Priimdami sprendimus, užprogramavo konfliktą

Priimdami sprendimus, užprogramavo konfliktą

Ineta Bricaitė

Vėl po dviejų mėnesių nesimatymo tarybos salėje susitiko Elektrėnų savivaldybės visuomenės atstovai – tarybos nariai. Rugsėjį susikaupė per mažai klausimų, kad verta būtų tarybai rinktis, bet spalį jų jau buvo pakankamai. Tačiau ir tie, kurie buvo, tarybos nariams jau pabodę, vis apie tą patį – keičiasi tik detalės, o esmė lieka ta pati. Tačiau ne viskas taip rutiniška. Priimdami sprendimą neatsižvelgti į vyriausybės atstovo reikalavimą suvienodinti visiems tarybos nariams kompensacijas, visuomenės atstovai jau pasiruošė teismui – kitų savivaldybių patirtis rodo, kad vyriausybės atstovas greičiausiai administraciją apskųs.

 Pabodo monotonija

Vėl gatvėms reikia suteikti pavadinimus, vėl pritarti detaliųjų planų koncepcijoms, vėl prašoma panaudoti Elektrėnų savivaldybės herbą, vėl perskaičiuojami mokyklų vadovų koeficientai. „Vos pūstelėjus vėjeliui, vėl reikia iš naujo viską spręsti. Tvarka turėtų keistis, kad nereikėtų keliems vaikams atėjus ar išėjus iš mokyklos, iš naujo kaitalioti koeficientus ar spręsti apie tai tarybos posėdyje“, – susirūpino dėl vis persvarstomų mokyklų vadovų atlyginimų koeficientų meras Kęstutis Vaitukaitis.

Jis pasiūlė pranešėjai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei, laikinai atliekančiai skyriaus vedėjo funkcijas Ramunei Veronikai Sadauskienei apgalvoti galimybes šią situaciją išspręsti. Mero pavaduotojas Viktoras Valiušis dar pažymėjo, kad direktoriaus darbo krūvis nesikeičia nuo to, jei mokykloje sumažėja ar padaugėja mokinių, todėl, galbūt, ir koeficientų nereikėtų tokiais atvejais keisti. Prašymus dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus atitinkamai sumažinti koeficientus pateikė Vievio gimnazijos ir „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktoriai.

Taryba tikriausiai paskutinį kartą nusprendė leisti naudoti savivaldybės herbą – šįkart – ant HC „Baltica“ aprangos. Paskutinį kartą, nes po šio klausimo darbotvarkėje sekė įstatymo projektas dėl herbų naudojimo tvarkos, kuriai taryba pritarė. Pritardama ji sutiko, kad kiekvienam, užsigeidusiam tam tikrais tikslais naudoti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus, netektų laukti tarybos posėdžio, o reikėtų kreiptis arba į administracijos direktorių, arba į seniūną – priklausomai nuo to, kurios vietovės herbą nori naudoti. Vadinasi – dar vienas rūpestis nukrito tarybai nuo pečių.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas uždirbs daugiau

Nors rūpesčių nuo pečių taryba ir nusimeta, atlyginimų, t.y. kompensacijų politikai atitinkamai nusimesti neketina. Į savivaldybę su prašymų dalinai pakeisti tarybos reglamentą kreipėsi vyriausybės atstovas. Pirmuoju pakeitimu prašoma tarybos narių turto deklaracijas pateikti anksčiau, nei jas reikėjo pateikti iki šiol. Kitas pakeitimas, kurio prašė vyriausybės atstovas, tačiau su juo nesutiko nei administracijos direktorius, nei meras – visiems tarybos nariams, nepriklausomai nuo joje užimamų pareigų, suvienodinti kompensacijas, t.y. atlygius už darbą taryboje.

Administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas savo sprendimą motyvavo tuo, kad vieni taryboje dirba daugiau, kiti – mažiau, dėl to ir kompensacijos turi būti skirtingų dydžių, priklausomai nuo užimamų pareigų.
Įstatymo projektą pristatęs Teisės ir administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius sakė, kad neatsižvelgus į vyriausybės atstovo prašymą, galima ruoštis teismui, nes jau yra buvęs toks atvejis ir vyriausybės atstovas tada laimėjo.

