Reportažas apie NATO karių vizitą Elektrėnuose. Tėvyne mylima, miegok ramiai

Reportažas apie NATO karių vizitą Elektrėnuose. Tėvyne mylima, miegok ramiai

Julija Kirkilienė

Po susitikimo su NATO pajėgų integracijos vieneto (NFIU) Lietuvoje kariais, atmintyje iškyla ne kai kurių politikų grasinimai apie neišvengiamą karą, o Žilvino Žvagulio dainos žodžiai, kad tėvynė mylima gali miegoti ramiai. Dar ramiau gali miegoti elektrėniškiai, nes NFIU tarnauja karys iš Elektrėnų savivaldybės, atsakingas už informaciją apie eismo mazgus, svarbiausią logistinę ir kitą reikalingą infrastruktūrą ne tik Elektrėnų savivaldybėje.

Be vertėjų
Vasario 1 d. į Elektrėnų savivaldybę rinkosi NATO kariniai atstovai iš 9 šalių: Danijos, Islandijos, Vokietijos, Kanados, Vengrijos, Nyderlandų, JAV, Čekijos ir, žinoma, Lietuvos. NFIU yra tarpinis padalinys, palengvinantis nacionalinių ir regione dislokuotų sąjungininkų pajėgų sąveiką. NFIU turi planą aplankyti visas Lietuvos savivaldybes, susipažinti su eismo mazgais, svarbiausia logistine ir kita reikalinga infrastruktūra šalyje, leisiančia kuo greičiau perdislokuoti NATO reagavimo pajėgas į Baltijos regioną. Elektrėnai yra 41 aplankyta savivaldybė, o NFIU padalinyje tarnauja ir karininkas iš Elektrėnų savivaldybės Rimvydas Pliskauskas. Pranešimą skaitęs Lietuvos sausumos pajėgų pulkininkas leitenantas Marius Dabkevičius subtiliai pajuokavo, kad elektrėniškiai dėl karo grėsmių gali jaustis ypatingai saugiai.
Toks gausus įvairių pasaulio šalių karininkų apsilankymas savivaldybėje buvo svarbus iššūkis savivaldybės darbuotojams, su kuo jie gerai susitvarkė ir išsiuntė gerą žinią gyventojams: dauguma tarybos narių ir vadovų laisvai kalba angliškai, todėl tai vienose, tai kitose grupelėse vyko nuoširdūs pokalbiai su karininkais. Angliškai kalbėjo ne tik politikai, bet ir pedagogai, ir „Ąžuolyno“ progimnazijos, kitų mokyklų ugdytiniai bei Lietuvos elektrinės vadovai, todėl vertėjų vizito metu beveik nė nereikėjo.

This slideshow requires JavaScript.

Taika ir bendrystė
NATO karių vizitas pradėtas buvo savivaldybėje, mero kabinete. NFIU Lietuvoje vadovas, pulkininkas (Danijos armija) Peteris Nielsenas, majoras Mindaugas Čekavičius, trumpai pasikalbėję su meru, palikę įrašą savivaldybės svečių knygoje, atskubėjo į posėdžių salę, kur su kariais jau bendravo tarybos narys Rimantas Baravykas, mero pavaduotojas Marius Urvakis, susitikime dalyvavęs buvęs Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabo Sąveikos su NATO valdybos viršininkas, dabar atsargos karininkas, savivaldybės gyventojas Romas Žibas, kai kurie savivaldybės darbuotojai. Įžanginį žodį susitikime anglų kalba pasakė meras Gediminas Ratkevičius: „Dėkoju, kad esate čia – mūsų Elektrėnų savivaldybėje. Didžiuojuosi, kad turime galimybę susitikti su mūsų sąjungininkais. Visais laikais taika buvo ir yra viena iš svarbiausių kiekvienos visuomenės, kiekvieno žmogaus gyvenimo sudedamųjų dalių. Žodžiai „taika“ ir „bendrystė“ yra neatsiejami vienas nuo kito. Džiaugiuosi, kad mes esame šios didelės NATO bendruomenės dalis.
2024 m. pavasarį minėsime svarbią Lietuvai sukaktį – Lietuvos na­rystės Europos Sąjungoje ir NATO dvidešimtmetį. Narystės NATO ir Europos Sąjungos 20 metų sukaktis yra puiki proga atsigręžti ir įvertinti, kokį kelią nuėjo mūsų valstybė ir visuomenė, ką mums suteikė narystė ir ką patys sugebėjome duoti.
Tikiu, kad tautų draugystė, vie­nybė yra stipriausias ginklas, įveikiantis visus kylančius iššūkius ir sunkumus. Todėl kiekvienam iš mūsų linkiu taikos ir vienybės! Būkime stiprūs kartu!“.

Apsikeitė informacija
NATO karius su savivaldybės infrastruktūra supažindino Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė. Ji karius supažindino su savivaldybės infrastruktūra, čia esančiais strateginiais objektais, apžvelgė savivaldybės aktualijas. Svečiams pageidavus, Elektrėnų savivaldybės administracija parengė pranešimą, o G. Tomkevičiūtė-Kalinauskienė per­­s­kaitė apie savivaldybę, miesto įsi­kūrimo istoriją, savivaldybės įstei­gimą, jos teritorijos dydį, miestų ir miestelių bei kaimų skaičių, gamtos objektus, savivaldybės gyventojų skaičių bei vidutinį amžių, savivaldos valdymo struktūrą, savivaldybės biudžetą, įsteigtas sveikatos, švietimo, kultūros, socialines paslaugas teikiančias ir kitas įstaigas, valdomas įmones, įgyvendinamus projektus.
Kai savivaldybės atstovai baigė kalbas angliškai, lietuviškai NFIU Lietuvoje vadovo pavaduotojas, pulkininkas leitenantas Marius Dabkevičius pristatė NATO pajėgų struktūrą, integravimo vienetų veik­lą, kalbėjo apie suvokimą, kas yra šalies gynyba, akcentavo, kad pirmiausia mes visi esame atsakingi už savo šalies gynimą, kalbėjo apie NATO pajėgų logistikos ir karių išlaikymą, apie karo grėsmes, kurios nesan­čios tokios, kokios piešiamos per žiniasklaidos priemones. Leitenantas grėsmes vadino iššūkiais, ku­riuos NATO pajėgos gali išspręsti. Tam Lietuvoje dislokuotos 4 grei­tojo reagavimo pajėgos: prieštankinis bata­lionas Rukloje, JAV pajėgos Pabradėje, oro pajėgos Šiauliuo­se ir jūrų pajėgos Baltijos šalyse. NFIU misija yra būti pasirengusiems ir prireikus padėti greitai dislokuo­ti NATO labai aukštos parengties jungtines darbo pajėgas (VJTF), kurių pagrindiniai elementai yra pasiruošę dislokuotis konflikto zonoje per 48 valandas į Lietuvą. Tam kariai turi gerai išstudijuoti vandens, oro ir sausumos kelius, kariai turi žinoti ir informacija dalintis. Kad tai įgyvendintų, kariškiai dalyvauja įvairiuose susitikimuose, renginiuose, siekia aplankyti visas savivaldybes, susipažinti, pakalbėti su savivaldybių vadovais, susitikti su jaunimu, aktyviai komunikuoti, rinkti atnaujintus duomenis ir, žinoma, visuomenei parodyti save.

Klausimai ir pasiūlymai
Į susitikimą atvykę elektrėniškiai kariškiams turėjo klausimų ir pa­siūlymų. R. Baravykas klausė, ar karininkai komunikuoja su Susisiekimo ministerija dėl populiarėjančių siaurų žiedinių sankryžų, pro kurias karinė technika nepravažiuotų, R. Žibas siūlė kariškiams peržiūrėti alternatyvius kelius, nes pagrindinės magistralės, kaip matyti iš karo Ukrainoje, yra svarbiausi priešų taikiniai. Elektrėniškiai kariams siūlė bendradarbiauti su bendrove „Kauno tiltai“, įsikūrusia netoli geležinkelio ir turinčia reikiamą įrangą sunkiasvoriams kroviniams kelti. Elektrėniškiai klausė, ar iš tokių susitikimų gaunamas grįžtamasis ryšys. Grįžtamojo ryšio M. Dabkevičius norėjo gauti iš susitikime dalyvavusio Elektrėnų policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininko Giedriaus Vitkausko. Pareigūnas atsakė, kad Elektrėnai dabar priklauso Vilniaus apskrities policijos komisariatui, Elektrėnų policijos darbas yra reaguoti į iškvietimus dėl smurto, vagysčių ar narkotikų platinimo, įvykių keliuose ir pan. Kitokių nurodymų, jei tokia diena X ateitų, policija kol kas neturinti. Seniūnas Antanas Šalkauskas klausė per kiek laiko atskubėtų NATO kariai, jei pasienyje įvyktų konfliktas. Seniūnui atakyta buvo, kad Lietuva yra NATO šalis, dalyvaujanti bendroje gynybos sistemoje, ir konflikto atveju nereikėtų pasienyje šautuvais gintis – pakeltos būtų visos NATO pajėgos. O jei konfliktas įvyktų kitoje šalyje, į karštą zoną būtų siunčiami ir Lietuvos kariai. Renginio pabaigoje Peteris Nielsenas merui įteikė simbolinį paveikslą su Vilniaus Gedimino pilimi, kurią, reikalui esant, gins ne tik Lietuvos kariai.

Vaikščiojo pėsčiomis
Pasibaigus renginiui administracijoje, NATO delegacija kartu su savivaldybės atstovais pėsčiomis keliavo į Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnaziją. „Ąžuolyno“ progimnazijoje susitikti su NATO atstovais atvyko mokiniai ir mokytojai iš 5 savivaldybės mokyklų. NATO atstovai susitiko su mokyklos vadovais, parengė viešą pristatymą visiems susirinkusiesiems, parodė prezentacinį NATO filmą ir bendravo su mokiniais. Visi norintys mokiniai turėjo galimybę užduoti NATO atstovams klausimus. Klausimai buvo įvairūs – tiek apie NATO karių kasdienybę, galimybes, tiek apie teisinius dalykus. Kiekvienas mokinys, uždavęs klausimą NATO svečiams, buvo apdovanotas NATO atributikos dovanomis. Moksleiviams rūpėjo, kiek NATO karių yra aljanse, kiek Lietuvoje, kaip tapti NATO kariu, ką mums reiškia būti NATO nare, koks jausmas, kai žinai, jog gali žūti dalyvaudamas misijoje ir niekada nesugrįžti namo, kokia NATO bus po 75 metų, ar įmanoma, kad NATO aljansui priklausytų ne tik JAV ir Europos šalys, bet ir kitų žemynų valstybės, tokios kaip Afrikos, Azijos? M. Dabkevičius sakė buvęs nustebintas moksleivių žiniomis ir klausimų įvairove, į kuriuos atsakyti kariams ne visada yra paprasta.
Vėliau NATO ir savivaldybės atstovai vyko į šiluminę elektrinę AB „Ignitis gamyba“. Rimgaudas Kalvaitis, AB „Ignitis gamyba“ vadovas, delegacijai parengė pristatymą, aprodė elektrinės patalpas. Taip pat vyko diskusija, NATO atstovai uždavė klausimus, į kuriuos atsakė elektrinės vadovas. Lietuvos elektrinė, dabar vadinama „Ignitis gamyba“, yra viena iš svarbiausių strateginių objektų ne tik Elektrėnuose, bet ir Lietuvoje, todėl čia gauta informacija NATO atstovams buvo naudinga.
Po vizito Elektrėnuose NFIU savo „Facebook“ paskyroje rašė: „Kariai iš JAV ir Sustiprintų priešakinių pajėgų kovinės grupės padėjo mums paaiškinti NATO veiklą ir atsakyti į visus svarbius klausimus. Ačiū Elektrėnams už puikią dieną!“.

Apie NFIU
NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje (angl. NATO Force Integration Unit in Lithuania) – NATO vadavietė Lietuvoje atidaryta 2015 m. rugsėjo mėn.
NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje užtikrina sąveiką tarp Lietuvos kariuomenės ir šalyje dislokuotų NATO pajėgumų, prisideda prie pratybų Sąjungininkams organizavimo ir užtikrina sąveiką su Aljanso vadavietėmis, taip pat bendradarbiauja su Lietuvos kariuomene logistikos klausimais, siekiant užtikrinti kuo greitesnį NATO grei­tojo reagavimo pajėgų atvykimą. Pagrindinė NFIU misija – pasirengti ir prireikus padėti greitai dislokuoti NATO labai aukštos parengties jungtines darbo pajėgas (VJTF), kurių pagrindiniai elementai yra pasiruošę dislokuotis konflikto zonoje per 48 valandas į Lietuvą. NFIU Lietuvoje veikia kaip tarpinis padalinys, palengvinantis nacionalinių ir regione dislokuotų sąjungininkų pajėgų sąveiką. Ji taip pat prisidės prie sąjungininkų mokymų ir pratybų stiprinimo bei ryšių su NATO operatyvinėmis vadovybėmis. NFIU darbuotojai bendradarbiaus su nacio­nalinėmis pajėgomis, siekdami nustatyti eismo mazgus, svarbiausią logistinę ir kitą reikalingą infrastruktūrą šalyje, kuri leis kuo greičiau perdislokuoti NATO reagavimo pajėgas į Baltijos regioną. Tarptautinį personalą sudaro atstovai iš daugiau nei 10 NATO valstybių narių. NFIU Lietuvoje vadovauja pulkininkas (Danijos armija) Peteris Nielsenas, vado pavaduotojo pareigas eina pulkininkas leitenantas (Lietuvos sausumos pajėgos) Marius Dabkevičius.
Pabaigoje negaliu nepacituoti Ž. Žvagulio dainos apie tai, kad sargyboje stovi šaunūs kariai, tarp kurių ir lietuviai:
Tėvyne mylima, miegok ramiai –
Sargyboj stovime šaunūs kariai.
Ten, kur mūsų narsą priešas mato,
O jeigu kas užpuls, apgintų NATO.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69