Rinkimai į savivaldą: savivaldybei gresia pokyčiai

Rinkimai į savivaldą: savivaldybei gresia pokyčiai

Virginija Jacinavičiūtė

Kovo 3-iosios rinkimai į vietos savivaldą ir Elektrėnų sa­vivaldybėje įnešė šiek tiek sumaišties. Tarybos narius, kurie artimiausius ketverius metus­ priiminės savivaldybei svarbius­ sprendimus, mums išrinko­ 46 proc. gyventojų: iš 20 665 į są­rašus­ įrašytų, balsuoti atėjo 9520 rinkėjų. Mero pirmajame rinkimų ture išrinkti nepasisekė, todėl kovo 17 dieną savivaldybės gyventojai dar kartą turės progos išeiti iš namų ir išsirinkti iš dviejų kandidatų vieną merą – Silvą Leng­vinienę ar Kęstutį Vaitukaitį.

Rinkimai baigėsi, rinkimai prasidėjo
Rinkėjai savo darbą jau atliko, bet tikrieji rinkimai prasidėjo tik rinkimų naktį: abu kandidatai į merus skuba formuoti savo daugumą taryboje, o tai padaryti nėra lengva. Šį kartą taryba gerokai įvaires­nė, daug naujų veidų, pasikeitu­sios politinės jėgos. Daugiausia balsų surinko mero – Liberalų sąjūdžio – partija. Ir nors meras per LTV kalbėjo, kad išlaikė savo pozicijas ir už juos balsavo daugiau procentų rinkėjų – 2015 metais už liberalus balsavo 3083 rinkėjai, šiais metais – 3220, bet taryboje liberalai turės tik 8 ar 9 narius vietoj turėtų 13. Keturis tarybos narius per kadenciją jie buvo „prisipirkę“: pas liberalus perėjo 3 Darbo partijos nariai ir buvusi Centro partijos atstovė gydytoja Edita Kircūnienė. Iš trijų buvusių darbiečių į šią tarybą su liberalais pateko tik vienas – Vaidas Ratkevičius. Dviem tarybos nariais mažiau turės ir Socialdemokratų partija: vietoj 6 išrinkti tik 4 socialdemokratai. Tad merui K. Vaitukaičiui net ir sėkmės atveju antrame ture valdančiąją koaliciją lipdyti teks iš kelių politinių jėgų. 2015–2019 metais valdančiąją koaliciją liberalai buvo sudarę su socialdemokratais ir turėjo 19 valdančio­sios tarybos narių. Bet opozicijoje aktyviai reiškėsi tik du tarybos nariai – Viktoras Valiušis ir Algiman­tas Adomaitis. Viso taryboje dirba 25 politikai.

Naujos jėgos
Gal ne taip, kaip norėjo, bet gerai pasisekė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijai. Jie gavo tris mandatus, o praėjusią kadenciją turėjo tik vieną. Gerai rinkimuose pasirodė dvi naujos jėgos – visuomeniniai rinkimų komitetai. „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ gavo 4 mandatus, bet į tarybą nepateko komitetą įkūręs aktyvus opozicionierius Algimantas Adomaitis. Jis į tarybą patekti galėtų, jei mere išrinkta būtų Silva Lengvinienė: vietoj tiesiogiai išrinkto mero tarybos nario mandatas­ atitenka pirmam likusiam sąrašo ei­lėje. Visuo­meninis rinkimų komitetas „Ne­partinė savivalda“ gavo 3 mandatus. Komiteto koordinatorė ir kandidatė į merus Jūratė Balčiūnaitė liko trečia po K. Vaitukaičio ir S. Leng­vinienės: už ją balsus atidavė 1112 rinkėjų. Tė­vynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai kaip turėjo, taip ir liko su dviem mandatais: taryboje dirbs partijos pirmininkas, šią kadenciją save įvardinęs kaip nepriklausomas tarybos narys Ramūnas Kartenis ir opozicijoje dirbęs Viktoras Valiušis. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga mandato į tarybą negavo.

Netikėtumai
Didžiausias netikėtumas – mero partijoje: liberalai trečiu sąrašo numeriu išreitingavę buvo žinomą patyčių meistrą Ovidijų Leicmoną. Dėl tokio partijos pasirinkimo jų gretas paliko dr. Silva Lengvinienė ir Lina Ališauskienė, kurios nuėjo į komitetą „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“. S. Lengvinienė dar kandidatavo į merus ir antrame ture rungsis su K. Vaitukaičiu. Liberalų reitingai nepatiko ir rinkėjams: O. Leicmonas iš 3 vietos buvo nurei­tinguotas į 13 vietą ir tarybos nario mandato negavo. Iš devintos vietos į 26 nureitinguota ir su Darbo partija į tarybą atėjusi ir dvi kadencijas taryboje dirbusi – pusantros kadencijos kaip Darbo partijos atsto­vė, pusę kadencijos­ – kaip Libe­­­ralų sąjūdžio na­rė­ –­ Al­dona Kirkliauskienė. Iš 15 vie­tos į 30 nureitinguotas ir Rimantas Edvardas Sabutis, kuris taip pat iš Darbo partijos perbėgo į Liberalų sąjūdį. Į tarybą su mero partija pateko naujokas Gintaras Jančiauskas. Jis iš 14 vietos išreitinguotas buvo į šeštą. Jeigu meru būtų išrinktas K. Vaitukaitis, į tarybą patektų dar vienas naujokas, socialinis darbuotojas Dovydas Bliujus. Jis iš 19 vietos iš­reitinguotas buvo į devintą.
Socialdemokratų partijoje Elek­trėnų skyriaus pirmininkas Arvydas Vyšniauskas iš pirmos vietos nureitinguotas į antrą, o dr. Arūnas Kulboka iš 2 vietos pakilo į pirmą. Socialdemokratų partijoje tarybos nario mandatą gavo naujokė, pastrėvietė Viktorija Juknevičienė. „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ į tarybą atvedė du naujokus: su S. Lengviniene ir L. Ališauskiene mandatus gaus Romas Sugintas ir Audrius Valaiša. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga atvedė du naujokus: su Vytautu Vėželiu mandatus gaus Raimondas Ivaškevičius ir Arūnas Ščerbavičius. Su komitetu „Nepartinė savivalda“ ateis trys naujokai: Jūratė Balčiūnaitė, Gediminas Jachimavičius ir Tadas Blaževičius.

Kita statistika
2019–20­22 metų ­sa­­vi­­val­dy­bės ta­­­ry­­ba ne tik at­si­naujino, bet ir pa­jaunėjo. Apie amžiaus statistiką parašysime, kai naujoji taryba pradės darbą. O dabar apie rinkimus skirtingose apylinkėse. Daugiausia rinkėjų – 4087 turėjo „Saulės“ rinkimų apylinkė. Čia balsuoti atėjo 1941 ir beveik atitiko rinkėjų aktyvumo vidurkį – 47,49 proc. Šioje apylinkėje beveik po lygiai – iš viso per 71 proc. – balsų surinko Liberalų sąjūdis ir socialdemokratai. Mažiausia rinkimų apylinkė yra Daugirdiškių ir čia buvo mažiausias rinkėjų aktyvumas – beveik 35 proc. Jei rezultatai priklausytų nuo mažiausios rinkimų apylinkės, tai rinkimus būtų laimėję socialdemokra­tai. Vievio rinkimų apylinkėje rinkimų rezultatai buvo kitokie nei 2015 metais. Tada už Liberalų sąjūdį balsavo 534 vieviškiai, šiais metais – 646 rinkėjai. 468 rinkėjų balsų Vievyje gavo komitetas „Nepartinė savivalda“. K. Vaitukaitis mero rinkimuose Vievyje gavo 622 balsus, J. Balčiūnaitė – 502. Vievyje už K. Vaitukaitį 2015 metais balsavo 834 rinkėjai. Jeigu būtų pastrėviečių valia, tai antrame ture kova vyktų tarp socialdemokratų lyderio A. Vyšniausko ir K. Vaitukaičio. Kandidatas į merus K. Vaitukaitis tai didesne, tai mažesne persvara laimėjo visose apylinkėse, o jeigu būtų beižioniškių valia, tai rinkimų antro turo nebereikėtų: čia 60 proc. rezultatu laimėjo K. Vaitukaitis.

Rinkimų dieną

Rinkimų dieną apsilankėme keliose rinkimų apylinkėse, vakare užsukome į partijų rinkimų štabus bei Elektrėnų rinkimų komisiją, į kurią iš visų apylinkių per naktį buvo vežami suskaičiuoti rinkėjų balsai.
Sodų ir Draugystės rinkimų apylinkėse rinkėjų gausu buvo visą dieną. O po Mišių šiose apylinkėse rinkėjai rikiavosi į eilutes. Kad eilė judėtų greičiau, rinkėjus priiminėjo ir apylinkių pirmininkės. Lankantis Sodų apylinkėje pavyko įamžinti du pirmą kartą balsuoti atvykusius jaunuolius – Ričardą Vaicekauską ir Godą Laimutytę. Ričardas rinki­muose greičiausiai palaikė savo mamą, kuri kandidatavo į tarybą su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, o Goda sakė balsavusi už tuos, kuriuos bent kiek pažįsta ir žino apie jų veiklą. Pirmą kartą balsavusiems elektrėniškiams tradiciškai buvo įteikta Lietuvos Konstitucija. Ne visi pakalbinti elektrėniškiai atviravo, už ką balsavo, bet dauguma tvirtino, kad į rinkimus atėjo jau išsirinkę savo kandidatus, todėl pažymėti favoritus sunku nebuvo. Viena garbaus amžiaus moteris paatviravo, kad kandidatą į merus rinkosi tą, kurį dažnai su gražia šeima matydavo bažnyčioje.
„Elektrėnų kronika“ apsilankė ir Kietaviškių rinkimų apylinkėje. Čia rinkėjai nebuvo labai aktyvūs – 6 valandą vakaro balsavusiųjų skaičius nesiekė 400, nors Kietaviškių rinkimų apylinkėje rinkimų ­teisę turi 878 piliečiai. Komisijos narė Irena Petkevičienė komentavo, kad toks rinkimų aktyvumas Kietaviškėse yra įprastas. Sprendžiant iš bendro balsavusiųjų skaičiaus galima numanyti, kad jaunieji rinkėjai Kietaviškėse buvo aktyvūs – pirmą kartą balsavo ir Konstitucijas gavo 15 jaunuolių. Savivaldybių tarybų rinkimuose teisę balsuoti turėjo 634 18 metų sulaukę rinkėjai, tačiau balsavo ir Konstitucijas gavo tik 25 proc. aštuoniolikmečių.

Rinkimų naktį

Pirmoji rinkėjų balsus suskaičiavo ir rinkimų komisijai pristatė Daugirdiškių rinkimų apylinkė. Iš kairės komisijos narė Liveta Kazlauskaitė, Daugirdiškių rinkimų apylinkės pirmininkė Laimutė Ustilienė, stebėsenos atstovė Živilė Dastikienė ir pirmininko pavaduotoja Aliona Sasnauskienė
Pirmoji rinkėjų balsus suskaičiavo ir rinkimų komisijai pristatė Daugirdiškių rinkimų apylinkė. Iš kairės komisijos narė Liveta Kazlauskaitė, Daugirdiškių rinkimų apylinkės pirmininkė Laimutė Ustilienė, stebėsenos atstovė Živilė Dastikienė ir pirmininko pavaduotoja Aliona Sasnauskienė

Pradėjus skaičiuoti rinkimų biuletenius ir paaiškėjus pirmiesiems rezultatams, apsilankėme partijų rinkiminiuose štabuose. Liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriaus nariai, kurių lyderis Kęstutis Vaitukaitis, rinkimų rezultatų laukė restorane „Perkūnkiemis“. Kaip visada gausiai susirinkę liberalai vis pasipildančius rezultatus stebėjo dideliame ekrane ir buvo nusiteikę optimistiškai. Kad pasiektų rinkėjų širdis, valdančioji dauguma daug dirbo – nepagailėjo nei laiko, nei jėgų ir aplankė kone kiekvieno elektrėniškio namus.
Kiek mažesnėje kompanijoje savo būstinėje žinias iš rinkimų apylinkių sekė socialdemokratai. Apie 11 valandą vakaro žinomi buvo vos kelių apylinkių rezultatai, kurie socialdemokratams buvo gana palankūs. Tačiau ambicingas socialdemokratų viltis sužlugdė balsavimo didžiosiose apylinkėse rezultatai.
Nedidelis būrelis Visuomeninio rinkimų komiteto „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ narių žinių iš rinkimų apylinkių laukė kavinėje „Raspa“. Rami ir susikaupusi komiteto komanda ilgai nenaktinėjo, galutinių rezultatų visi sulaukė namuose. „Valstiečiai“ ir konservatoriai rinkimų rezultatus taip pat sekė namuose, o Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepartinė savivalda“ nariai buvo susibūrę Abromiškėse.

Be incidentų
Po apsilankymų partijų štabuose nuvykome į Elektrėnų savivaldybės rinkimų komisiją, kur visą naktį iš rinkimų apylinkių buvo vežami maišai su biuleteniais. Pirmieji maišai į komisiją atvyko iš Daugirdiškių apylinkės. Rinkimų komisijos nariai suskubo žiūrėti, ar tinkamai ant maišo viskas surašyta. Padarę keletą nuotraukų dar pakalbinome rinkimų komisijos pirmininką Raimondą Hopeną. Pirmininkas informavo, kad rinkimų procesas savivaldybėje vyko sklandžiai, jokių incidentų neužfiksuota.
Tai patvirtino ir Elektrėnų komisaras Andžej Grudinskij, kuriam dviem mėnesiams pratęsta tarnyba Elektrėnuose. Komisaro teigimu, buvo gautas pranešimas dėl galimai neblaivių balsuotojų, dėl balsavimo kabinoje palikto žymėjimo pavyzdžio, tačiau šie nereikšmingi įvykiai nesietini su rinkimų teisės pažeidimais.
Vievyje pareigūnams teko gaivinti žmogų, vyriškio gyvybę pareigūnai palaikė iki atvykstant medikams. Redakcijos duomenimis medikams žmogaus gyvybės išgelbėti nepavyko.

Komentarai:

  1. Atokesnių kaimų gyventojai tiesiog neturi galimybių atvykti balsuoti ,nes išeiginemis dienomis viešasis transportas panaikintas visiškai ,o tai reiškia kad šeštadienį ,sekmadienį bei švenčių dienomis ,gyventojai neturi kuom nuvykti nei į bažnyčia ,nei į maksymą duonos nei į jokius rinkimus .Butu atvyke -rezultatai butu visiškai kitokie ,kiek taryboje ,tiek mero

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69