Politikų naudą kontrolieriai gaudo

Politikų naudą kontrolieriai gaudo

Julija KIRKILIENĖ

Šią savaitę Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) paskelbė informaciją apie Savivaldos rinkimų dalyviams grąžintus beveik 1 mln. eurų rinkimų užstatų. Negrąžintinų užstatų priskaičiuota 282 206,80 eurų. Juos VRK perves į Valstybės biudžetą. Kol nau­jieji tarybos nariai džiaugiasi atgavę užstatus, atsisakę tarybos nario pažymėjimo liūdi neatgavę pinigų, o praėjusios kadencijos nariai skaičiuoja pinigus, kuriuos į biudžetą teks grąžinti dėl netinkamai vedamos apskaitos. Visiems savivaldybės politikams atėjo metas skaičiuoti pinigus.

Užstatai ir grąžinimai
Rugpjūčio 10 dieną Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą grąžinti beveik 1 mln. eurų 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviams. Rinkimų užstatai bus sugrąžinti politinėms partijoms, politiniams komitetams ir save išsikėlusiems kandidatams, kurie per pavasarį vykusius rinkimus yra gavę daugiau kaip 3 procentus rinkėjų balsų, politinės kampanijos metu nebuvo pripažinti papirkinėję rinkėjus, nepadarė kitų šiurkščių Rinkimų kodekso pažeidimų bei pagal nustatytus terminus laiku pateikė finansines ataskaitas ir kitus reikalingus dokumentus. VRK duomenimis, bendra grąžintinų už­­­­­­statų suma siekia 968 388 eurus.­ Tačiau dalis politinės kampanijos dalyvių, kurie neįgyvendino aukš­čiau išvardytų Rinkimų kodekso reikalavimų, rinkimų užstatų neteks. Iš viso negrąžintinų užstatų priskaičiuota 282 206,80 eurų. Juos VRK perves į Valstybės biudžetą. VRK posėdžio metu buvo nuspręsta atidėti rinkimų užstatų grąžinimą keletui savivaldos rinkimų politinės kampanijos dalyvių. Toks sprendimas priimtas dėl to, kad iki šiol dėl jų vykdomi tyrimai ar (ir) atliekamas politinės kampanijos finansavimo ataskaitų tikrinimas. Kitais atvejais laukiama, kol įsiteisės VRK sprendimas ar bus paskelbta teismo nutartis. 2023 m. kovo 5 d. vykusių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų užstatas siekė 1598 eurus. Tie politinės kampanijos dalyviai, kurie kandidatuodami kartu ėjo ir su savivaldybės tarybos nario ar mero pareigomis nesuderinamas pareigas, buvo sumokėję dvigubą rinkimų užstatą – 3196 eurus.

Kas užstatus statė
Elektrėnų savivaldybėje trys kandidatai į tarybos narius valstybės biudžetą papildė per 10 tūkst. eurų. Trys kandidatės – Gilučių seniūnė Kristina Vitartė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja (dabartinė administracijos direktorė) Jekaterina Goličenko ir lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Justina Zaleckienė – kandidatuodamos į tarybos narius ėjo su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamas pareigas ir buvo sumokėjusios dvigubą rinkimų užstatą – po 3196 eurus. Visos trys į tarybą buvo išrinktos, bet mandato atsisakė. EKŪ direktoriui Ričardui Leckui, Vilmai Komisarenkienei, ėjusiai VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro direktoriaus parei­gas, Angelei Budėnienei, Semeliškių lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktorei, ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui Mykolui Krasnickui pinigus grąžino. Kandidatams į merus užstatus po 1598 eurus sumokėjo partijos, todėl visos partijos, kurių kandidatai nebuvo išrinkti, pinigus atgavo. Primename, kad savivaldybėje į mero postus kandidatavo 7 politikai: Gediminas Ratkevičius, Lietuvos liberalų sąjūdis, Inga Kartenienė, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų partija, Rimantas Baravykas, Lietuvos socialdemokratų partija, Raimondas Ivaškevičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Gintaras Jančiauskas, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, Silva Lengvinienė, Laisvės partija, ir Jūratė Balčiūnaitė, Politinis komitetas „Nepartinė savivalda“. Užstato pinigai taip pat grąžinti Lietuvos regionų partijos Elektrėnų skyriui. O negrąžintas užstatas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos Elektrėnų skyriui.

Švaistė pinigus
Bėdų dėl pinigų savivaldybėje šiuo metu apstu. Mirus Vievio seniūnijos buhalterei, paaiškėjo, kad Vievio seniūnijoje buvo švaistomos lėšos. Vievio seniūnas išplatino pareiškimą, kad jis, eidamas atsakingas pareigas, per daug pasitikėjo ilgamete seniūnijos buhaltere, kuri padarė žalos Vievio seniūnijos ir savivaldybės biudžetui. Kai žmogaus nėra, kaltę jam sumesti lengva, bet kaip visus tuos ilgus metus į Vievio seniūnijos biudžetą žiūrėjo savivaldybės atsakingos institucijos. Be seniūno parašo buhalterė negalėjo daryti bankinių pavedimų, biudžeto pajamas ir nuos­tolius atsakingai turėtų skaičiuoti savivaldybės Finansų ir strateginio planavimo skyrius, kur vedėjos pavaduotoja dirbo seniūno Z. Pukėno žmona, kuri vėliau paaukštinta į Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos pareigas. Bet buhalterei reikėjo numirti, kad neatsakingai vedama buhalterija būtų išaiškinta.

Nuo 2023 m. liepos mėnesio tarybos nariams nebereikia vargo vargti dėl čekiukų ir pažymų

Tikrino, nors nepriklauso
Bėdų dėl pinigų turi ir dauguma praėjusios kadencijos tarybos narių. Savivaldybės kontrolierius Egidijus Šinkūnas redakcijai sakė, nors tarybos nariai pagal teisės aktus nėra audito subjektas, bet Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atlikdama Finansinį auditą, atliko ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto asignavimų tarybos narių veiklai vertinimą. „Tarybos narių veiklai skirtų lėšų kiekybinis reikšmingumas viso savivaldybės biudžeto kontekste yra nedidelis, tačiau Finansinio audito procedūrų atlikimo metu, siekdamas operatyviai reaguo­ti į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją ir įvertinęs Tarybos narių veiklos finansavimui skirtų biudžeto lėšų kokybinį reikšmingumą, kontrolierius papildė Finansinio audito planą bei numatė Finansinio audito metu atlikti išlaidų, skirtų tarybos narių darbui organizuoti, vertinimą ir kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrių, kad Finansinio audito procedūrų atlikimui būtų pateikti dokumentai, susiję su išlaidomis tarybos narių darbui organizuoti.

Savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad biudžeto išlaidos susietos su savivaldybės tarybos narių pareigų vykdymų apskaitomis ne visais atvejais atitiko punkto „Sąnaudos“ reikalavimus“, – kalbėjo E. Šinkūnas. Audito nustatyta tvarka buvo nustatyti trūkumai, dėl kurių pateikta Kontrolės ir audito tarnybos nuomonė ir pastebėjimai. Per 2022 metus pagal tarybos narių pateiktas Išmokų panaudojimo apyskaitas ir išlaidų pagrindimo dokumentus administracija tarybos nariams pervedė 42978,88 Eur.

