Sumažintos kliūtys statyboms

Sumažintos kliūtys statyboms

Julija KIRKILIENĖ

Beveik prieš du dešimtmečius Pastrėvio seniūnijoje senas fermas nusipirko Dailiojo jojimo sportininkė ir sportinių žirgų augintoja Olga Klubina. Nuo sausio 1 d. Aplinkos ministerijai pakeitus Teritorijų planavimo įstatymą, jai įsižiebė viltis mažiau mokėti už nuomojamą žemės sklypą. Norint jo paskirtį pakeisti iš komercinės į buvusią žemės ūkio, nebereikia daryti detaliojo plano – užtenka administracijos direktoriaus įsakymo. Pagal naująjį Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimą, detaliųjų planų rengimas yra savivaldybės pareiga, o žemės sklypo paskirties keitimui tam tikrais atvejais detaliųjų planų rengti nebereikia.

Pagyvėjo statybos

Elektrėnų savivaldybėje nuosavų namų statyba šiais metais ypač pagyvėjo. Tai ne todėl, kad elektrėniškiai staigiai būtų praturtėję, o todėl, kad žmonės, turintys žemės sklypą ir norintys pradėti statybas, nebeturi savarankiškai rengti detaliojo plano. Asmenims užtenka kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių, parašyti prašymą dėl planavimo sąlygų išdavimo statyboms, ir jei savivaldybės bendrajame plane numatyta plėtra galima, administracijos direktoriaus išleidžia įsakymą statybų leidimui.

„Tuomet savininkas gali pradėti techninio projekto rengimą, – sako savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius, – tokia procedūra tetrunka porą savaičių“. Savivaldybėje nuo metų pradžios administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas pasirašė per 100 tokių įstatymų, palengvinančių ir sutrumpinančių statybų projektavimo laiką 2-4 metais ir sutaupančių gyventojų lėšas.

Vienas techninis projektas

Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius Marius Narmontas sako, kad detalieji planai yra reikalingi norint kurti kokybišką gyvenamąją erdvę. Tačiau gyventojams ir investuotojams nebereikia jų rengti patiems ir dauguma atvejų – finansuoti. Mažiausias planavimo objektas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimą, yra kvartalas, o ne žemės sklypas, todėl detaliaisiais planais numatoma planuoti esamas arba naujai planuojamas miestų ir miestelių dalis, kvartalus, esamus arba naujai planuojamus užstatyti kaimus, jų kvartalus, taip pat viensėdžius.

Kai bendrasis planas leidžia, statybas galima pradėti ir be detaliojo plano. Iki įstatymo pakeitimo, rengiant detalųjį planą ir techninį projektą būdavo dubliuojamos techninių sprendinių nustatymo procedūros. Dabar infrastruktūra sklype (komunikacijos, privažiavimo keliai ir pan.) išsprendžiama vienu techniniu projektu.

Įstatymo pakeitimo privalumai

O. Klubinai žemės paskirties keitimas supaprastintas todėl, kad kartu su Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimu, pakeisti buvo ir kiti susiję teisės aktai – Statybos įstatymas, Žemės įstatymas, Saugomų teritorijų įstatymas bei kiti įstatymai, Lietuvoje įvykdyta kompleksinė teritorijų planavimo ir statybos teisės reforma. Tai sumažino biurokratizmą, pašalino planų derinimo vilkinimą, panaikino bereikalingą žmonių vaikymą ir valstybę padarė patrauklesnę tiek eiliniams, tiek investuotojams.

Taip pat naujas teritorijų planavimas sudarys galimybę atsižvelgti ne į kiekvieną atskirą plotelį, bet visumą ir skatinti darnų miesto vystymąsi. Darnus vystymasis visų pirma užtikrins, kad miestas bus draugiškas aplinkai ir patogus žmogui. Planuojant miestus kvartalais bus paprasta numatyti gyventojų ir transporto srautus, suskirstyti miestą į gyvenamąsias, pramogų, prekybos, poilsio, žaliąsias ir kitas zonas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų