Rinkimai pagrįsti senovės baltų visuomenės modeliu

Rinkimai pagrįsti senovės baltų visuomenės modeliu

Julija Kirkilienė

Pagal Statistikos departamento duomenis, Elektrėnų savivaldybėje gyvena 24975 piliečiai, iš kurių 21110 sekmadienį turėtų ateiti prie rinkimų urnų ir išrinkti Lietuvai, t.y. išsirinkti, naują valdžią. Per 12 savivaldybės gyvavimo metų balsuoti paprastai ateina apie 50 procentų balsavimo teisę turinčių piliečių, kurie valdžią ir išrenka kitai pusei gyventojų. Išrenka, žinoma, ne tokią valdžią, kurios tikėjomės. Kaip išsirinkti „gerą Seimą“, recepto niekas dar neišrado, dažniausiai išrinktieji yra tik žmonės, su visomis didesnėmis ir mažesnėmis žmogiškomis silpnybėmis, kaip ir mes kiekvienas. Bet tautai vadovų reikėjo nuo pirmykštės bendruomenės laikų. Anot vienos archeologės ir antropologės, archeomitologijos pradininkės, tyrusios Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras, nuo istorinių laikų pradžios baltų visuomenės modelis pagrįstas buvo sistema ir vidine subordinacija: pirmasis luomas – aristokratija, kurios hierarchas – valdovas. Jam artimi kaimų vyresnieji, kariai-raiteliai ir kiti valdymui svarbūs asmenys. Antrasis luomas – pirkliai ir amatininkai, o žemiausiasis – žemdirbiai ir vergai. … Šalia valdovo ir jo svitos ar tarybos, kurią sudarė greičiausiai valdovui artimiausi, galingiausi ir turtingiausi žmonės, buvo dar kelių turtingumo laipsnių grupės.

Žvalgytuvės
Kaip matome, mūsų šalis vadovų rinkimuose nuo senovės laikų ne per toliausiai nuėjo, todėl renkant naują valdžią, belieka tik pasižvalgyti, kas tos valdžios siekia. Mūsų savivaldybė unikali tuo, kad rinkėjai priklauso dviems apygardoms. Viena dalis – Kazokiškių, Vievio, Pastrėvio, Beižionių, Semeliškių seniūnijų rinkėjai – balsuos Trakų – Elektrėnų rinkiminėje apygardoje ir Seimo narį rinksis iš 15 kandidatų, kita dalis – Elektrėnų, Gilučių, Kietaviškių seniūnijų rinkiminės apylinkės – priklauso Kaišiadorių – Elektrėnų rinkimų apygardai ir Seimo narį rinksis iš 16 kandidatų. 2008-2012 m. kadencijoje Elektrėnų savivaldybei atstovavo net 4 Seimo nariai, išrinkti pagal sąrašus ir rinkimines apygardas: Kaišiadorių – Elektrėnų rinkiminėje apygardoje socialdemokratas Bronius Bradauskas, išrinktas vienmandatėje apygardoje, ir buvęs Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Kazimieras Uoka, kurio narystė toje partijoje buvo sustabdyta po to, kai parlamentaras per homoseksualų eitynes „Už lygybę“ perlipo per policijos pastatytas užkardas, užtvėrusias eitynių dalyvius nuo žiūrovų, bei drauge su kolega Petru Gražuliu nepakluso pareigūnams. Trakų – Elektrėnų rinkiminėje apygardoje vienmandatėje apygardoje Seimo nario postą buvo laimėjęs liberalcentristas Jonas Liesys, o pagal sąrašą šioje apygardoje išrinkta buvo Darbo partijos narė Dangutė Mikutienė. Šiais metais neorganizavome politinių debatų, kaip redakcija darė trejetą metų, todėl, kad žmonių į debatus susirenka mažiau nei kandidatų. Bet skaitytojus supažindinome su kandidatų nuomone, ką jie darytų, jeigu būtų išrinkti, kad žmonės Seimu pasitikėtų. Iš 31 kandidato, už kuriuos balsuos savivaldybės gyventojai, 9 gyvena Elektrėnų savivaldybėje.

Pažintuvės
Dabar skaitytojus kviečiame susipažinti, kas 2012-2016 metų kadencijai norėtų leisti įstatymus ir juos vykdyti. Skaitytojus informuojame, kokio yra amžiaus, kokį išsilavinimą ir kokią materialinę padėtį turi norintys valdyti šalį.

Trakų – Elektrėnų apygarda
Trakų – Elektrėnų rinkiminėje apygardoje į Seimą nori jauniausia, 25 metų Demokratinės darbo ir vienybės partijos (pirmininkė Kristina Brazauskienė) narė, klaipėdietė Giedrė Gečaitė. Mergina neturi nieko: nei turto, nei pinigų, nei darbo, nei per 2011 metus mokesčių į biudžetą mokėjo, bet mano, kad Klaipėdos kolegijoje baigusi kultūros vadybą Seime įstatymus ruošti ir priimdinėti galės.
Vyriausias Trakų – Elektrėnų rinkiminėje apygardoje kandidatuoja 68 metų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento specialistas, ekonomistas ir vadybininkas Albinas Morkūnas. Vyras per savo 68 metus neužgyveno jokio turto, per mėnesį gaudamas apie 2 tūkst.Lt pajamų, grynųjų pinigų turi vos 26 tūkst. 700 Lt. Turtingiausia Trakų – Elektrėnų rinkiminėje apygardoje yra Krikščionių partijos 36 metų kandidatė iš Lazdijų raj. Mikniškių kaimo teisės ir valdymo magistrė Ilona Ogurcova. Privalomo registruoti turto kandidatė turi už 1 mln. 150 tūkst.Lt, vertybinių popierių turi už 17 tūkst. Lt ir dar 10 tūkst. litų turi grynųjų. Dirbdama UAB „Limeta” vadybininke per mėnesį uždirba apie 2 tūkst. 300 Lt. Mokesčių per metus kandidatė sumokėjo 3700 Lt.
Nedaug turtų susikrovė tris kadencijas Seime atidirbusi 46 metų darbietė, režisierė ir viešojo administravimo magistrė Dangutė Mikutienė bei vieną kadenciją Seime atstūmęs liberalcentristas, 60 metų pedagogas Jonas Liesys. Privalomo registruoti turto D. Mikutienė turi maždaug už 875 tūkst. Lt, grynųjų pinigų – 193 tūkst. Lt, bet ir skolos turi beveik 410 tūkst. Lt. Seimo narė uždirbo maždaug 7 tūkst. 200 Lt kiekvieną mėnesį ir sumokėjo virš 13 tūkst. Lt mokesčių į valstybės biudžetą. Jonas Liesys turto turi vos už 23 tūkst. Lt, bet uždirbdamas taip pat 7 tūkst. 200 Lt per mėnesį, grynųjų susitaupė beveik 99 tūkst. Lt.

Nemokūs
Mokesčių per metus į Valstybės biudžetą nemokėjo, nors pajamų turėjo, grynųjų ir turto turi „Drąsos kelio“ partijos kandidatė, išsilavinimo anketoje nenurodžiusi Eglė Mirončikienė, dabar jau nuo partijos Tvarka ir teisingumas kandidatuojantis 31 metų elektrėnietis, Riomerio universitete Savivaldos institucijų administravimo bakalaurą įsigijęs Danas Dambrauskas, „Sąjungos Taip“ kandidatė, 52 metų teisininkė Zofija Abeciūnienė, Socialistinio liaudies fronto kandidatas, Kauno technikos kolegiją baigęs Edikas Jagelavičius ir jaunoji kandidatė Giedrė Gečaitė. Šiais metais nuo Tautos vienybės partijos kandidatuojantis, Pakalniškėse gyvenantis 50 metų, Vilniaus pedagoginiame universitete sociologiją baigęs Rimas Urbus turto deklaruoja už 376 tūkst. litų ir kiekvieną mėnesį uždirbdamas apie 870 Lt mokesčius nuo tos sumos ir mokėjo.

Kaišiadorių – Elektrėnų apygarda
Milijonieriai
Jei vadovautumės baltų visuomenės modeliu, tai Kaišiadorių – Elektrėnų rinkiminėje apygardoje į Seimą ketvirtai kadencijai rinkti reikėtų socialdemokratą, ekonomistą Bronių Bradauską. Jis šioje apygardoje yra vyriausias ir turtingiausias kandidatas. 68 metų Bronius Bradauskas deklaruoja turto beveik už 8 mln. litų, virš 4 mln. turi grynųjų, ir dar beveik už 12 mln. turi vertybinių popierių. Seimo narys pajamų gavo kiekvieną mėnesį beveik po 25 tūkst. Lt ir mokesčių sumokėjo beveik 575 tūkst. litų. Seimo narys yra penkių uždarųjų akcinių bendrovių, kurios, matyt, dirba pelningai, akcininkas.
Antroji milijonierė Kaišiadorių – Elektrėnų rinkimų apygardoje yra Lietuvos lenkų rinkiminės akcijos kandidatė, Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, 52 metų ekonomistė Teresa Solovjova, deklaravusi 1 mln. 637 tūkst. litų grynųjų pinigų.
Trečioji šios apygardos milijonierė yra Demokratinės darbo ir vienybės partijos pirmininkė, 63 metų Kristina Brazauskienė. Turto ji deklaruoja turinti už 412 tūkst. litų, pinigų 280 tūkst. litų, bet vertybinių popierių deklaruoja net už 2 mln. 383 tūkst. litų. Pajamų per 2011 metus kandidatė nedeklaruoja ir mokesčių į valstybės biudžetą nemokėjo. Kristina Brazauskienė deklaruoja, kad 1975 metais Vilniaus universitete įsigijusi ekonomistės specialybę, yra UAB „Draugystės viešbutis“ bei UAB „EMBEX“ akcininkė ir kolegialaus valdymo valdybos narė.
Šioje apygardoje yra dar vienas milijonierius, turintis fiziniam asmeniui 1 milijoną 180 tūkst. Lt skolos. Tai 36 metų Lietuvos žmonių partijos narys, finansų vadybininkas Giedrius Grigalius. Turto šis kandidatas deklaruoja už 320 tūkst. litų, grynųjų rašo turintis beveik 80 tūkst. litų.

Vidutiniokai
Jauniausia šioje apygardoje yra 26 metų elektrėnietė, Socialistinio liaudies fronto kandidatė Laura Nikiforova. Kandidatė yra baigusi Vilniaus kooperacijos kolegiją, turto deklaruoja už 233,5 tūkst. litų ir turi paėmusi 155 tūkst. litų paskolą. Beveik 215 tūkst. litų skolos turi ir „Sąjungos Taip“ kandidatas, buvęs elektrėnietis, dabar Vilniaus savivaldybės tarybos narys, 27 metų ledo ritulininkas, sporto ir turizmo vadybininkas Petras Nausėda. 300 tūkst. litų grynų pinigų deklaruoja turintis Darbo partijos kandidatas, 29 metų net 5 universitetus baigęs ir individualia veikla užsiimantis teisės mokslų daktaras Stanislovas Tomas. Bet kandidatas deklaruoja, kad per 2011 metus jokių pajamų negavo ir mokesčių į valstybės biudžetą nemokėjo.
Elektrėnų savivaldybės meras, panoręs postą iškeisti į Seimo nario mandatą, 54 metų liberalcentristas, inžinierius Kęstutis Vaitukaitis deklaruoja turto turintis už beveik 168 tūkst. litų ir grynųjų pinigų beveik 69 tūkst. litų. Per metus kandidatas deklaruoja uždirbęs beveik 106 tūkst. Lt ir į valstybės biudžetą sumokėjęs 7459 Lt mokesčių. Kiti trys elektrėniečiai kandidatai nėra nei per daug turtingi, nei vargšai. 64 metų partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas, gydytojas Algimantas Adomaitis turto deklaruoja už 98 tūkst. litų ir virš 64 tūkst. litų grynųjų pinigų. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatas, 33 metų Ramūnas Kartenis turto deklaruoja už 228 tūkst. litų ir beveik 51 tūkst. litų grynųjų pinigų. R. Kartenis yra baigęs Vilniaus kolegiją ir V. Kartenio firmoje „Elektrėnų mėsa“ dirba komercijos direktoriumi. Respublikonų partijos kandidatė, 43 m. teisininkė, elektrėnietė Violeta Gembicka turto deklaruoja už 263,5 tūkst. litų ir 80 tūkst. grynųjų. Elektrėnuose gyvenantis kandidatas iš Liberalų sąjūdžio perbėgęs į partiją „Drąsos kelias“, 38 metų spec. pedagogas – logopedas Linas Labačiauskas turto turi už 270 tūkst litų, dirbo ir mokėjo mokesčius.

Norai
Dauguma partijų savo programose deklaruoja mokesčių sistemos netobulumą, ir jie, tikriausiai, yra teisūs, nes, kaip matome iš anketų, iš 31 kandidato, besibolotiruojančio dviejose rinkiminėse apygardose, kuriose balsuoja Elektrėnų savivaldybės gyventojai, net 7 į valstybės biudžetą mokesčių nemokėjo, o valstybė, mažai surenkanti mokesčių, yra neturtinga valstybė. Bet mes visi norime gyventi turtingoje, klestinčioje valstybėje, kurią valdytų sąžiningi vadovai. Manau, kad kažkiek padėjau skaitytojams apsispręsti, ką iš 31 kandidato, norinčio valdyti šalį, turėtume pasirinkti. Didžiausią žmonių pasitikėjimą turinti Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasitarime su regionine žiniasklaida akcentavo, kad jai reikės dirbti su tais, kuriuos mes išrinksime. Sunkiausia, pasak Prezidentės, dirbti su tais, kurie neturi atsakomybės jausmo, neturi supratimo apie politiką ir ekonomiką. O mums sunku gyventi, kai valdo neatsakingi, o dar blogiau, nesąžiningi ir nekompetentingi išrinktieji. Trečiadienį jau prasidėjo išankstiniai rinkimai, kur aktyviai balsuoja ir elektrėniečiai. Jie, tikriausiai, balsuoja, kad Lietuvoje gyventi, pagaliau, būtų gera, kad galėtume didžiuotis savo išrinktaisiais ir savo valstybe.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69