Socialinis pedagogas – tarpininkas tarp šeimos ir mokyklos

Socialinis pedagogas – tarpininkas tarp šeimos ir mokyklos
Remdamasi savo patirtimi, pastebiu, kad ne visi tėvai geba būti visaverčiais savo vaikų ugdytojais.

Neretai tėvus tenka įtikinėti, kad jie įsitrauktų į bendrą komandinį darbą tarp mokyklos ir šeimos, o kartais užtenka paskatinimų, padrąsinimų. Labai svarbus tiek mokyklos, tiek šeimos bendradarbiavimas, užtikrinantis sėkmingą vaiko ugdymąsi. Čia didelis vaidmuo tenka vaikų ugdymo įstaigoje dirbančiam socialiniam pedagogui. Jis tampa „ryšininku“ tarp šeimos ir mokyklos. Plačiau apžvelgsiu ir supažindinsiu vaikų tėvus ir bendruomenę su socialinio pedagogo pareigomis ir pagalbos galimybėmis bendradarbiaujant su vaiko šeima.
Kas yra socialinis pedagogas? Tai vaiko gerovės advokatas. Jis prisideda užtikrinant vaikų saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius įgūdžius, adaptuotis mokykloje, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina įsitraukimą į popamokinę veiklą. Socialinis pedagogas padeda vaikui pritapti prie įvairių gyvenimo permainų; pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje, šeimoje; skatina gerai žinoti savo teises ir pareigas, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų; skatina aktyviai visuomeninei veiklai mokykloje ir už jos ribų; informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant nustatytų elgesio taisyklių.
Pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas: siekti vaiko gerovės; vykdyti ankstyvąją prevenciją; ugdyti socialinius įgūdžius; suteikti vaikui reikalingas socialines paslaugas (nemokamo maitinimo organizavimas, aprūpinimas mokinio reikmenimis ir pan.); sudaryti prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai.
Socialinio pedagogo santykis su vaiko šeima. Dirbdamas su vaikais, socialinis pedagogas neišvengiamai bendrauja su jų tėvais. Informacija, gauta iš tėvų, gali būti labai svarbi pedagogams. Kas geriau, jei ne tėvai, žino, kuo jų vaikas domisi, kokia paskatinimų forma veiksminga vaikui, kaip jam sekasi įgyvendinti įsipareigojimus ir pan. Tik nuoseklus ir sistemingas bendradarbiavimas su šeimos nariais gali duoti teigiamų rezultatų, o tėvų dalyvavimas aptariant vaiko ugdymosi perspektyvas gali būti naudingas visai ugdytojų komandai ir ypač – pačiam vaikui. Socialinis pedagogas organizuoja tėvų susitikimus su specialistais vaiko teisių klausimais, informuoja tėvus apie vaiko socialinės apsaugos įstatymus ir tėvų atsakomybę už vaikus, taip pat gali nukreipti juos pas kitus specialistus (psichologus, psichoterapeutus).
Individuali pagalba vaikui. Socialinis pedagogas gali skirti pagalbą vaikui individualiai pokalbių, konsultacijų ir grupinės veiklos metu (socialiniai vaidinimai ir žaidimai, socialinių įgūdžių grupės ir pan.).
Be abejo, didžiausią vaidmenį vaiko auklėjime ir vystymesi atlieka šeima. Tačiau reikalingas ir kitų socialinių grupių ir asmenų: mokyklos, žiniasklaidos, neformaliojo ugdymo įstaigų,  įsitraukimas į vaiko ugdymo procesą.  Raginu tėvelius, iškilus vaiko elgesio, ugdymo problemoms, dažniau kreiptis į mokyklos mokytojus, socialinius pedagogus, psichologus, nes tik  bendradarbiaudami galime padėti vaikui įveikti sunkumus ir formuoti visapusišką asmenybę.

Aliona SASNAUSKIENĖ
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro
Pedagoginės psichologinės tarnybos
Socialinė pedagogė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69