Rugsėjo 1-osios belaukiant: permainos, rekomendacijos ir iššūkiai

Rugsėjo  1-osios belaukiant: permainos, rekomendacijos ir iššūkiai

Paula Stepanenkova
VU Komunikacijos fakulteto
studentė, praktikantė

Nauji mokslo metai artėja, o tai reiškia, kad mokyklose vyksta paskutinieji pasiruošimai. Mokymo įstaigų vadovai skuba įsigilinti į nau­jas rekomendacijas, naujovėmis pasidalinti su pedagogais, o moks­leiviai ir jų tėveliai pratinasi prie permainų, baimindamiesi nuotolinio mokymo.
Griežti reikalavimai
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė rekomendacijų sąrašą, kuriame yra aprašyta, kaip bus ugdomi vaikai nuo mokslo metų pradžios. Yra planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. ugdymas vyks mokyklų patalpose, laikantis saugumo reikalavimų. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad pagrindinis principas organizuojant ugdymą yra mokinių srautų valdymas, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas.
Elektrėnų pradinėje mo­kykloje, siekiant išvengti susibūrimo, tradicinė šventė kie­me vyks tik pirmokams. Po šventės pirmokų tėvai į klases nebus įleidžiami. Vyresnių klasių mokiniai pirmąją mokslo dieną susitiks klasėse.
Mokyklų bendruomenės nariai, asmenys, atlydintys mokinius, pri­valės dėvėti apsaugines veido kaukes. Taip pat, pagal reikalavimus, šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei yra būtina paskirti vieną konkrečią patalpą, kurioje vyks visos pamokos, išskyrus gamtos mokslų ir technologijų dalykus. Siekiant sureguliuoti mokinių srautus, Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja pamokas skirtingų klasių mokiniams pradėti ne tuo pačiu laiku.
Pavalgyti mokiniai galės klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose, arba mokyklos valgykloje, kurioje turi būti skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams.
Jeigu mokyklos darbuotojui ar mokiniui bus nustatyta COVID-19 liga, mokyklos mokiniams ugdymas bus tęsiamas nuotoliniu būdu.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys: „Įstaigos pasiruošę“
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas sako, kad Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos pasiruo­šę dirbti pakankamai gerai: „Darbas pandemijos metu reikalauja greitų ir kūrybiškų sprendimų. Tai išbandėme kovo mėnesį, kai per neįtikėtinai trumpą laiką mums pavyko prisitaikyti dirbti nuotoliniu būdu. Be abejonių, tobulinti visada yra ką. Tačiau šiuo metu mes jau turime tam tikrą patirtį, reglamentavimą.
Pasiruošimo darbus 2020–2021 m. m. pradėjome jau birželio mėnesį, kuomet su įstaigų vadovais aptarėme minimalų bazinį techninį pasirengimą, tęstinumą ir būtinybę nuolatinei parengčiai, vienodų platformų naudojimo pranašumus, mokymosi krūvio subalansavimo klausimus ir kita. Sutarėme, ką reikia padaryti.
Šią vasarą patvirtinti nuotolinio ugdymo organizavimo kriterijai, šalia to, mokykloms rekomenduota pasirengti mokinius mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, o mums – įvertinti mokyklų pasirengimą ir nuostatuose tai įteisinti iki 2021 m. rugsėjo 1 d.  Žinoma, šiuo klausimu bus reikalingas susitarimas, ar tai bus visos mokyklos, ar dalis jų. Numatytos nuotolinio ir kasdienio mokymo laiko proporcijos, jei mo­kykla dirba įprastomis sąlygomis. Bet tai jau tolimesnė perspektyva.
Taip pat atnaujinti bendrojo ugdymo planai, kuriuose numatytos sinchroninio ir asinchroninio nuotolinio mokymo proporcijos. Taip pat aptartas darbas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio metu. Parengtas Nuotolinio mokymo vadovas. Visa tai taip pat įneša aiškumo.
Manau, kad šiais mokslo metais didesnių iššūkių nei praėjusiais švietimo įstaigoms neteks patirti. Tai bus jau veiklos tobulinimas. Žinoma, jei­gu mokyklos vadovas iš mokytojo, kito darbuotojo, mokinio, jo tėvų gaus informaciją apie nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), gali kilti tam tikras nerimas. Tačiau kas būtina padaryti tokiu atveju, švietimo įstaigų vadovai žinos. Svarbiausia pasirengimas.
Naujovių šiems mokslo metams, kaip matote, daug, viena iš jų – galimybė mokytis profesijos. Net 17 Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinių šalia mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje, ketina tai ir daryti. Mokiniai pasirinko metalo technologijų darbų atlikimą (iš programos Automobilių elektros įren­gimų remontininkas), pasiruošimą aptarnauti svečius (iš programos Padavėjas ir barmenas), kompiuterinį projektavimą (iš programos Interjero apipavidalintojas).
Švietimo įstaigų apsaugos prie­monių poreikį žinome, priemonėmis visas įstaigas aprūpiname“.

Rugsėjo 1-osios šventė Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje 2019 m.
Rugsėjo 1-osios šventė Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje 2019 m.

Kaip naujiems mokslo metams ruošiasi Elektrėnų sav. mokymosi įstaigos?
Elektrėnų savivaldybės mokyklos jau informuotos apie naujus ugdymo reikalavimus ir aktyviai ruošiasi nau­jiems mokslo metams. Kietaviškių progimnazijos direktorė Ramunė Matonienė teigia, kad mokykla yra pasiruošusi reguliuoti srautus, kadangi tam turi net 3 atskirus pastatus, kuriuose mokysis skirtingų amžiaus grupių mokiniai.
„Ąžuolyno“ progimnazijos vado­vė Aldona Skučienė sako, kad šiais metais mokinių padaugėjo, mokysis apie 600 vaikų. A. Skučienė pažymi, kad patalpų mokinių srautų valdymui tikrai netrūks, tačiau gali trūkti lėšų apsaugos priemonių įsigijimui. „Daugiausiai pinigų reikės skirti dezinfekciniams skysčiams, kadangi kabinetai ir koridoriai yra dideli, o dezinfekuoti reikės po kiekvienos pamokos“, – sako A. Skučienė. Direktorė pasisakė ir apie pradinukus: „Kiekvienais metais turime didelę problemą, kaip atrinkti pradinukus, norinčius mokytis pas mus. Mes neturime tarybos leidimo rinkti daugiau moksleivių nei į vieną klasę“.
Vievio Jurgio Milančiaus pra­dinės mokyklos direktorė Alma Rek­laitienė sako, kad šiais metais mokinių padaugėjo – mokyk­loje mokysis daugiau kaip 400 vaikų. Nors mokykloje daugėjant mokinių patalpų gali trūkti, vadovė teigia, kad situacija šiuo metu yra sprendžiama.
Semeliškių gimnazijos atstovė Stasė Binkevičienė teigia, kad mo­kykla jau užsisakė apsaugos priemones ir aktyviai ruošiasi mokymosi pradžiai. Pasak atstovės, pedagogų mokykloje netrūksta, neatsižvelgiant į tai, kad Lietuvos mokykloms šiemet teko susidurti su sunkumais ieškant kvalifikuotų pedagogų.
Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė Silva Lengvinienė teigia, kad mokykla yra pasiruošusi valdyti mokinių srautus. Vadovė taip pat dalijosi džiugia naujiena – šiemet Elektrėnų profesinio mokymo centre mokiniai galės rinktis naują – apskaitininko – profesiją. Šią profesiją galima rinktis ir po 10, ir po 12 klasės. Pasak direktorės, pagei­davimas įsigyti šią specialybę didelis, ypač po 12 klasių.

„Versmės“ gimnazijoje
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Liutkevičienė sako, kad gimnazijoje mokinių daugėja. „Ekstremalio­je situacijoje dirbsime ekstremaliai. Labai rūpi mokinių saugumas. Kai gimnazijoje visi 3–4 klasių mokiniai (jų yra du šimtai) mokosi pagal individualų ugdymo planą, užtikrinti, kad visos pamokos vyks viename kabinete, neįmanoma. Todėl mokiniai mokysis srautais, pamokos bus dvigubos, numatytos judėjimo kryptys. 1–2 klasių mokiniams (daugiau nei 200) skirti atskiri kabinetai, atskiri įėjimai, atskiri aukštai. Manau, kad didžiausia problema – didelės klasės (daugumoje klasių 28–30 mokinių). Štai čia ir kyla klausimas: kaip išlikti saugiam, kai petys į petį, šonas į šoną sėdi klasės draugas? Mokytojai dirbs sudėtingomis sąlygomis: perei­ti su mokymo priemonėmis iš kabineto į kabinetą, pasirūpinti ir savo, ir mokinių saugumu tiek pertraukų, tiek pamokų metu problematiška. Šioje situacijoje linkime vienas kitam kantrybės, stiprybės, sveikatos ir tikimės, kad įveiksime visas rizikas ir perlipsime absurdą. O rizika ir absurdas atsirado dėl to, kad sprendimai dėl ugdymo proceso naujais mokslo metais priimti skubotai, neįvertinus, kad šiandieninė mo­kykla nepritaikyta dirbti paskelbtomis sąlygomis, ir pavėluotai, nes rekomendacijos mokyklas pa­siekė tik rugpjūčio 18 dieną (tik dešimt darbo dienų pakeisti tvarkaraščius, suderinti, pasiruošti įgy­vendinimui). Sau, savo namiškiams, kolegoms ir aplinkiniams sakau: „Pirmiausia būtina pasirūpinti savo saugumu ir šalia esančio saugumu. Ir tai ne rekomendacija, o būtinybė!“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69