Rinkimams pasibaigus: savivaldybei Seime atstovaus du naujokai

Rinkimams pasibaigus:  savivaldybei Seime atstovaus du naujokai

Julija Kirkilienė

Pagaliau turime valdžią. Ir tie, kas balsavo už permainas, ir tie, kas už stabilumą, turėjo likti patenkinti. Kaip sakome, išsirinkome Seimą visiems skoniams.

Elektrėnų savivaldybės gyventojams pasisekė, kad savivaldybė suskirstyta į dvi vienmandates apygardas ir renka du Seimo narius. Mes turime ne vieną, bet du lobistus Seime, kurie yra tarpininkai, žinantys, ko jų atstovaujamam regionui reikia, ir galintys įtikinti valstybės vadovus, kad tiems regionams tikrai reikia to. (Lobistas – interesų grupių įgaliotinis arba parlamentaras, mėginantis parlamente ar ministerijoje rengiamų įstatymų projektus pakreipti tam tikrų grupių naudai (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2001, p. 443). Užsienyje žodis lobistas vartojamas teigiama reikšme, pas mus – labiau neigiama… Po šių rinkimų – abu naujokai. Tiesa, Trakų-Vievio apygardoje išrinktas Liberalų sąjūdžio atstovas Jonas Liesys 2008 metų Seimo rinkimuose vienmandatėje Trakų-Vievio apygardoje taip pat buvo išrinktas vietoj Dangutės Mikutienės. Laimutė Matkevičienė – didžiojoje politikoje naujokė. Ji pakeitė 4 kadencijas savivaldybei deramai atstovavusį Bronių Bradauską.

Pasibaigus rinkimams, trumpai pakalbinome abu naujuosius Seimo narius.

rinkimai

Laimutė Matkevičienė

Anketa

* Gimimo data: 1957-10-22;

* Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas: Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Žaslių mstl.;

* Gimimo vieta: Kaišiadorys;

* Tautybė: lietuvė;

* Išsilavinimas: aukštasis;

* Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote): Nepartinė. Priklausiau Lietuvos socialdemokratų partijai;

* Pagrindinė darbovietė, pareigos: VšĮ Elektrėnų ligoninė, direktorė;

* Visuomeninė veikla: Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos narė;

* Pomėgiai: kūryba, poezija, kelionės, kultūros renginiai;

* Šeiminė padėtis: ištekėjusi;

* Vyro vardas (pavardė): Bronius Matkevičius;

* Vaikų vardai (pavardės): Dalius Matkevičius.

Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save: esu Sveikatos vadybos magistrė. 2015 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas, apdovanota nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu. 2015 m. knygos „Elektrėnų ligoninės 50 veiklos metų“ autorė.

Pokalbis

J.K. Sveikiname Jus pasukusią gyvenimo kryptį. Ar ne gaila palikti medicinos?

L.M. Širdies kamputyje, labai gaila. Tai mano darbas, trukęs 33 metus. Turiu šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją, echoskopuotojo sertifikatą, pažįstu daugybę žmonių, kuriuos sutikau pradėjusi dirbti Žaslių, kur dabar gyvenu, ambulatorijoje, Kaišiadorių ligoninėje, Kaišiadorių rajono savivaldybės gydytoja, Elektrėnų ligoninėje. Dėkoju, kad žmonės manęs nepamiršo, patikėjo, kad galiu jiems tinkamai atstovauti ir Seime.

J.K. Kokią mieliausią akimirką išsinešate iš buvusio darbo?

L.M. Gal ilgiausiai atmintyje išliks pasiruošimas Elektrėnų ligoninės penkiasdešimtmečiui.

J.K. Oponentai priekaištavo, kad Jūs neturite politinės patirties.

L.M. Aš būsiu gera mokinė. Be to, dirbdama savivaldybės gydytoja turėjau tvarkyti ir įgyvendinti Valstybės sveikatos politiką. Tuomet Lietuvos sveikatos programoje buvo numatyta nuo 1997 m. iki 2005 m. decentralizuoti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, įstaigų valdymą ir sudaryti sąlygas privačių sveikatos priežiūros įstaigų plėtrai. Dirbdama Elektrėnų ligoninėje taip pat vykdžiau daug projektų. Buvau paskirta vadovauti Vilniaus regiono projektui „E. sveikatos paslaugų plėtra regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Manau, kad toks darbas buvo panašus į politiko darbą. Susitvarkiau su projektais, manau, kad susitvarkysiu ir su darbu Seime. Darbštumo, pareigingumo, užsispyrimo ir nuoširdumo iš manęs tikrai niekas neatims.

J.K. Jums teks pakeisti patyrusį politiką ir daugybei žmonių pagalbos ranką ištiesusį Bronių Bradauską. Ar nebijote, kad žmonės Jumis nusivils?

L.M. Nebijau. Aš irgi moku žmones išklausyti, išgirsti ir visada padėsiu tuo, kuo galėsiu. Stengsiuosi žmones priimti ir jiems skirti laiko ne mažiau nei B. Bradauskas. O ir buvęs Seimo narys, manau, neatsisakys pakonsultuoti, kol mokysiuos perkąsti politiko duoną.

J.K. Esate sakiusi, kad Seime dirbsite sveikatos politikos srityje. Ką, Jūsų nuomone, sveikatos sistemoje pirmiausia reikėtų taisyti?

L.M. Geriatriją palikti rajonų ligoninėse. (Geriatras – tai gydytojas, išmanantis normalų ir patologinį organizmo senėjimą, pagyvenusių žmonių ligas ir jų profilaktiką, mokantis kompleksiškai šiuos žmones tirti, vertinti ir gydyti. Red. ). Elektrėnų ligoninėje ta kryptimi esame pažengę, tikiu, kad procesas nebus sustabdytas.

J.K. Spaudoje jau mirga, kad naujoji valdžia (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) žada didinti alkoholio kainas. Ar pritarsite?

L.M. Žinoma. Alkoholis nėra būtiniausia prekė žmogui, o aš, kaip medikė, žinau sunkias alkoholizmo pasekmes.

J.K. Rinkimai baigėsi. Kokia Jums pasirodė rinkiminė politikų virtuvė?

L.M. Bloga. Per visą rinkiminę kampaniją apie savo oponentus nepasakiau blogo žodžio. Kiekviename susitikime kartojau: kiekvienas kandidatas vertas Seimo mandato, bet šiuo metu prieš Jus stoviu aš. Deja, mano varžovas antrajame ture, atrodo, pamiršo, kad ir po rinkimų mums teks kartu dirbti, todėl paleido seriją šmeižto, apkalbų, patyčių ir net gąsdinimų. Ačiū rinkėjams, pažįstantiems mane, ir nepatikėjusiems šmeižtu. Stengsiuosi Jūsų neapvilti.

J.K. Ar sulaukėte sveikinimo iš oponentų?

L.M. Ne. Pasveikino abiejų savivaldybių vadovai, kolegos, draugai ir, žinoma, Lietuvos ir žaliųjų sąjungos, su kuria aš ėjau į rinkimus, atstovai.

J.K. Ačiū už pokalbį ir sėkmės naujajame darbe.

Jonas Liesys

Anketa

Jonas Liesys gimė 1952 metų vasario 24 dieną Molėtų rajone. 1970 metais baigė Giedraičių vidurinę mokyklą, o 1978 -aisiais – Kauno kūno kultūros institutą (dabar – Lietuvos sporto universitetas) ir įgijo fizinio lavinimo dėstytojo specialybę.

