Socialdemokratų frakcijos Elektrėnų savivaldybės taryboje veiklos 2021 metais ataskaita

Socialdemokratų frakcijos Elektrėnų savivaldybės  taryboje veiklos 2021 metais ataskaita

Lietuvos socialdemokratų frak­ciją Elektrėnų savivaldybės tary­boje sudaro 4 nariai – Laimutė Ablingienė, Viktorija Juknevičienė, Audrius Jurgelevičius ir Arūnas Kulboka. 2021 metais frakcijai vadovavo A. Kulboka, o nuo 2001 m. gruodžio 29 d. vadovaujantis LSDP Elektrėnų skyriaus sprendimu, rotacijos principu frakcijos seniūne paskirta V. Juknevičienė.
Viena iš svarbiausių savivaldy­bės tarybos narių funkcijų – dalyvavi­mas savivaldybės tarybos posėdžiuose. Per 2021 metus vyko 12 posėdžių, iš kurių 10 – nuotoliniu Abūdu. Socialdemokratų frakcijos nariai aktyviai dalyvavo visuose posėdžiuose, pateikdami klausimus dėl svarstomų sprendimų, išsakydami savo nuomonę ir pateikdami konkrečius siūlymus.
Visi Socialdemokratų frakcijos nariai dalyvauja savivaldybės tarybos sudarytuose komitetuose. A. Jurge­levičius ir A. Kulboka dirba Socialinių reikalų komitete, L. Ablingienė ir V. Juknevičienė – Ūkio reikalų komitete. A. Jurgelevičius ir V. Juknevičienė taip pat dirba ir Kontrolės komitete. Mūsų frakcijos nariai – A. Jurgelevičius bei A. Kulboka – yra savivaldybės tarybos Kolegijos nariais. Taip pat frakcijos ­nariai dalyvauja įvairiose komisijose.

This slideshow requires JavaScript.

Tiek dalyvaudami savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, tiek patys teikdami siūlymus ar kritikuodami mero ar jo pavaduotojo pristatomus tarybos sprendimų projektus, tiek aktyviai susitikinėdami ar kitaip bendraudami su rinkėjais, Socialdemokratų frakcijos nariai vykdo prieš rinkimus prisiimtus įsipareigojimus – gerinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas, didinti jų socialinį saugumą bei užtikrinti palankią ­aplinką verslui.
Mūsų akimis, reikšmingiausi darbai, kuriuos nuveikė Socialdemokratų frakcija ir atskiri jos nariai per 2021 metus:
pritarėme didėjančiam ir socialiai orientuotam Elektrėnų sav. biudžetui. Tai leidžia švietimo, kultūros ir sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojams mokėti didesnius atlyginimus ir teikti efektyvią socialinę paramą, jos reikalingiems gyventojams;
teikėme siūlymus savivaldybės tarybos 2022 m. planui, dokumentui, kuriuo remiantis planuojamos tarybos posėdžių darbotvarkės;
prieštaravome, tačiau tuo pat metu ir teikėme siūlymus dėl UAB „Elektrėnų komunalinio ūkio“ veiklos, ypač kalbant apie jos reorganizaciją, atskiriant nuo jo keleivių vežimą vykdantį padalinį ir įkuriant dar vieną, keleivių vežimą priemiestiniais bei tarpmiestiniais maršrutais vykdančią, savivaldybės įmonę. Visų siūlymų esmė – tiek Elektrėnų komunalinis ūkis, tiek Elektrėnų autobusų parkas turi visiškai tenkinti gyventojų poreikius, efektyviai valdant šias įstaigas, o ne nuolat didinant paslaugų įkainius ir imant vis naujas paskolas;
siūlėme sukurti aiškiai reglamentuotą, socialiai teisingą bei duo­dančią didžiausią naudą mokestinių lengvatų ir kitos paramos gyventojams bei verslo įmonėms suteikimo tvarką. Įgyvendinus mūsų siūlymus, būtų sukurta skaidri, grįsta racionaliais argumentais sprendimų priėmimo tvarka;
aktyviai dalyvavome koreguo­jant savivaldybės švietimo įstaigų tinklą. Socialdemokratų veiklos tikslas – užtikrinti vienodai geras moksleivių ugdymo sąlygas visose savivaldybės švietimo įstaigose bei išsaugoti gimnaziją Semeliškėse bei progimnaziją Kietaviškėse;
balsavome už naujo savivaldy­bės kontrolieriaus E. Šinkūno kandidatūrą ir pritarėme dar vieno etato steigimui Kontrolės ir audito tarnyboje. Šie sprendimai leidžia vėl normaliai funkcionuoti savivaldybės įstaigų veiklos teisėtumą bei skaidru­mą užtikrinančiai institucijai;
nepritarėme ir didele dalimi­ prisidėjome prie nepagrįsto savivaldybės administracijos direktoriaus G. Ratkevičiaus inicijuoto plano keisti gyvenamų teritorijų ribas žlugimo. Taip buvo apginti kaimiškose vietovėse, visų pirma Abromiškėse, gyvenančių žmonių interesai;
teikėme siūlymus dėl seniūnijų internetinių svetainių kūrimo. Tai padarius, būtų galima se­niūnijos gyventojus daug ope­ratyviau bei išsamiau supažindinti su jiems aktualiomis naujienomis bei palaikyti gy­ventojų glaudų ryšį su valdžios institucijomis;
teikėme paklausimus bei siūlymus dėl eismo saugumo užtikrinimo priemonių Elektrėnuose ir Pastrėvyje;
teikėme siūlymus sudarant Smulkiojo verslo ir kaimo plėtros aprašą. Norime, jog skirstant lėšas būtinai būtų atsižvelgta į veiklos sričių svarbą verslo plėtrai, ypač vengiant kompensuoti išlaidas, kurias galima būtų vertinti kaip siekį įsigyti prabangos prekes;
nepritarėme mažinti finansavimą vos pirmuosius žingsnius žengiančiai Elektrėnų futbolo akademijai. Manome, kad ši ir kitos iniciatyvos didinančios galimybes savivaldybės vaikams dalyvauti sportinio, meninio ir kitokio laisvalaikio veiklose turi būti dar labiau plečiamos;
tęsdami tradiciją spalio mėnesį „Jaunystės pyragas“ akcijos metu perdavėme Elektrėnų socialinių paslaugų centro gyventojams ne tik namuose keptus pyragus, bet ir nemažą kiekį slaugos priemonių;
dalyvavome nuotoliniuose pasitarimuose dėl projekto „Rail Baltica“, Vievio viaduko, gydymo įstaigų tinklo reformos, teritorijų planavimo ir kitais svarbiais savivaldybės gyventojams klausimais;
reguliariai vienokiu ar kitokiu formatu susitikėdavome su rinkėjais, teikdavome informaciją apie savivaldybės tarybos bei administracijos veiklą ir konsultuodavome jiems rūpimais klausimais.
Socialdemokratų frakcijos nariai aktyviai dalyvavo įvairiuose bendruomenių ir organizacijų šven­tėse, susitikimuose su gyventojais, valstybiniuose ir kultūriniuose Elektrėnų savivaldybės renginiuo­se. Tikime, kad frakcijos nariai atei­tyje visų labui nuveiks dar daugiau naudingų darbų, jog savivaldybės valdymas būtų atsakingesnis ir kokybiškesnis, o Elektrėnų kraštas būtų patrauklus visiems čia gyvenantiems ir kuriantiems.

Socialdemokratų frakcijos inf.
Užs. 2033

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69