Statybos pakrantėse rūpi turtuoliams, varguoliams, inspektoriui ir direktoriui

Statybos pakrantėse rūpi turtuoliams,  varguoliams, inspektoriui ir direktoriui

Julija Kirkilienė

Žurnalistų bendruomenėje vyks­ta aktyvios diskusijos, ar tradicinę žiniasklaidą pakeis socialiniai tinklai. Socialinių tinklų galia labiausiai yra patikėję politikai, jiems reikalingą informaciją keldami tik į socialinius tinklus tikisi reikalingų rezultatų. Šį kartą vėl rašysime apie jautrią problemą – Elektrėnų marių pakrančių užstatymą. Apie šią problemą aktyviai diskutuojama socialiniuose tink­luose, bet mūsų paskaičiavimu, tuo­se socialiniuose tinkluose skaitantys ir diskutuojantys žmonės yra tie patys ir dažniausiai esantys socialinių tinklų drauguose. Tikėdami, kad spausdintas žodis šiuo metu gal reikalingesnis nei anksčiau, su aktualijomis skaitytojus supažindinami tradiciškai – laikraščio puslapiuose. O aktualijas žinoti visada svarbu.

Be dokumentų

Aktyvus pilietis ir naujai į politiką įsitraukęs elektrėniškis Edvardas Baleišis seka savivaldybės politikų vyk­domą Elektrėnų marių privatizaciją ir sakosi nerimaujantis, kad sklypuose Geibonių g. 3C, 3D Elektrėnų marių pakrantėje intensyviai vykdomi žemės darbai. Minimi sklypai yra tie patys, dėl kurių savivaldybės tarybai pateikta tvirtinti detalaus plano koncepcija, nors tą planą patvirtinti galėtų ir administracijos direktorius. Nors naujas detalusis planas dar nepatvirtintas, vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje vis tiek stumdomos žemės, galimai valstybiniame miške kertami medžiai, vykdomi kiti žemės darbai. Patikrinimą minėtuose sklypuose vykdė Trakų aplinkos apsaugos agentūros inspektorius Zigmantas Butvilas. Jis redakcijai sakė, kad Geibonių g. 3C ir 3D darbus vykdanti UAB „Nexteko“, registruota Kupiškyje ir kurioje pagal Registro duomenis dirba tik 1 darbuotojas, darbams atlikti turi savivaldybės ir seniūnijos išduo­tus reikalingus dokumentus. O dėl valstybinio miško kirtimo ir vandens telkinio pakrantės apsaugos juos­toje stumdomos žemės dar vykdomas tyrimas ir laukiama konkrečių pateisinamų dokumentų.

Ko nežino taryba, bet žino sklypo savininkai

Kadangi E. Baleišis ir Seimo narė Silva Lengvinienė darbais pakrantėje esantys labai suinteresuoti ir norintys įvertinti, kas iš tiesų vyksta sklypuose, tai virš sklypų pakėlė droną ir nuotraukomis pasidalino su redakcija. Jų nuomone, darbai vykdomi ne pagal galiojantį detalųjį planą, o pagal dar tik svarstomą naują (kei­čiamą) detalųjį planą, kuris patvirtintas galėtų būti tik rugsėjo 28 dienos tarybos posėdyje. Tai yra, sklype rengiama žiedinė gatvė, kurios nėra galiojančiame plane, tiesiama vingiuota gatvė palei mišką, kuri pagal galiojantį planą turėtų būti tiesi ir visai kitoje vietoje. Per sklypo vidurį nutiesta gatvė, kuri turėtų eiti sklypo pakraščiu. Ir nors naujai detaliojo plano koncepcijai pritarta nebuvo, sklypuose darbai vyksta pilnu tempu. Pasak E. Baleišio, joks investuotojas nerizikuotų, jei būtų bent menka tikimybė, kad naujasis detalusis planas nebus patvirtintas. Taigi, matyt, dėl visko jau yra sutarta ir niekas nieko keisti nesiruo­šia, o tarybos nariams bus siūloma balsuoti už tai, ką investuotojas jau įgyvendina. „Tai, ką darome, tarybos nariai? Esate išrinkti žmonių, todėl viskas jūsų rankose. Gal pradžiai bent jau reikėtų pasidomėti, kas darosi šiuose sklypuose? Nuvažiuoti, apžiūrėti, įvertinti… Nes man susidaro įspūdis, kad nemažai tarybos narių nesuvokia, kas vyksta. Dar daugiau, dalis jų gal net nežino, kur yra tie sklypai, kokia jų reikšmė ir nesupranta, koks yra viešasis interesas. Tad siūlau nemokamą ekskursiją ir turiningą pokalbį su gidu mėgėju. Laiką galite rinktis, prisiderinsiu“, – savo socialiniuose tinkluose rašo E. Baleišis. Gaila, kad tik keletas tarybos narių yra aktyvūs socialiniuose tinkluose, kiti apie šį kvietimą gal nieko ir nežino.

Nedrįskite sakyti nežinoję

Redakcija, kaip reikalauja Vi­suo­menės informavimo įstatymas ir mūsų skaitytojai, kodėl darbai vyksta nepatvirtinus naujo detaliojo plano, paaiškinti paprašė administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus. Jis, žinoma, ne tik parašė visą straips­nį ir vėl pasidalino savo socialiniuose tinkluose, bet dar ir atsiuntė abiem laikraščiams, kad nė vienas nedrįstų apie darbus pakrantėse pasakyti, nežinojęs. Direktorius rašo: „Elektrėnų savivaldybės taryba 2022-08-24 protokoliniu sprendimu atidėjo (o ne nepritarė, kaip visuomenė viešai klaidinama) pritarimo koncepcijai klausimo svarstymą tam, kad su sklypų savininku būtų pasiektas toks susitarimas. Kadangi susitarimas pasiektas, Savivaldybės administracija teikia Savivaldybės tarybai pritarimo koncepcijai klausimą svarstyti rugsėjo mėnesio posėdyje.
Šiuo metu nėra išduotų Savi­valdybės leidimų poilsio paskirties pastatų statybai ir jie nėra šiuo metu statomi. Šiuo metu jau matoma, kad savininkas vykdo susitarimo įsipareigojimus: tiesia vidaus viešo naudojimo kelius ir automobilių pastatymo aikštelę. Savivaldybės administracija išdavė leidimą savininkui statyti teniso kortų ir krepšinio aikšteles. Sklypų savininkas vykdo vidaus privažiavimo kelių ir aikštelių įrengimo darbus. Projekto pavadi­nimas – Kitų inžinerinių statinių (12) (krepšinio ir teniso aikštelių) ir susisiekimo komunikacijų (8.2) Geibonių g. 3C, 3D Elektrėnų m. supaprastintas statybos projektas. Tai II gr. nesudėtingi statiniai. Jie statomi pagal supaprastinto statybos projekto tikslius, o ne detaliojo plano schematinius sprendimus ir neprieštarauja galiojančių teritorijų planavimo dokumento – detaliojo plano sprendiniams, nepažeidžia sklypo naudojimo sąlygų ir reglamentų.
Vykdomi darbai, jei ir nebūtų pakeistas galiojantis detalusis planas, tik įgyvendintų dabartinio plano sprendinius, t. y. šie privažiavimai yra būtini racionaliam ir tikslingam teritorijos naudojimui, nepriklausomai nuo to, ar bus pastatyti poilsio namai ar ne.
Sklypų savininkas sumokėjo biudžetui 10 194 Eur už sklypuose su atitinkamu leidimu kertamų medžių atkuriamą vertę. Sklypų savininkas yra patrauktas administracinėn atsakomybėn už tris be leidimo nu­kirstus medžius (karpotąjį beržą, juodalksnį ir trapųjį gluosnį). Už šių medžių iškirtimą savininkas atlygino 1926,60 Eur žalą. Duomenų apie daugiau pažeidimų, už kuriuos sklypų savininkas būtų patrauktas atsakomybėn, šiuo metu nėra.“

Dirba pagal susitarimą

Pasak G. Ratkevičiaus, viešoje erdvėje pateikta visuomenę klaidinanti informacija apie savivaldybės sprendimus ir veiklą Elektrėnų marių pakrantės sklypuose (Geibonių g. 3 D ir 3 C). Informacija, pagrįsta faktiniais duomenimis, esanti tokia: „Elektrėnų mieste marių pakrantės sklypai, esantys Geibonių g. 3 D ir 3 C, yra 2014 m. detaliaisiais pla­nais numatyti vystymui, pritaikant poilsiui ir rekreacijai. Sklypų savininkas 2021 m. gruodžio 27 d. kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administraciją inicijuodamas detaliojo plano pakeitimus. Administracijos direktorius atsisakė tenkinti šį prašymą, nes jame nurodyti tikslai prieštaravo aukštesnio lygmens – savivaldybės bendrajam planui (prašytas per didelis užstatymo tankis). Kuomet sklypų savininkas, pašalinęs prieštaravimus bendrajam planui, 2022 m. balandžio 25 d. pakartotinai paprašė inicijuo­ti detaliojo plano pakeitimus, nebuvo teisinio pagrindo atsisakyti tenkinti prašymo.
Dėl visuomenėje kilusio didelio susidomėjimo administracijos direktoriaus įsakymu pareikalauta, kad būtų parengta detaliųjų planų keitimo koncepcija ir ji būtų pristatyta išrinktiems visuomenės atstovams – savivaldybės tarybos nariams. Ši koncepcija tapo vieša paskelbiant ją internete.
Atsižvelgdamas į gyventojų nuo­monę ir nuogąstavimus dėl galimo marių pakrantės užtvėrimo, derybose su sklypų savininku pasiektas susitarimas, kuriuo savininkas raštu prisiėmė įsipareigojimus užtikrinti Elektrėnų miesto gyventojams ir svečiams viešą priėjimą pėsčiomis ir privažiavimą dviračiais bei automobiliais prie Elektrėnų marių pakrantės ir paties savininko įrengto paplūdimio, liepto, sporto/rekreacinės paskirties statinių (teniso, krepšinio, vaikų žaidimų, tinklinio aikštelių). Šio susitarimo įvykdymą užtikrins susitarimo nuostata, pagal kurią nebus išduodamas statybą leidžiantis dokumentas poilsio paskirties pastatų statybai, kol nebus įrengta minėta vieša infrastruktūra, nustatyti servitutai“.

Skaitytojai nerimauja

Elektrėnų pakrančių užstatymas rūpi ne tik E. Baleišiui, bet ir kitiems mūsų laikraščio skaitytojams. Į redakciją užėję žmonės nerimavo ne tik todėl, kad nebegalės prieiti prie marių nei maudytis, nei žvejoti, bet ir todėl, kad pastačius 40 namų naują rajoną, ar jie bus gyvenimui, ar tik poilsiui skirti, vis tiek reikia tvarkyti nuotekas. Pagal dabartinį planą, planuojama įrengti vietines nuotekų sistemas, o tai yra pavojus blogai išvalytas nuo­tekas išleisti į marias, kaip iki šiol buvo Vievyje. Jau šią vasarą Elektrėnų marių vandens kokybė neatitiko higienos normų, o palei­dus į marias vi­so kvartalo nuotekas, maudytis iš viso nebebus galima. Skaitytojų nuo­mone, jei jau tos gatvės miške priskiriamos miestui ir laisvai prieinamų pakrančių žmonėms lieka mažiau nei 10 metrų, tai gal tegul visą tą naujų statinių rajoną savivaldybė prijungia ir prie miesto kanalizacijos tinklų. Sakote brangu? Tegul naujiesiems savininkams padidina infrastruktūros mokestį tiek, kad už surinktus pinigus būtų galima pakloti tinklus. Savivaldybė, mano skaitytojai, jei tokį gražų sklypą galėjo iš elektrėniškių atimti, tai tegul nors pasistengia, kad ežeras nebūtų teršiamas turtingųjų lietuvių, kurie vien už sklypelį pasiruo­šę sumokėti per 100 tūkst. eurų, nuotekomis.
Rugsėjo 21 d. vykusiame tarybos Ūkio komiteto posėdyje Detaliojo plano keitimo koncepcijai nepritarta.

 

Nuotraukoje: Aplinkos apsaugos agentūros inspektorius Z. Butvilas, tikrinęs galimus aplinkosaugos pažeidimus, sako, kad bendrovė „Nexteko“ savivaldybės leidimus žemės darbams ir seniūnijos leidimus medžių kirtimui turi

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69