1973–1988 m. – Rūdiškių vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas. 1988–2008 m. dirbo Rūdiškių vidurinės mokyklos direktoriumi. 2008 m. – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius. 2008–2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys. Dirbo Trakų sporto bazės direktoriaus pavaduotoju. Nuo 2014 m. rugpjūčio 5 d. dirba Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

2015 m. liepos 9 d. tarybos sprendimu paskirtas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi naujai kadencijai.

Vedęs, žmona Meilutė, turi dukrą Jolitą ir sūnų Audrių ir tris anūkus: Emiliją, Solveigą ir Žilviną.

Pokalbis

J.K. Pirmiausia sveikiname sugrįžus į Seimą. 2008–2012 m. dirbdamas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, neturėjote biuro gyventojų priėmimui. Ar šią kadenciją turėsite?

J.L. Norėčiau, bet dabar pasakyti negaliu, reikės derinti su savo partijos (Lietuvos liberalų sąjūdis) valdyba.

J.K. Ar žinote savo apygardos rinkėjų problemas? Kaip jas spręsite?

J.L. Bėdas žinau. Vieviui mirtinai reikia Kultūros centro ir remontuoti šaligatvius, Kietaviškėse – apgyvendinti daugiabučius bei juos remontuoti ir t.t. Stengsiuosi būti geras derybininkas: ar dirbčiau valdžioje, ar opozicijoje.

J.K. Vyriausybę formuoti pradėjusi Valstiečių ir žaliųjų sąjunga jau paskelbė, kad didins alkoholio kainą. Ar Jūs tokiam sprendimui pritarsite, nes esate pedagogas, ar nepritarsite, nes esate liberalių pažiūrų?

J.L. Aš, kaip pedagogas, į problemą žiūriu per švietimo prizmę. Žmonėms reikia veiklos – sporto aikštelių, kultūros namų ir kt. – kad nebeturėtų laiko girtuokliauti ir kitais žalingais įpročiais užsiimti. Dėl kainų, manyčiau, pirmiausia reikėtų padaryti analizę, ar padidinus akcizą cigaretėms į biudžetą pinigų surenkama daugiau, ar pabranginimas tik pasieniečiams darbo padaugino. Taip pat reikalinga analizė, ar tikslingai panaudojamos lėšos, gautos už akcizą, o tik tada mažinti pirkimo pajėgumus.

J.K. Ar Trakų-Vievio rinkiminėje apygardoje rinkimai buvo korektiški?

J.L. Vieni iš korektiškiausių per buvusius rinkimus. Bet rinkimus laimėjo tas, kas mažiausiai kalbėjo. Rinkėjai, matyt, vertino darbus.

J.K. Ar oponentė pasveikino su laimėjimu?

J.L. Taip. Parašė žinutę. Politika yra toks dalykas, kai vieną kartą laimi vieni, kitą kartą – kiti. Aš 2012-2016 metų kadencijoje nelaimėjau, bet dėl to ant nieko nepykau. O šiais metais nuoširdžiai dėkoju visiems palaikiusiems ir pažadu jų neapvilti.

J.K. Ačiū už pokalbį ir linkime sėkmės naujajame darbe.

Ko tikitės po rinkimų, klausėme rinkėjų po antrojo turo?

IMG 1981Saulius balsavo Draugystės rinkimų apylinkėje. Nors tas kandidatas, už kurį balsavo pirmajame ture, į antrąjį turą nepateko, Saulius atliko pilietinę pareigą. Po rinkimų jis tikisi, kad didės darbo užmokestis ir pigs kompensuojamieji vaistai.

IMG 1984Elektrėnietę Ingą ateiti balsuoti paragino mama Aldona. Dukra tikisi, kad kol mama išeis į pensiją, naujoji valdžia jau bus padidinusi pensijas. Inga augina keturis sūnus. Kai gimė dvynukai, ji išmokas gaudavo tokias, lyg būtų pagimdžiusi vieną vaiką, nepaisant to, kad visko reikėjo dvigubai. Inga tikisi, kad bus priimti sprendimai, palankūs vaikus gimdančioms šeimoms.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų