Rinkimai baigėsi, kova tęsiasi

Rinkimai baigėsi, kova tęsiasi

Po rinkimų bandymas suformuoti valdančiąją daugumą primena virvės traukimą per Užgavėnių šventę: tai virvę trukteli Lašininio komanda, tai – Kanapinio, kol viena komanda laimi. Tokie Užgavėnių žaidimai vyksta ir formuojant valdančiąją daugumą.

Julija Kirkilienė

Jau trečia savaitė, kai dviejų partijų – Socialdemokratų partijos bei Liberalų ir centro sąjungos –  lyderiai Arvydas Vyšniauskas ir Kęstutis Vaitukaitis traukia virvę kiekvienas į savo pusę. Virvės traukimo komandose tai prie vienų, tai prie kitų  jungiasi partijos, laimėjusios po tris,  du ir vieną mandatą.  Tik partijos Tvarka ir teisingumas Elektrėnų skyriaus lyderis Algimantas Adomaitis, kurio partija rinkimuose gavo 461 balsą ir laimėjo du mandatus, sakė stovintis arbitro vietoje. Jis sakė neisiąs nė su viena partija į koaliciją, nes nė viena jam neduoda mero arba administracijos direktoriaus posto. Kitoks postas jo netenkina, nes, pasak A. Adomaičio, be pagrindinių postų jis negalės įgyvendinti savo siekių: pritraukti investicijų, filmuoti viešuosius pirkimus ir sveikatos apsaugą Elektrėnuose sutvarkyti taip, kad būtų aukšto lygio. Nesijungti nė prie vienos koalicijos jam patarusi šeimos taryba – kad šiais metais pensijinio amžiaus sulaukęs gydytojas garbingai baigtų politiko karjerą.

Socialdemokrato Arvydo Vyšniausko pusėje stovi Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ir Darbo partijos. Viso jos turi 10 mandatų. Tradicinės partijos, norinčios išlaikyti įgytą žmonių pasitikėjimą, neskuba į koaliciją kviesti naujųjų politikų. Apie socialliberalų galimai nesąžiningą atėjimą į tarybą sklinda daug gandų,  jį lydi ikiteisminis tyrimas ir tokie faktai: Elektrėnuose mažai kam pažįstamas, Vilniuje gyvenantis ir advokatu dirbantis, teismuose ginantis įtariamuosius narkotikų platinimu Elektrėnuose, Daurius Ašaka gavo net 430 pirmumo balsų, kai gerai elektrėniečiams pažįstami žmonės – mokytojai, gydytojai, sportininkai – kandidatavę į tarybą, gavo nuo 200 iki 300 pirmumo balsų. Po rinkimų pasimetę ir partijos nariai, nes pirmininkas  Vladimir Fedotov porinkiminiame sąraše iš pirmos vietos smuktelėjo į šeštą ir dėl tokio rinkėjų nepasitikėjimo turėtų atsisakyti pirmininko posto.

Kitoje virvės pusėje stovi liberalcentristai su lyderiu Kęstučiu Vaitukaičiu ir Kristijonas Kameneckas, Centro partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkas. Jie sutinka jungtis su bet kuo, kad bet kokia kaina sugrįžtų į prieš ketverius metus prarastą valdžią. Liberalcentristai, centristas ir socialliberalai kartu turėtų 9 mandatus, bet į tarybą be pirmininko patekę socialliberalai dar nėra apsisprendę, kurion pusėn stoti.   O viduryje, kaip tame anekdote, – gražūs ir protingi – stovi po du mandatus gavę  valstiečiai ir krikščionys, nežinantys, prie kurių prisijungti – prie tų, kurie gražūs, ar prie tų, kurie protingi. Nuo jų apsisprendimo priklauso, kas suformuos valdančiąją daugumą. Į tarybą vietoje valstiečių liaudininkų partijos pirmininko Timofejaus Rusakovo, negalinčio dirbti taryboje, patekusio Romualdo Nanartavičiaus su liberalcentristais jungtis neleidžia Pilypiškių ir Alesninkų bendruomenės, kurios jį išrinko seniūnaičiu. Šios bendruomenės gerai prisimena liberalcentristų valdymą, kai buvo statomas  Kazokiškių sąvartynas, tuometinį žmonių gąsdinimą, žeminimą. Todėl jie nenori, kad jų išrinktas  atstovas padėtų šiai valdžiai sugrįžti. Valstiečių liaudininkų partijai postų nereikia, jie visada jungiasi prie valdančiųjų. O Krikščionių partijos pirmininkui Henrikui Petrauskui, šešerius metus dirbusiam administracijos direktoriumi, šį postą norėtųsi išlaikyti. Dėl šio posto prieš ketverius metus jis susijungė su dabartine valdančiąja dauguma, palikęs  liberalcentristus. Šią kadenciją liberalcentristai administracijos direktoriaus postą yra pažadėję Centro partijos lyderiui Kristijonui Kameneckui, kurio partija gavo vos vieną mandatą. A. Vyšniausko blokas mano, kad administracijos direktoriaus postą teisingiau skirti būtų konservatoriams, nes jie gavo  daugiau rinkėjų balsų (756) nei krikščionys (713). Atrodo, krikščioniui H. Petrauskui  ir nepatogu būtų mėtytis nuo vienų prie kitų:  išduoti buvusius bendražygius ir vėl  atgal grįžti, bet ko tik žmogus dėl valdžios nepadaro.

Kaip išsispręs virvės traukimas, sužinosime balandžio pradžioje, pirmajame naujosios kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje. Tikėkime, kad per tą laiką niekas nemirs, nedings be žinios ar paprasčiausiai kas nors kam nors nesutrukdys ateiti į pirmąjį posėdį, kai vyks valdžios dalybos.

O valdžios dalybos, kaip suprantate, yra labai svarbus reikalas, ir ne visada vardan mūsų gerovės. Visiems valdantiesiems, žinoma, labai rūpi Europos Sąjungos investicijos, sėkmingai įgyvendinami projektai ir įsisavinamos milijoninės lėšos. Be to, šios kadencijos savivaldybės tarybai teks spręsti ir kitas svarbias problemas: Kazokiškių sąvartyną pagal teismo sprendimą uždaryti reikėtų spalio mėnesį, o kur Vilniaus regiono šiukšles dėti, jei nėra alternatyvos sąvartynui? Skubiai reikia statyti šiukšlių perdirbimo įmonę, o kur? Gal vėl Kazokiškėse? Kažkam parūpo ir Vievyje įsikūręs Kerno muziejus, kuriame, kaip sakytų buvęs tarybos narys Danas Dambrauskas, niekas nesilanko, o išpuoselėta teritorija šalia autostrados ne vienos interesų grupės akį traukia. Išspręsti valdančiajai daugumai reikia ir „Jaunimo kranto“ likimą. Ketverius metus valdžiusi šešių partijų koalicija nesiryžo Vilniaus verslininkams už dyką atiduoti „Poseidono“ pastato ir žemės pagal Elektrėnų marias. Liberalcentristai, pradėję „Jaunimo kranto“ projektą, veržiasi, arba kažkas juos stumia, jį ir užbaigti. Spręsti reikia ir buvusio restorano „Perkūnkiemis“ pastato, kurį pirko  UAB „Eurostatyba“ ir kuriems seniai buvo pažadėta žemė iki pat  Elektrėnų kultūros centro, problemą. „Eurostatybai“ buvo pažadėtas ir beržynėlis, kitoje kelio pusėje prieš Elektrėnų profesinio mokymo centrą. Dabar „Eurostatyba“  bylinėjasi su savivaldybe, kuri beržynėlį nori priskirti kultūros centro teritorijai. O kur dar koncesija ir visi kitokie interesai, kurių, pasak dabartinio mero pavaduotojo Algimanto Adomaičio, redakcija  nežino?  Nežino redakcija ir naujųjų savivaldybės politikų – socialliberalų – interesų. Kyla abejonių, ar Vilniuje gyvenančiam advokatui D. Ašakai rūpės visų elektrėniečių interesai, ar tik jo ginamųjų.

Daug ko nežino redakcija, bet daug ką žino mūsų skaitytojai ir mielai dalijasi žiniomis. Pavyzdžiui, skaitytojai žino, kad Greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties direktoriaus vieta reikalinga K. Kamenecko dukrai, nes jis pats tarybos nario mandato ir GMP stoties direktoriaus pereigų suderinti negali ir privalėtų atsistatydinti.  Žmonės žino, kad planuojama sujungti Elektrėnų komunalinį ūkį su Vievio „Gelvita“ ir sukurti naują bendrovę „Elektrėnų vandenys“ (tokią, kaip „Vilniaus vandenys“), o vadovauti bendrovei paskirti Ovidijų Leicmoną. Jie taip pat žino, kad liberalcentristui, UAB „Elektrėnų švara“ vadovui Vidui Židoniui būtinai reikia veltui gauti patalpas, kur ruošti mirusiuosius šarvojimui būtų reikalavimus atitinkančios sąlygos ir bendrovė galėtų gauti licenciją. Tokios patalpos jau numatytos Pakalniškių socialinės reabilitacijos centre. Interesų liberalcentristai turi ir  Elektrėnų žiniasklaidoje.

Deja, laikai keičiasi, tobulėja žmonės, keičiasi žmonių požiūris į korupciją ir valdžią. Dabar jau žmonės nėra tamsūs, kaip kažkada juos pavadino dabar  į valdžią betrokštantis grįžti Virgilijus Pruskas. Jie skaito laikraščius, gali išsakyti ne tik nuomones, bet ir pranešti reikalingoms instancijoms, kur ir kas neskaidriai vyksta. Pavyzdžiui, Alesninkų ir Kazokiškių žmonės turi užmezgę tiesioginius kontaktus su Prezidentūra. Kai kovo mėnesį Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras paskelbė informaciją apie sąvartyno poveikio aplinkai vertinimą, su kuriuo susipažinti gyventojus kvietė į Vilnių, gyventojai apskundė VAATC Prezidentūrai. Ši tuoj pat įpareigojo atsakingas įstaigas visą medžiagą pristatyti į Kazokiškes, kad kiekvienas Kazokiškių apylinkių žmogus su dokumentais galėtų susipažinti.

Ką taip lengva liberalcentristams buvo daryti prieš penkerius metus, dabar būtų daug sunkiau. Žmonės dabar turi daug informacijos, yra aktyvūs ir nepakantūs. Jei ir suburtų K. Vaitukaitis valdančiąją  daugumą, tai ji būtų labai trapi ir neprognozuojama, nes koalicijoje dauguma politikų būtų naujokai.  Vienų partijų politikai abejoja, ar jungtis su socialliberalais, o liberalcentristai be jų koalicijos negali sudaryti.  Be to, ne visi gali jungtis ir su liberalcentristais. Už Darbo partiją, kuri gavo 3 mandatus, daugiausia balsavo vieviečiai ir kazokiškiečiai, nes ši partija nuo pat sąvartyno statybų pradžios su kazokiškiečiais buvo vienoje pusėje. Jei jie susijungtų su liberalcentristais, žmonės pasijustų išduoti, o  partija savivaldybėje nebeturėtų šansų kitą kartą patekti į tarybą. Valstiečiui R. Nenartavičiui su liberalcentristais neleidžia jungtis bendruomenė. Jiems sudarius koaliciją su liberalcentristais, vėl būtų supriešinti žmonės.

Dėl panašios priežasties į vieną koaliciją negalėtų jungtis ir daugiausia mandatų gavusios liberalcentristų bei socialdemokratų partijos, šiuo metu betampančios valdžios formavimo virvę tai į vieną, tai į kitą pusę. Jei  valstiečiai ir krikščionys jungtųsi prie A. Vyšniausko, valdančiojoje daugumoje garantuota būtų 14 tarybos narių, jei prie K.  Vaitukaičio – 13. Viso taryboje yra 25 mandatai.Kas nutrauks virvę į savo pusę, paaiškės balandžio pradžioje. Pirmasis tarybos posėdis planuojamas balandžio 11 dieną, bet, pasak Elektrėnų rinkimų komisijos pirmininko Raimondo Hopeno,  data  dar bus tikslinama. O mes laukime, tikėdami, kad valdžia priklauso nuo Dievo ir savivaldybė bus valdoma sąžiningų politikų.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69