Sveiki, susitikę Naujaisiais metais

Sveiki, susitikę Naujaisiais metais

Julija Kirkilienė

Pirmasis savivaldybės 2018 metų kūdikis– Amelija Grabauskaitė, į pasaulį atėjusi pradedant minėti valstybės šimtmečio jubiliejų. Sausio 1-osios ryte gimusios pilietės tėvelius Trakų ligoninės gimdymo skyriuje pasveikino Trakų rajono merė Edita Rudelienė ir ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius. Šalia jų – laimingasis tėvelis Paulius. Kairėje: Rūta ir Paulius Grabauskai. Nuotraukos iš asmeninio Rūtos Grabauskienės fotoalbumo
Pirmasis savivaldybės 2018 metų kūdikis– Amelija Grabauskaitė, į pasaulį atėjusi pradedant minėti valstybės šimtmečio jubiliejų. Sausio 1-osios ryte gimusios pilietės tėvelius Trakų ligoninės gimdymo skyriuje pasveikino Trakų rajono merė Edita Rudelienė ir ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius. Šalia jų – laimingasis tėvelis Paulius. Kairėje: Rūta ir Paulius Grabauskai/Nuotraukos iš asmeninio Rūtos Grabauskienės fotoalbumo

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais – 2018-aisiais – sveikinamės palinkę prie pirmojo metų laikraščio „Elektrėnų kronika“ numerio. Metai nauji, tad ir naujienų ieškojome naujų…
Pirmoji pati didžioji naujiena – sausio 1 dieną Semeliškių seniūnijoje Laičių kaime gimė nauja Lietuvos pilietė – Amelija Grabauskaitė. Mergaitė gimė 9 val. 30 min., sveika, svėrė 3270 g. Rūtos ir Pauliaus Grabauskų šeimoje Amelija yra pirmagimė. Sveikiname laimingąją šeimą, metus pradėjusią gera žinia ne tik sau patiems, bet ir visiems savivaldybės žmonėms.
Šventės, žinoma, neapsiėjo ir be išėjimų Amžinybėn. Išėjimų, kaip įprasta, buvo daugiau nei atė­jimų. Bet šiaip Naujuosius metus savivaldybės gyventojai pasitiko gana ramiai. Elektrėnų ligoninės direktorius Edmundas Niparavičius sako, kad ligoninės Priėmimo skyriuje ligonių srautas buvo didesnis nei įprastai. Daugelis nedarbo dienomis ligoninės paslaugomis pasinaudojo, nelaukdami, kol pradės šei­mos gydytojai dirbti. Į Priėmimo skyrių kreipėsi nuo petardos sužei­s­tas vaikas. Petarda įskrido per langą į kambarį. Viena 59 metų gyventoja per šventes iš gyvenimo išėjo gal savo noru, gal dėl neatsakingumo… Policijos komisariato viršininkas Andžej Grudinskij irgi sakė, kad šventinėmis dienomis didesnių įvykių savivaldybėje neatsitiko, išskyrus buitinius konfliktus ir vis dar neblaivių vairuotojų sulaikymus. Iš vieno pareigūnams žinomo jaunuo­lio teko konfiskuoti automobilį, bet dėl to savivaldybės gyventojai bus tik saugesni.
Šventės praėjo taip, o kaip pra­ėjo visi 2017 metai?
A. Grudinskij sako, kad policijos pareigūnai pratinosi prie įvykdytų pertvarkų ir, atrodo, susitvarkė neblo­gai. Po pertvarkos administracijoje darbuotojų sumažinta buvo dvigubai. Pareigūnų taip pat dirbo dvigubai mažiau nei prieš penkerius metus, bet gyventojai to nė nepastebėjo. Žmonės pareigūnais pasitiki vis daugiau, jaučiasi saugesni, stengiasi pareigūnams padėti, o pareigūnai stengiasi būti greiti ir į įvykio vietą, kurioje gali būti grėsmė žmogaus sveikatai ar gyvybei, atvykti stengiasi per 12 min. Tad jeigu išgirstate policijos automobilio signalą, supraskite, kad pareigūnai iš tiesų skuba žmogui padėti.
Ligoninės direktorius E. Niparavičius taip pat sako, kad praėję metai buvo neblogi ir visiems linki, kad niekada nebūtų blogesnių metų, bet į mitingą, vykusi sausio 4 d., grupė ligoninės darbuotojų važiavo. Ligoninė finansiškai laikėsi stabiliai, už gruodžio mėnesį atlyginimus išmokėjo iki Naujųjų metų, operacijų atliko tiek, kiek nustatyta kvota, kad ligoninėje išliktų Chirurginis skyrius. Direktorius pesimistiškai pasitinka Vyriausybės mintis dėl ligoninių pertvarkų. Jo nuomone, ligonius pervežant iš regionų į respublikines gydymo įstaigas išlaidos ne tik nesumažėja, bet dar išauga: už paslaugą mokėti vis tiek reikia, o dar prisideda ligonio transportavimo ir kitos išlaidos.
Seniūnijose gyvenimas praė­ju­siais metais taip pat virte virė.
Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas sako, kad praėję metai nebuvo niekuo išskirtiniai, nebent­ tuo, kad Elektrėnuose vykdomi projektai, ir miestas keliose vietose iškasinėtas. Bet vardan gero tikslo elektrėniškiams verta pakentėti. Pasibaigus gatvių remontams, Trakų ir Taikos gatvėse prie perėjimų bus padaryti kryptiniai apšvietimai, bus atnaujinti gatvių apšvietimai, padaugės automobilių stovėjimo aikštelių. Se­niūnas tik nerimauja, kad mažėja finansavimas remiamų darbų programoms, nes darbų seniūnijoje yra daug, o dirbančiųjų – mažėja. Seniūnas mano, kad remiamų darbų programos ne vienam padėjo prisikelti iš priklausomybių liūno, ne vienas bedarbis pajuto esąs reikalingas, o pasitikėjimas savimi padėjo susirasti ir nuolatinį darbą.
Kietaviškių seniūnijoje, sako seniūnė Dovilija Cibulskienė, 2017 metais, kaip ir visoje Lietuvoje, dėl liūčių nukentėjo ūkininkai, vietinių kelių būklė. „Dėl to pyko gyventojai, negalėdami normaliai pravažiuoti. Tačiau turime kuo ir pasidžiaugti: Kloninių Mijaugonių kai­me praplėstas gatvių apšvietimas, Kareivonių kapinės aptvertos nau­ja tvora. Kietaviškių kultūros namuose Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės iniciatyva įkurtas vaikų dienos centras. Vaikai ir tėvai pageidauja, kad ir kitais metais ši veikla tęstųsi, nes vaikams organizuojama daug edukacinių užsiėmimų, ekskursijų. Kietaviškių seniūnijos gyventojai neabejingi aplinkai, kurioje gyvena, gražiai tvarko savo sodybas ir savo pavyzdžiu užkrečia kaimynus. Kasmet gražiausiai besitvarkančių sodybų šei­mininkus per derliaus šventę apdovanojame. 2017 m. Kietaviškių pagrindinė mokykla paminėjo veiklos 95-tį, o UAB „Bauwerk Boen“ – 25-metį. Naujųjų Kietaviškių, Kloninių Mijaugonių, Kareivonių ir kituose seniūnijos kaimuose gyventojai statosi naujus gyvenamuosius namus, senesnius stengiasi renovuoti, o tai reiškia, kad jie savo ateitį sieja su Lietuva. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio įamžinimui Kareivonių parke prie pagrindinės mokyklos pagal Kietaviškių bendruomenės projektą pastatytas lauko akmuo su iškaltu Šimtmečio logotipu. Iškilmingas atidarymas numatomas vasario 15 dieną.
Seniūnė dėkoja Elektrėnų savi­val­­dybės administracijai už renovuo­tas Kietaviškių gydytojo kabineto patalpas ir už keičiamą bu­vusios Kloninių Mijaugonių mokyklos pastato stogą.
