Rinkimai: politika, reiškia mandagus

Rinkimai: politika, reiškia mandagus

Julija Kirkilienė

Šių metų rinkimų į vietos savivaldą agitacija aktyviausiai vyksta socialiniame tinkle „Facebook“. Valdžios trokštantiesiems atro­do, kad visa Lietuva privalo gyventi internete ir skaityti jų „išmintingiausius“ pasisakymus viešoje erdvėje. Su­sirašinėjimai vyksta ištisą parą ir, atrodo, kad aktyviausi rašinėtojai nieko kito ir nedaro. Dauguma rašančiųjų, vis dėlto, dirba, ir dauguma – sa­vivaldybės įstaigose ar pačioje sa­vivaldybės administracijoje. Žino­ma, iš tų susirašinėjimų žmonės gali spręsti apie rašančiųjų išmintį, todėl įdomesnius susirašinėjimus spausdiname ir laikraštyje – kad lengviau apsispręsti būtų ir tiems, kas internete „negyvena“.

Nuomonės ir mintys
Ir tiems, kas valdžioje, ir tiems, kas ruošiasi į valdžią, iš susirašinėji­mų paaiškėjo, kad kitokios nuomo­nės niekas netoleruoja. Siekiant kitaip mąstančius nutildyti, pasitelkiami įvairūs sinonimai, žeminantys oponentus. Pavyzdžiui, užsimezgė Liberalų sąjūdžio partijos diskusija su Visuomeniniu rinkimų komitetu „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“. Diskusijoje dalyvavo aktyvus visuomenininkas Kęstutis Dringelis, savivaldybės Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko, vyr. specialistė, teisininkė Živilė Dastikie­nė ir kandidatas į savivaldybės tarybos narius Mindaugas Šimkūnas, dar keletas elektrėniškių. Nors G. Ratkevičius viename komentare citavo skaitinį iš Biblijos: „O Aš jums sakau: kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: „Pusgalvi“, turės stoti prieš sinedrioną. O kas sako: „Beproti“, tas smerktinas į pragaro ugnį“, bet pats ir kiti savivaldybės darbuotojai nuo pravardžių savo artimui nesusilaikė, arba kitaip mąs­tantys gyventojai jiems nėra broliai. Paskaitykime diskusiją:
Kęstutis Dringelis
Vasario 2 d., 16:48
Už tai, kad ėmiau kritikuoti mero darbus ir kalbėti apie padlaižiavimą susilaukiau grasinimų – pasirodo, Elektrėnuose negalima kritikuoti liberalų dievaičio Kęstučio Vaitukaičio.
Jekaterina Goličenko
Jūs sulaukėte grasinimų už savo chamiškumą ir įžeidimus. Jie jau perduoti policijai.
Živilė Dastikienė
Jūs pats pirmiausia pažiūrėkit kokias nesąmones rašot. Čia tik dar vieno, neturinčio ką veikt „piliečio kliedesiai“. Aš esu apakus, kaip valdžia pagarbiai su juo elgiasi, kiek jam leidžiama. Bet, mieli gyventojai, jei Jūs susipažintumėt su autoriaus raštais ir įvertintumėt situaciją, tai suprastumėt, kad šiam žmogui reik ne valdžios pagalbos… o šie įžeidinėjimai, tai tik melas, o ne kritika. Gal jis irgi nori į „valdžią“, bet ten einant reiks sveikatą ir ne tik pasitikrint…
Kęstutis Dringelis
Vieša paslaptis – ten ne sveikatos reikia, bet „tam tikrų kūno dalių laižymo“, genų reikia. O aš jų neturiu.
Živilė Dastikienė
Daug ko neturit… ko reikia geram darbui.
Ineta Nedveckė
Esu „apakus“, kaip savivaldybės administracijos darbuotoja gali tokį komentarą parašyti.
Kęstutis Dringelis
Aišku sėdėti savivaldybėje pas Vai­tukaitį ir „durą stumti“ geras darbas.
Živilė Dastikienė
Inetai Nedveckei: o aš apakus, kaip šis žmogus gali nekliudomas viešai šmeižti tarnautojus, sklaidytis per tarybos posėdžius ir be jokios atsakomybės žeminti žmones. O ką aš tokio pasakiau? Visi geri ir profesionalūs darbuotojai ir toliau dirba sporto centre. Juk žmonės atleidžiami iš darbo ne šiaip sau…?
Živilė Dastikienė
Čia Jūs taip galvojat, Dringeli, kad visi kiti runkeliai… aš galvoju, kad visi žmonės verti pagarbos, net tie, kurie patys savęs negerbia.
Ineta Nedveckė
Živile, kaip savivaldybės darbuotojai jums derėtų diskutuo­ti argumentais, o ne emocijomis ir nu­tylėjimais apie paslaptingus raštus. Ir užuomina apie žmogaus psichinę sveikatą yra mažų mažiausiai neetiška. Iš savivaldos atstovų norėtųsi aukštesnės bendravimo kultūros.
Kęstutis Dringelis
Živilei Dastikienei: aš buvau atleistas, nes nesutikau dirbti už 250 Eur. Čia pagal tave normalu dirbti ir sutikti „arti“ už 250 Eur? Pasižiūrėk, už kokį atlyginimą „aria“ Vaitukaitis.
Živilė Dastikienė
Ne aš Jums ar Vaitukaičiui algą nustačiau. Bet, Kęstuti, kai žmonių netenkina darbo sąlygos, jie renkasi kitą darbą.
Živilė Dastikienė
Inetai Nedveckei: aš ir kalbu argumentais, o apie psichinę sveikatą nei užuominų nebuvo. Tai Jūsų interpretacija. Manau, mano bendravimo kultūra yra aukštesnė, aš bent neįžeidinėju, nesikreipiu familiariai. Jūsų teisė vertint kaip nori. Bet jei normalu žmones vadinti „paršais“ ir kt., tai apie kokią diskusiją gali būti kalbos.
Grazina Radz
Jau atlaidumas mūsų valdžios dieviškas, tokiam pačiam nepasiekiamam lygy, kaip ir tarnautojų etika.
Jekaterina Goličenko
Kažkodėl patriotiškai Dringelio publikacijų nėra, kur mes šernai, rankinukai, pataikaitojai, aišku tai įvardinama žiauriomis formuluotėmis. Pritariu Gediminui. Argumentų nėra, tik chamiškumas! Dar tokių politinių oponentų neturėjome, „augame“!
Jūratė Balčiūnaitė
Inetai Nedveckei: Ji (Živilė Das­tikienė) yra Elektrėnų savi­valdybės rinkimų komisijos darbuotoja. O žodžiu komentuoti leidžia sau dar daugiau…
Neringa Purvyte
Živilei Dastikienei: jūs kaip savivaldybės tarnautoja galite skųsti pareiškėjo veiksmus teisinėmis prie­monėmis, kreiptis dėl įžeidinėjimo, vadinimu „parše“ ir t.t. Bet jūs neturite teisės kaip savivaldybės darbuotoja viešoje erdvėje, ypač FB, apskritai atskleisti jokių detalių apie tai, jog asmuo rašė skundus, dalyvauja tarybos posėdžiuose ir t.t. Tai yra jo teisė. Aš neteisinu jo priemonių, bet Jūs elgiatės neteisėtai ir pažeidžiat asmens duomenis.
Ineta Nedveckė
Kęstuti, pakomentuokite plačiau, labai įdomu.
Kęstutis Dringelis
Jau dvejus metus informuoju savivaldybę apie valdininkų klaidas neva vykdant neformalaus ugdymo bei sporto pertvarką, dėl ko mažėja vaikų ir jaunimo užimtumas, vaikai „išmetami“ į gatvę. Dvejus metus mes (mokesčių mokėtojai) mokame jiems atlyginimus už tai, kad jie tiesiog atsirašinėja, bet nieko nedirba ir nieko net nesiruošia keisti į gerąją pusę. Nors per paskutinę kadenciją daugiau nei pusantro karto išaugo savivaldybės biudžetas – mero komanda tik vis labiau atiminėja pinigus iš vaikų neformalaus ugdymo, socialiai remtinų šeimų, užimtumo per sportą ir pan. Va, kodėl ant manęs pyksta savivaldybės tarnautojai – ypač buhalterė Goličenko, nes ji puikiausiai žino, kaip ir kur „prapuola“ mūsų pinigai ir kodėl nuolatos kaip ant mielių didėjantis savivaldybės biudžetas nepasiekia mo­kytojų, so­cialinių darbuotojų, vaikų užimtumo specialistų – pastariesiems pernai savivaldybė turėjo galimybę padidinti pagal įstatymą atlyginimus, bet atsisakė – kam didinti tiems, kurie ir taip iš patriotinių paskatų su sunkiais vaikais dirba už minimumą.
Mindaugas Lasevicius
Kęstučiui Dringeliui: Žinok vienas lauke ne karys. Artėja juk rinkimai.
Šia diskusija „Facebook“ paskyroje „Elektrėnų krašto patriotai“ pasidalino Mindaugas Šimkūnas. Užvirė dar viena diskusija:
Gediminas Ratkevičius
Vasario 9 d., 09:25
Vuau, geras, aceit „patriotai“ (realiai – pašlemėkai) varžo mano saviraiškos laisvę vien dėl to, kad nebijau žmogaus, pavadinusio mane melagiu už teisybę. Ir laiko tai nekultūringumu (keistas kultūros supratimas). Jei jau politikuoja, tai turėtų žinoti, kad politika turi būti mandagumas (polite angl. k. – mandagus) Jei norite būti varžomi už saviraiškos laisvę, balsuokite už aceit „patriotus“, o realiai – pašlemėkus.
Gediminas Ratkevičius
Tai šitaip pašlemėkai patriotai man keršija už tai, kad nesugeba argumentuoti atsakymo į mano klausimą.
Gediminas Ratkevičius
Pašlemėkas
pašlemėk|as b. menkinamai
1. niekam tikęs žmogus, ne­naudėlis: Už tokio pašlemėko nei-čiau (netekėčiau). Tai pašlemėkas boba – temoka bambėti.
Gediminas Ratkevičius
Na tai kaip ir ačiū Elektrėnų krašto pašlemėkams, kad ištrynė postą apie tai, tačiau atkreipiu dėmesį į tai, kad neleisiu pašlemėkams nepagrįstai ­juodinti savęs ir mano aplinkos.
Dar viena diskusija
Šį kartą apsižodžiavo Social­demokratų partijos kandidatas į sa­vivaldybės tarybą Audrius Jurgelevičius, Liberalų sąjūdžio kandidatas Justinas Mickūnas ir savivaldybės administracijos juristas, Teisės ir personalo administravimo skyriaus ve-dėjas Gediminas Ratkevičius, mero patarėjas Vaidas Andriejauskas:
Audrius Jurgelevičius
Liberalai iš esmės pikti – vienas gėdina, kad netinka taip rašyti, kitas moko, kad reikia kitaip diskutuoti, trečias porina, kur vertėtų man žiūrėti, ketvirtam apskritai iš po pirštų nuodingos gyvatės lenda. O kur liberalų garbinama laisvė į nuomonės reiškimą?
Justinas Mickūnas
Kaip ir tamstos laisvė nesimaišyti mokytojų profsąjungoje. Juk durys atviros, kas ten laiko? Juk mėginai antrą mokytojų streiką paleisti vėjais. O kad esi netikėlis rodo ilgas ir pasyvus funkcionieriavimas profsąjungoje.
Audrius Jurgelevičius
Aš susiduriu su mūsų savi­valdybės darbuotojais – kalbėjau su zombiais – iškaltos atmintinai frazės, ES standartai, jokios logikos, sveiko proto, atsižvelgimo į žmonių gerovę… Juos ten skiepija? Kuo jie valdžioje užsikrečia? Baimė prarasti pajamų šaltinį? Todėl toks lojalumas valdžios egregorui, kad atsižadi sąžinės? Ar jie ramiai miega? Linkiu jiems laimės ir klestėjimo, jeigu jiems taip jų trūksta, kad sielą už pinigus parduoda.
Audrius Jurgelevičius. Labai dviprasmiškai skamba liberalo raginimas tęsti pradėtus darbus. Ir dar kartu! nejaugi prie jau įkliuvusių masiulių norima įklampinti ir kitus?
Gediminas Ratkevičius
Masiulis ne liberalų vadovas, ne Liberalų sąjūdžio narys ir nenuteistas. Paluckas socdemų vadas, socialdemokratų partijos narys ir teismo nuteistas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Keistoką požiūrį į dvigubus standartus demonstruoja gerb. Jurgelevičius, bet neabejoju, kad reikalinga ir tokia demonstracija vien tik tam, kad rinkėjai tai įvertintų.
Audrius Jurgelevičius
Gerb. p. Ratkevičiaus mintys gerokai pralenkė manąsias net užuominų apie teistumą neteistumą neturėjau, tiesiog parašiau įspūdį perskaičius plakato su mero veidu šūkį. O gal viduje godotiniems liberalams (buv. centristams) skauda? O gal Elektrėnų liberalai tapo šv. Liberalais, apie kuriuos nieko kito, tik liaupses privalu skleisti?
Gediminas Ratkevičius
Gerb. Jurgelevičiau, liberalams Jūsų liaupsių nereikia, pakaktų argumentuotų diskusijų, kurių šiame Jūsų poste nėra. Vien tik noras krimstelti Masiulio korta.
Justinas Mickūnas
Ak tas komjaunuoliškas atidumas su polėkiu, kad taip būtum uolus savo profsąjungos įsipareigojimuose.
Viktoras Valiušis
Tęsti darbų nepasiseks, nes baigiasi ES parama Lietuvai. Teks gyventi iš savo kišenės. Čia ir pamatysim kas ko vertas.
Darius Rupšlaukis
Audriui Jurgelevičiui: nebūkit koncervas. Geriau sakykit ką padarysit gero Jūs kartu ar atskirai.
Audrius Jurgelevičius
Dariui Rupšlaukiui: pirma sakau KO NEDARYSIU, o vėliau pridėsiu ir būsimus darbus. Nors pastaba taikli.
Egidijus Šustauskas
Jeigu save laikote protingu politiku, tuomet neturėtume painioti savivaldos ir nacionalinės politikos, nes tai du skirtingi dalykai. Jeigu politikas 4 metus kryptingai dirbo savivaldos labui, tą įvertins rinkėjai, o Jūsų bandymas kažką „masiulinti“ atrodo pigiai.
Audrius Jurgelevičius
Priimu iš Tamstos 2 centus bet primenu – kaltinimai korupcine veikla pateikti partijai.
Irena Kaklienė
Masiulis tai ne visi liberalai.
Saulius Selskas
Gal socdemų žygdarbius pavardinti, kad ramiau būtų…šventuoliai…
Audrius Jurgelevičius
Štai ir visa diskusija: „Tu pats kvailys! “. Liūdna, mergužėlės (čia citata).
Vaidas Andriejauskas
O taip, stalinistinė kolektyvinė atsakomybė lygis…
Vaidas Andriejauskas
Čia Jūsų politinė diskusija? Nemaloniai nustebinote. Ką tik kartu su kitais Elektrėnų socdemų atskalūnais neigėte visas sąsajas su Bradausku,(netgi) Vyšniausku, o dabar pats etiketes klijuojate.
Audrius Jurgelevičius
Vaidui Andriejauskui: kas per „atskalūnai“? Esu socdemų partijos nariu ir neketinu niekur bėgti iš jos. O etikečių neklijuoju – tiesiog pakomentavau dviprasmišką liberalų reklamą. Labai laukiu savų darbų komentarų, o ne nustebusių vartymų.
Vaidas Andriejauskas
O kur yra dviprasmybė? Ir kodėl prisimintas Masiulis Elektrėnų savi­valdybės kontekste? Gal jis Elek­trėnų liberalų sąrašuose? Kur sąsa­jos? Maždaug ,,cha cha cha, jūsų bu­­­vęs lyderis teismuose sėdi dėl to šū­kis blogas ir jūs dėl to blogi“. Vaikiškas lygis ir visiškai Jums netinkamas.
Darius Kaminskas
Gerb. Audriau, gal galite­ iš­vardinti papunkčiui bent 5-etą pirmaeilių darbų, ką ketinate nuveikti, jeigu būsite išrinktas ir ko nepadarė Gerb. Vaitukaitis. Ačiū už atsakymą.
Audrius Jurgelevičius
Gerb. Dariau, tikrai nesiruo­šiu lenktyniauti su meru darydamas gerus darbus. Manau, kad ir Jūs suprantate, kiek skiriasi mero ir eilinio tarybos nario galimybės. Beje, jei jau politologijos raide sekti, tai daugelio gerų darbų p. Kęstutis Vaitukaitis nebūtų padaręs, neturėdamas mano balso ,,už“. O tokių atvejų per šią kadenciją buvo daug. Tad nurimkite, palaikykite sa-vo favoritą ir nesinervinkite radęs ne vien liaupses jo atžvilgiu. Juk ne apie Dievo pateptąjį kalbam.
Darius Kaminskas
Audriui Jurgelevičiui: Ačiū už atsakymą.Tikrai nesinerviname, ir atsakingai renkamės už ką balsuoti, kaip ir kiekvieną kartą!
Tomas GR
Tai, kad socdemų partijai vadovauja teistas pilietis, turbūt nieko nereiškia. Čia šiaip, pamąstymas.
