Savivaldybės tarybos posėdyje. 13-tasis biudžetas nelaimingas

Savivaldybės tarybos posėdyje. 13-tasis biudžetas nelaimingas
Tarp svarbių 30 klausimų, svarstytų kovo 7-osios dienos posėdyje, svarbiausias, atrodo, turėjo būti  biudžeto patvirtinimas. Tryliktasis biudžetas numato gyvenimą labai susiveržus diržus – jis 5 milijonais litų mažesnis nei 2011-ųjų metų. Bet ilgiausiai tarybos nariai ne dėl biudžeto diskutavo. Ne mažiau svarbūs klausimai tarybos nariams atrodė dėl mokyklų tinklo pertvarkos, Vievio poliklinikos ir slaugos ligoninės prijungimo prie naujosios savivaldybės įstaigos „Asmens sveikatos priežiūros centras”, žemės sklypų palei autostradą nuomos, pinigų paskirstymo bendruomenėms ir kiti sprendimų projektai.

Darinys naujas, įtarimai korupcija  seni

Pradžioje posėdžio, kaip dažnai būna, tarybos nariai nesutarė dėl darbotvarkės. Tarybos narė Laimutė Ablingienė siūlė nesvarstyti sprendimų projektų dėl Vievio poliklinikos, slaugos ligoninės ir savivaldybės „Asmens sveikatos priežiūros centro“ įpareigojimo parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas. Pasak  L. Ablingienės, reorganizacijos negalima vykdyti nepatvirtinus tų įstaigų veiklos ataskaitų, o mero sudaryta darbo grupė Asmens sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tinklo pertvarkos planui 2012-2015 metams parengti to plano tarybai nepateikė. Bet šis klausimas buvo priimtas, valdančiąją daugumą parėmus ir Darbo partijos trims nariams.
Praėjusių metų gruodžio mėnesį vietoj Greitosios medicinos pagalbos  įkūrus naują įstaigą – Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centrą, – iš kurios įstatų buvo išbraukta ligoninių veikla, Elektrėnų sveikatos priežiūros įstaigos nepanoro jungtis su naująja įstaiga. Kad naujosios įstaigos vadovas Kristijonas Kameneckas neliktų be pavaldinių, padėtį ėmėsi gelbėti dvi Vievio gydymo įstaigos – poliklinika ir palaikomosios slaugos ligoninė.  Jos esą nori jungtis į naująjį darinį, nors tas jų noras niekur protokoliškai neįformintas. Darbo partija sprendimo projektui pritarė, pasak pirmininko Vaido Ratkevičiaus, dėl Vievyje nuolatos budėsiančio greitosios medicininės pagalbos automobilio. Tarybos nariui Algimantui Adomaičiui toks sprendimo projektas pasirodė korumpuotas, nes  Kristijonas Kameneckas, kurio žmona Danutė dirba slaugos ligoninėje ir Vievio poliklinikoje, yra  tos darbo grupės narys ir aktyvus tos reorganizacijos iniciatorius. Jis sakė sprendimą apskųsiąs įstatymų numatyta tvarka.  Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro auditorė, gydytoja ir tarybos narė L. Ablingienė dar kartą pakartojo, kad toks junginys, kuriam pritarė savivaldybės taryba, prieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos koncepcijai.