Visiems dėkoju už gražius darbus, šiltą bendravimą, o Naujųjų metų proga linkiu palaimos ir sveikatos“,- seniūnijos metų darbų apžvalgą baigė seniūnė Dovilija Cibulskienė
2017 metai Vievio seniūnijoje buvo darbingi, nes pradėtas įgy­ven­dinti Elektrėnų savivaldybės projektas „Vievio miesto komple­ksinė plėtra“. „Tikimės, kad pabaigus vykdyti projektą, sukurta funkcionali viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams, padidės investicijų patrauklumas. Turime progą padėkoti visiems, kurie pastebėjo gerus pasikeitimus, ir atsiprašyti už laikinus nepatogumus, kurie atsirado vyk­dant darbus. Linkime visiems, kad ir ateinantys 2018 metai būtų darbingi ir prasmingi. Sutikime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metus susimąstydami apie praeitį ir kurdami modernią Lietuvą“,- kalbėjo Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas.
Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas: „Normaliai dirbame kasdienį darbą, gyvename ir sprendžiame seniūnijos gyventojų problemas. Gyvenimas eina sava vaga. Pastrėvio mokyklos sporto salėje pakeista grindų danga, todėl mokiniai ir visi norintys galės saugiai sportuoti. Nauja tvora aptvertos Peliūnų kapinės. Džiugina tai, kad gyventojai jau keletą metų vis daugiau dėmesio skiria gyvenamosios aplinkos gražinimui. Sudėtinga išrinkti gražiausią sodybą, nes gražiai besitvarkančių yra labai daug. Seniūnija neatsiliekame – tvarkome viešąsias teritorijas, kapines. Ateities planuose gražiai sutvarkyti skverą ir teritoriją prie mokyklos Pastrėvio gyvenvietėje, įrengti reikalavimus atitinkantį paplūdimį prie Elektrėnų vandens telkinio Pastrėvio kaime.
Jau šiemet pradėjome ruoštis Lietuvos valstybės atkūrimo100-mečio sukakčiai. Prie Pastrėvio mokyk­los pastatyta meniška kalvio rankų darbo skulptūra, ku­rios apipavidalinimas ir atidarymas numatytas kitais metais. Neramina kelių būklė po praėjusio lietingo vasaros–rudens sezono. Ar pakaks 2018 m. skiriamų lėšų jiems bent atstatyti?
Liūdime, kad mūsų gyventojų per 2017 m. sumažėjo, 10 gyventojų deklaravo išvykimą į užsienio valstybes, o 17 gyventojų iškeliavo Anapilin. Šiais metais seniūnijos gyventojams gimė tik 2 vaikeliai.
2017 metus Kazokiškių seniū­nijoje apžvelgė seniūnė Vladislava Valantavičienė:
Kiekvienais metais laikas bėg­damas pirmyn palieka kažką naujo, įsimintino. Džiugu, kad 2017 m. pavyko įgyvendinti nemažai darbų. Gerai, kad nebuvo seniūnijoje didelių nelaimių.
Gimė seniūnijoje 3 naujagimiai, į amžino poilsio vietą atgulė jau senjorų amžiaus sulaukę 8 gyventojai.
Džiugu, kad toliau gražėja Kazokiškių kaimas. Šiais metais pavyko įrengti automobilių stovėjimo aikštelę Bažnyčios gatvėje. Taip pat džiugu, kad artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui pavyko šią datą tinkamai įamžinti. Kazokiškių parapijai pateikus paraišką iš Elektrėnų savivaldybės Kultūros rėmimo specialiosios programos buvo gautas finansavimas ir aikštėje prie bažnyčios pastatyta stilizuota Vyčio skulptūra (skulptorius Arvydas Ališanka), skirta šiam jubiliejui. Malonu, kad šią idėją padėjo įgyvendinti ir privatus rėmėjas. Taip pat įrengtas šios aikštės apšvietimas. Pirmą kartą artėjant šventėms Kazokiškėse papuošta eglė, kuri natūraliai auga šioje aikštėje.
Kitais metais planuojame visiškai užbaigti šios aikštės įrengimo darbus. Nutiesus takelius, įrengus poilsio zoną, atnaujinus veją ir pasodinus gėlynus kaimas turės gražų kampelį valstybinių švenčių minėjimui, poilsiui.
Seniūnija, kaip ir kiekvie­nais metais, vykdydama jai priskirtas funkcijas prižiūrėjo bendro naudojimo teritorijas, kapines, gatves, vidaus kelius. Toliau buvo tęsiami akmeninės kapinių tvoros prie bažnyčios remonto darbai.
Seniūnijoje vyksta aktyvus kultū­rinis gyvenimas. Gausu kultūrinių renginių. Renginiai yra organizuo­jami įvairių amžiaus grupių gyventojams. Pats didžiausias renginys – Vasaros palydų šventė, kurioje buvo pagerbti seniūnijos gyventojai, savo veikla, darbais prisidėję prie gražesnio, turiningesnio, aktyvesnio seniūnijos bendruomenės gyvenimo.
2017 m. nemažas seniūnijos gyventojų būrelis minėjo garbingas gyvenimo sukaktis. Visi buvo pasveikinti, įteikiant padėkas, gėles ir atminimo dovanėles.
Džiugu, kad susibūręs jaunimas įkūrė Kazokiškių jaunimo asociaciją „Ąžuolas“. Siekiant paskatinti jaunimą geroms iniciatyvoms įgyvendinti, išplėstinė seniūnaičių sueiga vienbalsiai šių metų bendruomeninei veiklai skirtas lėšas skyrė šios asociacijos projektams įgyvendinti. Už šias lėšas seniūnijos bendruomenės nariai lankėsi Valdovų rūmuose, klausėsi paskaitos apie sveiką gyvenimo būdą, mitybą.
Greta gerų, džiugių dalykų yra ir neigiamų. Turime socialinės rizikos šeimų, yra girtavimo.
Tačiau gyvenimas po truputį gerėja. Tą rodo, kad socialines pašalpas seniūnijoje gauna tik 3 žmonės. Darbą, jeigu žmogus tikrai nori, šiuo metu tikrai yra galimybė susirasti.
Norisi, kad 2018-tieji būtų darbingi, kad pavyktų numatytus darbus atlikti. Svarbiausia, kad būtų taika, susiklausymas, gera sveikata.
Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė:
Nepastebimai prabėgo 2017 me­t­ai, čia pat įžengsime į Naujuo­sius 2018-uosius, Lietuvos valstybės at­­kū­­rimo šimtmečio metus – jau su naujais planais, darbais ir lūkesčiais…
Kaip gyveno Semeliškių seniūnija 2017 metais? Ruošiantis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui didelis dėmesys skiriamas seniūnijos viešųjų erdvių, kelių priežiūrai, atnaujinant atminimo ženklus istorinėse vietose, skatinant gyventojų užimtumą, organizuojant gyventojų laisvalaikio ir poilsio praleidimą.
Dar pavasarį Semeliškių miestelio centre ir aikštėje gyventojų ir turistų patogumui pastatyti septyni nauji suoliukai, šiukšliadėžės, biotualetas, veikiantis iki šaltojo laikotarpio, kadangi šiltuoju laikotarpiu miestelį aplanko ne tik Lietuvos, bet ir svečiai iš užsienio, sustojantys trumpam pailsėti.
Semeliškių miestelio centre Trakų gatvės atkarpoje pabaigtas atnaujinti šaligatvis. Statomos gatvių ir kaimo vietovių nuorodos. Turint ribotas finansines galimybes tvarkomi seniūnijos vietiniai keliai – valomi žiemos laikotarpiu, greideriuojami, žvyruojami, taisomos asfalto duobės, nors, gyventojų nuomone, ne visur jie yra norimos kokybės. Pašalinti seni avariniai medžiai miestelyje, kaimuose, kapinėse. Papuošiant miestelį sodinami želdiniai.
Savivaldybės vadovų supratimo apie saugumą dėka Semeliškių miestelyje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
Seniūnija prižiūri ir tvarko šešerias kapines, kurios buvo nušienautos tris kartus, atnaujinta Užkryžių kapinių tvora. Bendruomenės pastan­gomis atnaujinti 1944–1946 m. žuvusiems partizanams kryžiai – atminimo ženklai.
Prižiūrima prieš metus įrengta poilsio zona Nestrėvančio ežero pa­krantėje. Semeliškių bend­ruomenės pastangomis naujai įrengta pap­lūdimio tinklinio aikštelė. Tik gaila, kad praėjusią vasarą mažai teko džiaugtis šiltomis akimirkomis, tačiau teko šalinti liūčių ir vėtrų padarytą žalą keliuose.
Seniūnijoje buvo įdarbinti keturi žmonės pagal Užimtumo programą, suteikiama galimybė gyventojams, gaunantiems socialinę paramą, atlikti visuomenei naudingą veiklą, taip prisidedant prie bendruomenės gerovės. Organizuojant gyventojų laisvalaikį ir poilsį vyko nemažai jau tradiciniais tapusių kultūrinių ir sporto renginių.
Noriu padėkoti seniūnijos darbuotojams, seniūnijos teritorijoje veikiančioms įstaigoms ir organizacijoms, visuomeniniais pagrindais dirbantiems seniūnaičiams, bendruomenėms, visiems gyventojams už gerus darbus, už pagalbą ir paramą praėjusiais 2017 metais.
Lai Naujieji metai­ į kiekvieną įstaigą atneša naują išmintį ir kūrybiškumą, o į kiekvienus namus – santarvę, šilumą ir džiaugsmą.

Gilutiškiai iškilmingai atsisveikino su ilgamečiu seniūnu V. Baltulioniu, nutarusiu šį brandųjį gyvenimo etapą skirti asmeniniam gyvenimui
Gilutiškiai iškilmingai atsisveikino su ilgamečiu seniūnu V. Baltulioniu, nutarusiu šį brandųjį gyvenimo etapą skirti asmeniniam gyvenimui

Gilučių seniūnas Vytautas Baltulionis, gruodžio 30 dieną baigęs eiti šias pareigas, sako, kad 2017 metais gamta buvo labai nedraugiška gilutiškiams. Nuo kritulių gausos nukentėjo ne tik ūkininkai, bet ir seniūnijos keliai bei tiltai. Savivaldybei teko ieškoti papildomų lėšų tiltų ir pralaidų atstatymui. Bet ne viskas blogai seniūnijoje buvo. Seniūnas džiaugėsi savivaldybės supratimu, pradinei mokyklai skirtas lėšas pervesti per seniūniją, todėl mokykloje buvo pakeisti baldai, numatoma pakeisti šviestuvus, padaryti kitą klasių remontą. Gilučiuose pastatytas koplytstulpis, skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Skulptoriaus Bruno Margevičiaus sukurtame koplytstulpyje su angelu kviesliu ir Gilučių herbu išraižytas užrašas „Garsinantiems mūsų kraštą“. Seniūnas mano, kad toks užrašas sujungia visų kartų šio krašto žmones, dirbusius, dirbančius ir dirbsiančius Gilučių krašto gerovei. Seniūnas išeidamas iš darbo seniūnijos žmonėms taip pat paliko sutvarkytą piliakalnį, ant kurio įvesta tradicija švęsti valstybines ir kitas šventes. V. Baltulionis sako neliūdintis dėl beveik 30 metų, atiduotų seniūno darbui. Darbas buvo įdomus, sutikta daug puikių žmonių, bet likusią gyvenimo dalį jis nusprendė skirti savo tėviškei, asmeniniams darbams, kurių daug susikaupė.
Beižionių seniūnas Mindaugas Makūnas sako, kad beižioniškiams metai buvo kaip visada. Vyko einamieji darbai, šimtmečio įprasminti kaip nors kitaip jie neplanavo, nes restauruotas ąžuolinis Beižionių šimtametis kryžius yra pats geriausias seniūnijos paminklas, kokio neturi nė viena kita seniūnija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69