Potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo 2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 01V – 35 Elektrėnai

1. Š a u k i u  2011-11-30  13.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

2. T e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

13.00–13.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 13.10–13.30 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo.

Pristato Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja R. Žemaitienė.

2.2. 13.30–13.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. Ratkevičius.

2.3. 13.40–13.50 Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė R. Bernotienė.

2.4. 13.50–13.55 Dėl 2011 m. rugsėjo 28 d.  sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymo.

2.5. 13.55–14.00 Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

2.6. 14.00–14.05 Dėl projekto „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) pavadinimo pakeitimo.

2.7. 14.05–14.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. TS – 144 „Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimo“ dalinio pakeitimo.

Pristato Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja D. Aleksiūnienė.

2.8. 14.10–14.20 Dėl žemės sklypo rezervavimo visuomenės reikmėms.

2.9. 14.20–14.25 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.

2.10. 14.25–14.30 Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

2.11. 14.30–14.35 Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. Nr. 7914/0004:5 detalųjį planą.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas A. Butrimavičius.

Pertrauka nuo 14.35 iki 14.45 val.

2.12. 14.45–14.50 Dėl projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 bendrojo finansavimo.

2.13. 14.50–15.00 Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas ekologas A. Balnys.

2.14. 15.00–15.10 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2012 metams patvirtinimo.

2.15. 15.10–15.15 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Semeliškių ambulatorijai.

2.16. 15.15–15.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 201 „Dėl mokomojo autodromo Elektrinės g. Elektrėnuose nuomos“ dalinio papildymo.

2.17. 15.20–15.25 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo.

2.18. 15.25–15.30 Dėl leidimo asociacijai jaunimo organizacijai „Savanorių pajėgos“ registruoti buveinę.

2.19. 15.30–15.35 Dėl paveldimo turto mokesčio.

2.20. 15.35–15.45 Dėl 2012 metų viešųjų darbų sąrašo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje patvirtinimo.

2.21. 15.45–15.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2012 metams.

2.22. 15.50–15.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 202 „Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pristato Verslo ir turto valdymo skyriaus vedėja O. Temlianceva.

2.23. 15.55–16.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo.

2.24. 16.05–16.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimo Nr. TS – 202 dalinio pakeitimo.

Pristato Ūkio plėtros skyriaus vedėjas V. Šimkūnas.

2.25. 16.10–16.20 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo.

Pristato Savivaldybės gydytojo tarnybos vyr. specialistė visuomenės sveikatos priežiūrai V. Miškinytė.

2.26. Informacija, paklausimai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Kęstutis Vaitukaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69