13-tasis biudžetas

Per dvylika savivaldybės gyvavimo metų keitėsi tarybos nariai ir savivaldybės vadovai, bet per visus tuos metus atidžiai savivaldybės pinigus skaičiavo, pajamavo ir išlaidas dėliojo  ta pati Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Regina Žemaitienė. Biudžetą kiekvienais metais giria valdančiosios daugumos ir kritikuoja opozicijos, bet planuoti biudžetą privaloma pagal Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų  Finansinių rodiklių įstatymą. 13-tąjį biudžetą, pasak R. Žemaitienės, sąlygoja pasaulio ir Lietuvos ekonominė erdvė. Lietuvos finansų politika griežta – būtina sumažinti finansinį deficitą, todėl ir savivaldybės šių metų prognozuojamas biudžetas sudarys 89 procentus 2009 metų biudžeto, o tai yra – penkiais milijonais mažesnis biudžetas nei pernai. Taip aktyviai praėjusiojoje kadencijoje dabartinis meras Kęstutis Vaitukaitis kritikavęs nemokamų atostogų poreikį, nieko geresnio nesugalvojo ir savo valdymo laikotarpiu. Savivaldybės administracijos ir biudžetinių įstaigų darbuotojams jau dabar tenka planuoti apie porą mėnesių nemokamų atostogų. Tarybos narys Virgilijus Pruskas, matyt, pamiršęs, kad už nemokamas atostogas nemokami pinigai, siūlė darbuotojams pailsėti prie jūros.  
Opozicija, žinoma, teikė savo pasiūlymus biudžeto eilutėms keisti, bet patys, atrodo, netikėjo  savo pasiūlymų teisingumu. L. Ablingienei rūpėjo žmonių socialinė apsauga nemokamų atostogų laikotarpiu, Danguolė Kliucevičienė siūlė trumpinamą darbo laiką dengti projektine veikla, Arvydas Vyšniauskas siūlė atidėti paskolų grąžinimą ir panašiai.
Bet tame sunkiame pinigų skirstyme buvo ir šviesių akimirkų. Posėdžio dienos rytą savivaldybė sulaukė žinios, kad gavo dar 1 milijoną litų Elektrėnų ledo rūmų rekonstrukcijai, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bendruomenių darbui aktyvinti Elektrėnų savivaldybei skyrė net  59 tūkst. litų. Viso 2012 metų savivaldybės biudžetas planuojamas 55 mln.100 tūkst. litų.

Kovos prieš korupciją, kurios savivaldybėje nėra

Vienas sprendimo projektas, atrodo, buvo tik laiko trukdymas. Taryba patvirtino savivaldybės Korupcijos prevencijos 2012-2014 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Projektą  ir priemonių planą  pristatė Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pripažintas supainiojęs viešuosius ir privačius interesus, Gediminas Kriščiūnas.  Programoje iš įstatymų nurašyta, kas yra korupcija, kokia nusikalstama veika yra korupcinio pobūdžio, bet pabrėžė, kad  gyventojų skundų dėl savivaldybės įstaigų korupcinio pobūdžio veikos 2011 metais negauta. Programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta organizuoti mokymus ir seminarus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, internetinėse svetainėse įsteigti skyrelius „Korupcijos prevencija“ ir pan.
Bet taryba patvirtino sprendimo projektus, kuriuose, opozicijos nuomone, galima įžvelgti korupcijos šešėlių. Tai sprendimo projektas  dėl žemės sklypų, esančių palei autostradą nuomos, kuriame numatyta sąlyga, kad 10 metų už nuomą nuomininkui mokėti nereikės. Opozicijos paskaičiavimu, dėl tokio gerumo, savivaldybė į biudžetą negaus virš 2,5 mln. litų.  Valdantieji teisinosi, kad tokiu būdu jie nori pritraukti investuotojus, kad ta pakelė nebedirvonuotų. Korupcija, opozicijos nuomone, galima ir sprendime dėl gydymo įstaigų sujungimo.   
Taryba dirba gerai

Nepaisant įvairių ginčų, nesutarimų ir abejotinų sprendimų, savivaldybės taryba dirba gerai. Taryba patvirtino 2011 metų veiklos ataskaitą, su kuria savivaldybės gyventojai  bus supažindinti sekmadienį, per Kovo 11-tosios minėjimą.  Tarybos nariai labai pareigingai lanko tarybos posėdžius, 13 iš 25 tarybos narių nepraleido nė vieno. Visi tarybos nariai daugiau ar mažiau kalbėjo per posėdžius, teikė pasiūlymus. Daugiausia, žinoma, kalba tarybos nariai, dirbantys opozicijoje. Viso pasiūlymų 2011 metais pateikta buvo net 637. Komitetuose apsvarstyta buvo beveik 300 klausimų. Tarybos vadovai aktyviai dalyvauja Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Regioninės plėtros tarybos veikloje, sėkmingai vykdo europinius projektus.

Julija KIRKILIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69