Posėdis baigėsi išsivaikščiojus deputatams

Posėdis baigėsi išsivaikščiojus deputatams

Virginija Jacinavičiūtė

Pirmasis darbinis naujos sa­vivaldybės tarybos posėdis į istoriją įeis kaip pirmasis posėdis, kurį teko pabaigti nesant kvorumo. Toks atvejis nė karto nepasitaikė penkiose ankstesnėse tarybos kadencijose.

Netikėta posėdžio pabaiga

Kantriai susitikimo su savivaldybės taryba laukę pylimiškiai taip ir nebuvo išklausyti
Kantriai susitikimo su savivaldybės taryba laukę pylimiškiai taip ir nebuvo išklausyti

Užsitęsus Elektrėnų komunalinio ūkio 2018 metų veiklos ataskaitos pristatymui laikrodžio rodyklė perkopė penktą valandą, tačiau meras nepaklausė tarybos narių, ar jie sutinka tęsti posėdį. Gal todėl dalis tarybos narių, pasibaigus darbo dienos laikui, paliko posėdžių salę. Opozicijai atsisakius balsuoti už EKŪ pristatytą sprendimų projektą ir išėjus iš posėdžio, o keliems valdančiosios koalicijos nariams posėdžio salę palikus anks­čiau nei baigėsi posėdis, posėdyje liko tik 12 tarybos narių. Nebelikus kvorumo, posėdžio pirmininkui – merui – teliko paskelbti posėdžio pabaigą. O už durų savo eilės pasisakyti kantriai laukusius Pylimų gyventojus išklausė tik pavieniai tarybos nariai. Netikėta posėdžio pabaiga parodė, kad 14 narių dauguma yra gana trapi.

Prisiekė
Kai balandžio 17-ąją visi tarybos nariai, padėję ranką ant Lietuvos Konstitucijos, davė tarybos nario priesaiką, posėdyje dėl nenumatytų aplinkybių nedalyvavo tarybos narė Jūratė Balčiūnaitė, todėl šis posėdis vėl pradėtas priesaika. Į Elektrėnus priimti J. Balčiūnaitės priesaikos atvyko VRK tarybos narys Vilius Semeška. „Nuo jūsų darbo priklauso, kaip visuomenė pasitikės valstybe, politikais <..> Linkiu jums darnaus darbo, protingo oponavimo“, – į tarybos narius kreipėsi V. Semeška. Po priesaikos J. Balčiūnaitei buvo įteiktas tarybos nario ženklelis bei darbinė kortelė.
Prieš tvirtinant darbotvarkę tradiciškai buvo pasveikinti gimusieji balandžio mėnesį. Rožės žiedai įteikti Audriui Jurgelevičiui ir Romui Sugintui. Vėliau šventinę posėdžio dalį keitė garsiai skaitomi pareiškimai apie frakcijas. Taryboje dirbs Visuomeninio rinkimų komiteto „Patriotai už Elektrėnų kraštą“ frakcija su seniūnu Audriumi Valaiša, jungtinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Lietuvos tėvy­nės sąjungos-krikščionių demokratų frakcija su seniūnu Vytautu Vėželiu, Lietuvos socialdemokratų frakcija (vadovas

Tarybos nario priesaiką duoda Jūratė Balčiūnaitė
Tarybos nario priesaiką duoda
Jūratė Balčiūnaitė

Arvydas Vyšniauskas), Visuomeninio rinkimų komiteto „Nepartinė savivalda“ frakcija su seniūnu Gediminu Jachimavičiumi. Meras taip pat perskaitė pareiškimą, kuriuo abu visuomeniniai rinkimų komitetai pasiskelbė dirbsiantys opozicijoje, o opozicijos lydere išrinko Jūratę Balčiūnaitę.
Posėdyje buvo sudaryti du darbiniai – Socialinių reikalų bei Ūkio – komitetai ir Kontrolės komitetas. Apie komisijų sudėtis plačiau galite paskaityti 2 laikraščio puslapyje išspausdintame savivaldybės pranešime.

Du lemiami balsai
Posėdyje buvo numatyta svars­tyti visų savivaldybės sveikatos įstaigų 2018 m. veiklos ataskaitas ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinius. Taip pat buvo pateiktas svarstyti papildomas klausimas dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Tarybos narė Lina Ališauskienė taryboje išsakė nuomonę, kad balsuoti dėl EKŪ ataskaitos galima tik gerai ją išdiskutavus komitetuose. L. Ališauskienei antrino Arūnas Kulboka, siūlydamas visus ataskaitų pristatymus atidėti kitam posėdžiui motyvuodamas tuo, kad dešimčiai tarybos naujokų gali būti sudėtinga priimti sprendimus neišdiskutavus komitetuose. Buvo pa­skelbtas balsavimas, ar pritarti L. Ališauskienės siūlymui nesvarstyti papildomo klausimo. Dviejų balsų skirtumu nutarta ataskaitą svarstyti. Toks pats balsavimas vyko ir dėl sveikatos įstaigų bei EKŪ ataskaitų ir vėl dviejų balsų skirtumu nutarta ataskaitų svarstymo neatidėti kitam posėdžiui.

Ataskaitos
Daugumos balsavimas nulėmė ir tai, kad posėdyje savivaldybės įstaigų vadovų ataskaitos buvo pristatytos. Sveikatos įstaigų vadovams tarybos nariai turėjo įvairių klausimų bei pastabų dėl neatitikimų ataskaitų lentelėse, bet griežtos kritikos vadovai nesulaukė. Daugiau kritikuojama buvo tik Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Edita Paberalienė dėl sparčiai mažėjančio prisirašiusiųjų pacientų skaičiaus. Tarybos narys A. Kulboka klausė, kokie žingsniai daromi, kad pacientai nepereitų į konkurentės – MediCa klinikos – priežiūrą. Direktorė atsakė, kad kiekvienas žmogus laisvas rinktis. O Elektrėnų PSPC deda daug pastangų, kad paslaugos būtų kokybiškesnės. Įstaigoje pradėtas akreditavimo procesas, kuris padės įvertinti, ar paslaugos atitinka šeimos paslaugų standartus, aktyviai dirbama, kad būtų suteikta kuo daugiau prevencinės pagalbos, profilaktinių patikrinimų, suteikta slauga namuose ir kt.

Rūpi paskolos
Paskutinį klausimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018 m. fi­nan­sinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo“ pristatė Ričardas Leckas, vadovaujantis savivaldybės įmonei, ku­rios vienintelė akcininkė savivaldybės taryba. Direktorius stengėsi kuo išsamiau pristatyti ataskaitas, kantriai ir išsamiai atsakinėjo į įvairiausius tarybos narių klausimus, todėl ne kartą gavo mero pastabą, kad nenutoltų nuo ataskaitos. Daugiausiai pastabų ir klausimų direktoriui turėjo opozicija, kuriai itin rūpėjo finansiniai klausimai: kokio dydžio ir kokiam tikslui paimtos paskolos, kokios jų palūkanos, skolų grąžinimo terminai. Padėti atsakyti į klausimus generalinis įmonės direktorius pasikvietė vyriausiąją įmonės finansininkę Rasą Lapinskienę. Meras paaiškino, kad visi tarybos nariai turi teisę susipažinti su EKŪ paskolomis ir gali tai laisvai padaryti, nes tai nėra paslaptis. Jis paaiškino, kad mintinai išvardinti paskolų sumas ir palūkanas galėtų nebent kompiuteris. J. Balčiūnaitei kilo abejonių dėl paskolos ėmimo, kad padengtų skolas „Lietuvos energijos gamyba“, AB. Vyr. finansininkė paaiškino, kad įmonei imti paskolą buvo finansiškai naudingiau nei mokėti delspinigius LEG, AB, tačiau opozicijos jokie paaiškinimai, rodos, neįtikino. Generalinis direktorius gavo pastabą, kad viešai nėra skelbiamos įmonės darbuotojų pareigybės.
R. Lecko pristatytai ataskaitai pritarta per plauką, vienu lemiamu mero balsu. Dar daugiau R. Lecko pastangų prireikė pristatyti papildomam posėdžio klausimui „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“. Diskusijos užsitęsė ilgai, dalis tarybos narių paliko posėdžių salę, o opozicija, ilgai kamantinėjusi gen. direktorių, atsisakė už šį klausimą balsuoti.

Eilės nesulaukė
Kai buvo paskelbta posėdžio pabaiga, galimybės išsakyti savo nuoskaudas tarybos nariams už durų kantriai laukė Pylimų kaimo bendruomenė su pirmininku Timofėjumi Rusakovu. Į posėdį pylimiškiai atvyko tikėdamiesi pagalbos, kad jų kaimo vidury nebūtų statomas gyvūnų viešbutis. Meras ir nedidelė grupelė kitų tarybos narių išklausė susirinkusiuosius. Meras apgailestavo, kad neliko kvorumo ir dėl to kaltino opoziciją – 7 tarybos narius ir atskirai „Nepartinę savivaldą“, kurie esą inicijavę pylimiškių atvykimą į posėdį, bet nesiteikė jų iš­klausyti. K. Vaitukaitis pylimiškiams pažadėjo sudaryti darbo grupę šiam klausimui išspręsti.
Balandžio mėnesio pradžio­je iniciatyvūs vieviškiai kreipėsi į savivaldybės tarybą, prašydami aplink Vievio ežerą esančius neprivatizuotus sklypus palikti visuomenės reikmėms. Todėl Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius posėdyje pristatė klausimą Dėl Vievio miesto ežero pakrančių teritorijų formavimo. Jei taryba pritartų sprendimui, būtų suformuoti rekreacinio tipo sklypai, parengti kadastriniai matavimai, būtų sprendžiamas panaudos gavimo klausimas. A. Butrimavičius pristatydamas klausimą nepateikė žemėlapių, todėl tarybos narė J.Balčiūnaitė klausė, ar kalbama konkrečiai apie tuos sklypus, kuriuos išskyrę buvo vieviškiai. A. Butrimavičius patikino, kad tai tie patys sklypai, tačiau vieną jų esą neracionalu suformuoti kaip rekreacinį sklypą, nes ten yra pelkė. G. Jachimavičius klausė, ar visuomenės reikmėms nebūtų galima palikti ir Pylimų kaime esančio 20×300 m ploto paplūdimio. Meras atsakė, kad galimybes formuoti sklypus bus galima apsvarstyti tuomet, kai A. Butrimavičius pateiks schemas su numatomais formuoti sklypais. Taryba pritarė mero siūlymui atidėti klausimą kitam posėdžiui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69