Ūkio reikalų komiteto posėdžio metu tarybos nariai pradėjo nuogąstauti, ar apskritai reikia balsuoti už projektą, kuris bus apskųstas. Tačiau pranešėjas patikino, kad yra galimybė teismą laimėti ir Elektrėnų savivaldybei. Todėl ir tarybos posėdžio metu nuspręsta visgi kompensacijų nevienodinti. Kitiems pakeitimams taryba pritarė.

Itin džiugus šis tarybos posėdis turėjo būti administracijos direktoriaus pavaduotojui Vaidui Ratkevičiui. Jam skirta 40 procentų dydžio priemoka. Prieš V. Ratkevičių buvusi administracijos direktoriaus pavaduotoja Gintarė Sabonienė irgi gavo tokio pat dydžio priemoką, tačiau ji buvo vardinė, o ne skiriama tam tikras pareigas užimančiam asmeniui. Todėl kai tie asmenys pasikeitė, V. Ratkevičius gavo tik atlyginimą.

Administracijos direktorius siūlė priemoką didinti 30 procentų, lygiai tiek pat jis yra siūlęs ir G. Sabonienei. Tačiau taryba nusprendė, kad 30 procentų yra per mažai, ir balsavo dėl 40 procentų. Ramūnas Kartenis siūlė ir 50 procentų, motyvuodamas atsakingu V. Ratkevičiaus požiūriu į darbą ir dirbamus viršvalandžius, bet šis pasiūlymas palaikymo nesulaukė. 18 iš 19 tarybos narių balsavo už didesnę priemoką.

„Arzida“ remontuos savivaldybės pastatą

Žinoma, bene svarbiausias ir daugiausiai diskusijų sukėlęs klausimas – VAATC prašomas Kazokiškių sąvartyno vartų mokesčio padidinimas iki beveik 155 litų. Po ilgo narpliojimo, diskusijų ir analizavimo, svečių pristatymų, taryba nusprendė vartų mokestį didinti tik iki 107, 4 lito už toną atliekų. Žinoma, mokestį moka atliekų vežėjai, tačiau atitinkamai didės ir atliekų išvežimo kaina.

Tarybos posėdžio metu skambėjo ir vietinės bendrovės „Arzida“ pavadinimas. Bendrovė iš savivaldybės nuomojasi pastatą, esantį Taikos gatvėje, ir nori, kad jame būtų ne tik šilčiau, bet ir gražiau, todėl prašo savivaldybės, kad ši leistų verslininkams pastatą remontuoti, o tam išleistas lėšas užskaitytų kaip nuompinigius.

Tarybos nariai palaikė idėją – juk ir avys sveikos, ir vilkas sotus, tačiau šiokių tokių abejonių komitetų posėdžių metu iškilo dėl sumos, kurią bendrovė planuoja išleisti remontui. Tarybos narei Laurai Andrijauskaitei suma pasirodė per didelė, ji pasiūlė pareikalauti, kad „Arzida“ apklaustų dar dvi įmones, už kokią sumą galėtų atlikti remontą.

Taryba su tokiu siūlymu sutiko, tačiau apsigalvojo patys verslininkai – kol atliks apklausą, praeis nemažai laiko, ateis žiema, ir jokio remonto nebus galima pradėti. Todėl bendrovė tarybai pasiūlė kompromisą – iki žiemos jie tik pakeičia langus ir duris, o likusius darbus atliks jau pavasarį, kai galutinai susitars ir su taryba, ir su rangovais. Posėdžio metu tokiam sprendimui pritarta. Henrikas Petrauskas negailėjo „Arzidai“ pagyrų ir sakė tikintis, kad ir kitos bendrovės ims gerą pavyzdį.

Kadangi prasidėjo šildymo sezonas, pats laikas perskaičiuoti kietojo kuro kainą, taikomą kompensacijoms skaičiuoti. Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė pasiūlė kubinį metrą medienos vertinti 130 litų. Tam pritarė ir taryba.

Elektrėnų seniūnas į tarybą kreipėsi prašydamas automobilio, skirto kapinėms prižiūrėti, viešiesiems darbams ir visuomenei naudingai veiklai organizuoti. Nors Ūkio reikalų komiteto pirmininkas Jonas Grybauskas itin pagrįstai įtikinėjo Elektrėnų seniūną, kad pigiau bus automobilį nuomoti, nei pirkti ir išlaikyti, tačiau vis tik apsispręsta dėl jo pirkimo. Tik balsuota dėl dviejų variantų – kaip ir buvo prašyta, kad automobilis nekainuotų daugiau nei 45 tūkstančių litų ir, kaip tarybos posėdžio metu pasiūlė A. Adomaitis, kad automobilis nekainuotų daugiau nei 65 tūkst. Lt.

Visgi buvo nuspręsta, kad leidžiama seniūnijai įsigyti pigesnę transporto priemonę. Jei politikai būtų apsisprendę rinktis brangesnį variantą, šuniui ant uodegos būtų nuėjęs dar tądien padarytas pakeitimas – 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimas.

Pagal biudžeto vykdymą – antri Lietuvoje

Šis projektas tarybai svarstyti įteiktas, nes lėšos buvo perskirstytos – daugiausiai tai – mokyklų remontų lėšos, naujų priemonių įsigijimo išlaidos. „Labai jau daug žymių pasikeitimų, biudžetas perskirstomas jau ne pirmą kartą. Tokiu atveju suabejoju, kokią vertę turi ilgalaikis ir trumpalaikis strateginiai  planai, jei jie taip dažnai keičiami?“,- klausė pranešėjos Jekaterinos Goličenko Henrikas Petrauskas.

Pranešėja atsakė, kad planai jau yra toks dalykas, kuris gali ir turi keistis, o perskirstymas biudžeto vykdymui anaiptol nekenkia. „Pagal biudžeto vykdymą esame antri Lietuvoje, po Skuodo“,  –  patikino J. Goličenko. Teisės akto projektui buvo pritarta.

Apie biudžetą politikai kalbėjo ne tik dėl jo perskirstymo – pakeitė ir jo sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašą. Jis keitėsi daugiausiai dėl naujosios administracijos struktūros, o esminis pakitimas – daugiau nebegalės būti deficitinio biudžeto. Jei lėšų trūks, administracija privalės skolintis.

100 000 litų bus investuota ir Vievyje. Savivaldybės taryba pritarė skirti tiek viršplaninių arba nepanaudotų lėšų Vievio ežero būklės, lygio kitimo ir aplinkinių vandens telkinių bei pritekėjimo ir nutekėjimo įtakos įvertinimo studijai atlikti.

Netrūko ironijos

Iš Mažvydo bibliotekos Elektrėnų biblioteka gavo turto – dvi elektroninių knygų skaitykles. Taryba, žinoma, vienbalsiai tam pritarė.

Kazokiškėse ir Kurkliškėse nebus taip paprasta laidoti artimuosius. Kurkliškių kapinės ir Kazokiškių II- osios kapinės, esančios šalia bažnyčios, tapo jau nebe veikiančiomis, o riboto laidojimo kapinėmis.

 
Vievyje bus viena nebeveikiančia katiline mažiau. Pasinaudodama Aplinkos apsaugos rėmimo programa ir savomis lėšomis, savivaldybės administracija pasirūpins katilinės, esančios Naujojoje gatvėje, nugriovimu. „Senos katilinės tikrai nepuošia, o ir nugriauti jas yra labai brangu, todėl gerai, kad galima pasinaudoti parama“, – sakė projektą pristatęs Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

HC „Balticos“ buveinė nuo šiol – Elektrėnai, klubo adresas – Elektrėnų ledo rūmai. Tačiau čia komanda turi teisę turėti pašto dėžutę – apie jokių patalpų skyrimą nė nebuvo kalbama.

Taip pat posėdžio metu patvirtinta audito tarnybos veiklos ataskaita, UAB „Idemus“ išnuomotos negyvenamosios patalpos, pritarta prašymui dalyvauti konkurse dėl ES paramos melioracijos statinių rekonstrukcijai Kazokiškėse. „Dvidešimt metų melioracijos grioviai pas mus yra netvarkomi, tiesiog būtina naudotis tokia parama“, – projekto svarbą akcentavo Nikolaj Melnikov.

Viso posėdžio metu stebino Audrius Jurgelevičius, kuris vos kokiai progai pasitaikius nuo balsavimo nusišalindavo, – esą nenorėjo supainioti viešų ir privačių interesų. Po posėdžio A. Jurgelevičius paaiškino, kad tokiu elgesiu jis norėjo atkreipti dėmesį į ne visada motyvuotus ir labai sureikšmintus tarybos narių nusišalinimus. „Turime ir svarbesnių darbų nei kaskart ieškoti, ar kartais čia nėra interesų painiojimo“, – juokavo A. Jurgelevičius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69