Pirmojo trėmimo minėjime – Elektrėnų politinių tremtinių ir kalinių sąjungos pirmininkės kalba

Elektrėnų politinių tremtinių ir kalinių sąjungos nariai paminėti pirmojo trėmimo septyniasdešimtmečio vyko į Grigiškes. Minėjime dalyvavo Vilniaus tremtinių sąjungos pirmininkas Povilas Jakučionis, Grigiškių tremtinių sąjungos pirmininkas Juozas Stakėnas, Elektrėnų tremtiniai: sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkė Silvelina Endriukaitytė, nariai Vincas Juškevičius, Juozas Kazlauskas, Vincas Staševičius.

Red. inf.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkė S. Endriukaitytė susirikusiems paminėti skaudžios sukakties pasakė kalbą:

„Sveikinu visus čia susirinkusius, linkiu geros nuotaikos, ilgų gyvenimo metų ir kad niekada netemdytų mūsų padangės tie juodi debesys, kurie temdė prieš 70 metų, nuo kurių žmonija išliejo daug ašarų ir teko iškęsti alkį ir kančias.

Bedaliai ir beteisiai, nežinome už ką,

Mus vežė ir teisė juodo likimo rankos.

Ten kedrai nulenkė galvas,

Širdį suspaudė gėla,

Stebėjos Sibiro kalvos:

O kas gi ta Lietuva?

Ji mums – Tėvynė brangiausia –

Tiesėme maldai rankas,

Keliais būtume šliaužę,

Jei tik išleistų mus kas.

Būtume ėję per pūgą

Nors ir tamsią naktį.

Daug brolių ir sesių palūžo

Bado mirties paliesti.

Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos.

Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos.

Tu mano saulė ryto dienos.

Lietuva – mano protėvių žemė.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais,

nesukniubus po sielvarto upės krantais,

puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,

Lietuva – mano protėvių žeme.

Tegul dangus jums sėkmę lemia,

Visuos darbuos, visuos laikuos.

Tegul gyvenimo kelionėj

Tik sveikata ir džiaugsmas lydi“.

Minėjime koncertavo Lentvario politinių kalinių ir tremtinių sąjungos choras, Elektrėnų Bočių bendrijos ansamblis „Dubija“, Grigiškių kultūros centro ansamblis. Meno kolektyvams buvo paruošas stalas, skambėjo dainos, grojo muzika, vyko pokalbiai, gražus bendravimas, minėjimo dalyviams palikęs neišdildomą įspūdį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų