Savivaldybėje vykdomi projektai

Elektrėnų savivaldybė Europos Sąjungos paramai gauti yra pateikusi 35 paraiškas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų ir  Sanglaudos skatinimo veiksmų programas. Iš jų patvirtinta finansuoti – 32, skirtas finansavimas – 27,8 mln.Lt. 3 paraiškos šiuo metu yra vertinamos.

Baigti įgyvendinti 7 projektai:
Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos rekonstravimas; Elektrėnų savivaldybės Gilučių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija; Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas; Projektinės dokumentacijos parengimas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms rekonstruoti; Elektrėnų rekreacinės turistinės zonos (Energolendo) viešoji infrastruktūra (SUSISIEKIMAS)(Elektrėnų miesto Draugystės ir Trakų gatvių rekonstrukcija ir plėtra); Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas; Elektrėnų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas.
Šiuo metu įgyvendinami:
Vievio pradinės mokyklos pastato renovavimas, pagerinant energetikos charakteristikas;  Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų įkūrimas; Elektrėnų sav. vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas;  Interaktyvių el. demokratijos paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje, sudarant sąlygas gyventojų nuomonei pareikšti (Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje); Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano atnaujinimas; Detaliųjų planų Elektrėnų miesto teritorijoje parengimas (Elektrinės g., Pergalės g., Dubijos g.); Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros (plėtros) specialiojo plano parengimas; Detaliųjų planų Vievio miesto teritorijoje parengimas; Kapinių detaliųjų planų parengimas Elektrėnų savivaldybėje; Elektrėnų marių rekreacinės aplinkos specialiojo plano parengimas; Vievio miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų ribų nustatymo specialiųjų planų parengimas; Vievio miesto ribų specialiojo plano parengimas;  Semeliškių miestelio kompleksinė plėtra; Elektrėnų savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas; Viešojo administravimo institucijų darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių anglų kalbų mokymai, siekiant stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimą; Elektrėnų vaikų darželio „Drugelis“ pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas; Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų (Semeliškių vidurinės mokyklos, Vievio vaikų lopšelio – darželio ,,Eglutė“) pastatų atnaujinimas pagerinant energetikos charakteristikas; Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir paplūdimio įrengimas, pritaikant turizmui; Elektrėnų savivaldybės Ausieniškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija; Abromiškių kaimo kompleksinė plėtra; Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ modernizavimas; Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ patalpų ir įrangos modernizavimas; Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ patalpų ir įrangos modernizavimas; Elektrėnų marių dalies, esančios šiaurinėje miesto dalyje, išvalymas; Vievio miesto Šviesos kelio/gatvės atkarpos, einančios nuo vaikų darželio iki Vilniaus g., rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takus ir įdiegiant kitas eismo saugumą gerinančias priemones (Vievio m. Šviesos kelio/gatvės rekonstrukcija); N. Kietaviškių k. Šiltnamių kelio/gatvės atkarpos rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takus ir įdiegiant kitas eismo saugumą gerinančias priemones (N. Kietaviškių k. Šiltnamių kelio/gatvės atkarpos rekonstrukcija); Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra; Vievio meno mokyklos, Jagėlonių ir Kietaviškių kultūros klubų rekonstrukcija; Vievio meno mokyklos inžinerinių tinklų įrengimas; Elektrėnų ledo rūmų pastato energetinių charakteristikų gerinimas; Sporto ir žaidimų aikštės prie mokyklos sutvarkymas Beižionių kaime; Elektrėnų savivaldybėje esančių religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių remontas.
Projektai, kuriems vykdomos vertinimo procedūros
Vievio miesto Kauno kelio/gatvės rekonstrukcija, pagerinant eismo saugumą; Naujų gatvių tiesimas individualiųjų namų kvartale tarp Raistinės g. ir Alinkos g. Elektrėnų mieste (Naujų gatvių tiesimas Elektrėnų mieste); Semeliškių vaikų darželio pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas; Tradicinių amatų centro steigimas Vievyje; Nuotekų valyklos statyba, vandentiekio ir nuotekų plėtra Pastrėvio k.; Paplūdimio įrengimas prie Vievio ežero; Sporto aikštyno įrengimas Pastrėvio kaime; Rekreacinės zonos kūrimas Abromiškių kaime; Žaidimų aikštelės įrengimas Kareivinių kaimo parke; Bendruomenės namų rekonstrukcija (Žebertonyse); Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas (Žebertonyse).
Europos Sąjungos paramai gauti rengiamos  dar 7 paraiškos.
Savivaldybė septyniuose projektuose, kurių vertė virš 70 mln. litų taip pat  dalyvauja partnerio teisėmis.
Rezerviniuose projektuose liko:
Vievio kultūros centro infrastuktūros plėtra; Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos rekonstravimas; Naujų gatvių tiesimas individualiųjų namų kvartale šalia Pakrantės g. Vievio mieste; (Naujų gatvių tiesimas Vievio mieste); Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelio Paneriai – Kazokiškės (nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė iki sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 4717 Vievis–Kazokiškės–Paparčiai–Žasliai) rekonstrukcija  („Kelio Paneriai, Kazokiškės rekonstrukcija); Elektrėnų pradinės mokyklos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas; Beižionių pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas, pagerinant energetines charakteristikas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų