Rugsėjis sukvietė moksleivius į darbymetį

Rugsėjis sukvietė moksleivius į darbymetį

Visą Elektrėnų savivaldybės giedrą padangę rugsėjo 2 dienos rytą išmargino įvairiaspalviai balionai. Tradicija jau tapo kone kiekvienoje mokymo įstaigoje Mokslo metų šventės kulminaciją pažymėti į padangę paleidžiant balionus. Tradicija taip pat tapo tai, kad mokslo metai pradedami vėliavos pakėlimu ir Valstybės himno giedojimu. Vėliavą paprastai iškelti patikima geriausiems mokyklos mokiniams. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose mokysis 3681 mokinys: pagal bendrojo ugdymo programas – 2526 mokiniai; pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 238 mokiniai; pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 917 ugdytinių.

Vieša paslaptis: atostogos baigėsi, prasidėjo nauji mokslo metai

„Versmės“ gimnazijoje mokslo metus pradėjęs direktorius Egidijus Kontrimas šmaikštavo atsklei­siantis viešą paslaptį, kad prasidėjo nauji mokslo metai, per kuriuos­ moksleiviai patirs ir džiaugsmų, ir nesėkmių. Gimnazijoje mokslo metus pradėjo 34-oji abiturientų laida, o tam, kad suformuotos būtų penkios pirmokų klasės, pritrūko 8 mokinių. Gera žinia „Versmės“ gimnazistams ta, kad gimnazija gavo mokyklinį autobusiuką. Bloga ta, kad rugsėjui nespėjo mokykloje užbaigti remonto.

Gimnazijos bendruomenę pa­svei­kino savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, kuris linkėjo surasti bendrą kalbą pedagogams ne tik su mokiniais, bet ir su politikais, kad švietimo sistemos pertvarkos būtų priimtinos visiems.
Mokslo metų pradžioje padėkos raštais apdovanoti buvo pirmūnai, labai gerais pasiekimais baigę praėjusius mokslo metus. Jų buvo net 26, o direktorius palinkėjo tokių rezultatų pasiekti kiekvienam gimnazistui.

Sveika, Mokykla, aš tavo pirmokas
„Ąžuolyno“ progimnazijoje tikroji mokslo metų pradžios šventė pradėta buvo tik pasitikrinus, ar visos klasės su savo auklėtojais išsirikiavo mokyklos kieme. Iš to didelio būrio išsiskyrė, 5 d klasė, kurią auklės ir geriausiu draugu bus gal vienintelis savivaldybės mokyklose auklėtojas vyras. Šiuo pedagogų vyrų stokos laikotarpiu 5 d klasę išleisti į gimnaziją pasiruošęs mokytojas Rimvydas Kučinskas. Net šventės vedėja direktorės pavaduo­toja Odeta Kanapkienė prie to dar, matyt, neįpratusi, nes keletą kartą ragino mokinius apsupti tik savo auklėtojas. Daugiausia mokinių turinčioje savivaldybės mokymo įstaigoje išradingi pedagogai net šūkį sukūrė, kad „Ąžuolyno“ progimnazija yra šiuolaikiška mokykla, kurioje mokytis verta nuo pirmos klasės. Bet pirmokų progimnazija surinko tik vieną klasę, kuri skambučiu į klases pakvietė visą mokyklos bendruomenę.

Progimnazijos bendruomenę sveikino savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduo­toja Inga Kartenienė. „Ąžuolyne“ šiais metais mokslo metai pradėti buvo viena gera ir viena „bloga“ žinia. Gera žinia ta, kad vienus moks­leivius į mokyklą pavėžės mokyklinis autobusiukas, o bloga žinia, kad iš Šarkinės ir Pergalės gatvių moks­leiviams važiuoti teks miesto transportu, kuriame galios mėnesiniai bilietai. Juos įsigyti reikės Elektrėnų komunaliniame ūkyje. O trečia žinia gera visiems. Mokslo metų pradžiai savivaldybė suspėjo įvykdyti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“ ir suremontuoti stadioną. Iškilmingas stadiono atidarymas ir bendra visos mokyklos fizinio lavinimo pirmoji pamoka turėjo įvykti rugsėjo 3 dieną, bet sutrukdė lietus.

Šventė darželinukai
Anksčiausiai į šventinį sūkurį įsisuko lopšeliai ir darželiai, kad tėveliai dar suspėtų sudalyvauti vyresnių vaikų šventėse. Mokykloje-darželyje „Žiogelis“ šventinėje programoje

pagrindinį vaidmenį tradiciškai atliko 3 priešmokyklinukų grupių, kurioms šie metai darželyje paskutiniai, vaikai. Mažieji kartu su auklėtojomis šoko, dainavo, o Kanas, Emilija ir Eglė padeklamavo eilėraščių. Renginio pradžioje susirinkusiuosius pasveikino direktorė Irena Meškauskienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramunė Veronika Sadauskienė. Linksmai renginį vedė auklėtoja Saulė Gustienė, o jai talkino gerųjų fėjų vaidmenį atliku­sios auklėtojos Regina Padvelskienė ir Marija Kamantauskienė.

Duris atvėrė sporto salė
Darželyje nutilus vaikų šurmuliui šventė persikėlė į Elektrėnų pradinę mokyklą bei „Ąžuolyno“ progimnaziją, kurioje veikia keturios pradinio ugdymo klasės. Itin džiugi mokslo metų pradžia buvo Elektrėnų pradinės mokyklos bendruomenei. Šventinę dieną iškilmingai perkirpta raudona juostelė, atvėrusi duris į naujai pastatytą sporto salę. Juostelės kirpimo ceremonijoje dalyvavo meras K. Vaitukaitis, įmonės „Santerma“, stačiusios sporto salę, direktorius Tomas Andriejūnas bei trys mokiniai.

Ypatingos dienos proga pa­sveikinti bendruomenės su dovanomis atvyko gausus būrys svečių. Seimo narė Laimutė Matkevičienė kiekvienam mokyklos pirmokui padovanojo po krepšelį su Seimo logotipu, kurį vaikai galės pritaikyti mokyklinės aprangos ar kitų daiktų laikymui. Seniūnas Antanas Šalkauskas pasidalino išmintingu pasakojimu apie sveikatos, laimės ir turto kelionę, linkėdamas, kad nė vieno šio komponento nepritrūktų mokinių šeimose bei tradiciškai padovanojo popieriaus piešimui, vildamasis mainais gauti vaikų piešinių. Elektrėnų policijos komisariato atstovė Neringa Bubelevičienė linkėjo vaikams saugiai atvykti į mokyklą ir saugiai grįžti į namus bei prašė tėvelių tolerancijos kelyje į mokyklą. N. Bubelevičienė kalbėjo, kad vaikų ir policijos pareigūnų draugystė tęsis gatvėse, nes pirmosiomis mokslo metų savaitėmis pareigūnai ypatingai rūpinsis vaikų saugumu pėsčiųjų perėjose.
Meras K. Vaitukaitis į bendruomenę kreipėsi cituodamas lietuvių liaudies dainos „Augo gi­rioj ąžuolėlis“ žodžius ir linkėjo, kad mokykloje vaikai pasisemtų tiek žinių, kad užaugę būtų ir artojėliai, ir kareivėliai, ir audėjėlės, šokėjėliai, bei žadėjo apsilankyti kiekvienoje pirmokų klasėje.
Šventėje tradiciškai visus susirinkusius eilėmis pasveikino pirmokai, o liaudišką šokį atliko ketvirtokai.

Šventė dukart
Beveik 700 savivaldybės vaikų Mokslo ir žinių dieną šventė du kartus. Dailės, muzikos ir šokio žinių Elektrėnų meno mokykloje sieks 395, o Vievio meno mokykloje – 300 mokinių. Į kamerinę Elektrėnų meno mokyklos salę netilpo visi norintys, dalis jų šventinę programą stebėjo pro praviras salės duris.
Sveikindamas mokyklos bendruomenę Elektrėnų meno mokyk­los direktorius Evaldas Petkevičius trumpai peržvelgė Lietuvos mokyklų raidą ir paaiškino vaikams, kad anksčiau muzikos mokyklų Lietuvoje apskritai nebuvo, o muzikos žinių įgyti buvo galima padedant bažnyčios vargonininkui ar mokan­tis dvaruose. Direktorius pasakojo, kad žymiausias Lietuvos kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis groti įvairiais instrumentais mokėsi Mykolo Oginskio dvare įsteigtoje orkestro mokykloje, Plungėje. Ankstesnių ir dabartinių sąlygų sugretinimas leido pajusti, kad šiais laikais vaikai turi visas sąlygas lavinti meninius gebėjimus.
Pasveikinti bendruomenės at­vyko meras Kęstutis Vaitukaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, skyriaus specialistė bei Meno mokyklos tarybos narė Lina Viktoravičienė.

Sveikindamas susirinkusiuosius meras pasidžiaugė jau įvykusia pirmąja muzikos pamoka, kurios rezultatas – visų gyvai sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, bei linkėjo, kad šventinė nuotaika mokyklos bendruomenę lydėtų visus metus.
Šventėje koncertinę programą atliko Livija Zakarevičiūtė ir Marius Bauras, Luka Kubiliūtė, Barbora Radvilaitė bei Elektrėnų meno mokyklos mergaičių ansamblis.
Elektrėnų meno mokyklos kolektyvas pasipildė naujais mokytojais: prie Dailės skyriaus komandos prisijungė Aistė Laučkienė ir Alvydas Urbietis, prie Muzikos skyriaus – gitaros mokytojas Deimantas Balys, koncertmeisterė Greta Magalinska.

Pirmoji mokslo metų diena Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje
Nepastebėjome, kaip rasotomis pievomis nuplazdėjo vasara. Svyrantys rudeninių gėlių žiedai priminė, kad jau rugsėjis. O jis Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos bendruomenei ypatingas – skirtas lietuviškos mokyklos Vievyje įkūrėjo, lietuvybės puoselėtojo Jurgio Milančiaus 150-osioms gimimo metinėms. Apie tai liudijo ir žalioje pievoje iš tolo švytinčios baltos raidės.
Rugsėjo 2-osios rytą visa mokyk­la prisipildė mokinių klegesio ir įvairiaspalvių žiedų. Kieme laukė siurprizas – vaikučius ir jų tėvelius pasitiko ir linksmai pabendravo Vilniaus kojūkininkai.

Nuskambėjus Rugsėjo varpeliui, mokyklos bendruomenė susirinko į šalia esančią aikštę. Šventę vedė Inga Šumskienė ir trečiokai Deimantė bei Martynas. Sugiedojus Lietuvos himną ir įnešus mokyklos vėliavą, direktorė Alma Reklaitienė pristatė šventės svečius. O jų buvo nemažas būrys. Su švente pasveikino ir krūvą kamuolių padovanojo Lietuvos Respublikos Sei­mo pirmininko pavaduotojas Jonas Liesys. Sveikinimo žodžius mo­kyklos bendruomenei tarė Elektrėnų savivaldybės vicemeras Raimondas Ivaškevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, Vievio miesto seniūnas Zenonas Pukėnas.
Direktorė Alma Reklaitienė susirinkusiems pristatė jos inicijuotą ir mokytojų Birutės Kulėšytės, Genės Vilkelienės, Dovilės Gelambiauskaitės, Elenos Mikelinskienės ir Dalios Pu­kalskienės sudarytą knygą „Knygnešys Jurgis Milančius“. Apie šį lietuviškos mokyklos įkūrėją, Vievio šviesuolį, knygnešį prisiminimais pasidalijo šventės viešnia Gražina Steckevičienė. Svečiams, rėmėjams ir kiekvienai klasei buvo įteikta po šią knygą. Jos viršelius puošia mūsų mokyklos mokinių Liepos Bartusevičiūtės ir Neringos Markevičiūtės piešiniai.
Eilėmis apie mokyklą, moky­toją rudenį visus pasveikino mažieji pirmokėliai. O ketvirtokai jiems perdavė maišelius su gerų darbų akmenėliais, kuriuos jie skyrė Lietuvos šimtmečiui.
Į šventę kiekvienas pirmų–trečių klasių mokinys atėjo nešinas pirmąja savo vardo raidele, iš kurių pievelėje sudėliojo gyvąją abėcėlę. O ketvirtokai sudėliojo žodį „Ačiū“. Tada visi kartu pasakėme nuoširdžiai ir garsiai „Ačiū“ Baltijos keliui, Lietuvai, lietuviškam žodžiui, J. Milančiui, mamai ir tėčiui, mokyklai.
Šventės pabaigoje virš visų galvų nuvilnijo Lietuvos vėliava, prie kurios kiekvienas galėjome prisiliesti.
Džiugu, kad į šventę mūsų mokiniai skubėjo pasipuošę naujomis uniformomis. Norime padėkoti Ilonos ir Raimundo Jacunskų siuvimo įmonei už geranorišką bendradarbiavimą. Taip pat esame dėkingi gėlių salono „Fitodirbtuvės“ floristėms Giedrei Tartėnienei ir Justinai Baubienei už meniškai rudens žiedais papuoštą sceną.
Po šventės, kupini įspūdžių ir geros nuotaikos, visi nuskubėjo į klases.

Semeliškių gimnazija
Semeliškių gimnazijos­ ben­druomenė Mokslo ir žinių dieną pasitiko su naujais lūkesčiais, pokyčiais, viltimis, užmojais. 10 Semeliškių gimnazijos pirmaklasių ir 2 Beižio­nių daugiafunkcio skyriaus pirmokai, tvirtai laikydami abiturientų rankas, žengė rudenėjančiu taku į naujuosius mokslo metus ir pradėjo pažinimo kelionę. 12-kai Semeliškių gimnazijos abiturientų ir klasės vadovei Jolitai Lėlienei šis rugsėjo skambutis priminė apie tai, kad šie mokslo metai bus kupini iššūkių, išbandymų ir naujų patirčių.

Susirinkusiuosius sveikino pavaduotoja ugdymui l. e. direktoriaus pareigas Asta Dzikevičienė. Šventėje dalyvavo ir sveikinimų žodžius tarė Elektrėnų sav. mero patarėjas Vaidas Andriejauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Giedrė Ignatavičienė, Semeliškių seniūnijos seniūnė Loreta Karalevičienė. Seniūnė pirmokams ir jų mokytojai Janei Rusakovienei įteikė dovanų – mokyklinių reikmenų.
Pirmaklasiai ir abiturientai mo­kytojams ir mokiniams taip pat linkėjo drąsos, įdomių metų, motyvacijos, kantrybės. Šiemet Semeliš­kių gimnazijoje mokosi 215 mokinių. 34 yra ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupės nariai, 181 mokinys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

Mokslo metų pradžios šventė „Sveika, mokykla!“
Kietaviškių mokyklos bend­ruomenė, pasitikdama 2019–2020 m. m., mokslo metų pradžios šventę pradėjo šv. Mišiomis Kietaviškių bažnyčioje. Parapijos klebonas A. Tarasevičius po šv. Mišių pasveikino mokyklos bendruomenę, palin­kėjo visiems sėkmingų mokslo metų.
Po šv. Mišių visi rinkosi­ į spor­to salę. Šventėje dalyvavo­ Elektrė­nų savivaldybės mero pa­tarėjas A. Klumbys, Elektrėnų sa­vivaldy­bės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė L. Vik­toravičienė, Kietaviškių seniūnė D. Cibulskienė, UAB „Bauwerk Boen“ atstovai S. Mikalajūnas, I. Alenčikė, UAB „Saugaus darbo garantas“ atstovas, gausus būrys mokinių ir jų tėvelių, mokytojų.

Mokyklos bendruomenei buvo pristatyti pedagogai, dirbsiantys 2019–2020 m. m., taip pat ir jauniausieji mokinukai – pirmokai, kuriems mokyklos direktorė Elena Janavičienė įteikė knygeles apie Kietaviškių pagrindinę mokyklą, o UAB „Saugaus darbo garantas“ atstovas Valentinas – šviesą atspindinčias liemenes, kad jie būtų saugūs ir matomi kelyje. Naujuosius mokslo metus pradėjo 131 ugdytinis: 17 ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų, 12 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų, 40 pradinių klasių mokinių, 62 5–8, 10 klasių mokiniai. Šiais mokslo metais nebeformuojama 9 klasė.
Švenčiant moks­lo metų pradžią, visiems susikibus už rankų, giedant mokyklos himną, buvo prisimintas Baltijos kelio 30-metis.
Dėkojame UAB „BAUWERK BOEN“ už kiekvienam mokyklos vaikui padovanotą mokyklinių reikmenų rinkinį bei kitas dovanas klasėms: krepšinio, futbolo kamuo­lius, stalo teniso raketes!

Julija Kirkilienė,
Virginija Jacinavičiūtė,
Dalia Pukalskienė,
Nijolė Ustilienė,
Ramunė Matonienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69