Gediminas Ratkevičius
Masiulis ne liberalų vadovas, ne Liberalų sąjūdžio narys ir nenuteistas. Paluckas socdemų vadas, Socialdemokratų partijos narys ir teismo nuteistas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Keistoką požiūrį į dvigubus standartus demonstruoja gerb. Jurgelevičius, bet neabejoju, kad reikalinga ir tokia demonstracija vien tik tam, kad rinkėjai tai įvertintų.
Gediminas Ratkevičius
Graudoka žiūrėti į politikus, nei kiek netikinčiais savo šansais laimėti rinkimuose ir besiruošiantiems tik iš po šalies stebėti, kaip sekasi liberalams vykdyti programines nuostatas. Kažkaip nelyderiška ir nesolidu sakyčiau.
Kiti apsižodžiavimai
Šių metų rinkimai į savivaldą išskirtiniai ir tuo, kad vos ne visų partijų nariai susipykę tarpusavyje. Vienos partijos, kaip Liberalų sąjūdis, suskilo: atsiskyrę partijos nariai nuėjo į Visuomenininį rin-kimų komitetą „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“. Kitų partijų nariai nesutaria tarpusavyje ir nuo­skaudas išlieja komentaruose.
Čia Tėvynės sąjungos-Lietu­vos krikščionių demokratų partijos Elektrėnų skyriaus diskusija:
Kviečiame balsuoti už TS-LKD kandidatus į Elektrėnų savivaldybės tarybą! <…>UŽ ATVIRESNĘ SAVIVALDĄ!!!
Algirdas Norvilas
Elektrėnų KONSERVATORIAI mane blokuoja.
Gediminas Gudelis
Viktorui Valiušiui: tai dabar jūs parama žadate dalintis?!
Viktoras Valiušis
Jūs blogai informuotas. ES parama naujai prisijungusioms ES šalims numatyta iki 2020 metų. Paskutinis finansavimo periodas yra 2014–2020 m. Paraiškos toms lėšoms gauti yra pateiktos seniai. Beveik visos lėšos jau paskirstytos. Ar teisingai mes pasinaudojome ES parama – kitas klausimas. Bet juos užbaigti turėsim, nepriklausomai kas laimės. O toliau mokėsim skolas (paskolų limitas išeikvotas) ir vykdysim ne visada mums priimtinus įsipareigojimus (nemokamas sūris būna tik spąstuo­se). Gyventi turėsim iš savo kišenės. Gausim gyventojų pajamų mokestį ir turto mokesčius. Bet turto mokesčio beveik negausim, nes turtas yra išdalintas pusvelčiui.
Nesutaria tarpusavyje ir So­cialdemokratų partija. Partija socialiniame tinkle sukūrė dvi atskiras paskyras: „LSDP Elektrėnų skyrius“ ir „Atsinaujinę Elektrėnų socialdemokratai“. Viešoje erdvėje konfrontacijos dar nematyti, bet žodinės informacijos apstu.
Debatai mandagūs
Respublikinėje žiniasklaidoje­ vyksta kandidatų į tarybos narius ir merus diskusijos, bet žurnalistai nėra įsigilinę į vietines problemas, todėl diskusijos vyksta abstrakčios, o kiekvienas, gavęs žodį, skuba girti save. Vasario 15 d., penktadienį,17 val., Elektrėnų bibliotekoje vyks kandidatų į merus debatai. Tikime, kad dalyvaus visi 6 kandidatai: Jūratė Balčiūnaitė, Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepartinė savivalda“, Raimondas Ivaškevičius, Lie­tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Ramūnas Kartenis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Silva Lengvinienė, Visuomeninis rinkimų komitetas „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“, Kęstutis Vaitukaitis, Lietuvos Respublikos li­beralų sąjūdis, Arvydas Vyšniauskas, Lietuvos socialdemokratų par­tija. Nepraleiskime progos pakalbinti ir pasiklausyti tų, kas ruo-šiasi ateinančius ketverius metus tvarkyti mūsų suneštus mokesčius ir visą savivaldybės ūkį. Nepraleiskime progos išsirinkti geriausius.
O visas diskusijas viešojoje erdvėje ir debatuose geriausiai apibūdina šis komentaras:
Greta Baliukonytė Sinkevičienė
Kiek čia išeikvojate energijos pjaudamiesi ir drabstydami vieni kitus purvais… Geriau energiją panaudokite didiems darbams atlikti Elektrėnų miesto labui. Kiekvienoje partijoje yra puikių žmonių su stipriom ir reikalingom savybėm ir jas kartu sudėjus galima būtų daug nuveikti.

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69