Potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo 2011 m. balandžio 20 d. Nr. 01V – 8 Elektrėnai

1. Š a u k i u  2011-04-27  13.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

2. T e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

Meras Kęstutis Vaitukaitis

13.00–13.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 13.10–13.25 Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

2.2. 13.25–13.30 Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų.

2.3. 13.30–13.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo.

2.4. 13.40–13.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo.

2.5. 13.55–14.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

2.6. 14.20–14.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudarymo.

Pertrauka nuo 14.50 iki 15.00 val.

2.7. 15.00–15.05 Dėl tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus.

2.8. 15.05–15.10 Dėl įgaliojimų suteikimo merui atstovauti Elektrėnų savivaldybės tarybos interesams VšĮ Elektrėnų vaikų globos namų ir VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centro steigėjų dalininkų susirinkimuose.

2.9. 15.10–15.15 Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą.

2.10. 15.15–15.20 Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

2.11. 15.20–15.30 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. Ratkevičius.

2.12. 15.30–15.40 Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas ekologas A. Balnys.

2.13. 15.40–15.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų sąrašo patvirtinimo.

Pristato Ūkio plėtros skyriaus vedėjas V. Šimkūnas.

2.14. 15.50–16.00 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo.

Pristato UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius R. Leckas.

2.15. 16.00–16.10 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo.

Pristato UAB „Gelvita“ direktorius T. Rusakovas.

2.16. 16.10–16.15 Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.

Pristato VšĮ Elektrėnų kultūros centro direktorius R. Suslavičius.

2.17. 16.15–16.20 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.

Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius K. Vitkauskas.

2.18. 16.20–16.25 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė D. Kutyrevienė.

2.19. 16.25–16.30 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė D. Suchockienė.

2.20. 16.30–16.35 Dėl pritarimo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro direktorė E. Kizlienė.

2.21. 16.35–16.40 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Pristato Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų direktorius V. Palčiauskas.

2.22. 16.40–16.45 Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2010 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo.

Pristato savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės direktorė N. Kleinienė.

2.23. Informacija, paklausimai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų