Savivalda ir profsąjungos viename lovelyje

Savivalda ir profsąjungos viename lovelyje

Julija Kirkilienė

Elektrėnų regiono profesinės sąjungos „Solidarumas“ keletas narių, palaikydami Europos darbininkijos protestą, lapkričio 14 d. prie Elektrėnų savivaldybės surengė simbolinę protesto akciją prieš „diržų veržimą“ ir savivaldybės vadovams įteikė Europos profesinių sąjungų konfederacijos rezoliuciją.
Protestas vyko vos keletą minučių, nes savivaldybės vadovai profsąjungiečius padiskutuoti apie problemas pakvietė kabinete prie arbatos puodelio.

 

Savos bėdos
Prie apskritojo stalo profsąjungiečiai su savivaldybės vadovais apie Europos problemas nedaug diskutavo. Visiems aktualios buvo savivaldybės problemos, tarp kurių svarbiausia – darbo vietos ir jaunimo užimtumas.
Mero pavaduotojas Viktoras Valiušis pastebėjo, kad šioje vietoje savivalda su profsąjungomis sėdi viename lovelyje, nes nuo darbo vietų priklauso ir mokesčiai į savivaldos biudžetą, ir pašalpos iš jo. Bet kaip kurti tas darbo vietas nei vieni, nei kiti konkrečių receptų neturėjo. Elektrėnams reikėtų ir mažų parduotuvėlių, ir kavinių, bet jos kažkodėl negali išsilaikyti. Poledinės žūklės mėgėjai mėgsta Elektrėnų ežerą, bet elektrėniečiai jiems serviso nepasiūlo. Įmonių apsaugoti nuo bankrotų savivaldybė irgi nėra pajėgi. Jaunimui Elektrėnuose, atrodo, irgi yra kuo užsiimti, bet ką daryti, kad jie dalyvautų sporto ir kultūriniuose renginiuose, sprendimo nei viena, nei kita pusė nežinojo.
Padiskutavo susirinkusieji apie gerąsias ir blogąsias puses gyvenimo tarp Vilniaus ir Kauno, bet ką galėtų Elektrėnuose pakeisti, nenutarė. Tik socialinis dialogas tarp savivaldybės vadovų ir profsąjungiečių įvyko, o kai vyksta diskusijos, surandami ir sprendimai.

Kam profsąjungos reikalingos
Diskusijose apie gyvenimą Elektrėnų savivaldybėje nepamirštos buvo ir profsąjungos. Profsąjungos, pasak Energetikų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Rimtauto Ramanausko, darbovietėse atsiranda kartu su kokia nors bėda. Jeigu žmonės darbo vietose neturi bėdų, tai profsąjungą supranta kaip tarybiniais laikais ir pirmiausia paklausia – ką duosite? Tarybiniais laikais profsąjungos skirstydavo eiles butams, automobiliams, duodavo talonus žirneliams, organizuodavo ekskursijas, poilsį kurortuose ir pan. Dabar profsąjungos užima tarpininko rolę tarp darbdavio, darbuotojo, valdžios institucijų. R. Ramanauskas sako, kad jo vadovaujamos profsąjungos paskutiniųjų metų didžiausias pasiekimas buvo tai, kad energetikos pertvarkymo laikotarpiu „Lietuvos energija“ ir jai pavaldžios įmonės pasirašė kolektyvinę sutartį, garantuojančią dirbantiesiems darbą, darbo apmokėjimo sąlygas, papildomas lengvatas.

Kas parašyta rezoliucijoje
Rezoliucijoje – socialiniame pakte, pasirašytame 2012 m. birželio 5-6 dienomis, rašoma, kad Europoje „… įvairiose srityse auga nelygybė, didėja skurdas ir socialinė atskirtis, siautėja nedarbas, žmonės, o ypač jaunimas, nėra užtikrinti, kad turės pastovias darbo vietas, plinta nusivylimas Europos projektu. <…>
Mes stebime, kaip didėja grėsmės pokarinei ekonominei ir socialinei santvarkai, nuo kurios pradėjo kurtis Europos Sąjunga ir Europos socialinis modelis. Šis unikalus socialinis modelis atnešė didžiulės naudos Europos valstybių gyventojams ir darbuotojams bei leido atsitiesti po krizės ir suklestėti. <…>
Mes pareiškiame, kad pagrindinės socialinės teisės turi turėti viršenybę, palyginti su ekonominėmis laisvėmis. Šis teiginys atitinka Lisabonos sutarties pagrindinių teisių chartijos dvasią. Tai turėtų būti pabrėžiama Socialinės pažangos protokole, kurį ketinama įtraukti į sutartį dėl stabilumo koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje.
Mes tikime, kad sąjunga turi skatinti tolesnę Europos integraciją, grindžiamą taikos, demokratijos ir solidarumo principais bei ekonomine, socialine ir teritorine sanglauda. Eidami šiuo keliu užtikrinsime saugią mūsų piliečių ateitį globaliame pasaulyje.
Mes dar prisimename, kaip Europos Sąjunga skelbė savo tikslu ekonominę ir socialinę pažangą. Norint įgyvendinti „Europa 2020“ strategijos uždavinius, būtina užtikrinti socialiniu atžvilgiu stabilias visuomenes, tvarų ekonominį augimą ir realiosios ekonomikos labui tarnaujančias finansines institucijas.
Mes tikime, kad, palaikydami socialinį dialogą, galėsime siekti sąžiningų ir efektyvių sprendimų, kovodami prieš Europos Sąjungą apėmusią grėsmingą krizę. Deja, dažnai tenka matyti, kaip praktikoje yra nepaisoma, puolama ir engiama demokratija ir socialinis dialogas….“ <…>
Masine akcija profsąjungos sako siekiančios, kad Europos darbdavių organizacijos, Europos Sąjungos institucijos, nacionalinės vyriausybės ir su jomis susijusios organizacijos pradėtų diskusijas dėl šio Europos profesinių sąjungų konfederacijos Europai siūlomo socialinio pakto.
Elektrėnų savivaldybėje tokios diskusijos jau pradėtos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69