Ieškojo rinkėjų
Pagal pateiktas ataskaitas, atrodo, kad tarybos nariai rinkėjų ieškojo po visą Lietuvą, nes pagal Audito ataskaitą už 2022 metus vertinant savivaldybės administracijos pateiktus duomenis, iki 96 proc. išmokų sumos buvo pervesta tarybos narių transporto išlaidoms (degalams, techniniam aptarnavimui, remontui, draudimui) apmokėti. Įvertinant tai, jog tarybos nario veikla beveik 100 proc. vyksta savivaldybės teritorijoje (Tarybos, komitetų, komisijų posėdžiai vyksta Elektrėnų savivaldybėje, rinkėjai yra Elektrėnų savivaldybės gyventojai), įžvelgtina rizika dėl galimybės pagrįsti tokio kiekio degalų naudojimą tik tarybos nario veiklai. Vertinant išlaidų, patirtų tarybos narių transporto priemonių degalams įsigyti pagrindimo dokumentus, nustatyta, kad 2022 metais išmokos išmokėtos pagal 63 apskaitos dokumentus, kurie buvo išduoti ne Elektrėnų savivaldybės teritorijoje (25 kartus Vilniuje, 17 kartų Kaišiadoryse, 2 kartus Trakuose, 6 kartus Kaune, po 1 kartą Panevėžio, Radviliškio ir Varėnos r. sav.). Todėl įžvelgtina rizika dėl viso degalų kiekio panaudojimo tik tarybos nario veiklai. Taip pat įžvelgtina rizika dėl išmokų, kurios apskaitos dokumentuose nurodytos už mėnesio mobiliojo ryšio operatorių paslaugas, automobilio remonto paslaugas, transporto priemonės draudimo paslaugas, įsigytus akumuliatorius, panaudojimo tik tarybos nario veiklai. Vertinant išlaidų, patirtų tarybos narių transporto priemonių degalams įsigyti, pagrindimo dokumentus, nustatyta, kad: kiekvieną 2022 m. mėnesį tarybos nariai pateikė apskaitos dokumentus, kuriais grindė vidutiniškai po 82 litrus įvairių rūšių degalų panaudojimą vieno tarybos nario pareigų vykdymui. Už degalus transporto priemonei, naudojamai tarybos nario pareigų vykdymui, vienas tarybos narys atsiskaitydavo keliomis kortelėmis. Pvz: vienas tarybos narys atsiskaitė 9 skirtingomis kortelėmis, du tarybos nariai – 7 kortelėmis ir t.t. Atrodo, kad tarybos nariai degalinėse tik surinkinėjo degalų pirkimo čekius ir nešė juos administracijai apmokėti. Tik vienas tarybos narys už automobilių degalus kortelėmis nemokėjo. Devyniems tarybos nariams per 2022 m. išmokėtos išmokos pagal pateiktus apskaitos dokumentus už skirtingų rūšių degalus (benziną ir dyzeliną) transporto priemonėms, kurios esą buvo naudojamos tarybos narių veiklai. Įvertinus daugelio tarybos narių užimtumą pagrindinėse darbovietėse ir jų deklaruotas vidutiniškai daugiau nei 34 valandas per mėnesį skiriamas susipažinimui su tarybos medžiaga bei kitiems darbams, įžvelgtina rizika dėl tokių degalų kiekių ir skirtingų jų rūšių susiejimo su tarybos nario pareigų vykdymu.

Daug kalbėjo
Tarybos nariai ne tik daug važiavo, bet daug ir nuotoliniu būdu bendravo.
Audito metu nustatyta, kad visiems tarybos nariams 2022 m. savivaldybės administracija suteikė naudojimui „Mobiliojo interneto kompiuteryje mokėjimo planus“ ir tiesiogiai apmokėjo interneto ryšio paslaugų įsigijimo išlaidas – 1197 Eur. Septyniems tarybos nariams 2022 m. pagal apmokėjimui pateiktus apskaitos dokumentus už interneto ryšio, neidentifikuotas ryšių operatorių paslaugas, filmų bei televizijos paslaugas, ryšio įrangą bei elektros energiją, o taip pat pagal pateiktus apskaitos dokumentus, nea­titinkančius Finansinės apskaitos įstatymo reikalavimų, buvo išmokėta 1590,74 Eur.

Išmokų tvarkos apraše nustatyta, kad pasibaigus mėnesiui, išmoka apskaičiuojama pagal Tarybos nario pateiktą ataskaitą iki kito mėnesio 10 dienos. Jeigu išlaidų pagrindimo dokumentai pateikiami vėliau, nei nustatyta, šios išmokos nemokamos.

Audito metu nustatyta, kad 2022 m. 3 tarybos nariams atlyginimas buvo išmokėtas, nors ataskaitos buvo pateiktos vėliau.

Audito ataskaitoje rašoma, kad įžvelgtina rizika dėl originalių aps­kaitos dokumentų panaudojimo, pateikiant kitiems subjektams. Finansinės apskaitos įstatyme aps­kaitos dokumentų kopijos nėra pripažintos tinkamomis, todėl Audito ataskaitoje vertinama, kad 23069,75 Eur suma iš Savivaldybės biudžeto išmokėta laikantis ne visų Lietuvos Finansinės apskaitos įstatymo nuostatų.

