Taryba gyventojams siunčia svarbių žinių

Taryba gyventojams  siunčia svarbių žinių

Julija Kirkilienė

Savivaldybės tarybos posėdis, kaip įprasta paskutinį mėnesio trečiadienį, vėl vyko nuotoliniu būdu. Posėdžio pabaigoje meras priminė, kad sergamumas auga, kad Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje vėl atidarytas kovidinis skyrius, priminė, kad mokslas be vakcinos daugiau nieko pasiūlyti negali, todėl paragino žmones skiepytis. Posėdis vyko vos porą valandų, o gyventojams aktualių sprendimų buvo priimta net 10.

Įvykdyti ir numatyti planai
Anksčiau Lietuva darbus planuodavo penkmečiams, dabar – šešeriems metams. Posėdyje tarybos nariai pirmiausia išklausė Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Goličenko atas­kaitą apie 2014-2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimą. Tame plane buvo pateikta vizija ir įvar­din­ti trys svarbūs prioritetai: visuome­nės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas, ekonominio konkurencingumo didinimas, darnus­ teritorijų ir infrastruktūros vys­tymas. Vizijoje buvo rašoma: ,,Lietuvos energetikos centras, patrauklus investuo­ti su išplėtota darnia susi­siekimo, sportinio ir pramoginio turizmo infrastruktūra, patogus ir saugus ­gyventi.“ Po šešerių metų paaiškė­jo, kad Elektrėnai nebėra energetikos centras, taigi pateikta vizija ir liko tik vizija, bet prioritetai įgyvendin­ti neblogai. 89 % planuotų priemonių įvykdyta (iš 140 planuotų įvykdytos 125), bet pagal vizijos rodiklius iš 14 galimų balų surinko 8, todėl vizijos įvertinimas pasiekė tik 57,14 proc. Ateinančių šešerių metų strateginis planas pavadintas „Kryžkelė tarp keturių sostinių – kur šviesu, žalia ir saugu. Čia patogu gyventi, dirbti ir ilsėtis“. Prioritetai išskirti irgi gražūs: pažangi ekonomika ir aktyvi savivalda, aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė bei žalios, darnios infrastruktūros savivaldybė. Taip, savivaldybė še­šerių metų veiklą buvo susiplanavusi, planą įvykdė ir naujus darbus ­suplanavo. Gyventojams belieka patiems spręsti, ar tikrai čia viskas taip, kaip valdžia kalba, o gal jie tik ­giriasi?

Pinigų yra
Kaip ir kiekviename posėdyje, tradiciškai buvo pakeistas metų pradžioje suplanuotas biudžetas. Šį kartą tarybos nariams nieko daugiau ­neliko, kaip tik balsuoti už padidėju­sį biudžetą. Biudžetas padidintas daugiau nei 340 tūkst. eurų. Pinigų į biudžetą papildomai įplaukė už nekilnojamo turto nuomą, žemės nuo­mą, aplinkos taršą ir tikslines dotacijas. Tarybos nariai susipažino, kaip ir kam tos lėšos paskirstytos, nutarė, kad viskas paskirstyta teisingai ir tai patvirtino balsavimu. Pinigų skirta savivaldybės bendruomeninei veik­lai stiprinti, sveikatos priežiūros įstaigoms už papildomą darbą vakcinuojant gyventojus, už darbą li­goninių kovidiniuose skyriuose, švie­timo įstaigų ugdymo reikmėms už papildomą mo­kymą moksleivių, turinčių moky­mosi sunkumų ir pan.
Pinigų yra ir tokiai Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai už darbą sumokėti. Bėda ta, kad į tą komisiją žmonės surinkti, kaip sakė klausimą svarstyti teikęs ekologas Audrius Balnys, pagal skelbimus socialiniuose tinkluose, neatsižvelgiant, kad ne visi turi kompetencijos tokioje komisijoje dirbti. Ekologas sakė, kad į komisiją priėmė visus, kas prašymą pateikė, ir visi už darbą gaus jiems skirtą atlyginimą.

