Seimo nario Kęstučio Vilkausko 2021 m. veiklos ataskaita

Seimo nario Kęstučio Vilkausko 2021 m. veiklos ataskaita

Gerbiami Trakų ir Vievio krašto žmonės,

Rūpintis Jumis, atstovauti Seime Jūsų interesams ir tęsti pradėtus darbus, bendraujant su Jumis ir dalykiškai bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis yra svarbiausi mano ­rin­kiminiai įsipareigojimai.
Tik atvirai ir nuoširdžiai bendraudami ir diskutuodami, kartu ieškodami geriausių sprendimų pasieksime, kad Trakų ir Vievio kraštai bei visa Lietuva kasdien gražėtų. Tegul ne viskas pavyksta iš karto, tegul pokyčiai vyks ir ­pažanga ateis po truputį, bet už tat nuosekliai, užtikrintai ir ilgam.
Dėkoju Jums už pasitikėjimą ir geranoriškumą.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas

Svarbiausi darbai

Išsiaiškinta, kad Trakų rajono savivaldybės gyventojai už šildymą mokėjo daugiau nei turėjo mokėti
Ypatingą dėmesį skyriau klausimui dėl Trakų rajono sa­vi­valdybės gyventojams tiekiamos šilumos kainų. Po mano kreipimosi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, ši nustatė, kad „Trakų energijos“ paslaugų vartotojai už šildymą mokėjo daugiau, nei turėjo mokėti. Taip buvo nutraukta šešerius metus trukusi „kova“ dėl šilumos kainų ir peržiūrėti šilumos įkainiai.
Vyriausybė pritarė tam, kad Trakai įgautų Lietuvos istorinės sostinės teritorijos statusą
Seimo Kultūros komitete buvo pritarta mano iniciatyvai, kad istorinės sostinės teritorijos statusas būtų suteiktas Trakams, Seniesiems Trakams, Kernavei su Kernavės archeologine vieto­ve, taip pat po diskusijų Seimo Kultūros komitete – Vilniaus bei Kauno senamiesčiams. Seimo Kultūros komitetas kreipėsi išvados į šalies Vyriausybę ir gavo jos pritarimą. Istorinės sostinės teritorijos statuso suteikimas Trakams, Seniesiems Trakams ir kitoms minėtoms gyvenamosioms vietovėms leistų ateities kartoms ne tik išsaugoti, bet ir įveiklinti šį unikalų Lietuvos kultūros paveldą ir gamtą. O tai reikštų, kad kultūros paveldo ir gamtos objektai būtų dar geriau pritaikyti lankymui ir taptų dar patrauklesni Lietuvos gyventojams bei užsienio turistams.
Mano iniciatyva įkurta Seimo laikinoji Pilietinio da­lyvavimo ir bendruomeniš­ku­mo skatinimo grupė, į kurios veiklą įsitraukė tiek Seimo nariai, tiek nevyriausybinės organiza­cijos bei piliečiai
Nuo pat kadencijos pradžios­ vienu iš svarbiausių savo darbų laikiau inicijuoti Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės įsteigimą Seime. Džiaugiuosi, kad Seimas pritarė mano iniciatyvai, o kolegos Sei­me man patikėjo vadovauti šiai grupei. Grupės posėdžiai vyksta kas dvi savaites, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su pilietiškai aktyvių žmonių į(si)traukimu, tvarkant valstybės ir vietos reikalus įvairiomis tiesioginės demokratijos formomis, taip pat siekiant išsiaiškinti priežastis, kodėl skiriasi gyventojų įsitraukimas į vietos reikalų tvarkymą kaime ir mieste, kiek tai priklauso nuo vietos valdžios institucijų, seniūnų, bendruomeninių organizacijų, se­niūnaičių ar pačių gyventojų.
Seimo 2021 metų pavasario sesijos ir rudens sesijų metu įvyko dešimt minėtos Seimo laikinosios­ grupės posėdžių. 2021 metų gruo­džio mėnesį suorganizuota konferencija: „Visuomenės pilietinis aktyvumas: kiek tai priklauso nuo investicijų į žmogų?“. Konferencijos įrašą ir kitus grupės posėdžius galima stebėti Seimo Atviras Seimas Youtube paskyroje.
Veikla įstatymų leidyboje
Kartu su kitais kolegomis iš ­Sei­mo Lietuvos socialdemokratų frakcijos, pateikiau Seimui svarstyti 52 įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, taip pat 39 pasiūlymus įs­tatymų ir kitų teisės aktų projektams.

Svarbiausi mano inicijuoti 2021 metais įstatymų projektai:

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo projektas, kurio tikslas – sukurti teisines prielaidas tam, kad nustatytus reikalavimus atitinkančioms gyvenamosioms vietovėms ar gyvenamųjų vietovių teritorijų dalims būtų suteiktas Lietuvos isto­ri­nės sostinės teritorijos statusas.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakei­timo įstatymo projektai kurių siekiai:
didinti seniūnijų veiklos ir finansinį savarankiškumą;
panaikinti kadencijas seniū­nams – savivaldybės administracijos filialo vadovams;
sukurti teisines prielaidas sa­vivaldybėms efektyviai taikyti praktikoje dalyvaujamojo biudžeto priemonę ir tokiu būdu motyvuoti savivaldybių gyventojus aktyviau dalyvauti tvarkant vietos reikalus;
sudaryti teisines prielaidas savivaldybių valdomų vietinės reikšmės kelių, kuriais įvažiuojama į miško kelius, tiesimui, tvarkymui ir priežiūrai, finansavimui, skiriant tam reikalingas lėšas iš valstybės biudžeto.
Valstybės tarnybos įstaty­mo pakeitimo ir įstatymo pa­pildymo įstatymo projektai, kurių tikslas:
kad karjeros valstybės tarnau­tojas, priimtas į pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje pirmą kartą gautų kvalifikuotą mentoriaus pagalbą ir kad jo kvalifikacijos tobulinimas taptų nuolatiniu;
kad karjeros valstybės tarnau­tojams, kuriems sukako 65 metai, pratęsti valstybės tarnybą (dar vieneriems metams), jeigu yra tenkinami įstatymu nustatyti reikalavimai.
Kultūra neatsiejama mano asmenybės dalis
Dar kandidatuodamas į Seimą savo programoje oficialiai skelbiau, kad Seime planuoju dirbti Kultūros komitete, nes esu neatsiejamas nuo kultūros žmogus. Ilgą laiką vaidinau Trakų Karališkame teatre, vedžiau bendruomeninius ir kitus renginius, mano iniciatyva buvo įgyvendintas Trakai Kalėdų Senelio sostinė ir kiti projektai, šoku suaugusiųjų šokių kolektyve „Lendvarė“, kuriu eiles.
Veikla komitetuose ir komisijose
Šioje kadencijoje pasirinkau veiklą vykdyti Seimo Kultūros komitete. 2021 metais Seimo Kultūros komitetas aktyviai dirbo. Būdamas šiame Seimo komitete ne tik inicijavau, kad istorinės sostinės teritorijos statusas būtų suteiktas Trakams, Seniesiems Trakams, bet ir kad 2022 metai būtų paskelbti Karaimų metais. Visa tai dariau dėl unikalaus mūsų Trakų krašto ir jo žmonių.
Taip pat esu Seimo Ateities komiteto, Seimo Kriminalinės žvalgybos ir parlamentinės kontrolės komisijos, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys.
Kitos parlamentinės grupės
Esu devynių tarpparlamenti­nių grupių narys. Aktyviai dalyvauju šių grupių veikloje.
Taip pat esu laikinųjų – Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šau­lių sąjungos paramos, Lietuvos ka­riuomenės veteranų rėmimo, Etno bičiulių, ­Aplinkosaugos entuziastų, Už gyvūnų gerovę ir apsaugą, Sei­mo irklavimo klubo – grupių narys.
Tarpparlamentiniai susitikimai
2021 metų gruodyje vyko Lietuvos – Lenkijos – Ukrainos tarpparlamentinės asamblėjos su­sitikimas, kurio metu apta­rė­me šiuo metu tiek mūsų regio­nui, tiek visai Europos Sąjungai aktualiausius klausimus, migracijos grėsmes.
2021 metų rugsėjo mėnesį ­organizuotas pirmasis Lietuvos istorijoje Seimo delegacijos vizitas į Serbijos Respublikos parla­mentą. Aptarėme Serbijos ir Kosovo santykius, Kinijos veikimą ­šioje šalyje, kitas aktualijas.
Susitikimai su gyventojais ir bendruomenėmis
Nepaisant šalyje vyraujančios­ pandemijos, Jūsų problemoms ir rūpesčiams nuolat skyriau daug dėmesio ir laiko. Pandemijai pakoregavus planus, tiesioginius susitikimus su Jumis papildė virtualūs susitikimai, telefoniniai pokalbiai. Džiaugiuosi, kad ne vieną Trakų, ir Vievio ir kitų aplinkinių rajonų gyventojų, savo rinkėjų, problemą perdaviau nagrinėti atsakingoms institucijoms. Džiaugiuosi, kad kai kurias jų pavyko sėkmingai ­išspręsti.
Vasaros laikotarpiu atlaisvėjus karantino suvaržymams labai džiaugiausi Jūsų kvietimais į bendruomenių renginius ir susitikimais su Jumis. Šiuo laiko­tarpiu dalyvavau įvairiuose ren­giniuose, susitikimuose su gyventojais, valstybės institucijų vadovais. Tokių renginių, susitikimų įvyko daugiau nei 100.

Bendraukime!
Maloniai kviečiu ir toliau be­tarpiškai su manimi bendrauti:
+370 698 42754
kestutis.vilkauskas@lrs.lt
facebook.com/kestutis.vilkauskas

Gyventojus priimu iš anksto sutartu laiku (atsižvelgiant į karantino ribojimus):
Trakuose, Vytauto g. 33, Trakų rajono savivaldybėje. Pirmadienį 10:00 – 12:00 val.
Vievyje, Trakų g. 7, Vievio bendruomenės centre. Pirmadienį 14:00 -16:00 val.

Komanda, kuri kartu su manimi pasiruošusi Jums padėti:
Padėjėja/patarėja Giedrė Žu­­ro­­mskienė: 8 612 20922, giedre.zuromskiene@lrs.lt
Patarėja Rasa Čirienė: rasa.ciriene@lrs.lt

 

Užs. 2024

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69