Šiukšlintojų nesustabdo net kelio užtvaras

Šiukšlintojų nesustabdo net kelio užtvaras

Virginija Jacinavičiūtė

Netoli Sabališkių kapinių erškėtrožių pasirinkti sumaniusi­ elektrėniškė liko nemaloniai nu­stebinta. Su drauge nupėdinusi į žinomas vietas ji rado ne tik augančius krūmus, bet ir kalnus nugenė­tų šakų ir kitų žaliųjų atliekų. Elektrėniškių dėmesį patraukė ir aptverta, bet spyna neužrakinta aikštelė, kurioje pūpso plastikine plėvele uždengti, kelių barstymui skirto žvyro ir druskos kauburiai. Šalia išrikiuoti atliekų konteineriai, o prie jų – įvairių atliekų krūva, šalia – suklypęs namelis, užkištas griozdais. Elektrėniškė sako, kad prieš kelerius metus teritorija buvusi tvarkinga, o dabar tapo tikru sąvartynu. Kam priklauso teritorija tarp autostrados ir kapinių ir ar tinkamai ji tvarkoma, teiravomės Elektrėnų seniūnijoje.

Tvarka gyventojų akimis

Seniūno teigimu, į nelegalų sąvartyną vežamos miestui nebūdingos žaliosios atliekos: pjuvenos, obelų šakos, kelmai, kurie raunami sklypą ruošiant statyboms ir pan.
Seniūno teigimu, į nelegalų sąvartyną vežamos miestui nebūdingos žaliosios atliekos: pjuvenos, obelų šakos, kelmai, kurie raunami sklypą ruošiant statyboms ir pan.

Nuosavuose namuose gyvenančios skaitytojos kvietimu po minėtą teritoriją pasivaikščiojome praėjusį pirmadienį. Privažiavus prie aikšte­lės mus pasitiko užtvaras su spyna. Pievoje matomos gilios provėžos, kurias paliko tie, kurie bandė užtvarą apvažiuoti. Šalikelėje tįso elektros stulpas, trukdantis važiuoti tiems, kurie į teritoriją nori patekti nepaisydami užtvaro. Keliaujame tolyn už aikštelės, kur girdimas mašinų, grei­tai lekiančių autostrada, švilpimas. Tolumoje boluoja kalnai šakų, lapų, spyglių, žalių krūmų su visomis šaknimis. Žemesnės žaliųjų atliekų juostos nutįsusios palei visą patvorį. Blogam šeimininkui tokia aplinka gal ir neužkliūtų, bet tvarkingai gyventi įpratusiai elektrėniškei toks vaizdas kelia nuostabą. Apžiūrėjusios žalių atliekų klodus, grįžtame prie aikštelės vartų. Teritorijoje nėra jokių ženklų, nurodančių, kam priklauso aikštelė. Tik konteineris su užrašu „Kapinių atliekos“ leidžia įtarti, kad aikštelė naudojama kapinių kontei­neriams saugoti ir kitoms kapinių priežiūros reikmėms. Vartai neužrakinti, todėl išdrįstame atsukti vartelius laikančią vielutę ir užeiname vidun, kad atidžiau apžiūrėtume teritoriją. Pasmalsaujame, kokius kauburius slepia juoda plėvelė. Vienoje krūvoje – žvyras, kitoje kelių barstymui skirta druska, o mažiausioje – į cementą panaši pilka masė. Šalia kauburių išrikiuota kelios dešimtys skirtingų konteinerių, o šalia – įvairių atliekų kauburys, kurio viršūnėje – automobilinė kėdutė. Kitame aikštės kampe – medinis suklypęs namelis. Jo viduje prikrauta įvairių šiukšlių, ant stalelio pastatytas puodelis su lėkštele tarsi laukia svečio. Viename namelio šone – sulytas fotelis, priešais guli su šaknimis išrautas krūmas, kitame šone – betoniniai luitai nuo antkapių. Baigusi savotišką ekskursiją, purvinais batais ir su galvoje bręstančiais klausimais grįžtu į redakciją.

Sena bėda

Apie nelegalią žaliųjų atliekų aikštelę teiravomės seniūno Antano Šalkausko, kuris, nors ir turėdamas nedarbingumą, sutiko atsakyti į klausimus.
Seniūnas paaiškino, kad žaliųjų atliekų kaupimo problema toje vietoje yra įsisenėjusi. Gyventojai seniai čia veža visas sodo atliekas – nugenėtas šakas, lapus, pjuvenas ir kt. Per daugybę metų atliekų prisikaupė tiek, kad reikia daug lėšų tas atliekas sutvarkyti. Nuo atliekas vežančių gyventojų seniūnija gynėsi pastatydama kelio užtvarą, bet, seniūno teigimu, per tuos metus spyną keisti teko apie 10 kartų, nes piktavaliai žmonės spynas vis sulaužydavo, o kelio užtvaras iš žemių buvo išrautas, tad teko įbetonuoti. O kiti, radę užtvertą kelią, nutarė apvažiuoti užtvarą, sukdami per pievą. Stulpu užtvėrus kelią vienoje vietoje, netrukus provėžos atsiranda jau kitur. Jei užtvaras užtvertas, o pievoje balos, tuomet atliekos išverčiamos ten, kur tik pavyksta privažiuoti, ar čia pat prie užtvaro. Ant šio užtvaro jau trečią kartą pakabinta lentelė su užrašu, draudžiančiu vežti atliekas. Ankstesnė lentelė iš pradžių buvo rasta pievoje, o paskui apskritai dingo.

Seniūnas paaiškino, kad žaliąsias atliekas į tą vietą veža ne tik pavieniai žmonės, bet ir įmonės, kurios nenori mokėti už žaliųjų atliekų priėmimą žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėje Obenių gatvėje. Į šią atliekų surinkimo vietą atliekas veža seniūnija ir Elektrėnų komunalinis ūkis.
A. Šalkauskas nežino, kaip apsiginti nuo įžūlių šiukšlintojų, kurie augina atliekų kaupus, todėl svarsto galimybę toje vietoje įrengti vaizdo stebėjimo kameras.
Seniūnija kasmet skiria nemažai lėšų žaliųjų atliekų sutvarkymui, tačiau darbų kaštai seniūnijai per didelė našta. Darbus sunkina ir tai, kad po žaliosiomis atliekomis priversta ir betono nuolaužų, ku­rios kelią pavojų technikai ir apsunkina rūšiavimo procesą. Pasak seniūno, vienas smulkinimo peilis kainuoja per 1000 Eur, todėl sulūžus pei­liui nuostolius padengti turėtų seniūnija.
Pernai seniūnijos biudžete lėšų teritorijos sutvarkymui neužteko, bet netrukus vėl vyks darbų pirkimas, o tuo tarpu seniūnijos darbu­tojai savo jėgomis tvarko apleistą teritoriją. Mažu seniūnijos krautuvu atliekos vežamos į specialiai atvilktą konteinerį. „Kiek įmanoma darbus stengiamės daryti savo jėgomis. Jei darbus atliktų tik samdyta įmonė, mažai ką galėtume padaryti, nes kiekvienas jų atliktas darbas turi savo įkainius. Laimė, kad seniūnijoje dirba pensinio amžiaus žmonės, kurie neatsisako dirbti ir tokių sunkių darbų už minimalų atlyginimą. Kai jie išeis, nežinau kas dirbs. Jaunimas už tokią algą šio darbo dirbti tikrai nesutiks“, – su padėka darbuotojams kalbėjo seniūnas.

Įtariamieji – įmonės
Reaguodami į seniūno nuo­monę, kad žaliąsias atliekas į teritoriją veža įmonės, paskambinome į Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui priklausančią Elektrėnų žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę Obenių gatvėje. Aikštelės operatorius Gediminas Baliūnas paaiškino, kad kiekvienas elektrėniškis per metus į aikštelę gali atvežti 3 kub. metrus žaliųjų atliekų. Jei gyventojo atvežtas skaičius šiek tiek viršija nurodytą tūrį, G. Baliūnas į situaciją žiūri pilietiškai – priima atliekas džiaugdamasis, kad jos neatsidūrė kur pakelėje ar miške. Pagal galiojančius įkainius priduo­ti vieną papildomą kubinį metrą žaliųjų atliekų kainuoja 2,55 Eur. Aikštelės darbuotojas primena, kad 3 kubiniai metrai atliekų tenka ne šeimos ūkiui, o vienam Elektrėnų savivaldybėje registruotam asmeniui, todėl, pavyzdžiui, sutuoktiniai į aikštelę gali atvežti jau 6 kub. m. atliekų. Vyriškis nemano, kad nelegalioje aikštelėje chuliganiškai atliekomis atsikrato fiziniai asmenys, nes jie turi puikias sąlygas atliekas priduoti specialioje aikštelėje, todėl įtarimo šešėlis krenta ant juridinių asmenų, kurių žaliosios atliekos aikštelėje nepriimamos. G. Baliūnas paaiškino, kad galbūt atei­tyje ir juridiniai asmenys galės vežti savo atliekas į legalią aikštelę, bet šiuo metu ji jau užpildyta. Per metus aikštelėje galima prikaupti 240 t atliekų, kurias kasdien specialiais agregatais perdirba čia dirbantys darbuotojai. Perdirbimas gana ilgas procesas, todėl vieta aikštelėje atsilaisvina lėčiau, nei yra poreikis.

Kritikos nauda
Nuosavų namų gyventojoms nepatiko ne tik netvarka už aikštelės, bet ir pati seniūnijos eksploatuo­jama aikštelė, kurioje laikomas seniūnijai priklausantis inventorius. Elektrėniškės mano, kad šalia kapinių esanti aikštelė turėtų būti prižiūrima geriau. Šias pastabas perdavėme seniūnijai, kuri į kritines gyventojų pastabas sureagavo operatyviai ir profesionaliai. Po pokalbio su seniūnu, jau kitą dieną aikštelėje darbavosi seniūnijos darbuotojai, kurie, kiek įmanoma, aptvarkė aikštelės aplinką – išvežė šiukšles bei suklypu­sį namelį. Seniūnas paaiškino, kad aikštelėje po plėvele laikomas ne cementas, o atsijos, kurios naudojamos užpildui tarp trinkelių. Kelių barstymui skirta druska aikštelėje laikoma todėl, kad seniūnija neturi pritaikytų patalpų jos laikymui. Šiemet žiema šalčių pašykštėjo, todėl ir likęs kalnas druskos. Seniūnas užtikrino, kad druska aplinkai nekenkia, nes ji išpilta ant betonuoto paviršiaus. Tądien, kai lankėmės aikštelėje, vartus radome neužrakintus – spyną atstojo susukta viela. Seniūnija informavo, kad aikštelė užrakinama kiekvieną vakarą, o atrakinta buvo todėl, kad darbuotojai netrukus į aikštelę planavo grįžti.
Seniūnija jau ir anksčiau pamažu valė teritoriją, bet šiukšlintojai buvo greitesni už seniūnijos darbuotojus. Dabar seniūnija pasiryžusi imtis visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią nelegaliam sąvartynui. Jau ieškoma galimybių minėtoje vietoje įrengti kilnojamas vaizdo stebėjimo kameras, kurios fiksuos tvarkos pažeidėjus.
Po Lietuvoje kilusių aplinkos taršos skandalų, žmonių nepakantumas nelegaliems sąvartynams ir kitai taršai stipriai išaugo. Todėl pamatę apleistas vietas žmonės linkę apie jas pranešti atsakingoms institucijoms. Dažniausiai kritiką priimti nėra lengva, bet šiuo atveju seniūnija į elektrėniškių kritiką sureagavo profesionaliai ir iš karto ėmėsi priemonių. Verta pasidžiaugti pilietiškais elektrėniškiais, kurie neužsimerkia matydami tai, kas daroma taip, kaip nederėtų. Pilietiškumo norisi palinkėti ir tiems žmonėms, kurie savo lizdą teršia neatsakingai atsikratydami atliekomis nelegaliuose sąvartynuose, miškuose, pakelėse ir kitur. Seniūnas A. Šalkauskas prašo žmonių nemesti žalių atliekų į nelegalų sąvartyną, o pastebėjus pažeidėjus, pranešti apie tai seniūnijai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69