Pusė šimto projektų patvirtinti be emocijų

Pusė šimto projektų patvirtinti be emocijų

Julija Kirkilienė

Paskutinio gegužės mėnesio trečiadienio savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, apsvarstytas ir priimtas buvo net 51 sprendimų projektas. Vieni iš tų projektų svarbūs visiems gyventojams, kiti – atskiroms gyventojų grupėms, o treti – tik biurokratiniai. Posėdis vyko be emocijų ir, kaip juokavo meras Kęstutis Vaitukaitis, visus projektus patvirtinti buvo galima urmu. Tiesa, vienas projektas – dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui priimti sprendimus dėl žemės sklypų naudojimo paskirties keitimo – priimtas buvo vos vieno balso persvara.

Planai ir programos

Apie 2020–2022 metų strateginį veiklos planą ir jo įgyvendinimą kalbama buvo jau trečiame posėdyje. Šį kartą pritarta 2020 metų plano įgyvendinimo ataskaitai. Šiam planui įgyvendinti numatytos net 176 priemonės, iš kurių 160 buvo finansuotos ir vykdomos ar įvykdytos. 16 priemonių nebuvo vykdoma, nes nebuvo gauta finansavimo. Pagal numatytus planus ugdymo įstaigose vykdomi remonto darbai, pastatų modernizavimas, seniūnijose įvyk­dytos priemonės pastatų pritaikymui kultūrinei ir socialinei veiklai, sporto bazių atnaujinimui ir kt. Nors savivaldybėje mažiausia bedarbystė ir vieni didžiausių atlyginimų tarp kitų savivaldybių, bet pernai piniginei socialinei paramai gauti buvo priimtas 5251 prašymas, socialines pašalpas gavo 743 asmenys, būsto šildymo ir karšto vandens kompensacijas gavo 1454 asmenys, parama maisto produktais pasinaudojo 2253 asmenys. Visos pagalbos gyventojams teikiamos pagal plano priemonę „Socialinės apsaugos plėtojimas“. Ataskaitą tvirtinimui teikusi Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko dar kartą priminė sėkmingai įvykdytą naujojo Vievio kultūros centro projektą, kuriam skirta pakankamai lėšų statybai ir įrangai, bet pastato pridavimo laikas įvardintas nebuvo. Šį strateginį planą sudaro 6 programos: savivaldybės valdymo, švietimo ir ugdymo, socialinės apsaugos plėtojimo, sveikos, švarios ir saugios gyvenimo aplinkos kūrimo, kultūros veiklos ir sporto plėtojimo, verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo. Visi matomi darbai vykdomi pagal vieną ar kitą plano programą.

Pinigai ir mokesčiai

Kiekviename tarybos posėdyje vis tikslinamas biudžetas. Lėšų papildomai gauta mokytojų padėjėjų pareigybėms apmokėti, o pandemijos laikotarpiu nepanaudotos lėšos skirtos vaikų vasaros stovykloms ir neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti. Gautas viršplaninis aplinkos teršimo mokestis, kurį planuojama panaudoti atliekų tvarkymui ir kitiems neplanuotiems darbams atlikti. Nors biudžetas papildytas, bet pajamų surinkimas į biudžetą nėra džiuginantis, todėl taryba leido skolintis. Kad biudžete nepritrūktų lėšų būtinoms išlaidoms – kompensacijoms, pašalpoms, atsiskaitymams ir kt. – savivaldybė iš valstybės biudžeto skolinsis pusantro milijono eurų. Nors į biudžetą pinigai renkami sunkiau nei planuota, bet taryba pritarė įvairioms mokestinėms lengvatoms. Šiais metais neapmokestinami bus 15 arų sklypai miestuose ir 3 ha kitose vietose, jei žemės savininkams nustatytas nedarbingumo lygis, pensininkams ir nepilnamečiams – jei šeimoje nėra darbingų asmenų. Žemės nuo­mos mokesčių lengvatiniai tarifai nustatyti žemės ūkio paskirties žemei, garažų bendrijų žemei ir kt. Visai nuo žemės mokesčių atleido biudžetines įstaigas, neapmokestinti bažnyčių ir šventorių užimti žemės sklypai, vandenviečių sanitarinės zonos, labdaros organizacijų naudojami žemės sklypai, sporto aikštynai, daugiabučiams priskirtos žemės. Nuo žemės mokesčių atleisti visi fiziniai asmenys, kuriems žemės mokestis nesiekia 2 eurų.
Taryba pritarė įvesti naują mo­kes­tį vaikų darželiuose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Tai bus mokestis už ugdymo sąlygų turtinimą: išlaidos ugdymo priemonėms, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiems remonto darbams atlikti, aplinkai turtinti. Šias išlaidas apmokės tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ­ugdymo programas, ir tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Nustatytas mėnesinis 7 eurų atlyginimo už ugdymo sąlygų turtinimą mokestis ­nepriklausys nuo lankytų dienų. Vasarą mokesčio mokėti nereikės tiems, kurie ugdymo įstaigos nelankys.

Statybos ir reorganizacijos

Be ilgų diskusijų taryba pritarė leisti UAB „Irlanda“ pernuomoti žemės sklypą Sabališkių gatvėje (pagal autostradą), kur naujas investuotojas žada statyti mažą kavinukę, automobilių plovyklą, prekybos objektą. Tarybos nariai Viktoras Valiušis ir Algimantas Adomaitis suabejojo naujuoju investuotoju, kurio užmojai dideli, bet įmonėje dirba tik vienas darbuotojas. Tarybos pritarimu Elektrėnuose atsirado nauja gatvė su nauju pavadinimu. Nė vienas tarybos narys neprieštaravo, tik meras susilaikė, kad už elektrinės pagal ežerą statomame naujame nuosavų namų kvartale šalia Venecijos gatvės atsirastų ir Kiparisų gatvė. O prie klausimo dėl Elektrėnų komunalinio ūkio reorganizavimo, tarybos nariai kalboms laiko negailėjo. Reorganizacija buvo aptarta ir ankstesniuose posėdžiuose. Šį kartą taryba jau balsavimu patvirtino, kad nuo EKŪ atskirtas bus transporto paslaugų sektorius ir įkurta nauja uždaroji akcinė bendrovė „Elektrėnų autobusų parkas“. Tarybos nariai labiausiai nerimavo, kad naujasis autobuso parkas dirbs nuostolingai, kaip iki šiol EKŪ dirbo Transporto skyrius. Opozicijos atstovei Jūratei Balčiūnaitei nepatiko atskyrimo sąlygos. Pasak jos, naujoji įmonė paleidžiama be pinigų. Meras kelis kartus kartojo, kad visi už reorganizaciją atsakingi specialistai atsakingai suskaičiavo, kad apyvartinių lėšų naujai įmonei iki metų pabaigos tikrai užteks. Įmonė pinigų uždirbs ne tik už pavėžėjimą, bet ir už transporto nuomą bei remontą.

Biurokratiniai sprendimai ir pelnai

Tarybai tenka tvirtinti ir iš pirmo žvilgsnio atrodančius tokius biuro­kratinius sprendimo projektus – savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų praėjusių metų veiklos ataskaitas. Visos įstaigos veiklas vykdo kuri geriau, kuri blogiau, ir visos ataskaitos visada patvirtinamos. Pavyzdžiui, svarstant Sporto centro veiklos ataskaitą įvardinta buvo, kad šią įstaigą lanko net 935 savivaldybės mokymo įstaigų vaikai, veikia 37 sporto mokymo grupės, 29 sporto šakų atstovai įtraukti į Lietuvos rinktinę, o didžiausia įs­taigos bėda – trenerių trūkumas. Iš tų ataskaitų tarybos nariai sužino ir daugiau naudingos informacijos apie įstaigų prisitaikymą dirbti nuo­toliniu būdu, apie darbuotojų kaitą ir kt. Ataskaitas pateikė visų ugdymo įstaigų, kultūros centrų, bibliotekos, socialinių įstaigų vadovai. Tarp visų įstaigų pateikta buvo ir EKŪ veiklos ataskaita, prie kurios taryba diskutavo ilgiau. Bendrovės generalinis direktorius Ričardas Leckas paruošė vaizdinę ataskaitą, ilgai kalbėjo, kaip jo vadovaujama bendrovė gerai dirbo ir metus baigė pelningai. Tas pelnas tarybos nariams ir užkliuvo, nes taryba yra vienintelė akcininkė, o kur panaudotas pelnas, informacijos nežinojo. J. Balčiūnaitė klausė, kodėl tarybai nėra pateikta pelno – nuostolių ataskaita, kaip būna pateikiama visų akcinių bendrovių akcininkams. Po ilgų diskusijų išsiaiškino, kad pelno paskirstymas esąs viešas ir jis panaudotas buvo darbuotojų premijoms bei įmonės nuostoliams padengti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69