Taupo
Komisijos darbui pinigų iš biudžeto savivaldybė suras, bet pagailėjo pinigų aplinkos monitoringo programai. Monitoringą vykdys Vilniaus Gedimino technikos universitetas, o tarybai projektą pristatė minėto universiteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinierijos katedros docentė dr. Jolita Bradulienė. Monitoringo tikslas – savivaldybės teritorijoje fiksuoti aplinkos kokybę, kaupti ir pateikti informaciją apie gamtos užterštumo lygį, kad atlikus stebėjimus, būtų gauta informacija apie gamtinės aplinkos būklę. Bet tarp oro taršos šaltinių neįrašyta autostrada. Tarybos nariui Vaidui Ratkevičiui paklausus, kodėl, atsakyta, kad tyrimo vietų skaičius buvo parinktas minimalus, nes taupomos išlaidos. O juk pro Elektrėnus autostrada zujantys automobiliai švino išmeta tikrai daugiau nei tik retkarčiais veikianti elektrinė. Sutaupyti savivaldybei sekasi ir vaikų skaičiui mažėjant Meno mokyklose ir Sporto centre. Sporto centre ugdytinių sumažėjo per 80 ir neliko žadėtos futbolo grupės, Elektrėnų meno mokykloje ugdytinių sumažėjo per 40, o Vievio meno mokykloje – per 20. Meras įpareigojo Švietimo, kultūros ir sporto skyrių padaryti analizę, kodėl per pandemiją taip žymiai sumažėjo formalusis švietimas.

Geros naujienos
Tarybos nariai ilgai diskutavo,­ kur savivaldybėje dar reikėtų įreng­ti naujas automobilių įkrovi­mo prieigas. Šiuo metu savivaldybėje tokių aikštelių yra trys, o iki 2030 metų turėtų atsirasti dar 4: dvi Elektrėnuose, dvi Vievyje. Tarybos nariai diskutavo, kad tokių stotelių reikėtų daugiau, ir siūlė skirtingas vietas, o politikų kalbomis, iki 2030 metų vos ne kiekvienas elektrėniškis planuotų važinėti elektromobiliu. Kol kas nutarta į planą įtraukti tokias aikšteles Elektrėnuose prie ­bažnyčios ir Abromiškių svirno, o Vievyje – taip pat prie bažnyčios ir dar prie „Norfos“ parduotuvės.
Planuojamos stotelės turėtų atsirasti per dešimtmetį, o štai Vievio seniūnijos bibliotekos ir buvusio ­policijos komisariato pastatuose vaikai klegės artimiausiu metu. Bu­vu­sioje bibliotekoje veiks Vietos veiklos grupės įkurtas Vaikų dienos centras, o buvusiame policijos komisariate – neįgaliųjų dienos centras. Vieviui iš tarybos pasiųsta ir daugiau gerų naujienų – Kultūros namų atidarymui rangovai jau pateikė dokumentus ir oficialus atidarymas gali įvykti dar iki šv.Kalėdų. Tokią gerą žinią administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pranešė, atsakydamas į Gedimino Jachimavičiaus klausimą. O meras Kęstutis Vaitukaitis tarybos narius patikino, kad paslaugos iš Bažnyčios gatvės poliklinikos niekur nebus iškeltos, o Liepos gatvės Sveikatos priežiūros centre patalpos remontuojamos todėl, kad yra labai apleistos.

Svarbios naujienos

Blogą naujieną tarybos nariai siunčia apleisto nekilnojamo turto savininkams: jei savo turto nesutvarkys, turto mokestis nuo jo ver­tės pabrangs 4 kartus. Bei kas nenori brangiai mokėti, turi galimybę kreip­tis į savivaldybę ir pažadėti savo apleistą turtą susitvarkyti. Tiesa, kol kas su tokiu prašymu į tarybos narį Vaidą Ratkevičių kreipėsi tik vienas savininkas. Tarybos narys prašė vieną pavardę iš apleisto nekilojamo turto savininkų sąrašo išbraukti, bet tarybos nariai kolegos siūlymui nepritarė. Socialdemokratų partijos frakcijos vardu Audrius Jurgelevičius raštu kreipėsi į merą ir administracijos direkorių, prašydamas pateikti informacijos apie planuojamą gyvenamųjų vietovių ribų keitimą. Klausimas aktualus daliai Abromiškių ir Pastrėvio kaimiškų vietovių gyventojų, kuriuos planuo­jama iš kaimo perkelti į miestą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69