Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą

Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą

Kovo 8 d. Kietaviškių pa­grindinėje mokykloje prasidėjo šventiškai: pirmiausiai mokinių taryba ir jos veiklą koordinuo­janti socialinė pedagogė Justina Ivanovaitė Tarptautinės moters dienos proga pasveikino kiekvieną į mokyklą įeinančią mokytoją ir darbuotoją, o vėliau vyko šventiniai renginiai, skirti Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomy­bės atkūrimo dienai paminėti.
Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai (mok. Dovilė Jankauskienė) susirinko į šventinį rytmetį „Trys spalvos“, kur, rankose laikydami trispalves, giedojo Lietuvos himną, deklamavo eilėraštukus, gamino širdeles Lietuvai.

1–4 klasių mokiniai su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais (mokytojos Lina Živulskienė, Kristina Nedzveckienė, Daiva Markauskienė, Diana Liupševičienė, Edita Rulevičienė) surengė minėjimą „Mano Lietuva“. Dauguma pasipuošę tautiniais drabužiais, nešini Lietuvos vėliavėlėmis ar trispalviais balionais, šventę pradėjo Lietuvos himnu. Vėliau kiekvienos klasės mokiniai, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, dainavo daineles, šoko šokius. Savo šokį pristatė ir neformaliojo švietimo būrelio „Trepsiukai“ nariai (vadovė L. Živulskienė).
5–10 klasių mokiniai vykdė kūrybinių rašto darbų projektą „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (mok. Jolita Kazareva, Ramunė Matonienė), tad susirinkę į minėjimą mokiniai skaitė savo rašinius apie Lietuvą, gimtąją kalbą, Tėvynę, buvo trumpai prisimintas visas Lietuvos istorijos kelias, dainuojamos patriotinės dainos (mok. Gražina Žalienė). Mokyk­los direktorė Elena Janavičienė, sveikindama visus su švente, džiaugėsi brandžiomis mokinių mintimis rašiniuo­se, atskleidžiamomis vertybėmis, meile Lietuvai.
Kovo 12 d. į Kietaviškių pagrindinę mokyklą dalyvauti protų mūšyje „Mano Lietuva“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai,­ atvyko Kaišiadorių r. Palomenės pa­grindinės mokyklos mokinių komanda. Susitikimą organizavo istorijos mokytoja Ina Žigutienė ir geografijos mokytojas Nerijus Plančiūnas, kuris ir parengė protų mūšio užduotis. Viktoriną sudarė trys turai. Kiekviename ture teisingai atsakę į 10 klausimų mokiniai galėjo sužinoti bendrą temą, jungiančią visus 10 klausimų. Tai buvo klausimai apie Lietuvos istoriją, žymias vietas, pilis, gamtos paminklus, garsius žmones ir kt. Protų mūšyje dalyvavo 4 miš­rios komandos po 6 mokinius, sudarytos iš 5–10 klasių Kietaviškių ir Palomenės mokyklų mokinių.
Pabaigoje suskaičiavus taškus, visiems dalyviams buvo įteiktos padėkos ir saldūs prizai, o komandos-nugalėtojos nariai buvo apdovanoti diplomais.
Visiems buvo gera pabūti kartu, pajusti bendrystės, vienybės jausmą. Šiandien džiaugiamės, kad galime kalbėti sava kalba, gyventi laisvoje šalyje. O kokia Lietuva bus – priklauso nuo mūsų.

Ramunė Matonienė,
Kietaviškių pagr. m-klosdirektoriaus pavaduotoja ugdymui

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų