Savivaldybės tarybos posėdyje Socialdemokratų diena

Savivaldybės tarybos posėdyje Socialdemokratų diena

Julija Kirkilienė

Po atostoginio perversmo tarybos nariai į rugpjūčio 22 dienos posėdį rinkosi drausmingai. Nuo pat posėdžio pradžios daugiausia dėmesio teko socialdemokratams, prieš mėnesį iš opozicijos tapusiems valdančiąja dauguma. Vietoj administracijos direktoriaus Arvydo Vyšniausko, kuris pagal Vietos savivaldos įstatymą negali būti tarybos nariu, tarybos nare tapo mokytoja Vilija Dobrovolskienė. Danguolė Kliucevičienė laisvanoriškai atsisakė tarybos nario mandato, o vietoje jos į tarybą atėjo Jonas Grybauskas. Posėdyje gražaus jubiliejaus proga pasveikinta buvo ir socialdemokratė Laimutė Ablingienė. Socialdemokratams dėmesio buvo skirta ir svarstant papildomą klausimą dėl „Pakaitinio valstybės tarnautojo skyrimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigoms“. Susirgus kontrolieriui Juozui Zaveckui, laikinai į šias pareigas paskirta buvo Danguolė Kliucevičienė, turinti Viešojo administravimo veiklos audito magistro laipsnį.


Linksmoji dalis

Posėdis prasidėjo linksmai. Tarybos nariams stovint, V. Dobrovolskienė ir J. Grybauskas pasižadėjo sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tai įvykdyti prašė Dievo pagalbos. Priesaiką iš naujųjų tarybos narių priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Loreta Matjošaitytė ir įteikė tarybos nario pažymėjimus. Meras Kęstutis Vaitukaitis naujokams padovanojo po tarybos nario ženklelį ir pluoštą popierių, į kuriuos surašyti svarbūs įstatymai, kurių tarybos nariams reikės laikytis. Bet svarbiausias tarp tų dokumentų, pasak mero, savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. J. Grybauską meras sveikino sugrįžus į tarybą. J. Grybauskas po Nepriklausomybės atstatymo buvo Trakų rajono tarybos nariu, susikūrus Elektrėnų savivaldybei, dvi kadencijas buvo Elektrėnų savivaldybės tarybos nariu. Už darbą savivaldybės taryboje padėkota buvo ir Arvydui Vyšniauskui bei Danguolei Kliucevičienei. D. Kliucevičienė draugišku rankos paspaudimu atsisveikino su visais tarybos nariais – buvusiais bendraminčiais ir oponentais.  
Abejonių  dalis
Susikūrus naujai valdančiajai daugumai, buvęs opozicijos lyderis, Darbo partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas Vaidas Ratkevičius, nors pats posėdyje nedalyvavo, bet pateikė pareiškimą apie atsistatydinimą iš opozicijos lyderio pareigų. Dabar Darbo partija yra valdančiosios daugumos sudėtyje. Apie būrimosi į naują opoziciją pareiškimas pateiktas nebuvo, bet Valstiečių liaudininkų partijos nariai Romas Nanartavičius ir Vytas Vėželis bei trys buvę Naujosios sąjungos partijos nariai Daurius Ašaka, Marija Jurščeno ir Nikolaj Melnikov priimant sprendimų projektus dažniausiai balsavo prieš arba susilaikė. Du Krikščionių partijos, kurios Elektrėnų skyriaus pirmininkas yra Henrikas Petrauskas, nariai visiems sprendimo projektams pritarė. Opozicijai atstovavęs ir daugiausiai kalbėjęs Algimantas Adomaitis abejojo kai kurių sprendimų teisėtumu. Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas Audrius Skaistys taip pat perspėjo tarybą, kad įstatymams preštarauja kontrolieriaus skyrimas, kad į komandiruotes administracijos direktoriaus siųsti negali jo pavaduotojas ir kt. Bet meras tarybos sprendimus gynė išskirtinėmis tarybos teisėmis ir vietos reglamentu. D. Kliucevičienės  skyrimą  laikinai eiti kontrolieriaus pareigas grindė tuo, kad kontrolieriaus tarnyboje iš keturių dirbusių žmonių likę tik du, o susirgus kontrolieriui – viena Rita Trepeika. Kontrolieriaus ir audito vyriausioji specialistė Rita Trepeika redakcijai sakė tikrai negalėsianti suspėti atlikti gausybės kontrolieriaus darbų ir nesutinkanti nė laikinai užimti kontrolieriaus vietos.
Posėdyje daug sprendimų projektų reikėjo priimti vien todėl, kad pasikeitė administracijos direktorius ir jo pavaduotojas, todėl Henriko Petrausko pavardę reikėjo keisti į Arvydo Vyšniausko, o Vaido Bernoto – į Gintarę Sabonienę.

Liūdnoji dalis

Posėdis vyko sklandžiai ir 37 sprendimo projektai buvo apsvarstyti anksčiau nei buvo numatyta reglamente. Tarp įdomesnių sprendimų galima paminėti, kad Vaikų globos namuose vaikai, turintys tėvus, bet gyvenantys toli nuo mokyklos, per savaitę  galės pagyventi  kaip bendrabutyje, o tėvai, neturintys kur po pamokų palikti vaikus, už tam tikrą mokestį juos galės palikti Vaikų dienos centruose. Vėl šiek tiek pakils centralizuotai tiekiama šilumos kaina, o viešoji įstaiga „Jaunimo krantas“ jau teisiškai priklauso tik savivaldybei, kuri nutarė tą nelaimingąją įstaigą likviduoti. Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro auditui atlikti taryba nutarė ieškoti auditoriaus, o verslininkui Stanislavui Kutyrevui prie pastato Rungos 12 leido praplėsti automobilių dalių parduotuvę, pristatant priestatą. Tas priestatas priklausys ne verslininkui, o savivaldybei, bet verslininkas savivaldybei nuomos nemokės, nes už nuomą bus užskaitytos  investicijos už statybą. Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Regina Žemaitienė tarybos narius informavo, kad sėkmingai renkamas biudžetas. Administracijos direktorius A. Vyšniauskas informavo tarybą, kad per pirmąjį šių metų pusmetį tarybai svarstyti buvo pateikti 228 sprendimų projektai, priimtas – 221. Visi sprendimai yra įvykdyti arba vykdomi. Bet linksmąją tarybos sprendimų dalį gali pakeisti liūdnoji. Tarybos narys A. Adomaitis sakė esąs pasiryžęs net keletą sprendimų apskųsti teismui. Jo nuomonė tokia.

Tarybos nario priesaika. Kam ji?

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“
Tokią priesaiką  duoda išrinktasis į tarybos narius, ir tik ją ištaręs ir pasirašęs, tampa pilnateisiu tarybos nariu. Šios dienos taryboje šį tekstą kartojo du naujieji tarybos nariai.  Atrodo, viskas aišku ir elementaru. Tarybos nariai dar kartą turėjo galimybę įsisąmoninti savo, tarybos nario,  priedermę. Deja. Stiprėja įspūdis, kad tarybos nariai prisiekia ne savo bendrapiliečiams, rinkėjams, sąžinei, o kažkokiai mistiškai pabaisai, kurios paniškai bijoma, kuri vadinama valdančiąja dauguma, kurią suformuoja gudresnis ar apsukresnis politikas, vienus paviliodamas riestainiu, kitiems pagrasindamas nepageidaujamomis pasekmėmis. Tema įdomi, ypač vertinant paskutinius pagrindinių veikėjų perstumdymus K. Vaitukaičio sukurtoje ir diriguojamoje operetėje. Tiktai įdomų kokių vaidmenų neišmoko ar sumaišė tekstus Naujosios sąjungos, Lietuvos valstiečių liaudies sąjungos ir Krikščionių partijos tarybos nariai. Įdomu, kaip pagal šios operetės libretą – kadencijos pradžioje buvusios daugumos paskelbtą bendros veiklos programą – vaidins ir dainuos buvę aršūs šios programos kritikai tarybos socdemai ir darbiečiai? O gal operetės librete atsirado nauji siužeto vingiai? Na, pavyzdžiui, kad ir toks – biokuru kūrenamos katilinės statyba ir, svarbiausia, biokuro šiai katilinei tiekimo monopolis. Rūpesčių, ne tik jų, bet ir malonių akimirkų bus ne tik savivaldybės valdantiesiems, bet ir kai kuriems Seimo nariams. Gal šios operetės libretas rašomas visai kitur?
Be šios preambulės būtų sunkoka suprasti, kodėl paminėjau tarybos nario priesaiką ir kodėl taip, o ne kitaip komentuoju tarybos priimtus  sprendimus. Todėl atleiskit, jei ji kam atrodys per ilga.
Pasistengsiu paaiškinti, kodėl, mano nuomone, tarybos nariams reikėtų atidžiau įsigilinti į priesaikos eilutes.
Priimtas sprendimas dėl pastato Rungos g. 12 rekonstrukcijos, sutarties sudarymo ir įgaliojimų suteikimo. Elektrėniečiai šį pastatą žino kaip Swedbanką, be pastarojo šiame pastate įsikūrusios dar kelios įmonės, nuomojančios didesnį ar mažesnį pastato plotą. Viso pastato plotas apie 1 000 m2. Šiuo sprendimu S. Kutyrevo IĮ, nuomojančiai šiame pastate apie 35 m2  plotą, suteikiama išskirtinė teisė statyti apie 150 m2  priestatą. Ne paslaptis, kad p. S. Kutyrevas yra Liberalų ir centro sąjungos narys, dalyvavo šios partijos sąrašuose rinkimuose į savivaldybės tarybą. Daugumos tarybos narių nedomino ir tai, kad nėra šios teritorijos dataliojo plano, kuriame turėtų būti apspręstas teritorijos užstatymo tankumas, specialieji reikalavimai architektūriniams ir inžineriniams sprendimams ir visa eilė kitų sąlygų. Dauguma linkusi ignoruoti tai, kad visa eilė Lietuvos Respublikos ir mūsų savivaldybės teisės aktų reglamentuoja, kad savivaldybės turtas, taip pat ir žemė, privalo būti nuomojamas ar parduodamas viešo konkurso būdu. Neteko girdėti, kad šios teritorijos užstatymui būtų paskelbtas konkursas. Dar viena  įdomi detalė. Ką nors pristatant ar statant, reikalaujama pastato bendrasavininko, šiuo atveju, bendranuomotojų sutikimo. Jų esant penkiems, toks sutikimas gautas tik iš Swedbank administravimo departamento direktoriaus Gintaro Rakausko ir dar su įdomia sąlyga, cituoju: “ …su sąlyga, kad „Swedbank“, AB bus kompensuojamas dėl rekonstrukcijos darbų atsiradęs darbo sąlygų pablogėjimas. …“. Kad darbo sąlygos pablogės, abejoti netenka. Kas tai privalės kompensuoti, abejonių irgi nėra. Dar kartą pasikartosiu – išskirtinės sąlygos bendrapartiečiui. Korupcija? Bet yra pasiteisinimas – taryba nusprendė kolegialiai. Gįžkim prie priesaikos…
Sprendimu dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-06-27 sprendimo Nr. TS-208 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų“ dalinio pakeitimo gyventojams  didinamos šilumos kainos. Sprendimas pateiktas UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ prašymu, ir nežinau, ar verkti ar juoktis, kai paskaitai kuo EKŪ vadovaujasi. Cituoju Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 03-184 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų perskaičiavimo“ ištrauką:
„…Komisija n u t a r i a:
1.Konstatuoti, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-208 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos“ kainos dedamosios nustatytos be pažeidimų.
2. Siūlyti Elektrėnų rajono savivaldybės tarybai 2012-06-27 sprendimą Nr. TS-208 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų“ koreguoti ir pateikti šį redakcinį sprendimo pakeitimą:
2.1. įrašyti <…> papunkčiuose vietoje skaičiaus „17,14 skaičių 17,20“;
2.2. įrašyti 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus „10,51 skaičių 10,5”.  
Nesuprantu – jei „be pažeidimų”, tai kam keisti didėjimo link?
Šis kainos pasikeitimas gal ir nenuskurdins gyventojų, tačiau tikrai leis UAB EKŪ vadovams mūsų sąskaita planuoti kelias premijas metų pabaigoje. Na, nenorėjo išgirsti ir suprasti to dauguma tarybos narių. Matyt, nesuprato ir tarybos narys Gediminas Kriščiūnas, kad balsuodamas už šį sprendimą galimai supainiojo viešus ir privačius interesus.

 

Vėlgi ta nelemta priesaika…

Priimant sprendimą dėl Všį Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos audito atlikimo, valdančioji dauguma energingai protestavo, kad atliekant šios įstaigos auditą, būtų atliekamas ir finansinis auditas. Skaitytojams priminsiu, kad kalbama apie šios įstaigos vadovo p. Z. Belicko atleidimo motyvus. Abejoju, kad įstaigos vadovui inkriminuojami pažeidimai galėjo būti daromi visiškai nedalyvaujant įstaigos finansistui. Atlikim auditą ir viskas bus skaidru. Bandėme tai paaiškinti valdančiajai daugumai. Nesuprato ar nenorėjo suprasti. Gal dėl to, kad toji finansistė yra vienos partijos, šiuo metu esančios valdančiojoje daugumoje, narė? Įkyriai peršasi frazė iš G. Orvelo romano  „Gyvulių ūkis”: visi gyvuliai lygūs, bet kai kurie – lygesni.
Visiškas nihilizmas pademonstruotas priimant sprendimą dėl pakaitinio valstybės tarnautojo skyrimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigoms. Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas aiškiai ir nedviprasmiškai įvardijo kuriems teisės aktams šis sprendimas prieštarauja, kad galimi kiti sprendimai, kurie šią problemą leidžia spręsti nepažeidžiant teisės aktų. Tačiau merui K. Vaitukaičiui patikinus, kad sprendimą priimti būtina dabar ir tik tokį, kad bet kokiu atveju savivaldybė šį sprendimą  gins teisme, o gal  todėl, kad kandidatė į šias pareigas D. Kliucevičienė jau buvo atsisakiusi tarybos nario mandato, tarybos narių dauguma primiršę priesaiką, kurioje pasižada gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, sprendimą priėmė. Išeitų pažeidė priesaiką…? Ar nepažeidė…?
Tarybos narys, partijos Tvarka ir teisingumas Elektrėnų skyriaus pirmininkas Algimantas Adomaitis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69