Atlyginimas tik už pažymas
Savivaldybės administracija per 2022 m. Tarybos nariams už jų darbo laiką atliekant tarybos nario parei­gas išmokėjo 97675,05 Eur. Tarybos veiklos reglamente buvo numatyta, kad „Dirbantys tarybos nariai pateikia administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, atsakingam už tarybos narių darbo apskaitą, pažymą apie darbo laiką, už kurį negautas atlyginimas pagrindinėje darbovietėje. Ši pažyma turi būti pristatyta iki kito mėnesio 10 dienos…“. Deja, dažnas tarybos narys tų pažymų neieškojo, todėl, ko gero, gaudavo du atlyginimus.

Tarybos veiklos reglamente numatyta, kad „Jeigu dirbantys tarybos nariai nepateikia darbovietės pažymos apie negautą darbo užmokestį pagrindinėje darbovietėje iki kito mėnesio 10 dienos, atlyginimas už darbą savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų bei darbo grupių posėdžiuose nemokamas“.

Audito metu nustatyta, jog tik vienam Tarybos nariui administracija 2022 m. sumokėjo 372 Eur už darbo laiką, praleistą posėdžiuose pagal pateiktas tarybos nario pažymas apie darbo laiką (už kurį negautas atlyginimas pagrindinėje darbovietėje). Bet iš tos pažymos negalima nustatyti, kad nedirbtos valandos ir negautos pajamos iš pagrindinio darbdavio yra susijusios su tarybos nario pareigų atlikimu. Audito metu nustatyta, kad vienam Tarybos nariui apmokėta 611,7 Eur už darbo laiką, praleistą posėdžiuose, nors nebuvo gautos šio tarybos nario pažymos apie darbo laiką, už kurį negautas atlyginimas pagrindinėje darbovietėje. Todėl audito ataskaitoje apmokėjimas vertintas kaip nepagrįstas ir pan. Kontrolės ir audito tarnyba atsisako pasisakyti dėl 5657,84 Eur iš Savivaldybės biudžeto išmokėjimo dvylikai tarybos narių pagrįstumo ir teisingumo dėl nepakankamo išmokų ir atlyginimo mažinimo ar jų nemokėjimo, kai nedalyvaujama posėdžiuose. Audito metu nustatyta, kad šešiems tarybos nariams 2022 m. nepagrįstai išmokėtas 1696,52 Eur atlyginimas už laiką, praleistą posėdžiuose, kuris tarybos narių buvo deklaruotas savarankiškai užpildytose deklaracijose. Vienam iš šių narių už tą patį posėdžių laiką buvo apmokėta dvigubai – ir pagal savarankiškas deklaracijas, ir pagal Sekretoriato specialisto pildytus darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Įvedė tvarką
Audito tarnyba rekomenduoja nepagrįstai gautas lėšas tarybos nariams grąžinti į biudžetą. Bet pinigai jau išleisti, ir kaip dabar grąžinti pinigus, kurių jie nevogė. Jiems mokėjo.

Nuo 2023 m. liepos mėnesio tarybos nariams nebeteks vargo vargti dėl čekiukų ir pažymų. Nuo liepos 1 d. nustatyta tvarka tarybos nariams mokėti fiksuotą atlyginimą. Savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Savivaldybės tarybos nariams nustatomas 20 procentų tos savivaldybės, kurios­ tarybos narys jis yra, mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas; savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas; savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas. Elektrėnų savivaldybės mero atlyginimas siekia per 5 tūkst. Eur iki mokesčių. Tai eilinis tarybos narys gaus per 1000 Eur, o opozicijos lyderis – per 1200 tūkst. Eur. Bet jiems daug ir mokesčių atskaičiuos­. Už tuos pinigus tarybos nariams teks ir posėdžiuose dalyvauti, ir pas rinkėjus važinėti, ir kanceliarines prekes pirkti, ir t.t.Bet niekas jų nebelinčiuos už pažymas ir čekiukus.

Komentarai:

  1. Eina gandas, kad Lietuvos savivaldybių tarybų nariai renka parašus kanonizuoti A. Tapiną. Tik paties A.Tapino gaila – nori kaip geriau, o gaunasi kaip visada, arba dar blogiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69