Patvirtintas Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 m. planas, ar mes jau tampame vakarų europiečiais?

Patvirtintas Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 m. planas, ar mes jau tampame vakarų europiečiais?

Šių metų sausio 31 d. Vilniaus regiono plėtros taryboje patvirtintas Vilniaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 planas, kurio ašis – regiono gyventojų poreikiams pritaikyta, stabili ir patikima atliekų tvarkymo sistema.
Ką tai reiškia Vilniaus regio­no gyventojams?

„Drąsiai galima teigti, kad įgy­­­­vendinus plane numatytas prie­­­­­­­mones, turėsime išvystytą ko­­­­­mu­­­­­na­li­nių atliekų tvarkymo sis­­te­­mą, tačiau didžiausiu iš­šū­kiu įgy­vendinant Planą bus gyven­tojų įpročių keitimas ir gebė­ji­mas tinkamai naudotis sukurta infrastruktūra tvarkant atliekas.“ – pabrėžia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (UAB „VAATC“) vadovas Tomas Vaitkevičius.

Plano pagrindas – Vilniaus regioninio komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros vys­tymas, laikantis atliekų tvarkymo prioritetų, kurių svarbiausias – atliekų prevencija (susidarymo vengimas), o jeigu atliekų susidarymo neįmanoma išvengti, visų pirma siekiama jas paruošti naudoti pakartotinai arba jas perdirbti ir nau­doti kitais būdais, ir tik atliekas, kurių negalima panaudoti ar perdirbti, šalinti sąvartyne. Plane daug dėmesio skiriama vartojimo įpročių keitimui, kurie skatintų rinktis daugkartinius gaminius, remon­tuoti ar taisyti gaminius ir vartoti juos pakartotinai.

Gyventojai ir planavime dalyvavę specialistai bei ekspertai tikisi, kad vykdant patvirtintą planą regio­ne bus pagerintas atliekų rūšiavimo organizavimas, sudarytos geresnės sąlygos maisto (virtuvės) ir žaliųjų atliekų tvarkymui atskirais srautais, išplėstas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (DGASA) tinklas bei bus plečiamas jose teikiamų paslaugų prieinamumas.

Plane didelis dėmesys skiriamas siekiui iki 2024 m. pasiruošti Vilniaus regiono savivaldybėse pradėti atskirai rinkti ir tvarkyti maisto (virtuvės) atliekas. Tuo tikslu numatoma pertvarkyti Vilniaus mechaninio biologinio apdirbimo (MBA) įrenginius, juos pritaikant maisto (virtuvės) atliekų anaerobiniam apdorojimui. Numatomi technologiniai sprendimai bus diegiami palaips­niui, priklausomai nuo surenkamo atliekų kiekio, neapribojant esamų ar galimų maisto atliekų tvarkytojų konkurencijos regione, taip iš esmės nedidinat mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų.

Tenkinant regiono gyventojų po­reikį turėti patogesnes galimybes pasiekti DGASA aikšteles, kurių šiuo metu Vilniaus regione iš viso veikia 18, Plane numatoma šių aikštelių skaičių didinti du kartus – įrengti dar 18 naujų. Siekiant atliekas naudoti pakartotinai, gyventojai nereikalingus, bet tvarkingus ir tinkamus naudoti daiktus, ir toliau galės pristatyti į bet kurią Vilniaus regione UAB „VAATC“ administruojamą DGASA. Stotelėse DĖK‘ui bei planuojamame naujai įrengti edukacijos centre numatoma naujų, visuomenės sąmoningumą skatinančių, veiklų plėtra – siekiant suteikti žinių bei gebėjimų bus įkuriamos dirbtuvės, organizuojami mokymai bei daiktų taisymo pamokos, vykdomos ekskursijos.

Kitas uždavinys, į kurį buvo kreipiamas dėmesys, buvo akcen­tuotas pačių gyventojų – turi būti užtikrintas optimalus atliekų tvar­kymo sistemos veikimas. Šį gy­ventojų lūkestį gali tenkinti tik suderinta savivaldybių komuna­linių sistemų ir bendrų regioninių atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginių sklandi veikla. Atsižvelgiant į tai, Plane buvo nustatyti pagrindiniai atliekų prevencijos ir tvarkymo sprendiniai, suderinantys, tačiau neapribojantys, Vilniaus regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant regiono savivaldybių komunalinių atlie­­kų tvarkymo sis­temų veiklą. Pažymė­tina, kad Plano patvirtinimas sudarė sąlygas savivaldybėms, įgyvendinant įs­tatymų reikalavimus, vadovau­jantis juo rengti ir patvirtinti savivaldybės lygmens atliekų prevencijos ir tvarkymo planus.

Siekiant, kad Plane priimami sprendimai būtų suprantami ir priimtini gyventojams, į planavimo procesą buvo įtraukti Vilniaus regiono savivaldybių gyventojai, įvairių visuomeninių organizacijų ir atliekų tvarkymu užsiimančių įmonių atstovai ir regiono savivaldybių spe­cialistai. Gyventojai buvo apklausiami internetinėje apklausoje, kurioje beveik 1200 regiono gyventojų pareiškė savo nuomonę apie atliekų tvarkymo sistemą, įvardino iššūkius su kuriais susiduria ir pateikė pasiūlymus jos tobulinimui. Plano rengimą organizavo UAB „VAATC“, o rengė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir UAB „Jostra“.

 

Užs. Nr. 2105

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69