Savivaldybės tarybos posėdyje

Savivaldybės tarybos posėdyje

Plepiai

Julija Kirkilienė

Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame kovo 31 d., nors rimtų sprendimų nedaug priimta, bet išsikalbėjo visi. Tą tarybos narių plepumą būtų galima paaiškinti gal tuo, kad posėdžius paprastai stebi abiejų laikraščių korespondentai ir didžiausi plepiai paprastai būna pažymėti aprašant tuos posėdžius.

O likus vos metams iki naujų savivaldos rinkimų, kas gi nenorėtų būti pastebėtas…
Likviduos
Pirmuoju tarybos sprendimu nutarė panaikinti VšĮ „Pagrenda“. Komunalines paslaugas teikianti UAB „Pagrenda“ buvo įkurta dar tada, kai Elektrėnai priklausė Trakų rajonui. Elektrėnų savivaldybė bendrovę reorganizavo į viešąją įstaigą, kuri atliko tokias funkcijas: prižiūrėjo paežeres, turgų, kapines, surinko iš kai kurių kaimų šiukšlių konteinerius, prižiūrėjo miesto WC ir pan. Dirbo įstaigoje 12 žmonių. Šiame tarybos posėdyje nutarta įmonę likviduoti, o jos atliekamas funkcijas pasidalinti Elektrėnų seniūnijai su UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis”. Diskusijų daugiausia kilo dėl šiukšlių išvežimo Abromiškių, Migučionių, Gabriliavos ir Žebertonių kaimuose. „Pagrendos” ir EKŪ kainos už šiukšlių išvežimą skiriasi ir tarybos nariai diskutavo, kodėl gyventojai neturi pasirinkimo, su kuo sudaryti sutartis dėl konteinerių išvežimo.
Naikins
Dvi valandas tarybos nariai plušėjo prie sprendimo projekto dėl bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 3 priedo pakeitimo. Kiekvienas tarybos narys stengėsi kuo išmintingiau pasisakyti, nes posėdį stebėjo gausus darželio-mokyklos „Pasaka“ bendruomenės būrys. Pasak klausimą teikusio Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Deimanto Tarulio, Elektrėnų pagrindinėje  (rusų) mokykloje tik devintoje klasėje yra 8 mokiniai, o visose kitose mažiau, tad nuo rugsėjo pirmosios nebus komplektuojamos tautinių mažumų klasės.  Vaikų šioje mokykloje sumažėjo, kitur gyventi išvykus prieglobsčio Elektrėnuose prašiusiems kitataučiams. Nors Elektrėnai yra daugianacionalinis miestas, bet seniai čia gyvenantys kitataučiai vaikus leidžia į lietuviškas mokyklas. Pasak vedėjo, norintiems vaikus leisti į tautinių mažumų mokyklas, teks juos vežioti į Trakus ar Grigiškes. Tautinių mažumų atstovas posėdyje nepasisakė.
Ilgiau diskutuota dėl pirmos klasės neformavimo mokykloje-darželyje „Pasaka“, nors dauguma tarybos narių jau buvo apsisprendę pirmąją klasę toje įstaigoje palikti. „Pasakoje“ I klasė bus formuojama todėl, kad tokiam sprendimo projektui pasipriešino mokyklos bendruomenė. Kadangi už vaikus atsako tėvai, o D. Tarulio argumentai, kodėl „Pasakoje“ reikėtų naikinti pradines klases neįtikino nei tarybos narių, nei mokyklos bendruomenės, tai „Pasaka“ ir toliau išlaikys  darželio-mokyklos statusą.
Neprakišo
Nepasisekė Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjui Arūnui Butrimavičiui prakišti sprendimo projekto dėl žemės sklypų pardavimo. Trys asmenys prašė leisti nusipirkti laisvos valstybinės žemės sodų bendrijoje „Klevas“. Tarybos nariai pastebėjo, kad su sprendimo projektu nebuvo susipažinę kiti sodų bendrijos nariai:  gal ir kiti norėtų tuos pačius sklypus pirkti arba gal būtų galima formuoti naują sodo sklypą. Nutarė taryba sprendimo projektą atidėti iki kito posėdžio, o A. Butrimavičių įpareigojo sprendimo projektą paruošti kiekvienam piliečiui, norinčiam pirkti sklypus, atskirai.     
Tarybos nariui Danui Dambrauskui leido Prano Sajietos žemėje, kurios bendrasavininkas jis yra, statyti lieptelį į ežerą. Už tai D.Dambrauskas pasižadėjo palaikyti vandens telkinyje švarą, kiekvienais metais už 100 litų įveisti žuvų ir pan., o nesilaikant sutarties, lieptą jam tektų demontuoti.
Investicijos
Taryba pritarė, kad į Alesninkų kaimą ateitų dar vienas investuotojas. UAB „Mechsta“ leido ruošti detalųjį planą sandėliavimo pastato statybai. Daugiau kaip 0,5 ha plote bus gaminami ir sandėliuojami apšiltinti vartai.
Bet nepritarė taryba atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui savivaldybėje. Gal ir būtų pritarę, jei nebūtų išsigandę investuotojo – Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC). Šis centras dėl Kazokiškių sąvartyno statybos ir eksploatacijos  pažeidimų, pažadų nevykdymo taip įgriso tarybos nariams, kad vos išgirdę jo vardą, sprendimo projektą atmetė. O gal ir be reikalo. Priėmus sprendimą, VAATC būtų savivaldybėje įrengęs didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Deja, dėl to, kad VAATC prarado pasitikėjimą, savivaldybė  prarado investicijas.
Nesutaupė
Taryba metų pradžioje priėmė sprendimo projektą, kad kiekvienas padalinys taupys lėšas. Taupo kiekvienas, kaip išmano, bet tam taupymui taryba dar pritarti turi. O kai reikia pritarti, jie nepritaria. Verslo ir turto valdymo skyriaus vedėja Olga Temlianceva teikė sprendimo projektą, kad sumažintų lengvatas individualiai veiklai, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Arcabienė prašė leisti sustabdyti 2009 m. liepos mėnesį priimtą sprendimo projektą, pagal kurį savivaldybė moka priedą fiziniams asmenims už svetimų vaikų globą. Savivaldybėje šešis ne giminaičius vaikus globoja šeimos, kurioms 520 Lt moka valstybė, dar tiek  prideda savivaldybė. Vieno vaiko išlaikymas globos namuose kainuoja 1600-1700 litų. Abiems sprendimo projektams taryba nepritarė. Už tai pritarė, kad Vilniaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba už 1 litą per mėnesį nuomotųsi 106 kv. m. patalpas. Bet šių patalpų remontui įstaiga pasižadėjo išleisti apie 80 tūkst. litų. O nuo nekilnojamojo turto mokesčio niekas nebuvo atleistas. Jeigu nustatyta, kam koks turtas priklauso, tai ir nekilnojamo turto mokestį mokėti reikia.
Pritarė
32 sprendimo projektus taryba svarstė visas 8 darbo dienos valandas. Patvirtino Elektrėnų viešosios bibliotekos, Vievio meno mokyklos ir Vievio kultūros centro veiklą. Nors šių įstaigų vadovų kalbų tarybos nariai klausėsi neatidžiai, bet informacijos sužinojo naudingos. Pavyzdžiui, bibliotekoje įrengtos vaizdo kameros padėjo policijai nustatyti narkotikų prekeivius, o per įvairius projektus į bibliotekos pažangą investuota virš 1 mln. litų. Biudžetui biblioteka sutaupė 327 tūkst. litų. Apie Vievio meno mokyklą tarybos nariai sužinojo, kad už dalyvavimą įvairiuose konkursuose moka patys tėveliai arba rėmėjai, o jei pinigų pritrūksta, negali dalyvauti konkursuose. Bet jei vieviečiai dalyvauja kokiame konkurse, tai visada grįžta laureatais ar prizininkais. Tarybos nariai taip pat pritarė iš Vilniaus apskrities perimti Elektrėnų (Abromiškių) vaikų sanatorinę mokyklą.  
Taryboje taip pat buvo pritarta visų seniūnijų veiklos programoms.
Neetiški
Šios kadencijos jau trečiasis Etikos komisijos pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis supažindino tarybą su šios komisijos sprendimais. Komisija įpareigojo  tarybos narį Daną Dambrauską laikytis tarybos veiklos reglamento, nusprendė, kad tarybos narys Vaidas Kaluževičius pasielgė neetiškai, tarybos posėdyje balsuodamas dėl (ne)pasitikėjimo meru Arvydu Vyšniausku, kadangi jis jau buvo paskirtas mero padėjėju.  Etikos komisija taip pat svarstė Vyriausiosios tarnybos etikos komisijos sprendimą, kad A. Vyšniauskas dalyvaudamas svarstyme ir balsavime dėl jo asmens vertinimo (balsuojant dėl nepasitikėjimu meru), pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Bet tokį nutarimą A. Vyšniauskas apskundė Administraciniam teismui.
Tarybos narys Vaidas Ratkevičius mano, kad neetiškai elgiasi ir  D. Dambrauskas, tarybos nariams perskaitęs pareiškimą, kad į jį kreipėsi Alesninkų ir Vievio gyventojai, prašydami sustabdyti Kazokiškių sąvartyno veiklą. Tuo metu, kai Kazokiškių bendruomenės žmonės verkė tarybos posėdžiuose, prašydami neleisti tarybai statyti sąvartyno, kai bendruomenė statė kryžius ir bylinėjosi teismuose, kai šiai statybai nepritarė mokslininkai,  UNESCO  pasaulio paveldas, Seimo  sveikatos reikalų komitetas ir kt., Danas Dambrauskas įstojo į Liberalų ir centro sąjungą, į Kazokiškes atvedusią sąvartyną. Dabar Vilniuje Lazdynų rajone  UAB „Rubicon group“, persivadinusi ICOR,  ruošiasi statyti atliekų deginimo įmonę. Vilniečiai  šiam projektui priešinasi, todėl atliekų deginimo įmonės statybos leidimui gauti reikalingas koks nors postūmis. Jaunieji liberalcentristai pasirengę stumtelėti deginimo įmonės statybą rinkdami gyventojų, prašančių uždaryti Kazokiškių sąvartyną, parašus. Mūsų savivaldybei skubus atliekų įmonės pastatymas būtų naudingas: deginant atliekas Vilniuje,  mažiau jų patektų į Kazokiškes.  D. Dambrauskas savo pareiškime kalbėjo tik apie Vilnių, nors  į Kazokiškes atliekas veža 6 savivaldybės iš Vilniaus apskrities.
Bijo
Posėdžio pabaigoje Edmundas Vėželis tarybos nariams priminė 2002 m. tarybos sprendimus, kai buvo pasirašyta sutartis su černobyliečių sąjunga „Radiat“ dėl Abromiškių vaikų sanatorijai priklausančių namelių nuomos. Šią sutartį su savivaldybe pasirašęs buvo toks pilietis Henrikas Stupelis. Vėliau ši sutartis buvo nutraukta, bet pasekmės liko. Buvęs meras Kęstutis Vaitukaitis informavo tarybą, kad pas jį dėl bendradarbiavimo su H. Stulpeliu  apsilankė anstoliai, todėl patarė administracijos direktoriui būti atsargiam. E. Vėželis prašė administracijos direktoriaus tarybą informuoti apie bet kokius sandorius tiek dėl Abromiškių, tiek dėl Panerių sanatorinių mokyklų.  Administracijos direktorius Henrikas Petrauskas sakė, kad verslininkas H. Stupelis tikrai buvo apsilankęs pas savivaldybės vadovus, bet jokios derybos nevyksta. Direktorius taip pat informavo, kad jau padaryti detalieji planai ir įregistruoti sklypai pagal Šviesos gatvę, kur žemė perduota verslininkams  pagal koncesijos sutartį.   Taip pat direktorius yra paruošęs administracijos veiklos ataskaitą, su kuria galima susipažinti bibliotekoje, svetainėje www.elektrenai.lt ir savivaldybėje 312 kabinete.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69