Spręsti melioracijos problemas padėjo ir sveikas pavydas

Spręsti melioracijos problemas padėjo ir sveikas pavydas
Biržų rajone melioracijos statinių naudotojų asociacijos ėmė dygti kaip grybai po lietaus tik po to, kai visi įsitikino pirmojo sėkmingai įgyvendinto projekto nauda.

Visos viltys – KPP
„Šiais laikais vienintelė reali galimybė ūkininkams atnaujinti yrančią melioracijos įrenginių infrastruktūrą – Europos Sąjungos teikiama parama, nes šiems reikalams valstybės skiriamų lėšų kasmet mažėja. Jų rajonui užtenka tik avariniams melioracijos įrenginių gedimams šalinti“, – teigia Biržų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Šikšnys.
Tuo tarpu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje (KPP) melioracijai numatoma skirti 131 mln. litų.
Tačiau ant lėkštutės pinigų niekas neatneš, ūkininkai turi patys rodyti iniciatyvą. Biržų rajone ledus pralaužti buvo nelengva. Vedėjui ir pačiam teko nemažai padirbėti, raginant ūkininkus steigti melioracijos įrenginių naudotojų asociacijas (MSNA).
Būtent šios asociacijos gali pretenduoti į paramą melioracijos statiniams atnaujinti kaimo vietovėse. Parama teikiama pagal KPP priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo struktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“.
Atsirado sveikas pavydas
Biržų rajone šiuo metu yra įsisteigusios 16 melioracijos statinių naudotojų asociacijų. Kiekvieną sudaro 4-6 ūkininkai.
„Sunkiausia buvo pradžia. Ilgai teko ūkininkus įkalbinėti steigti asociaciją. Įrodinėjom, kad iš to jie turės didelę naudą, galės gauti milijoninę paramą susidėvėjusiems melioracijos įrenginiams atnaujinti, nebemirks pasėliai, baigsis bėdos dėl užliejamų žemių, posodybinių sklypų, rūsių, nebeteks skaičiuoti derliaus nuostolių“,– prisimena R.Šikšnys.
Pagaliau 2008-aisiais pavasarį drąsiausieji penki ūkininkai ryžosi ir įkūrė Biržų rajono MSNA. Buvo parengtas projektas, rudenį pateikta paraiška paramai gauti, o kitų metų pavasarį pradėti melioracijos sistemų atnaujinimo darbai.
Pasinaudojusi skirta per 1 mln. Lt parama, Biržų rajono MSNA sėkmingai įvykdė projektą – buvo nusausinta per 100 ha dirbamos žemės. Ūkininkams nebeliko problemų dėl pavasarį ir rudenį nuolat užliejamų dirbamų laukų.
„Tuomet atsirado sveikas pavydas. Pamatę, kad paramą gauti nesudėtinga, o nauda – tikrai didelė, sukruto ir kiti ūkininkai. Jie patys atėjo į savivaldybę ir prašė padėti įkurti asociaciją, parengti projektus ir sutvarkyti dokumentus, reikalingus paramai gauti“,– prisimena R.Šikšnys.
Taip 2009 m. Biržų rajone buvo įsteigtos dar šešios asociacijos. Jos visos sėkmingai gavo   paramą. Vienas, Rovėjos MSNA, projektas jau įgyvendintas – rekonstruota 4 km melioracijos griovių, įrengta nauja pralaida, nusausinta 110 ha žemės.
Visi kiti projektai bus baigti įgyvendinti šiais metais.
Ruošiasi prašyti paramos
J.Šikšnys juokauja, kad apetitas kyla bevalgant – praėjusią vasarą rajone įsteigtos dar devynios asociacijos.
Dabar jos rengia projektus ir kitus reikalingus dokumentus, kad galėtų teikti paramos paraiškas.
Pagal KPP priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo struktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ vienam projektui skiriama iki 1,035 mln. Lt parama, polderių rekonstrukcijai – 2,07 mln. litų.
Paramos lėšomis gali būti padengiama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, likusius 10 proc. lėšų turi skirti patys projekto vykdytojai. Biržų rajono savivaldybė, būdama projektų partnerė, ūkininkų naštą palengvina 1,5 proc.
Artėja paraiškų rinkimas
Žemės ūkio ministerijos iniciatyva perskirsčius lėšas tarp programos krypčių, žemės ūkio vandentvarkai papildomai skirta 60,9 mln. litų, kuriais galės pasinaudoti melioracijos sistemų naudotojų asociacijos.
Paramos lėšos gali būti panaudotos sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcijai, rūgščių dirvų kalkinimui sausinamos teritorijos ariamoje žemėje, dirbtinių vandens telkinių, hidrotechninių statinių ir polderių rekonstrukcijai.
Už paramos lėšas galima rekonstruoti tik tuos statinius, kurių nusidėvėjimas didesnis negu 30 proc.
Paramos suma vienam paramos gavėjui 2007–2013 m. neribojama, tačiau parama toms pačioms melioracijos sistemoms rekonstruoti gali būti skiriama tik vieną kartą.
Paramos paraiškas gali teikti savivaldybės ir į MSNA susivieniję žemdirbiai bei žemės ūkio bendrovės.
Asociacijos pakartotinai paramos gali kreiptis tik įgyvendinusios ankstesnįjį ES remiamą projektą. Tuo tarpu savivaldybėms šis reikalavimas netaikomas, jos vienu metu gali įgyvendinti kelis projektus.
Paraiškos pagal KPP priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo struktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ priimamos nuo šių metų sausio 31 d. iki šių metų kovo 25 d. Daugiau informacijos galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69