Pradedantiems kaimo verslininkams – dar viena galimybė

Pradedantiems kaimo verslininkams – dar viena galimybė

Svarstantiems pradėti verslą kaime atsirado dar viena puiki galimybė. Jau netrukus mąstantys apie verslo pradžią galės pasinaudoti visiškai nau­ja Europos Sąjungos paramos priemone ir užsitikrinti iki 16 tūkst. eurų finansinę paskatą pradėti veiklą kaime.
Kuriant šią priemonę buvo gerokai supaprastinta paramos­ dokumentacija, nebereika­lauja­ma pateikti išlaidas pa­grin­džiančių dokumentų. Be to, pusė projektui reikalingų lėšų bus mokama iš karto, kita pusė – baigus projektą, kurio svarbiausias reikalavimas – sukurti ir išlaikyti bent vieną darbo vietą.

Nauja supaprastinta priemonė

Teikiant paramą pagal šią naująją priemonę nebereikalaujama įsipareigoti drausti paramos lėšomis įgytą turtą. Vytauto Ridiko nuotr.
Teikiant paramą pagal šią naująją priemonę nebereikalaujama įsipareigoti drausti paramos lėšomis įgytą turtą. Vytauto Ridiko nuotr.

„Tai visiškai nauja priemonė, kuria maksimaliai supaprastinamas paramos skyrimas ir reikalavimai jai įgyvendinti. Esu įsitikinęs, kad startuolių, kuriems seksis, gali atsirasti ne tik mieste, bet ir kaimiškose vietovėse. Čia yra visos galimybės kurti verslą, kuris nebūtinai susijęs su tradicine žemdirbyste“, – sakė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.
Jau nuo lapkričio 19 iki gruo­džio 21 dienos kviečiama teikti paraiškas iki 16 tūkst. eurų išmokai, skirtai verslo planui įgy­vendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.
Šiam paraiškų priėmimui skirta 1,6 mln. eurų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų. Parama teikiama ne žemės ūkio verslui kurti – ja siekiama įvairinti veiklą, kurti mažas įmones ir darbo vietas.
„Jeigu ši programa pasiteisins, o tuo neabejojame ne tik mes, bet ir verslumą skatinanti organizacija „Versli Lietuva“, ateityje jai finansuoti gali būti skirta ir daug daugiau lėšų. Tikrai kviečiame visus, galvojančius apie naują verslą, pasinaudoti šia puikia finansine galimybe“, – ragino ministras.

Kaimui gyvinti ir kelti
Pagal naująją priemonę parama bus skiriama gyventojams, nevykdžiusiems ekonominės veiklos nuo 2017 metų gegužės 19 dienos iki 2018 metų gegužės 19 d. Taip pat naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims, registruotiems ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo.
Didžiausia išmokos suma vers­lo planui įgyvendinti – 16 tūkst. eurų. Paramos gavėjas turės įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą (šiam irgi bus keliami mažesni reikalavimai): atlikti jame numatytas investicijas, sukurti ir bent trejus metus po projekto pabaigimo išlaikyti ne mažiau kaip 1 darbo vietą, taip pat vykdyti pelningą ekonominę veiklą.
Verslo plane suplanuotos išlaidos turės būti būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susiju­sios su remiama ekonomine veikla ir ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis. Nereikalaujama pateikti išlaidų pagrindimo ir patyrimą patvirtinančių dokumentų.
Išmoka bus mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (50 proc.) mokama tada, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi – (50 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.
Paraiškos ir papildomi dokumentai gali būti pateikti internetu, per sistemą www.zumis.lt arba tiesiai Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir kt.) paraiškos nepriimamos.

Esminės naujovės
Palyginti su paramos administravimo sistema, kai atlyginamos faktiškai patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, išmokos administravimo modelis yra paprastesnis, mažinantis pareiškėjų ir paramos gavėjų administra­cinę naštą.
Aktualiausia visiems esamiems ir būsimiems verslininkams tai, kad buvo supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Nuo šiol jos yra gerokai trumpesnės ir paprastesnės.
Buvo atsisakyta ir paramos sutarčių, nuo šiol sprendimą dėl paramos skyrimo priims Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Taip pat sumažinti reikala­vimai išlaidoms. Verslo plano įgyvendini­mas finansuojamas, jeigu supla­nuo­tos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti, yra susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis.
Teikiant šią paramą, buvo atsisakyta dalies tinkamumo sąlygų. Nereikalaujama paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais pasiekti 2 proc. grynąjį pelningumą (tiesiog reikalaujama veikti pelningai), nereikalaujama pateikti komercinių pasiūlymų, tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimui, nereikalaujama pagrįsti skolintų lėšų.
Atsisakyta ir dalies įsipa­reigojimų: nebereikalaujama­ įsi­pareigoti drausti paramos lėšomis įgytą turtą, pateikti paskolos sutartis.
Paprastesniam projektų vertinimui buvo patikslinti atrankos kriterijai. Pirmumo balai projektui teikiami, jeigu įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti nesezoninę darbo vietą, jeigu projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje, jeigu pareiškėjas yra neseniai (ne anksčiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo) iš emigracijos grįžęs asmuo, jeigu pareiškėjas arba jo sutuoktinis yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, jeigu pareiškėjas ilgiau negu 1 metus yra registruotas kaimo vietovėje, jeigu pareiškėjas yra iki 40 m. arba vyresnis negu 54 m., jeigu pareiškėjas – negalią turintis asmuo, jeigu pareiškėja – moteris.

 

 

 

Užs. 1752

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69