Teisė žinoti: kaip surenkamas ir paskirstomas biudžetas

Teisė žinoti: kaip surenkamas ir paskirstomas biudžetas

Skaitytojams visada įdomu skaičiuoti pinigus, ypač, valdiškus. Dažnai dėl nežinojimo ar nesupratimo apie biudžetą, kyla įvairių interpretacijų. Šį kartą skaitytojus norėtume supažindinti, kaip skirstomi savivaldybės pinigai, kodėl kyla arba nekyla atlyginimai biudžetinių įstaigų darbuotojams, ar kils ir kada kils atlyginimai ugniagesiams, pedagogams, kaip bus paskirstytos kelių priežiūros lėšos ir kt. Geriausiai apie savivaldybės pinigus – pajamas ir išlaidas – žino Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
Jekaterina Goličenko

E.k. Vasarį vykusiame tarybos posėdyje buvo patvirtintas 2020 m. biudžetas, kurį sudaro 32,9 mln. Eur. Sakykite, iš ko susideda savivaldybės biudžetas?
J.G. Biudžeto sandara: pajamos, tikslinės dotacijos (iš valstybės biudžeto savivaldybėms skiriamos lėšos), skolintos lėšos ir ankstesnių metų lėšų likutis. Pajamos didesnės 1,8 mln. Eur, lyginant su 2019 m. 2020 m. savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos – 17018 tūkst. Eur (2019 – 15215 tūkst. Eur). Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, – gyventojų pajamų mokestis, kuris 2020 m. prognozuojamas 15273 tūkst. Eur (2019 m. – 13650 tūkst. Eur), tai 11,9 proc. didesnis nei 2019 m. Pajamos ir mokesčiai iš turto (turto, žemės, žemės nuomos, paveldėjimo) sudaro 5,5 proc. biudžeto pajamų.

E.k. Šių metų biudžetas yra 1,8 mln. didesnis. Ar didesnis biudžetas reiškia ir daugiau savivaldybėje planuojamų darbų?
J.G. Taip. Tai reiškia darbuotojų socialinio statuso augimą, investicijų tęstinumą ir plėtrą.

E.k. Gal galėtumėte papasakoti, kokius svarbiausius darbus savivaldybė planuoja įgyvendinti 2020 m.?
J.G. Planuojama tęsti švietimo įstaigų infrastruktūros ir pastatų modernizavimą, bus įgyvendinama vaikų globos namų pertvarka, užtikrinama vaikų dienos centrų plėtra, teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai, didėja dėmesys neįgaliųjų poreikiams užtikrinti, planuojama užbaigti Vievio kultūros namų rekonstrukciją, tęsiama komunalinių atliekų sistemos plėtra, įgyvendinamos priemonės, mažinančios Vievio ežero taršą, tęsiama naujos gaisrinės statyba Semeliškėse, planuojama įsigyti naują gaisrinį automobilį, tvarkoma rekreacinė teritorija bei kraštovaizdis Elektrėnų mieste.

E.k. Šiemet, kaip ir pernai, visiems savivaldybės švietimo įstaigų vadovams buvo skirta vienoda kintamoji atlyginimo dalis. Gal galite iliustruoti, kaip konkrečiai dėl kintamosios da­lies kinta vadovo atlyginimas?
J.G. Kintamoji dalis – tai metų veiklos įvertinimas. Jei veikla įvertinama gerai, pastovioji atlyginimo dalis didinama iki 15 proc., jei veikla įvertinama labai gerai – pagal galiojančią tvarką, atlyginimas didinamas nuo 15 iki 30 proc. Švietimo įstaigų vadovams skirta 20 proc. kintamoji dalis vidutiniškai didina mėnesio atlyginimus 320 Eur neatskaičius mokesčių.

E.k. Pristatydama biudžetą minėjote, kad 2019 metais­ padidėjo kreditoriniai įsiparei­gojimai, vien mokymo lėšų įsi­skolinimai padidėjo 24 tūkst. eurų. Taip pat minėjote, kad rugsėjo pirmąją savivaldybės rezerve tebus 16 tūkst. Eur mokymo lėšų, todėl metų pabaiga bus įtempta. Kaip susidarė tokia situacija ir kaip savivaldybė ketina stabilizuoti šią padėtį?
J.G. Pakeitus 2020 metais mokymo lėšų skaičiavimo metodiką, Elektrėnų savivaldybėje liko tik keturios švietimo įstaigos su finansavimo lėšų trūkumu. Savivaldybės taryba, administracija turi skirti didelį dėmesį švietimo įstaigų tinklui, administracinėms išlaidoms, kad valstybės lėšomis būtų užtikrintas ugdymo proceso finansavimas. Labai tikiuosi, kad tarybos sprendimai, mokymo lėšų rezervas ir papildomai skirta dotacija užtikrins pedagogų atlyginimų augimą ir išmokėjimą nuo rugsėjo 1 d.

E.k. Savivaldybės pedagogai aktyviai dalyvavo streikuose dėl mažų pedagogų atlyginimų. Kiek ir kaip keliami atlyginimai pedagogams?
J.G. Nuo sausio 1 d. pedagogams netaikomas atlyginimo koeficiento intervalas (šakutės). Atlyginimai skaičiuojami maksimaliais dydžiais, pa­grindinis (etatinis) koeficientas 7,65 (1346 Eur). Nuo rugsėjo 1 d. planuojama keisti mokymo lėšų aprašą ir didinti koeficientą 0,22 (39 Eur), tam valstybė numato 12,4 mln. Eur.

E.k. Ne kartą minėjote, kad šių metų biudžeto didžiausias iššūkis – darbo užmokestis, ypač švietimo darbuotojams. Kokių dar sričių darbuotojams kils atlyginimas? Ar galima įvardinti, kam ir kiek konkrečiai pakils atlyginimai?
J.G. Atlyginimas labai jautrus klausimas kiekvienam. Nuo sausio 1 d. pakeista darbo užmokesčio mokestinė sistema (koeficientai), minimali alga didinama nuo 555 iki 607 Eur, bazinės algos dydis – nuo 173 iki 176 Eur, kuris lemia savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų, valstybės tarnautojų darbo užmokestį. Didžiausias dėmesys buvo skirtas mažiausiai apmokamoms pareigybėms. Peržiūrėtos kiekvienos įstaigos pareigybės, koeficientai. Labai ydinga tradicija Lietuvoje, kad ministrai rūpinasi tik savo srities specialistais, dėl to atlyginimai didėja netolygiai, vidutiniškai nuo 8 (52 Eur) iki 20 (150 Eur) proc. Atlyginimų didinimą švietimo, socialinės srities, kultūros darbuotojams užtikrina savivaldybės pajamų augimas ir valstybės dotacijos.

E.k. Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti suma pa­didėjo 200 tūkst. Eur lyginant su 2019 m. Gal galite plačiau pakomentuoti, kokios tai funkcijos?
J.G. Daugiausia lėšų numatyta skirti priešgaisrinės saugos funkcijai, socialinei sričiai, naujai pavestoms funkcijoms vykdyti.

E.k. Kokiems darbams ir kiek lėšų skirta iš Valstybės investicijų programos?
J.G. Startiniame biudžete pa­tvirtinta 255 tūkst. Eur suma Vievio kultūros centro rekonstrukcijai užbaigti, su ne mažiau kaip 30 proc. projekto vertės prisidėjimo sąlyga savivaldybės lėšomis. Labai tikimės investicijų sveikatos srityje.

E.k. Šiemet startavo nauja finansuojama programa „Gabių ir talentingų vaikų skatinimas“. Gal galite plačiau pakomentuo­ti, kas apima šią programą?
J.G. Labai džiaugiuosi tokia administracijos iniciatyva. Programos tikslas – skatinti gabių bei talentingų Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose ir Elektrėnų savivaldybės sporto centre besimokančių mokinių ugdymo(si) motyvaciją, apdovanojant mokinius už akademinius, meninius ir sportinius pasiekimus. Tęsiamos Jaunimo užimtumo vasarą (2019 m. įdarbinti 28 Elektrėnų savivaldybės mokiniai) bei Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos.

E.k. Elektrėnų gyventojai nuolat skundžiasi dėl prastų savivaldybės kelių, dėl duobėtų kiemų ir suklypusių šaligat­vių, o viešojoje erdvėje sklinda kalbos, kad Susisiekimo mi­nisterija rajonams skiria mažiau lėšų. Ar 2020 metų biudžete užteks lėšų šioms problemoms spręsti?
J.G. Problema tikrai labai opi. Ar užteks lėšų, spręsime vertindami įgyvendinamus darbus. Pristatydama biudžetą minėjau, kad 2020 metais savivaldybės biudžeto finansavimas – 570 tūkst. Eur, Kelių direkcijos skiriamos lėšos – 1265,5 tūkst. Eur yra 620 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais. Matau nuoseklų vadovų ir administracijos darbuotojų įdirbį, labai tikiu teigiamu rezultatu.
Tegul šviečia mūsų Elek­trėnai ir išdidžiai švenčia savo istorijos 60-metį.

Ačiū už skirtą laiką. Tikime, kad skaitytojams tapo aiškiau, kur ir kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai.

Kalbino
Virginija Jacinavičiūtė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69